Sesje Rady Miejskiej w Piasecznie

Pisz tutaj o wszystkim co działo się przez ostatnich parę tygodni w gminie Piaseczno, oraz o tym co wydarzyć się może.

Moderator: GTW

Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » pt wrz 23, 2016 7:13 pm

Uprzejmie zawiadamiam Panią/Pana, że w dniu 28 września (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 110.000 zł z modernizacji oświetlenia ulicznego na doświetlenie przejść dla pieszych oraz montaż reduktorów napięcia).
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 63.500 zł).
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 190.000 zł oraz zmniejszenia wydatków na łączną kwotę 9.447.189 zł).
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 183.764 zł zgodnie z wnioskiem Wydz. GGG).
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 590.000 zł zgodnie z wnioskiem Ref. SS).
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 1500 zł; zwiększenia wydatków o kwotę 23.100 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 21.600 zł zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół).
9.7 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 7.210 zł, zwiększenia wydatków o kwotę 12.000 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 4.790 zł).
9.8 W sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. zwiększenie wydatków o 10 tys. zł na ul. Krótką w Józefosławiu
9.9 W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lesznowola w 2016r
9.10 W sprawie zmiany uchwały nr 436/XVI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016-2028.
9.11 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za osiągnięcia naukowe dla uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
9.12 W sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Oświatowej działającej przy Radzie Miejskiej w Piasecznie.
9.13 W sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piaseczno na lata 2017-2021.
9.14 W sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program profilaktyczny „Nie poddaj się grypie” realizowany w mieście i gminie Piaseczno dla osób 65+ na lata 2016-2018.
9.15 W sprawie zmiany uchwały Nr 226/X/2007 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie nadania nazwy Borówki ulicy położonej we wsi Baszkówka w gminie Piaseczno.
9.16 W sprawie nadania nazwy Miętowa ulicy położonej we wsiach Baszkówka i Wólka Pracka w Gminie Piaseczno.
9.17 W sprawie nadania nazwy Rydza ulicy położonej we wsi Pilawa w gminie Piaseczno.
9.18 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Piaseczna Nr 1516/LII/2010 z dnia 20.10.2010 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w granicach administracyjnych obrębu ewidencyjnego PGR Runów 0034 oraz części terenu w granicach administracyjnych Runów 0033 z wyłączeniem obszaru ograniczonego północną linią rozgraniczającą ul. Dobrej, zachodnią linią rozgraniczającą ul. Solidarności, linią przebiegającą w odległości 300 m od linii rozgraniczającej ul. Dobrej i wschodnią linią rozgraniczającą drogi o nr ew. 400.
9.19 W sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Piasecznie: Nr 95/VI/2007 z dnia 14.02.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chyliczki oraz Nr 600/XXIII/2012 z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie sposobu wykonania uchwały Nr 95/VI/2007 z dnia 14 lutego 2007 r.
9.20 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Piaseczna Nr 1192/XL/2013 z dnia 20.11.2013 r., dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bogatki.
9.21 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Piaseczna Nr 159/VIII/2015 z dnia 13.05.2015 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w obrębie ewidencyjnym Mieszkowo oraz terenu w obrębach ewidencyjnych Głosków PGR i Karolin PGR.
9.22 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 427/XVIII/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. dla obszaru oznaczonego w planie symbolem 1 MN w granicach działek ozn. nr ew. 168, 169, 170, 171/1, 171/2, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180/5, 180/6, 181 z obr. 24.
9.23 W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jesówka (uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie nr 130/VII/2007 z dnia 14.03.2007 r.).
9.24 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Antoninów gm. Piaseczno.
9.25 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Józefosław gm. Piaseczno.
9.26 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki gminnej ozn. nr ewid. 10/13 obręb 21 położonej w Piasecznie przy ul. Julianowskiej.
9.27 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki gminnej ozn. nr ewid. 10/15 obręb 21 położonej w Piasecznie przy ul. Julianowskiej.
9.28 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki ozn. nr ewid.9/8 obręb 21 położonej w Piasecznie przy ul. Technicznej.
9.29 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki gminnej ozn. nr ewid. 13/36 obręb 15 położonej w Piasecznie przy ul. Kusocińskiego 6.
9.30 W sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. na nieruchomości stanowiącej działki o nr ew. 234; 235 oraz 340 w Złotokłosie.
9.31 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działek gminnych ozn. numerami 21/2 i 20 obręb 16, położonych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II.
9.32 W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
9.33 W sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1107/XXXVIII/2013 z dnia 25.09.2013r w przedmiocie oczyszczania ścieków z terenu gminy Prażmów przez Gminę Piaseczno
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » pn paź 17, 2016 6:54 pm

Uprzejmie zawiadamiam Panią/Pana, że w dniu 26 października 2016 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXVI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XXV sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.

9. Bieżące uchwały:
9.1 w sprawie odwołania ławnika Sądu Okręgowego w Warszawie
9.2 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 780.000,00 zł na wniosek Wydz. UTP).
9.3 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 100.000,00 zł na wniosek Wydz. GO).
9.4 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 72.158,00 zł na wniosek Wydz. INW).
9.5 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 6.172,00 zł na wniosek Ref. SS).
9.6 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 4.050,00 zł na wniosek CUW i BPI).
9.7 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 25.000,00 zł na wniosek Ref. SZ).
9.8 w sprawie zmiany uchwały 679/XXV/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.09.2016r.
9.9 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Piaseczyńskiego.
9.10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochody i zwiększenia wydatki o kwotę 76 249 zł w dziale Oświata i Wychowanie)
9.11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 448 889 zł)
9.12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 8.123.679,00 zł; zmniejszenia dochodów o kwotę 2.526.000,00 zł.; zwiększenia wydatków o kwotę 40.000,00 zł; zmniejszenia wydatków o kwotę 1.429.600,00 zł. oraz zwiększenia rozchodów o kwotę 6.987.279,00 zł.)
9.13 W sprawie udzielenia w roku 2016 dotacji celowej na współfinansowanie prac remontowych i konserwatorskich na Cmentarzu Parafialnym w Piasecznie.
9.14 w sprawie zmiany uchwały nr 887/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.01.2009 w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Piaseczno poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
9.15 W sprawie zmiany uchwały nr 436/XVI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016-2028.
9.16 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie
9.17 W sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą: Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dzieci zamieszkałych na terenie miasta i gminy Piaseczno na lata 2016-2018.
9.18 W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Piaseczno na rok 2017.
9.19 W sprawie uchwalenia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Piaseczno”.
9.20 W sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za osiągnięcia naukowe dla uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
9.21 W sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz dla logopedów, pedagogów, psychologów, reedukatorów, rewalidatorów, doradców zawodowych, socjoterapeutów, nauczycieli gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nauczycieli zajęć z integracji sensorycznej, nauczycieli wspomagających w szkołach prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
9.22 W sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piaseczno na lata 2017-2021.
9.23 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości lokalowej nr 23, położonej w budynku zlokalizowanym przy ul. Nadarzyńskiej 4 w Piasecznie wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu, na którym przedmiotowa nieruchomość jest położona.
9.24 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Diamentowej na rzecz użytkownika wieczystego.
9.25 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Turkusowej na rzecz użytkownika wieczystego.
9.26 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargu nieograniczonego części działki oznaczonej numerem ewid. 19, obręb 20, położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej 20.
9.27 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej numerem ewid. 14, położonej w Głoskowie przy ul. Millenium.
9.28 W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 20,00m2, usytuowanego w piwnicy budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

XXVII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » ndz lis 20, 2016 8:44 pm

W środę 23 listopada 2016 r. o godz. 9:30 odbędzie się XXVII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków w wysokości 128.000 zł z roku 2016 na 2017 zgodnie z wnioskiem Ref. ds. Zarządzania Energią).
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 31.549 zł w ramach funduszu sołeckiego).
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmniejszenia wydatków o kwotę 370.000 zł zgodnie z wnioskiem Wydz.GO).
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przeznaczenia kwoty 14.000 zł na zakup programu komputerowego do obsługi Biura Rady Miejskiej).
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmniejszenia wydatków o kwotę 559.884 zł zgodnie z wnioskiem Wydz.INW).
9.6 W sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
9.7 W sprawie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.
9.8 W sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Piaseczno.
9.9 W sprawie uchylenia uchwały Nr 373/XIV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2015 r.
9.10 W sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. zmniejszenia dotacji o 200 tys. zł.
9.11 W sprawie uchylenia uchwały Nr 374/XIV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2015 r.
9.12 W sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. przesunięcia środków o 25 tys. zł
9.13 W sprawie zmiany Uchwały nr 639/XXIV/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
9.14 W sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. zmniejszenia zadania o 35 tys. zł
9.15 W sprawie zmiany uchwały Nr 720/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 października 2016r
9.16 W sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. wniosku CUW
9.17 W sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. zwiększenia i zmniejszenia środków w oświacie
9.18 W sprawie zmiany uchwały nr 436/XVI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016-2028.
9.19 W sprawie rozpatrzenia skargi Pana Z.T. skierowanej do Wojewody Mazowieckiego na Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie wadliwego, opieszałego i przewlekłego działania gminy w kwestii zagospodarowania i organizacji ruchu na ul. Reja w Piasecznie.
9.20 W sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
9.21 W sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Piaseczno z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku.
9.22 W sprawie zmiany uchwały Nr 599/XXII/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.
9.23 W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie wód deszczowych
i roztopowych na terenie miasta i gminy Piaseczno na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
9.24 W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 15,91 m.kw. usytuowanego na parterze w budynku przy ul. Szkolnej 9 w Piasecznie.
9.25 W sprawie nadania nazwy „Zagubiona” ulicy położonej we wsi Bobrowiec w gminie Piaseczno.
9.26 W sprawie nadania nazwy „Przytulna” ulicy położonej we wsi Julianów w gminie Piaseczno.
9.27 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1600/LIII/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chylice.
9.28 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1550/L/2014 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jesówka (uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 130/VII/2007 z dnia 14.03.2007 r.).
9.29 W sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 692/XXV/2016 z dnia 28.09.2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jesówka (uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 130/VII/2007 z dnia 14.03.2007 r.).
9.30 W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jesówka (uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 130/VII/2007 z dnia 14.03.2007 r.).
9.31 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Piaseczna Nr 159/VIII/2015 z dnia 13.05.2015 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w obrębie ewidencyjnym Mieszkowo oraz terenu w obrębach ewidencyjnych Głosków PGR i Karolin PGR.
9.32 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębie zatwierdzonego uchwałą Nr 369/XV/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14.12.2011 r. dla terenu części działki o nr ew. 109 zlokalizowanej w płn-zach. narożniku ulic: Ptaków Leśnych i Złotej Wilgi.
9.33 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru działek o nr ew. 25/3, 26, 25/8
i części działek nr ew. 15/6, 15/4, 25/16 z obrębu 3, o nr ew. 1/5, 1/6, 1/7, 19, 20/7, 20/8, 20/3, 21/3, 21/4, 22/2, 22/1, 23/3, 23/4, 23/5 i części działek nr ew. ¼, 18/12 z obrębu 8 oraz z obrębu Józefosław części działek nr ew. 154/12, 57/6, 153, 132/5, 132/37, 154/10.
9.34 W sprawie wyrażenia opinii dla pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (Mieszkowo).
9.35 W sprawie wyrażenia opinii dla pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (Antoninów i Kuleszówka).
9.36 W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. 72 miasta Piaseczno przy ul. 11-go Listopada.
9.37 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek położonych w Piasecznie przy ul. Granitowej na rzecz użytkownika wieczystego Młodzieżowej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Patronat-3”.
9.38 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Turkusowej na rzecz użytkownika wieczystego Młodzieżowej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Patronat-3”.
9.39 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Geodetów na rzecz użytkownika wieczystego (dot. dz. nr 245 or. 3).
9.40 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Geodetów na rzecz użytkowania wieczystego (dot. dz. nr 246 obr.3).
9.41 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Żeglińskiego na rzecz użytkownika wieczystego.
9.42 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek położonych w Zalesiu Górnym przy ul. Białej Brzozy na rzecz użytkownika wieczystego.
9.43 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 25/10 obręb 40, położonej w Piasecznie w rejonie ulic: Sierakowskiego i Kilińskiego.
9.44 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 2/178 oraz działek ozn. nr ewid. 2/151, 2/157, 2/158, 2/159, 2/160, 2/142, 2/143, 2/126, 2/127, 2/128, 2/129, 2/132, 2/133, 2/134, 2/135, 2/15, 2/120, 2/1, 2/106, 2/104 i 2/105 położonych w Piasecznie przy ul. Puławskiej 44 i Energetycznej w obrębie 4.
9.45 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 56, położonej w Piasecznie przy ul. Paprociowej 2 i 4, w obrębie 56.
9.46 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 30 i części działki ozn. nr ewid. 74, położonych w Piasecznie przy ul. Mickiewicza 17 i 37, w obrębie 54; oraz części działki nr 39 obr. 56, położonej w Piasecznie przy ul. Jerozolimskiej 16.
9.47 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 6/14, obręb 26 położonej w Piasecznie przy ulicy Wojska Polskiego.
9.48 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 14, obr. 69 położonej w Piasecznie przy ul. Skrzetuskiego 25 oraz części działki ozn. nr ewid. 6 obr. 9 położonej w Piasecznie przy ul. Geodetów 178.
9.49 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej numerem ewid. 37/2 obr. 17 położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej.
9.50 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 37/2, obręb 17 położonej w Piasecznie przy ulicy Puławskiej.
9.51 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 21 obr. 44 położonej przy ul. Mazurskiej w Piasecznie.
9.52 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. Żabieniec w gminie Piaseczno.
9.53 W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno zabudowanej nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Królowej Jadwigi 11, działka ewidencyjna nr 53, obręb 50 tzw. „Domu Zośki”.
9.54 W sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Piaseczno na lata 2016 – 2023.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » sob gru 10, 2016 6:43 pm

Zawiadamiamy, że w dniu 14 grudnia 2016 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 4.705.000,00 zł).
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 108.300,00 zł).
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 2.600.679,00 zł na zakup udziałów w spółce SITA).
9.4 W sprawie zmiany uchwały 766/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 listopada 2016 r.
9.4.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 1.726.263,00 zł na wniosek CUW).
9.4.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 43.157,00 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Piaseczno).
9.4.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 11.500,00 zł na wniosek ZSP w Józefosławiu).
9.4.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków budżetu o kwotę 11.500,00 zł na wniosek Wydz. ADK oraz MGOPS).
9.5 W sprawie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
9.6 W sprawie zmiany uchwały nr 436/XVI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016-2028.
9.7 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. ½, obr. 6, położonej w Piasecznie przy ul. Energetycznej i ul Puławskiej.
9.8 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Granitowej na rzecz użytkownika wieczystego.
9.9 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Żabieńcu, na rzecz użytkownika wieczystego.
9.10 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek położonych w Chojnowie, na rzecz użytkownika wieczystego.
9.11 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. 53, rejonie Al. Kalin w Piasecznie.
9.12 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr 183/6, obręb 24, położonych w Piasecznie przy ul. Iwaszkiewicza.
9.13 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działek ozn. nr ewid. 66/9 i 66/8, obręb 13, położonych w Piasecznie przy ul. K. Jarząbka i Fabrycznej.
9.14 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ewid. 18/73, obręb 17, położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej.
9.15 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki ozn. nr ewid. 2/20, położonej w Piasecznie w rejonie ul. Kusocińskiego i ul. Wojska Polskiego, obręb 17.
9.16 W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Zalesiu Górnym przy ul. Jelonka 2.
9.17 W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Zalesiu Górnym przy ul. Wiekowej Sosny 4.
9.18 W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
9.19 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych od 01.01.2016r. oraz podziału terenu miasta i gminy na strefę śródmiejską, podmiejską i peryferyjną.
9.20 W sprawie usunięcia nazwy NOWOTKI ulicy położonej we wsi Zalesie Górne w gminie Piaseczno.
9.21 W sprawie zmiany gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście i Gminie Piaseczno na lata 2016-2018”.
9.22 W sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyczny „Piękny uśmiech” dotyczący zapobiegania próchnicy wśród dzieci w klasach I-VI szkoły podstawowej realizowany w Mieście i Gminie Piaseczno”.
9.23 W sprawie zasad i trybu przyznawania zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe.
9.24 W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do podpisania Porozumienia Międzygminnego z Gminą Prażmów dotyczącego powierzenia przez Gminę Piaseczno Gminie Prażmów części zadań związanych z lokalnym transportem zbiorowym.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » wt sty 10, 2017 10:14 pm

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 18 stycznia 2017 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.

9. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 4.455,00 zł na wniosek Wydz. Oświaty na zakup programu KRAKFIN).
2) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 822/XXIX/2016 z dnia 28.12.2016 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2017 – 2028
3) W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Cyrkonii na rzecz użytkownika wieczystego Młodzieżowej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Patronat-3”.
4) W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Rubinowej na rzecz użytkownika wieczystego.
5) W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Geodetów na rzecz użytkownika wieczystego.
6) W sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej, położonej we wsi Józefosław gm. Piaseczno.
7) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki ozn. nr ewid. 9/12, obręb 21, położonej w Piasecznie przy ul. Technicznej.
8 ) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargu nieograniczonego części działki oznaczonej numerem ewid. 19, obręb 20, położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej 20.
9) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 39,13m2, usytuowanego na parterze w budynku przy ul. Szkolnej 9 w Piasecznie.
10) W sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 780/XXVII/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jesówka (uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie nr 130/VII/2007 z dnia 14.03.2007 r.).
11) W sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie w Piasecznie Nr 788/XXVII/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1550/L/2014 z dnia 17 września 2014 r.
12) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1550/L/2014 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jesówka (uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 130/VII/2007 z dnia 14.03.2007 r.).
13) W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jesówka (uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 130/VII/2007 z dnia 14.03.2007r.).
14) W sprawie nadania nazwy: POD BOREM i PYLNA ulicom we wsi Głosków w gminie Piaseczno.
15) W sprawie określenia środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów w budżecie Gminy Piaseczno oraz rodzaju świadczeń, warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Piaseczno.

10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » pn sty 30, 2017 7:59 pm

XXXI sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie zawiadamiamy, że w środę 8 lutego 2017 r. o godz. 9:30 odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XXX sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia i zmniejszenia dochodów o kwotę 343.215,00 zł).
2) W sprawie zmiany uchwały 766/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 listopada 2016r.
3) W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów z tyt. wynajmu pomieszczeń oświatowych o kwotę 186.472,00 zł)
4) W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmiany działu i rozdziału klasyfikacji wydatków w wysokości 38.000,00 zł na wniosek Wydz. ADK).
5) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działek ozn. nr ewid. 43, 2/79 i 2/80 oraz działki ozn. nr ewid. 2/20, położonych w Piasecznie w rejonie ul. Kusocińskiego i ul. Wojska Polskiego obręb 17.
6) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości lokalowej nr 27, położonej w budynku zlokalizowanym przy ul. Nadarzyńskiej 4 w Piasecznie wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu, na którym przedmiotowa nieruchomość jest położona.
7) W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki ozn. nr 229 położonej w Piasecznie przy ul. Geodetów na rzecz użytkownika wieczystego.
8 ) W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki ozn. nr 306 położonej w Piasecznie przy ul. Granitowej na rzecz użytkownika wieczystego Młodzieżowej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Patronat”.
9) W sprawie zmiany uchwały nr 667/XXIV/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziałów w działce położonej w Piasecznie przy ul. Młynarskiej na rzecz użytkownika wieczystego.
10) W sprawie zamiany prawa własności nieruchomości gminnej nr 43/3 obr. 16 m. Piaseczno na nieruchomości oznaczone nr 42/11 i 43/10 obr. 16 m. Piaseczno.
11) W sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Piasecznie nr 275/XIV/03 z 25.09.2003r. nr 441/XXI/2004 z dnia 18.03.2004r i nr 71/V/2007 z dnia 24.01.2007r.
12) W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głosków dla działki o nr ewid. 96/7 zlokalizowanej przy ul. Czubatki na odcinku pomiędzy ulicami Kruka i Głuszca.
13) W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chojnów.
14) W sprawie usunięcia nazwy FRANKA ZUBRZYCKIEGO ulicy położonej we wsi Chylice w gminie Piaseczno i nadania tej ulicy nazwy MARKA GRECHUTY.
15) W sprawie wyrażenia opinii dla pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
16) W sprawie skargi A.P. na odmowę prowadzenia procedury „Niebieska karta” i udzielenia jakiejkolwiek pomocy finansowej przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.
17) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 48,87 m. kw. usytuowanego w budynku przy ul. Puławskiej 16 w Piasecznie.
18 ) W sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
19) W sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, przyznania liczby punktów za każde kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów.
20) W sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przyznania liczby punktów za każde z kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
21) W sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Piaseczno oraz inny organ niż Gmina Piaseczno, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie
mgr inż. Piotr Obłoza
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » śr kwie 12, 2017 6:34 pm

Zawiadamiamy, że w dniu 19 kwietnia 2017 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XXXII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
1) W sprawie przeprowadzenia referendum gminnego.
2) W sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie nr 842/XXX/2013 z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Gminy Piaseczno na stałe obwody głosowania.
3) W sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia referendum gminnego.
4) W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 107.115,00 zł na wniosek Wydz. OŚ).
5) W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów oraz wydatków o kwotę 179.347,00 zł na wniosek Wydz. INW).
6) W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wy6sokości 12.000,00 zł na wniosek GOSIR).
7) W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 100.000,00 zł na wniosek GOSIR z przeznaczeniem na popularyzację kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej).
8 ) W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 132.660,00 zł na przeprowadzenie referendum gminnego na wniosek Wydz. ADK).
9) W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaseczno dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jazgarzewie.
10) W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę
10.931.734,- zł, na wniosek Wydziałów – przychody z wolnych środków).
11) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 822/XXIX/2016 z dnia 28.12.2016r z późn. zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2017 – 2028
12) W sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do Rejestru Zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
13) W sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Piaseczno na lata 20172020.
14) W sprawie nadania nazwy SŁONECZNE ZACISZE ulicy położonej we wsi Henryków urocze w gminie Piaseczno.
15) W sprawie nadania nazwy KONOPNICKIEJ ulicy położonej w Piasecznie.
16) W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chylice.
17) W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010 (Dz.Urz.Woj.Maz. nr 96 poz. 1717 z dnia 13.05.2010r.) w granicach terenów urbanistycznych oznaczonych w obowiązującym mpzp symbolami: 1 P-S, 2 P-S, 3P-S/U, 4P-S/U, 5P-S/U, 1KD-TSsp, 1U/MW, 1I-T/I-E, 2I-W, 3KD-p.
18 ) W sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 854/XXXI/2017 z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chojnów.
19) W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chojnów.
20) W sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. na nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 441 położoną w Jazgarzewie.
21) W sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. na nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 47/3 położonej w Bobrowcu
22) W sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Piaseczno nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 26, położona w Łbiskach w gminie Piaseczno.
23) W sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Piaseczno: nieruchomości gruntowej położonej w Piasecznie w obrębie 28 oraz nieruchomości lokalowych i drogowych położonych w obrębach: Pęchery-Łbiska PGR, Głosków PGR, Wólka Pracka, Wólka Pęcherska, Runów oraz w Piasecznie, obrębie 28.
24) W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 249 położonej w Piasecznie przy ul. Geodetów na rzecz użytkownika wieczystego.
25) W sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PSG Sp. z o.o. Oddział w Warszawie na działce o nr ew. 41 z obrębu 56 miasta Piaseczno.
26) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 74/1, obr. 45, położonej w rejonie ul. Konopnickiej.
27) W sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 858/XXXI/2017 z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie skargi A.P. na odmowę prowadzenia procedury „Niebieska Karta” i udzielenia jakiejkolwiek pomocy finansowej przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.
28 ) W sprawie skargi T.G. na przewlekłość postępowania i niezałatwienie w terminie przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno spraw dotyczących kwestii spornych pomiędzy nim a PWiK Sp. z o.o..
29) W sprawie zmiany uchwały nr 940/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
30) W sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury w Piasecznie.
31) W sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » wt lip 04, 2017 8:53 am

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 05.07.2017 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
1. W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 150.000,- zł na wniosek SM na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST).
2. W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 20.000,- zł na wniosek Wydz. UiA na realizację I etapu konsultacji społecznych projektu mpzp w Zalesiu Górnym projekt „Przestrzeń dla Partycypacji”).
3. W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 3.856,00 zł na wniosek Dyr. ZSP w Józefosławiu w ramach programu Erasmus).
4. W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 175.515,- zł na wniosek Ref. SS na realizację budżetu i Gminnego Programu Profilaktyki.
5. W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmniejszenia wydatków budżetu w 2017r o kwotę 3.945.000,-zł)
6. W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 53.760,-zł na wniosek Wydz. IT)
7. W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków 34.170,-zł)
8. W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. funduszu sołeckiego)
9. W sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Konstancin-Jeziorna
10. W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 822/XXIX/2016 z dnia 28.12.2016r z późn. zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2017 – 2028 2/2
11. W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 51/94, położonej w Chyliczkach przy ul. Bażanciej.
12. W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki ozn. nr ewid. 38, obręb 18, położonej w Piasecznie przy ul. Armii Krajowej i Okulickiego.
13. W sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Wólka Kozodawska gm. Piaseczno.
14. W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno nieruchomości położonej w miejscowości Julianów gm. Piaseczno.
15. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Piaseczno umowy dzierżawy dotyczącej części nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działki ewidencyjne numer: 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, położone w obr 70, w m. Piaseczno.
16. W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 179/2 położonej w Piasecznie przy ul. Onyksowej na rzecz użytkownika wieczystego Młodzieżowej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Patronat-3”.
17. W sprawie nadania nazwy STAROCHYLICKA ulicy położonej we wsi Chylice-Pólko w gminie Piaseczno.
18. W sprawie sposobu wykonania uchwały nr 619/XXIV/2012 z dnia 22.08.2012r o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego od zachodu terenami kolei Warszawa-Radom, od północy północną linią rozgraniczającą drogi KUL, od wschodu osią ulicy Czajewicza, od południa północną linią rozgraniczającą Al. Kalin.
19. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami Energetyczna, Puławska, Okulickiego i Mleczarska – Etap II
20. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego od zachodu terenami kolei Warszawa-Radom, od północy północną linia rozgraniczającą drogi KUL, od wschodu osią ulicy Czajewicza, od południa północną linia rozgraniczającą Al. Kalin – część I
21. W sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów twórczych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.
22. W sprawie zmian załącznika nr 1 do Statutu Centrum Kultury w Piasecznie zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 941/XXXIII/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
23. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Piaseczno porozumienia międzygminnego z m.st. Warszawa na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Piaseczno w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie.
24. W sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Piaseczno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
25. W sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Piaseczno do roku 2030” stanowiącego aktualizację „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004-2015, przyjętej uchwałą Rady Miejskiej nr 841/XXXVII/2005 w dniu 2.06.2005 r.
26. W sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » czw gru 07, 2017 9:10 pm

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 13.12.2017 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.11.2017r.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8.Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
9.2 W sprawie wyboru ławników w wyborach uzupełniających kadencji 2016-2019
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.12.2016 r. (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 4.800,00 zł. na wniosek Ref. SS). 9.4
W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.12.2016 r. (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 3.400,00 zł na wniosek Wydz. KB na odsetki z tyt. nienależnie pomniejszonego podatku VAT).
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016 r.
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016r. (dot. zwiększenia planu dochodów z tyt. wynajmu pomieszczeń o kwotę 37.883,00 zł na wniosek CUW). 2/3
9.7 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016r. (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 10 000,- zł. na wniosek CUW).
9.8 W sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
9.9 W sprawie zmiany uchwały Nr 862/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przyznanie liczby punktów za każde z kryteriów oraz określenie dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
9.10 W sprawie uchwalenia Statutu Gminy Piaseczno
9.11 W sprawie skargi A.C. na przewlekłość postępowania i niezałatwienie przez Burmistrza Miasta
i Gminy Piaseczno sprawy w zakresie przyłączenia działki należącej do skarżącego do sieci sanitarnej.
9.12 W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie spółka z o.o. (składniki majątkowe o wartości netto 2 042 418,71 zł.)
9.13 W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Piasecznie spółka z o.o. (przeniesienie wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości stanowiącej działkę ozn. nr ew. 15 w obr. 44 m. P-no o wartości netto 1.688.000,- zł.).
9.14 W sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. ½ obr. 6 położonej w Piasecznie przy ul. Energetycznej i ul. Puławskiej.
9.15 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu obiektu sportowego usytuowanego na częściach działek ozn. nr nr 60/9 i 60/20, obręb 59 położonych w Piasecznie przy ul. 1 Maja.
9.16 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działek ozn. nr nr ewid. 185 i 186 położonych w Złotokłosie.
9.17 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 3/12, obr. 3, położonej w Piasecznie przy ul. Chabrów.
9.18 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 33 położonej w Piasecznie przy ul. Tuwima na rzecz użytkownika wieczystego.
9.19 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 358 położonej w Piasecznie przy ul. Granitowej na rzecz użytkownika wieczystego.
9.20 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 24/1 położonej w Piasecznie przy ul. Aleja 3 Maja na rzecz użytkownika wieczystego.
9.21 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 240 położonej w Piasecznie przy ul. Geodetów na rzecz użytkownika wieczystego Młodzieżowej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Patronat-3”. 3/3
9.22 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami Jana Pawła II, Wojska Polskiego, Sienkiewicza, torami kolejowymi Warszawa Radom (Obszar A6, A7, A10, A11, A15, A28, A29) – etap I, zatwierdzonego Uchwałą nr 532/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16.05.2012r. w granicach terenów oznaczonych w tym planie symbolami 1UP i 3U.
9.23 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1033/XXXVI/2013 z dnia 3.07.2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna teren śródmieścia etap I zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 365/XVI/2003 z dnia 20.11.2003r. (Dz.Urz.Woj.Maz. nr 6 poz. 270 z 12.01.2004r.).
9.24 W sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 755/XXVII/2012 z dnia 21.11.2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego
i Puławską, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 96 poz. 1717 z dnia 13.05.2010r.).
9.25 W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego
o powierzchni 17,02 m2, usytuowanego na parterze w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Złotokłosie przy ul. 3 Maja 30 na okres 5 lat.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Transmisja z budżetowej sesji Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » wt gru 19, 2017 9:19 am

Obrazek

Transmisję z obrad rady, które rozpoczną się 19 grudnia 2017 r. o godzinie 9.30, można będzie zobaczyć na kanale You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCJt6dj-pQgduRyk0aYLz8UwXLII Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 19 grudnia 2017 r. - Budżetowa
Link do filmu https://www.youtube.com/watch?v=6Zxf89WY4bA
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » śr sty 10, 2018 6:38 pm

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 17 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5

Zawiadomienie o XLIII sesji rady miejskiej w dniu 17.01.2018 r.: http://bip.piaseczno.eu/attachments/download/17160
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

XLIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » śr sty 17, 2018 10:17 am

Redakcja pisze:Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 17 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5

XLIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie – transmisja na żywo https://www.youtube.com/watch?v=Nf5dfi7UoT0

Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » pt lut 02, 2018 8:11 pm

Uprzejmie zawiadamiam Panią/Pana, że w dniu 14 lutego 2018 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XLIV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań podejmowanych do obecnej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji przez radnych.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r. (kw. 81.310)
9.2 W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r. (dot. CUW)
9.3 W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.(kw. 17.910)
9.4 W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r. (dot. GOSiR-u)
9.5 W sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu w 2018r
9.6 W sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PSG Sp. z o. o. Oddział w Warszawie na dz. o nr ew. 726 położonej w Złotokłosie
9.7 W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ew. 82/5, obr. Grochowa gm. Piaseczno
9.8 W sprawie uchylenia uchwały Nr 1110/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie oraz uchwały nr 171/IX/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie
9.9 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. Pęchery , w gminie Piaseczno
9.10 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki ozn. nr ewid. 9/12, obr. 21, położonej w Piasecznie przy ul. Technicznej
9.11 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ewid. 18/73, obręb 17, położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej
9.12 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działek ozn. nr ewid. 10/29 i nr ewid. 11, obręb 39, położonych w Piasecznie przy ul. Kościuszki
9.13 W sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 174/IX/2015 z dnia 10 czerwca 2015r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym części działki ozn. nr ewid. 17/1, obręb 19, położonej w Piasecznie w rejonie ulic Zgoda, Młynarskiej i Warszawskiej
9.14 W sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1108/XXXVIII/2013 z dnia 25 września 2013r w sprawie użyczenia części działki gminnej oznaczonej nr ewid. 48, obręb 16, położonej w Piasecznie przy u. Kniaziewicza
9.15 W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno niezabudowanej nieruchomości położonej w Woli Gołkowskiej w Gminie Piaseczno oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 108
9.16 W sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej: 1563/LI/2014 z dnia 15.10.2014r., nr 969/XXXIV/2017 z dnia 24.05.2017r., nr 1070/XXXVII/2017 z dnia 30.08.2017r., nr 1254/XL/2017 z dnia 13.12.2017r., nr 1230/XL/2017 z dnia 22.11.2017r., nr 1225/XL/2017 z dnia 22.11.2017r., nr 1256/XLI/2017 z dnia 13.12.2017r., nr 1255/XLI/2017 z dnia 13.12.2017r.
9.17 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 395 położonej w Chylicach na rzecz użytkownika wieczystego.
9.18 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 286 położonej w Piasecznie przy ul. Brylantowej na rzecz użytkownika wieczystego.
9.19 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 262 położonej w Piasecznie przy ul. Geodetów na rzecz użytkownika wieczystego.
9.20 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 33 położonej w Piasecznie przy ul. Tuwima na rzecz użytkownika wieczystego.
9.21 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 24/1 położonej w Piasecznie przy ul. Aleja 3 Maja na rzecz użytkownika wieczystego.
9.22 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 358 położonej w Piasecznie przy ul. Granitowej na rzecz użytkownika wieczystego.
9.23 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 7 położonej w Piasecznie przy ul. Wyczółkowskiego na rzecz użytkownika wieczystego.
9.24 W sprawie nadania nazwy SZKOLNA ulicy położonej we wsi Złotokłos w gminie Piaseczno.
9.25 W sprawie nadania nazwy ŻURAWINOWA ulicy położonej we wsi Wola Gołkowska w gminie Piaseczno.
9.26 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010r (Dz.Urz.Woj.Maz. nr 96 poz. 1717 z dnia 13.05.2010r) w granicach terenu urbanistycznego oznaczonego w obowiązującym mpzp symbolem 2P-S/U.
9.27 W sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską zatwierdzonego uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010r.
9.28 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia w trybie bezprzetargowym na lokal użytkowy usytuowany w piwnicy budynku położonego przy ul. Szkolnej 9 w Piasecznie.
9.29 W sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Piaseczno (lipa)
9.30 W sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Piaseczno.(kasztanowiec)
9.31 W sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Piaseczno konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie jako części budżetu Gminy Piaseczno
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie transmisja na żywo

Postautor: Redakcja » śr lut 14, 2018 11:04 am

Redakcja pisze:Uprzejmie zawiadamiam Panią/Pana, że w dniu 14 lutego 2018 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XLIV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5

Transmisja na żywo z sesji Rady Miejskiej w Piasecznie https://www.youtube.com/watch?v=n44c_ZGKz8M

Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » pn mar 12, 2018 8:08 pm

Uprzejmie zawiadamiam Panią/Pana, że w dniu 21 marca 2018 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XLV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji z dnia 14.02.2018 r. Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań podejmowanych do obecnej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji przez Radnych.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.12.2017 r. (dot. zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 8.592.034,00 zł).
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r. (dot. zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 244.266,00 zł).
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r. (dot. zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 1.039.000,00 zł).
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r. (dot. zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 3.850,00 zł na wniosek Ref. ZK).
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r. (dot. zmiany planów wydatków na wniosek CUW).
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r. (dot. zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 7.000,00 zł).
9.7 W sprawie zmiany uchwały nr 1276/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.12.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2018-2028
9.8 W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego.
9.9 W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do zawarcia Porozumień z Gminą Konstancin-Jeziorna i Gminą Tarczyn w sprawie realizacji zadania publicznego.
9.10 W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 50 położonej w obrębie 5 w Piasecznie.
9.11 W sprawie uchylenia uchwały nr 793/XXXVIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 grudnia 2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Zalesiu Górnym przy ul. Wiekowej Sosny 4.
9.12 W sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości położonych w miejscowości Bobrowiec gm. Piaseczno.
9.13 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ewid. 411/5, położonej w Złotokłosie.
9.14 W sprawie zmiany uchwały nr 631/XXVIII/20104 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Piasecznie w gminie Piaseczno.
9.15 W sprawie nadania nazwy RONDO WIEKOWEJ SOSNY rondu w ciągu drogi powiatowej 2862W (ul. Parkowa) w Zalesiu Górnym w gminie Piaseczno.
9.16 W sprawie nadania nazwy MIEDZIANA ulicy w Chylicach w gminie Piaseczno.
9.17 W sprawie zmiany nazwy części ulicy Szkolnej we wsi Złotokłos w gminie Piaseczno i nadania jej nazwy PARKOWA.
9.18 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów w gminie Piaseczno dla terenu szkoły w Julianowie.
9.19 W sprawie zmiany uchwały nr 1601/LIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru wyznaczonego od zachodu, północy i wschodu granicą administracyjną z gminą Lesznowola oraz od południa osią istniejącej ul. Orężnej uchwalonego uchwałą nr 359/XIV/2007 Rady miejskiej w Piasecznie z dnia 17.10.2007 r.
9.20 W sprawie sposobu wykonania uchwały nr 1190/XL/2013 z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kuleszówka I.
9.21 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla terenu centrum sportowego.
9.22 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego od zachodu osią ulicy Wojska Polskiego, od północy osią ulicy Nadarzyńskiej i jej przedłużeniem w kierunku zachodnim, od wschodu osią ulicy Czajewicza, od południa osią ulicy Sienkiewicza.
9.23 W sprawie zmiany uchwały nr 1002/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacji zbiorowej dla których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Piaseczno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
9.24 W sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Piaseczno w 2018 r.”.
9.25 W sprawie skargi W.P. na brak odpowiedzi na pismo i dokonywanie niezgodnych z prawdą stwierdzeń przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie.
9.26 W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego, o powierzchni 26,25m2, usytuowanego w budynku mieszkalnym w Siedliskach przy ul. Sielskiej 12, na okres 10 lat.
9.27 W sprawie podziału Gminy Piaseczno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

PoprzedniaNastępna

Wróć do Piaseczno: wydarzenia, informacje

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

cron