Rozbudowa Auchan w Piasecznie

Pisz tutaj o nurtujących problemach mieszkańców gminy Piaseczno, ich pomysłach oraz propozycjach rozwiązania.

Moderator: GTW

Rozbudowa Auchan w Piasecznie

Postautor: Tulipano_0602 » wt lut 23, 2016 9:11 am

Ciekawe informacje wychodzą po obaleniu decyzji dla Auchan:

http://jozefoslaw24.pl/2016/02/katarzyna-nowocin-kowalczyk-odpowiada-na-oswiadczenie-pelnomocnika-do-spraw-rozwoju-gminy-piaseczno/

"„CZASAMI CYGARO JEST TYLKO CYGAREM I NICZYM WIĘCEJ”, czyli RZECZ O OBURZENIU PEŁNOMOCNIKA

Z pewnym rozbawieniem przeczytałam „OŚWIADCZENIE Daniela Putkiewicza dot. artykułu o kulisach rozbudowy Auchan”. Zastanawiałam się, co też tak rozsierdziło tudzież wystraszyło pana wiceburmistrza / pełnomocnika ds. rozwoju Piaseczna, że widzi rzeczy, których w artykule „DAWID V GOLIAT A PIASECZYŃSKA RZECZYWISTOŚĆ” nie ma. Ba! Wydaje w tej sprawie publiczne oświadczenie – Wezwanie do zaniechania naruszeń dóbr osobistych. – Przy okazji, zaprzecza faktom, które działy się na oczach mieszkańców, o których swego czasu informowały lokalne media oraz portale społecznościowe, i które to fakty można sprawdzić, np. w zarejestrowanych nagraniach z sesji, przeczytać w protokołach posiedzeń komisji problemowych, czy też w gminnych dokumentach.

Zacznijmy od tytułu. Czy artykuł dotyczy kulisów rozbudowy Auchan? Nie. Pokazuje ciąg zdarzeń dotyczących rozbudowy CH, opartych na powszechnie znanych faktach i dokumentach. Nie mówimy o kulisach rozbudowy Auchan, tylko o jawnych procedurach, decyzjach i działaniach gminnych urzędników. Jeśli jednak są/były jakieś KULISY, o których mieszkańcy nie wiedzą, to temat zaczyna być jeszcze bardziej interesujący a zarazem intrygujący. Myślę, że podobnie jak ja, wielu mieszkańców chętnie pozna te KULISY.

Przyjrzyjmy się teraz kwestii dokonywania naruszeń dóbr osobistych pana wiceburmistrza / pełnomocnika, poprzez publikowanie nieprawdziwych oraz nieścisłych informacji. Cóż to za informacje?

Przede wszystkim, pan wiceburmistrz/pełnomocnik zaprzecza, jakoby uczestniczył „w przygotowaniu projektu uchwały ani w głosowaniu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania sprzyjającego francuskiej spółce (Auchan).” Czemu ma służyć to zaprzeczenie? Oczywiście, że nie uczestniczył i nikt nie twierdzi, ze było inaczej. W artykule również nie ma takiego stwierdzenia. Tym bardziej, że plan został uchwalony wcześniej, zanim pan Putkiewicz został wiceburmistrzem. Jest jednak mowa o tym, że w poprzedniej kadencji, pan wiceburmistrz Putkiewicz, odpowiedzialny za rozmowy z przedstawicielami spółki Auchan, postępował podobnie jak wielu radnych i urzędników, którzy „traktowali głos mieszkańców w tej sprawie jak brzęczenie muchy”. Mogli się o tym przekonać np. mieszkańcy ul. Tulipanów, latami ignorowani przez gminnych urzędników i radnych, aczkolwiek najbardziej zainteresowani planami ekspansji sąsiada. Jak wiemy, sprawa znalazła swój finał w sądzie i zakończyła orzeczeniem NSA oraz czasowym wstrzymaniem inwestycji. Ruch teraz należy do Spółki a o jej decyzjach dowiemy się niebawem.

„Ewentualne działania podległych mi wydziałów wynikały z prowadzonych postępowań i były podejmowane na podstawie odpowiednich przepisów prawa.” – pisze pan wiceburmistrz / pełnomocnik. I nikt nie kwestionuje, że było inaczej. Czyż jednak w zakres tychże działań nie wchodziło również przygotowywanie odpowiednich projektów uchwał dot. podległych panu wiceburmistrzowi wydziałów wraz z zatwierdzeniem ich treści, przygotowanej uprzednio przez urzędników? Czyżby pan wiceburmistrz nie wiedział, jakie uchwały były przygotowywane na kolejne sesje, w jakim celu i na czyje polecenie? Nie wiedział, jakie kluczowe dla gminy umowy były zawierane? Mam nadzieje, że jako sumienny i odpowiedzialny urzędnik, pan wiceburmistrz nie dopuszczał do samowolnego działania urzędników a w projektach uchwał nie było takich, o których pan Putkiewicz by nie wiedział. Zastanowiło mnie również nad sformułowaniem „ewentualne działania”. Zawsze sądziłam, że urząd, z racji swojej istoty i przeznaczenia, STALE podejmuje jakieś działania, a nie tylko EWENTUALNIE. Podpis, pieczątka, spotkanie z petentem, czy stworzenie jakiegokolwiek dokumentu, również są działaniem.

Zapytam dalej. Czyż to nie pan wiceburmistrz, oczywiście w ramach „prowadzonych postępowań” uczestniczył w wybranych komisjach problemowych, zajmował się m. in. zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym terenu Wólki Kozodawskiej, przyprowadzał na komisje przedstawicieli spółki Auchan, z którymi jak wielokrotnie twierdził, prowadził negocjacje z ramienia gminy, informował radnych o ustaleniach tychże negocjacji, przekonywał do przyjęcia uchwał dot. sprzedaży działek na ul. Tulipanów na rzecz Spółki? Czyż to nie pan wiceburmistrz przyprowadzał pana Mosze zainteresowanego konkretnymi zapisami w mpzp w ww. miejscowości, wspólnie z nim przedstawiał radnym wizualizację pewnej inwestycji i osobiście wymieniał korzyści dla gminy płynące z jej powstania? Jak wiemy zapisy w mpzp mogą być różne. Wszystko zależy od tego, na co zgodzi się Rada. Gdyby nie kilkoro, zbyt dociekliwych, a może nieufnych tudzież sceptycznych w tej kwestii radnych, być może proponowane zmiany zostałyby wówczas zatwierdzone. Czyżby pan wiceburmistrz / pełnomocnik nie pamiętał tamtych wydarzeń? Zadziwiające, jak pamięć niektórych polityków potrafi być zawodna. Na szczęście są np. protokoły oraz naoczni świadkowie w postaci obecnych wówczas radnych oraz innych osób.
Prawdę mówiąc to trochę trudno zrozumieć oburzenie pana wiceburmistrza / pełnomocnika. Cóż z tego, że radni nieco inaczej niż pan wiceburmistrz, postrzegali przyszłość tego terenu. Cóż z tego, że tamtym czasie, radni nie chcieli się zgodzić na proponowane zmiany. Czy to temat tabu? Nie wolno o tym mówić? Cóż tak zirytowało pana pełnomocnika? Przecież nikt go nie obwinia, za to, że miał inną opinię niż radni. Z pewnością miał swoje powody a jego intencje były jak nalepsze. Nikt też, łącznie z autorką tekstu nie ma wątpliwości, że „procedura sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wólka Kozodawska jest prowadzona w oparciu o przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.” Jakże mogłoby być inaczej?

Jak wiemy, na tamtym etapie sprawa pana Mosze i proponowanych przez niego zmian w mpzp, zakończyła się postawieniem zarzutów korupcyjnych przyjacielowi pana wiceburmistrza, bliskiemu partyjnemu współpracownikowi, Łukaszowi K. Oczywiście nie mamy wątpliwości, że był to przypadek a pan wiceburmistrz nic nie wiedział o działaniach kolegi, który, jak wiemy, w tamtym czasie, miał spory wpływ na lokalną politykę i często odwiedzał swojego przyjaciela w jego gabinecie w urzędzie. Być może panowie mieli taki rytuał np. picia kawy w szczególnym miejscu. Każdy z nas ma przecież jakieś rytuały. Rzeczywiście, w świetle wydarzeń, które potem nastąpiły, przypominanie panu wiceburmistrzowi, obecnie pełnomocnikowi, o tamtej znajomości, może być dla niego niewygodne, o czym świadczyć może jego reakcja. Jeśli uraziłam, to przepraszam pana Daniela Putkiewicza, za to, że mimowolnie przypomniałam o jego przyjaźni i bliskiej współpracy z Łukaszem K. No cóż, trudno jest wymazać z pamięci pewne obrazy, a wspólne fotki panów, również z wakacji tuż przed zatrzymaniem kolegi, często pojawiały się np. na fb profilu kolegi.

Zatrzymajmy się przez chwilę przy negocjacjach z Auchan. Jak wiemy, po pamiętnej sesji 20 marca 2013r, kiedy uchwała dot. wyrażenia zgody na sprzedaż działki na rzecz Auchan nie została przez radnych przyjęta, a sprawa inwestycji nagłośniona w mediach, pan Burmistrz poinformował radnych, że od tej pory sam osobiście zajmie się rozmowami z przedstawicielami Spółki. Wsłuchał się w głos radnych oraz mieszkańców i rzeczywiście zaczął stawiać warunki – inwestycje drogowe. Niestety, jak wiemy, trochę późno to się stało. Spółka miała już w ręku wszystkie gminne dokumenty potrzebne do złożenia w starostwie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Decyzja środowiskowa została przez gminę wydana 03.08.012r. Podobnie jak decyzja komunikacyjna. Brakowało im tylko trzech małych działeczek na ul. Tulipanów.
Namawiając radnych do podjęcia uchwały dot. wyrażenia zgody na sprzedaż działeczki na ul. Tulipanów, pan wiceburmistrz wielokrotnie publicznie podkreślał, że bez tej działki, CH i tak się rozbuduje, jednak zabraknie kina. Kontekst, w jakim te słowa były wypowiadane, czy też częstotliwość powtarzania tego argumentu oraz naciski na wyrażenie zgody na tę sprzedaż, sprawiły, że wypowiedzi pana Putkiewicza brzmiały jak swoisty szantaż emocjonalny. I niestety część społeczności „kupiło” ten argument. Wystarczy poczytać wypowiedzi w Internecie na lokalnych grupach społecznościowych. Nastąpiło swego rodzaju podburzanie jednych mieszkańców na drugich – Oto przez grupę mieszkańców ul. Tulipanów oraz przez stanowisko części radnych, w Piasecznie nie powstanie kino. Macie winnego. – Wyraźne wskazanie palcem. Granie na uczuciach odbiorcy i nastawianie przeciwko sobie członków grupy, to tzw. brudne chwyty w technikach negocjacyjnych i manipulacyjnych. Przykre, że zostały one wykorzystane przez przedstawiciela lokalnej władzy. A przecież wystarczyło, aby od początku rozmowy z Auchan zostały poprowadzone innym torem. Jeszcze na początku poprzedniej kadencji, kiedy sprawę przejął tandem Lis-Putkiewicz, można było wiele zmienić i zasugerować Spółce alternatywne rozwiązania, korzystne dla obu stron. Tym bardziej, że jak wiemy Auchan posiada spore tereny wzdłuż ul. Energetycznej oraz po przeciwnej stronie ul. Pulawskiej.
Artykuł „DAWID V GOLIAT A PIASECZYŃSKA RZECZYWISTOŚĆ” jest li tylko przypomnieniem, usystematyzowaniem oraz połączeniem faktów. Wskazuje ciąg zdarzeń następujących po sobie w pewnym okresie czasu, jak również efekty podejmowanych tudzież zaniechanych decyzji. Kładzie nacisk na to, jak ważne przy podejmowaniu decyzji oraz planowaniu inwestycji jest patrzenie perspektywiczne. Mówi o tym, aby patrzeć na teren gminy całościowo, a nie tylko fragmentarycznie, jak również o tym, jak ważna jest współpraca lokalnych władz z mieszkańcami i konsultacje. O tym, że nie można pomijać nawet małej społeczności ani pojedynczego mieszkańca.

Na koniec zapis w wezwaniu pana Putkiewicza, że „Sugerowanie mojego prywatnego zaangażowania w/w sprawach narusza moje dobra osobiste.” Prawdę mówiąc dziwi i zastanawia takie stwierdzenie. Widzenie czegoś, czego nie ma i niewidzenie tego, co jest. Taka trochę ślepota na zmiany. Natychmiast nasuwa się przysłowie o nożycach i stole. Reakcja typowa dla kogoś, kto ma coś do ukrycia. Czy pan Putkiewicz ma coś do ukrycia? Czy był prywatnie zaangażowany w jakieś sprawy? Nie wiem i niczego nie sugeruję. Może sam sobie powinien odpowiedzieć na te pytania. Ja tylko opisuję zdarzenia i łącze je w całość. Tak się złożyło, że pan Putkiewicz jest częścią tych zdarzeń. I z całą pewnością nie kwestionuję tego, że działania, które podejmował tudzież podejmuje „oparte są na odpowiednich przepisach prawa”, do których jest „zobowiązany pełnioną funkcją.” Jakże mogłoby być inaczej?

No cóż, Panie Pełnomocniku, jak pisał Freud, „czasami cygaro jest tylko cygarem i niczym więcej” i nie trzeba nadinterpretowywać cudzych wypowiedzi lub doszukiwać się w nich innego znaczenia lub drugiego dna."


To była odpowiedź na oświadczenie lokalnej władzy, które tutaj:
http://jozefoslaw24.pl/2016/02/oswiadczenie-pelnomocnika-do-spraw-rozwoju-piaseczna-dotyczace-rozbudowy-auchan/


Czy ta sprawa rozbudowy Auchan nie zaczyna nieprzyjemnie pachnieć? Pytanie czy nie warto zacząć węszyć tym tropem? Zapachy z lokalnej politycznej kuchni chyba nie są najlepsze... Może by tak nowa centralna władza, żądna igrzysk, zbadałaby ten lokalny temat? Czy sprawa Łukasza K. ma jeszcze jakieś rozdziały? Mieszkańcy pewnie są ciekawi co też tam lokalni politycy pichcą w tej swojej kuchni, a potem serwują mieszkańcom.
Tulipano_0602
 
Posty: 724
Rejestracja: ndz maja 04, 2008 8:29 pm

Auchan kupiło działkę w Piasecznie

Postautor: Filip » śr mar 09, 2016 9:29 pm

Obrazek

Auchan Polska Sp. z o.o. mimo niekorzystnego dla swojej inwestycji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego kupiło w przetargu nieograniczonym działkę przy ulicy Energetycznej.

Przypomnijmy: 9 lutego NSA uchylił decyzję środowiskową wydaną przez Burmistrza Piaseczna w sprawie rozbudowy Auchan. Od wyroku nie można się odwołać.

Sklep miał zamienić się w ogromną galerię handlową, która potrzebowałaby nowych dróg dojazdowych. Plany Auchan wskazują, że galeria miałaby zająć m.in. teren dzisiejszego hipermarketu budowlanego Leroy Merlin.

Z prezentacji Gminy Piaseczno z 3 lipca 2015 roku wynika, że działkę dojazdową od strony ulicy Energetycznej stanowi m.in. część terenu znanego mieszkańcom jako policja, który kiedyś stanowił jedną dużą działkę należącą do Skarbu Państwa.

W 2014 roku została z tego terenu wydzielona mniejsza działka oznaczona numerem ewidencyjnym 2/184 o powierzchni 2 357 hektarów. Z prezentowanych przez gminę materiałów w lipcu 2015 roku można wywnioskować, że jest ona konieczna do wybudowania przez Auchan galerii handlowej.

W ubiegły czwartek (4 marca) Starosta Piaseczyński poinformował, że w dniu 25.02.2016 roku w siedzibie Starostwa Komisja Przetargowa dopuściła do udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 2/184 przy ulicy Energetycznej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, jednego uczestnika – firmę Auchan Polska Sp. z o.o.

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę 9,5 miliona złotych. Auchan kupiło działkę za 9 595 000 złotych.

Można więc sądzić, że Auchan nie zrezygnowało z planów rozbudowy swojego sklepu.

JOANNA GRELA http://www.przegladpiaseczynski.pl/aktu ... lo-dzialke
Awatar użytkownika
Filip
 
Posty: 1752
Rejestracja: pt kwie 06, 2012 3:18 pm
Lokalizacja: okolice

Re: Auchan kupiło działkę w Piasecznie

Postautor: Ireneusz » pt mar 11, 2016 3:21 pm

Obrazek

Starostwo ogłosiło przetarg na sprzedaż ponad dwuhektarowej działki zlokalizowanej przy ul. Energetycznej. Zgłosił się tylko jeden chętny – Auchan Polska Sp. z o.o., oferując kwotę o 95 tys. zł wyższą niż wynosiła cena wywoławcza. - To skandal! Po tylu latach negocjacji starosta wszystko zaprzepaścił – denerwuje się Jan Dąbek, starosta poprzedniej kadencji, który zamiast sprzedaży planował wydzierżawić działkę. - Starosta nie jest od tego by obracać nieruchomościami – odpiera zarzuty obecny starosta Wojciech Ołdakowski. - Spekulacja gruntami nie jest zadaniem własnym samorządu

Właścicielem działki, która w planach Auchan ma zapewnić dodatkowy dojazd od ulicy Energetycznej, był Skarb Państwa. Zarząd powiatu poprzedniej kadencji planował skorzystać z prawa do pierwokupu i zakupić nieruchomość za pół ceny. Plany te zostały poparte zgodą wyrażoną w formie uchwały przez radę powiatu. Jak twierdzi Jan Dąbek, jednocześnie prowadzone były rozmowy pomiędzy starostą, a Auchan na temat ceny za wydzierżawienie tej nieruchomości. Z prezentacji, jaką przedstawiało Auchan wynika, że działka ma kluczowe znaczenie w kontekście rozbudowy centrum handlowego i wytyczenia drogi, która będzie prowadziła od strony ul. Energetycznej.
- Auchan było zdeterminowane, by te grunty pozyskać – potwierdza Jan Dąbek. - Piłka była po stronie samorządu i to my mogliśmy dyktować warunki.

Była szansa na 30 milionów złotych?

- Została zrobiona koncepcja tej drogi, która uwzględniała postulaty policji oraz warunki starosty, dotyczące ochrony przed hałasem i uciążliwościami dla okolicznych mieszkańców – mówi Jan Dąbek. - Auchan z oporami pogodziło się, że nie sprzedam im tej działki, tylko wydzierżawię ją na warunkach korzystnych dla powiatu. Została nawet uzgodniona umowa dzierżawy pomiędzy powiatem a Auchan. Wystarczyło tylko wpisać kwoty i tytuł własności. Za wydzierżawienie tej działki zaproponowałem 100 tys. zł miesięcznie (milion dwieście tysięcy złotych rocznie). Firma godziła się na 60 tys. zł miesięcznie czyli ponad (700 tys. zł rocznie). Przebieg negocjacji wskazywał na to, że prawdopodobnie stanęłoby na milionie złotych rocznie, co przy dzierżawie trzydziestoletniej oznaczałoby wpływy do budżetu powiatu w wysokości 30 mln złotych. To rozwiązanie zapewniłoby powiatowi stały dochód z tytułu dzierżawy oraz dałoby kartę przetargową w negocjacjach, choćby w sprawie zminimalizowania uciążliwości, które będzie za sobą pociągać rozbudowa centrum handlowego – przekonuje Dąbek.

Nowa władza, nowa koncepcja

Po wyborach władze w powiecie się zmieniły i jak się okazało nowy starosta, Wojciech Ołdakowski miał zupełnie inny pomysł na wykorzystanie gruntów. Nieruchomość wyceniono na 9,23 miliona złotych i ogłoszono przetarg ustny, do którego przystąpił tylko jeden zainteresowany podmiot - Auchan Polska Sp. z o.o. Firma kupiła grunty za 9595 tys. złotych, o 95 tys. zł więcej niż wynosiła cena wywoławcza. Z kwoty, za którą Auchan kupiło działkę, samorząd powiatowy zasili jedynie ok. 2,4 mln złotych. Resztę pieniędzy otrzyma Skarb Państwa.

- Aż mi się nogi ugięły, jak o tym usłyszałem – komentuje wzburzony Jan Dąbek. - Starosta Wojciech Ołdakowski sprawił Auchan prezent o jakim się firmie chyba nawet nie śniło. Zmarnował efekty naszych długotrwałych negocjacji i szansę wykorzystania działki dla dobra lokalnego samorządu i mieszkańców. Gratuluję dyrektorowi Auchan świetnego interesu, z drugiej strony mam żal, że jako profesjonalista najwyższej klasy wykorzystał człowieka, który jak widać nie ma zielonego pojęcia o negocjacjach.

- Nie dysponujemy żadnymi dokumentami, które by potwierdzały jakiekolwiek negocjacje z Auchan
– twierdzi starosta Wojciech Ołdakowski. - Nic nie wskazuje na to, by poprzedni zarząd po podjęciu uchwały przez radę powiatu, podejmował aktywność w sprawie tej nieruchomości. Pan Dąbek nie przekazał mi żadnych informacji na ten temat. W samorządzie wszystko powinno być transparentne, jasne i potwierdzone dokumentami – podkreśla starosta.

Samorząd nie będzie spekulował gruntami

- Opcja wykupu nieruchomości od Skarbu Państwa, a następnie wydzierżawienia jej Auchan nie była brana pod uwagę – mówi starosta Wojciech Ołdakowski. - Takiej oferty Auchan nie składało. Powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej, wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej. Obrót nieruchomościami i nabywanie ich w celu dzierżawy nie należy do zadań powiatu. Jestem starostą działającym na rzecz i w imieniu Skarbu Państwa oraz powiatu, a nie prezesem firmy powołanej do generowania zysków. Powiat nie jest od robienia biznesu komercyjnego. Sprzedając nieruchomość opieramy się na wycenie rzeczoznawcy i przeprowadzamy przetarg, nie bazujemy na jakichś niejasnych ustaleniach. Bo jeśli ustalenia za czasów mojego poprzednika z Auchan były, to traktuję je jako niejasne, gdyż nie pozostały po nich żadne dokumenty.

Starosta podkreśla też, że w budżecie nie było zabezpieczonych środków na nabycie nieruchomości. Zakup działki wiązałby się ze zmianą w budżecie, a w konsekwencji zrezygnowaniem z którejś z zaplanowanych inwestycji, albo z zaciągnięciem kredytu.
- Jako starosta reprezentuję również interesy Skarby Państwa – podkreśla starosta Wojciech Ołdakowski. - Kupowanie nieruchomości od Skarbu Państwa z bonifikatą, a później czerpanie zysku z tytułu jej dzierżawy dla jednostki samorządu terytorialnego, która również częściowo jest finansowana ze środków Skarbu Państwa, miałoby charakter spekulacji o trudno przewidywalnych skutkach.

Starosta Ołdakowski podkreśla również, że na sprzedaży nieruchomości zyska gmina Piaseczno, ponieważ Auchan od zakupionych gruntów będzie odprowadzać podatek, a także jednostka policji, która będzie również mogła korzystać z alternatywnego połączenia komunikacyjnego, usprawniającego działania policjantów czasie tegorocznych Światowych Dni Młodzieży.

autor Adam Braciszewski
http://www.kurierpoludniowy.pl/wiadomosci.php?art=16415
Awatar użytkownika
Ireneusz
 
Posty: 1161
Rejestracja: pt cze 04, 2010 1:36 pm

Dąbek masakruje starostę Ołdakowskiego za sprzedaż gruntów

Postautor: iTV Piaseczno News » ndz mar 20, 2016 7:13 pm

J.A.Dąbek masakruje starostę Ołdakowskiego

Obrazek

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego głos zabrał J.A.Dąbek były starosta piaseczyński. W bardzo emocjonalnej wypowiedzi ponad 35 minut praktycznie zmieszał z błotem działania obecnego starosty i Zarządu Powiatu http://itvpiaseczno.pl/wydarzenia,1,1.5,1838
Awatar użytkownika
iTV Piaseczno News
 
Posty: 1936
Rejestracja: ndz lut 06, 2011 10:14 pm
Lokalizacja: Piaseczno

Wyrok w sprawie Auchan w Piasecznie

Postautor: Ireneusz » śr kwie 06, 2016 7:48 pm

Obrazek

Jak informowaliśmy w numerze 91. z dnia 17 lutego br. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 9 lutego uchylił decyzję środowiskową wydaną przez Burmistrza Piaseczna w sprawie rozbudowy Auchan. Na uzasadnienie wyroku trzeba było poczekać miesiąc. Jak NSA uzasadnił uchylenie decyzji środowiskowej?

Decyzję środowiskową, którą Burmistrz Piaseczna wydał w 2012 roku na podstawie raportu oceny oddziaływania na środowisko sporządzonego przez inwestora, czyli Auchan Polska Sp. z o.o., mieszkańcy zaskarżyli początkowo w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. SKO utrzymało decyzję burmistrza w mocy. Następnie mieszkańcy zaskarżyli tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który także oddalił ich skargę. W maju 2014 roku skarga kasacyjna mieszkańców wpłynęła do NSA, który uznał ich skargę za zasadną.

Skarga kasacyjna mieszkańców

Skarżący wyrok WSA wskazywali, że naruszono przepisy postępowania administracyjnego, tj. dokonano niewłaściwej kontroli ustaleń przyjętych przez organ za podstawę zaskarżonego rozstrzygnięcia, oraz że zabrakło odpowiedniej weryfikacji raportu inwestora, który stanowił podstawę do wydania kontrolowanej decyzji środowiskowej wydanej przez burmistrza.
Uważają oni także, że błędnie zastosowano artykuły ustawy środowiskowej i orzekano w sprawie w oparciu o wadliwy raport oddziaływania na środowisko. Wskazali oni też, że dokument zawierał niepełne informacje w zakresie ochrony przed hałasem.
Skarżący wnieśli o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania WSA.
W odpowiedzi na skargę inwestor wniósł o jej uchylenie.

NSA: skarga kasacyjna jest zasadna

NSA uznał, że na wynik sprawy miała wpływ błędna kontrola zastosowania przepisu ustawy środowiskowej mówiącego o tym, jakie i ile wariantów realizacji przedsięwzięcia, wraz ze skutkami oddziaływania na środowisko, powinien zawierać raport inwestora. Z uzasadnienia wyroku NSA wynika, że inwestor, który powinien w raporcie zawrzeć opis analizowanych co najmniej trzech wariantów, ściśle określonych przez przepisy ustawy środowiskowej, nie spełnił w pełni tego wymogu. Sąd rozstrzygający skargę kasacyjną wskazuje również, że opis wariantów zawarty w raporcie jest bardzo lakoniczny i nie spełnia ustawowego wymagania co do uzasadnienia ich wyboru.
Uznaje on też, że przeprowadzona przedmiotowa ocena oddziaływania na środowisko jest wadliwa. Oznacza to, że uzasadnienie wyroku WSA zawiera nieprawidłową podstawę prawną rozstrzygnięcia, jak i jej wyjaśnienie.
NSA uchylił więc zaskarżony wyrok WSA, decyzję SKO, a także poprzedzającą ją decyzję środowiskową Burmistrza.
Od wyroku NSA nie można się odwołać, inwestor musi więc ponownie wystąpić o decyzję środowiskową, sporządzając nowy raport.

Justyna Kołczyńska z Biura Prasowego Centrum Handlowego Auchan poinformowała nas, że firma Immochan – właściciel C.H. Auchan – nie komentuje sprawy.

JOANNA GRELA http://www.przegladpiaseczynski.pl/spol ... wie-auchan
Awatar użytkownika
Ireneusz
 
Posty: 1161
Rejestracja: pt cze 04, 2010 1:36 pm

Sprzedaż działki firmie Auchan Polska

Postautor: Ireneusz » pt kwie 08, 2016 7:14 pm

Obrazek

Nie milkną kontrowersje wokół sprzedaży działki firmie Auchan Polska spółka z o. o. Podczas ostatniej sesji rady powiatu, starosta Wojciech Ołdakowski odczytał oświadczenie i odmówił odpowiedzi na pytania zarówno radnych, jak i byłego starosty Jana Dąbka, który oskarżył go o niegospodarność.

W poprzedniej kadencji samorządu radni podjęli uchwałę upoważniającą starostę Jana Dąbka do wykupienia od Skarbu Państwa działki, którą interesowało się Auchan. Ponad dwa hektary gruntów rozciągniętych na tyłach jednostki policyjnej, od ulicy Energetycznej do Auchan, miały zapewnić hipermarketowi dodatkowy dojazd, kluczowy w kontekście planowanej rozbudowy. Starosta Jan Dąbek planował wykupić działkę od Skarbu Państwa z pięćdziesięcioprocentową bonifikatą, a następnie wydzierżawić ją Auchan.

- Za wydzierżawienie tej działki zaproponowałem 100 tys. zł miesięcznie (milion dwieście tysięcy złotych rocznie) – mówi Jan Dąbek. - Firma godziła się na 60 tys. zł miesięcznie czyli ponad (700 tys. zł rocznie). Przebieg negocjacji wskazywał na to, że prawdopodobnie stanęłoby na milionie złotych rocznie, co przy dzierżawie trzydziestoletniej oznaczałoby wpływy do budżetu powiatu w wysokości 30 mln złotych.

Po ostatnich wyborach samorządowych bezpartyjny Jan Dąbek pożegnał się z powiatem, a władzę przejęła koalicja PO z PiS. Nowy starosta Wojciech Ołdakowski miał inny pomysł na wykorzystanie działki. Zlecił jej wycenę, ogłosił przetarg i sprzedał ją jedynej firmie, która do niego przystąpiła – Auchan, za 9,595 mln złotych.

Jednak budżet powiatu zasilili jedynie kwota ok. 2,4 mln złotych, gdyż reszta przypadnie w udziale Skarbowi Państwa.
- Obrót nieruchomościami i nabywanie ich w celu dzierżawy nie należy do zadań powiatu – uzasadnił swoją decyzję Wojciech Ołdakowski. - Celem powiatu nie jest zarabianie pieniędzy. Pomysł swojego poprzednika nazwał „spekulacją o trudno przewidywalnych skutkach ”. Oświadczył też, że w starostwie nie ma żadnych dokumentów, które by wskazywały na podjęcie jakichkolwiek negocjacji z Auchan. Jak się jednak wkrótce okazało, kilka dni później urzędnicy odnaleźli ksero projektu umowy dzierżawy, która miała zostać zawarta z Auchan.

- Kazałem sporządzić notatkę na temat okoliczności znalezienia dokumentu – powiedział nam Wojciech Ołdakowski, dodając, że nie jest pewien czy kopię w ogóle można traktować jako dokument. Jest to tak jakby wzór umowy, na której jest napisane, że to propozycja.

Starosta oświadcza i milczy

Podczas ostatniej sesji sprawę sprzedaży działki Auchan poruszyła radna Maria Bernacka-Rheims. Przypominała staroście Ołdakowskiemu, że w styczniu osobiście mówiła mu o toczących się negocjacjach z Auchan i prosiła, by skontaktował się w tej sprawie z Janem Dąbkiem.
- Pamięta pan naszą rozmowę? – dopytywała radna. Starosta odmówił odpowiedzi, a przewodniczący rady powiatu Daniel Putkiewicz pouczył, że zgodnie z porządkiem obrad to nie czas na zadawanie pytań. Pod koniec sesji starosta Ołdakowski odczytał oświadczenie:
- Jako przedstawiciel Skarbu Państwa, za zgodą wojewody i po zastosowaniu wiążącej mnie procedury przetargowej, zbyłem nieruchomość za cenę określoną w wycenie, sporządzonej przez biegłego rzeczoznawcę powiększoną o wartość oferenta. Tym oferentem była firma Auchan Polska. Wojewoda wyrażający zgodę na zbycie nieruchomości nie informował mnie, aby w przedmiocie nabycia wyżej wymienionej nieruchomości na rzecz powiatu były toczone jakiekolwiek rozmowy z poprzednim zarządem lub starostą o prawie wykonania pierwokupu na rzecz starostwa.

Wojciech Ołdakowski po naszym artykule, w którym jego poprzednik oskarżył go o zaprzepaszczenie długotrwałych negocjacji i niegospodarność, zwrócił się do Jana Dąbka o przekazanie dokumentów, które potwierdzałyby przebieg rozmów prowadzonych z Auchan. Starosta poinformował też radnych, że zlecił kontrolę w wydziale zarządzania mieniem. Po oświadczeniu starosty głos zabrała radna Maria Bernacka-Rheims, ponownie zadając pytanie staroście czy nie był przez nią w styczniu informowany o rozpoczętych negocjacjach z Auchan i czy jako radny poprzedniej kadencji nie wiedział o rozmowach dotyczących dzierżawy działki, które prowadzono z firmą?

Starosta nie odpowiedział, a przewodniczący Putkiewicz ponownie odebrał radnej głos tłumacząc, że porządek obrad określa czas na oświadczenie starosty, a nie zadawanie mu pytań. Tego trzymano się do końca sesji. Starosta Wojciech Ołdakowski nie odpowiedział już na żadne pytanie dotyczące sprzedaży działki.

Jan Dąbek: To gospodarność, nie spekulacja

Po staroście głos zabrał były starosta Jan Dąbek. W swoim długim, ponad półgodzinnym przemówieniu negatywnie ocenił decyzje podejmowane przez aktualny zarząd powiatu. Przypomniał, że w poprzedniej kadencji dyskusje o zakupie działki od Skarbu Państwa, a następnie wydzierżawieniu jej Auchan były prowadzone zarówno na sesji jak i podczas komisji, co potwierdzają protokoły.
- Jeśli pan nie wie co się działo w poprzedniej kadencji, to tylko z pana winy – mówił Jan Dąbek. - Nie zwalnia się z dnia na dzień biura prawnego. Nawet jak pan znajdzie lepsze, to będzie musiało ono mieć dużo czasu, żeby się we wszystkie sprawy wciągnąć.
Jan Dąbek zadał też pytanie Wojciechowi Ołdakowskiemu o jego związki z Łukaszem K. (aresztowanym przez CBA szefem piaseczyńskiej Platformy Obywatelskiej), i warunki wspólnie realizowanego programu. Starosta nie dał się sprowokować do odpowiedzi.

Wypowiedź Jana Dąbka rozciągała się coraz bardziej, większość radnych nie wykazywała większego zainteresowania, a część zdążyła już opuścić salę konferencyjną. Tymczasem były starosta analizował wypowiedzi starosty Ołdakowskiego zawarte w artykule „Powiat nie chce zarabiać”, który przed kilkoma tygodniami opublikowaliśmy na naszych łamach.
- Jaką ofertę złożyło panu Auchan? - dopytywał Jan Dąbek.
Starosta Ołdakowski odpowiedział uśmiechem i milczeniem.
- Dlaczego poprzedni starosta był taki zły? - pytał tym razem retorycznie Dąbek. - Może dlatego, że nie pozwalał trwonić majątku powiatu?
- Można było 20 milionów złotych pozyskać na inwestycje dla powiatu i jeszcze zachować własność tej działki – mówił Jan Dąbek i bulwersował się na określenie przez starostę planów zakupu nieruchomości do Skarby Państwa, a następnie jej dzierżawy Auchan, mianem „spekulacji”. - Proszę nie obrażać nie tylko mnie, ale też innych samorządowców. Czy pozyskanie przez gminę Lesznowola ogromnego majątku po Eko Mysiadło i wydzierżawienie go, to też spekulacja? Wiele hektarów Łąk Oborskich pozyskanych przez samorząd Konstancina-Jeziorny to też spekulacja? Grunty pozyskiwało też Piaseczno, Tarczyn, Prażmów. To też spekulacja? To co pan nazywa spekulacją gruntami jest dobrym gospodarowaniem mieniem. My od tego jesteśmy! W samorządach potrzeba menadżerów, którzy potrafią zdobywać środki zewnętrzne i dawać mieszkańcom możliwości rozwoju. Przestańcie myśleć partyjnymi schematami – Jan Dąbek apelował do radnych PO i PiS. - Mieszkańcy powiedzą, że skoro ta egzotyczna koalicja ideologicznie nie ma ze sobą nic wspólnego, a do tego działa źle, to pozostaje tylko jedna opcja – połączyliście się po to, żeby mieć stołki i władzę!

Emocjonalne wystąpienie Jana Dąbka na nielicznych już radnych koalicyjnych, którzy pozostali na sesji nie zrobiło wielkiego wrażenia. Nie padło żadne pytanie, nikt nie pokusił się o komentarz. Trudno było nie odnieść wrażenia, że były starosta mógł tego dnia równie dobrze wybrać się do pobliskiego parku i pomówić do drzew. Stare, mocno ukorzenione dęby byłyby równie milczące, ale przynajmniej nie wyszłyby w połowie jego wystąpienia.

ADAM BRACISZEWSKI http://www.kurierpoludniowy.pl/wiadomosci.php?art=16552
Awatar użytkownika
Ireneusz
 
Posty: 1161
Rejestracja: pt cze 04, 2010 1:36 pm

Rozbudowa Auchan w Piasecznie

Postautor: Ireneusz » pn maja 23, 2016 6:44 pm

Informacje z 16 maja 2016: http://www.dlahandlu.pl/handel-wielkopo ... 51877.html

dlahandlu.pl pisze:Immochan zapowiada również realizację projektu rozbudowy centrum handlowego w Piasecznie, pod nazwą Galeria Piaseczno. - Planujemy realizację tego projektu na 2019 rok. Po rozbudowie, na powierzchni GLA 83 tys. mkw. znajdzie się 220 punktów handlowo–usługowych. Na trzecim piętrze galerii planujemy część rozrywkową z dużą strefą restauracyjną i kinem – mówi Laurence Paquet.
Awatar użytkownika
Ireneusz
 
Posty: 1161
Rejestracja: pt cze 04, 2010 1:36 pm

Rozbudowa Auchan w Piasecznie

Postautor: Filip » czw cze 09, 2016 8:42 am

W dniu 24 maja tego roku w Gminie Piaseczno wydane zostało postanowienie wskazujące nowy termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy Auchan.

Inwestycja ma polegać na budowie, rozbudowie, przebudowie i modernizacji centrum handlowego, parkingów i garaży podziemnych, naziemnych, budowie stacji paliw, budowie stacji obsługi pojazdów, budowie myjni samochodowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Puławskiej w Piasecznie.

Zgodnie z postanowieniem sprawa ma zostać załatwiona do dn. 31 sierpnia 2016 r.

Dnia 2 czerwca 2016 roku Gmina zawiadomiła również, że zostało wydane postanowienie, z którego wynika, że Stowarzyszenie Tulipanów, czyli mieszkańcy ulicy Tulipanów, których domy bezpośrednio graniczą z Auchan, zostało dopuszczone do udziału w toczącym się postępowaniu administracyjnym w tej sprawie.

JOANNA GRELA http://www.przegladpiaseczynski.pl/aktu ... ca-wakacji
Awatar użytkownika
Filip
 
Posty: 1752
Rejestracja: pt kwie 06, 2012 3:18 pm
Lokalizacja: okolice

Kino w Galerii Piaseczno w 2021 r.

Postautor: Filip » czw paź 20, 2016 1:37 pm

Obrazek

Agora: sieć kin Helios ma umowy na 2 kolejne mutlipleksy: w Gdańsku i Piasecznie

Należąca do Agory sieć kin Helios podpisała umowy na otwarcie kin typu multipleks w kompleksie Forum Gdańsk w 2018 r. i w Galerii Piaseczno w 2021 r., podała spółka. Kino Helios w Piasecznie zlokalizowane będzie w Galerii Piaseczno, powstającej w wyniku rozbudowy Centrum Handlowego Auchan. Pomieści ok. 1 400 widzów w 8 salach. Otwarcie nowej części galerii i kina zaplanowane jest na 2021 rok. http://biznes.onet.pl/gielda/wiadomosci ... nie/1z3xtv

Helios to największa sieć kin w Polsce pod względem liczby obiektów. Dysponuje obecnie 37 kinami, posiadającymi łącznie 206 ekranów i ponad 43 tys. miejsc. Sieć jest w 100% scyfryzowana. Spółka skupia swoją działalność głównie w miastach małej i średniej wielkości, ale jej kina są również obecne w największych aglomeracjach Polski, m.in. w Łodzi, Gdańsku i Wrocławiu www.helios.pl
Awatar użytkownika
Filip
 
Posty: 1752
Rejestracja: pt kwie 06, 2012 3:18 pm
Lokalizacja: okolice

Kino w Piasecznie w 2021 roku

Postautor: Ireneusz » śr paź 26, 2016 9:35 am

Obrazek

Sieć kin Helios podpisała umowę na powstanie kina w Galerii Auchan, która sama jeszcze nie powstała. Kino ma zostać otwarte za 5 lat.

– Kino Helios w Piasecznie zlokalizowane będzie w Galerii Piaseczno, powstającej w wyniku rozbudowy CH Auchan. Pomieści ok. 1 400 widzów w 8 salach. Otwarcie nowej części galerii i kina zaplanowane jest na 2021 rok – czytamy w komunikacie Grupy Agora S.A., której częścią jest Helios S.A.

W lutym NSA uchylił decyzję środowiskową Burmistrza z 2012 roku w sprawie rozbudowy Auchan. Powodem, jak czytaliśmy w uzasadnieniu, była wadliwa przedmiotowa ocena oddziaływania na środowisko.

Decyzja środowiskowa to administracyjna decyzja, która na podstawie raportu oceny oddziaływania na środowisko sporządzanego przez inwestora ma tak ukształtować planowaną inwestycję, aby ta w maksymalnie najmniejszym stopniu pogorszyła stan otoczenia.

Od wyroku NSA nie można było się odwołać, inwestor musi więc ponownie wystąpić o decyzję środowiskową, sporządzając nowy raport.

Tydzień temu Burmistrz poinformował, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał postanowienie wyrażające opinię, że konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, w sprawie rozbudowy Auchan. Oprócz tego wydał postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Rozbudowa wg wniosku złożonego w UMiG polegać ma na: rozbudowie istniejącego budynku handlowego Auchan polegającej na budowie galerii handlowej o 3 kondygnacjach naziemnych, maksymalnej wysokości zabudowy 18 m i powierzchni użytkowej ok. 244 061 m2, połączonej z istniejącym obiektem handlowym Auchan; przebudowie istniejącego obiektu handlowego Auchan w zakresie zintegrowania funkcjonalnego z projektowanymi obiektami oraz przebudowie pomieszczeń technologicznych hipermarketu Auchan; budowie garażu podziemnego o powierzchni nie mniejszej niż 0,5 ha, przebudowie, rozbudowie i budowie powierzchniowego zespołu parkingów samochodów osobowych (łączna całkowita powierzchnia wyniesie ok. 124 660 m2) na ok. 3 055 miejsc postojowych wraz z przebudową i rozbudową układu dróg wewnętrznych; rozbiórce budynku stacji obsługi samochodów osobowych Norauto, pawilonu handlowego Leroy Merlin, dwóch budynków gospodarczych, trzech budynków kas stacji paliw, budowie stacji obsługi samochodów osobowych Norauto z myjnią samochodową.

Zaraz po wyroku NSA z początku roku, Auchan zakupiło za 10 mln złotych działkę od Starostwa, która jest niezbędna do wybudowania drogi dla przyszłej Galerii Auchan. Teraz podpisało umowę z Helios S.A. Widać więc, że francuski sklep jest raczej pewny, że tym razem uda mu się rozbudować swoje centrum handlowe.

Autor: Joanna Grela
Źródło: http://www.przegladpiaseczynski.pl/aktu ... -2021-roku
Awatar użytkownika
Ireneusz
 
Posty: 1161
Rejestracja: pt cze 04, 2010 1:36 pm

Rozbudowa Auchan w Piasecznie

Postautor: Filip » śr lut 01, 2017 1:50 pm

Daniel Putkiewicz https://www.facebook.com/daniel.putkiew ... 6421056749 pisze:Rozbudowa Auchan. Przypominam, że wydział ochrony środowiska rozpoczął pierwszy etap procedury oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia. Można ściągnąć materiały. Uwaga! Przypominam, że do jutra do 16.00 można składać uwagi i wnioski. Ew. decyduje data stempla pocztowego.

Więcej informacji: http://bip.piaseczno.eu/obwieszczenie/3 ... ieszczenie
Awatar użytkownika
Filip
 
Posty: 1752
Rejestracja: pt kwie 06, 2012 3:18 pm
Lokalizacja: okolice

Rozbudowa Auchan w Piasecznie

Postautor: weronika » śr sty 31, 2018 8:56 am

Obrazek

Galeria handlowa Auchan w Piasecznie dostała ważną zgodę od urzędników. "Inwestycja nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko" - oceniła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, zatwierdzając tzw. środowiskowe warunki przebudowy supermarketu Auchan w Piasecznie na galerię handlową.

Galeria handlowa o powierzchni najmu ponad 80 tys. m kw. (o jedną piątą więcej niż w Galerii Mokotów), z 220 sklepami i kinem wielosalowym ma powstać na miejscu dzisiejszych supermarketów Auchan i Leroy Merlin przy Puławskiej, blisko południowej granicy Warszawy. Galerię chce budować Immochan, nieruchomościowe ramię sieci supermarketów Auchan. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska niedawno wyraziła zgodę na realizację tej inwestycji (sprawę pierwszy opisał branżowy portal eurobuildcee.com).

Auchan zbuduje galerię handlową w Piasecznie w 3,5 roku

Inwestor oblicza, że prace będą trwać 3,5 roku. Mają być prowadzone wieloetapowo, tak, by supermarket i towarzysząca mu mała galeria handlowa cały czas mogły działać. W pierwszej kolejności mają być przebudowane stacja benzynowa i stacja...

więcej informacji: http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7, ... de-od.html
weronika
 
Posty: 750
Rejestracja: pn lut 11, 2008 10:04 pm
Lokalizacja: Piaseczno

Rozbudowa Auchan w Piasecznie

Postautor: Tulipano_0602 » śr sty 31, 2018 9:56 am

Tu też jest trochę o rozbudowie Auchan: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=144820659&posted=1#post144820659

W skrócie:
- o jedna piątą więcej sklepów niż w Galerii Mokotów
- rozbudowany parking podziemny na 1,1 tys. samochodów i naziemny na 2 tysiące
- kino
- Leroy Merlin przenoszony na teren dawnej zajezdni trolejbusowej, u zbiegu ulic Puławska/Energetyczna
- ustępstwo w stronę okolicznych mieszkańców - od ich strony parking na osóbówki a nie TIRy, oraz ekrany akustyczne
- obiekt gotowy za 3,5 roku
- w trakcie budowy hipermarket ma nadal działać

Pytania:
- czy te ustępstwa na rzecz okolicznych mieszkańców są wystarczające?
- jak lokalna infrastruktura drogowa pomieści olbrzymi wzrost ruchu samochodowego który wygeneruje obiekt z 1/5 sklepów więcej niż Galeria Mokotów? Czy to będzie lokalny permanentny kataklizm komunikacyjny?
- co z tego (podatki?) będzie miało Piaseczno?
- czy da się dojechać na Józefosław w okresie przedświątecznym?
Tulipano_0602
 
Posty: 724
Rejestracja: ndz maja 04, 2008 8:29 pm

Rozbudowa Auchan w Piasecznie

Postautor: Tulipano_0602 » czw lut 01, 2018 1:52 pm

Wielkie ma być te rozbudowane Auchan:

Obrazek

"Obiekt będzie miał łącznie 83 tys. mkw. powierzchni najmu - więcej, niż np. Galeria Mokotów Warszawie.

W ramach inwestycji dojdzie do dużej przebudowy już istniejącego hipermarketu Auchan wraz z pasażem handlowym.
Ponadto powstanie parking podziemny, a parking naziemny zostanie przebudowany. Przebudowany zostanie zjazd na ul. Puławską. Zlikwidowany zostanie również market Leroy Merlin, a obecnie istniejący budynek - rozebrany.

Oprócz funkcji handlowej, na terenie centrum powstanie m.in. myjnia samochodowa, stacja obsługi pojazdów oraz stacja paliw płynnych. Łączna powierzchnia obiektu po zakończeniu inwestycji to 24,4 ha (obecnie - 13,9 ha). Zabudowany zostanie teren o powierzchni ponad 16 ha.

Łączna powierzchnia najmu galerii, w której powstanie 220 sklepów, wyniesie ponad 83 tys. mkw.

Budowa galerii potrwa ok. 30 miesięcy. Ustalono już harmonogram inwestycji - w tym rozbiórki już istniejących zabudowań i budowy nowych obiektów. Wiadomo już, że po otwarciu centrum będzie czynne od godz. 8 do 22, z wyłączeniem kina i centrum fitness."


https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/auchan-z-gigantyczna-inwestycja-w-piasecznie-centr,44917

Czy korki będą większe niż na Wołowskiej? A w okolicach świat to już będzie hardcore. Bo przecież ani Puławska się nie poszerzy, ani na razie przebudowy Geodetów nie widać (do końca 2018 mają robić tylko rondo Geodetów-Wilanowska).
Tulipano_0602
 
Posty: 724
Rejestracja: ndz maja 04, 2008 8:29 pm

Rozbudowa Auchan w Piasecznie czeka na decyzję Burmistrza

Postautor: weronika » śr lut 07, 2018 8:25 am

Obrazek

Burmistrz nie wyda jeszcze decyzji. Auchan uzyskało decyzję środowiskową dla budowy centrum handlowego przy Puławskiej, to jednak nie oznacza, że rusza z budową. Burmistrz przesunął termin wydania swojej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do końca marca.

Auchan powstało w 1996 roku, w jednym budynku z Leroy Merlin.

Auchan coraz większe

W tym czasie znacznie zwiększyło swoją powierzchnię, dla Leroy Merlin powstał oddzielny budynek obok, a w łososiowej hali powstała galeria mieszcząca 50 sklepów. Firma Immochan, właściciel marketów Auchan, nie zamierzała jednak na tym poprzestać i zaplanowała budowę ogromnego centrum handlowego.

– Planujemy realizację tego projektu na 2019 rok. Po rozbudowie, na powierzchni najmu sięgającej 83 tys. mkw., znajdzie się 220 punktów handlowo-usługowych. Na trzecim piętrze galerii planujemy część rozrywkową z dużą strefą restauracyjną i kinem. Zależy nam na tym, aby to miejsce stało się sercem Piaseczna – powiedziała, jak podaje portal Eurobuild CEE, w 2016 roku Laurence Paquet, dyrektor generalna Immochan.

Oprócz tego ma powstać parking podziemny, parking naziemny oraz wyjazd na ulicę Puławską zostanie przebudowany. Rozebrany zostanie Leroy Merlin (prawdopodobnie powstanie przy ulicy Energetycznej, koło ronda). Powstać ma także nowa stacja benzynowa (istniejącą Auchan musi „przesunąć”) oraz myjnia samochodowa.

Plany rozbudowy spotkały się z ogromnym protestem mieszkańców, którzy mają swoje domy tuż za płotem Auchan. To im pod oknami wyrośnie kilkupiętrowa ściana nowego centrum handlowego. Aby jednak wybudować to centrum handlowe Auchan potrzebuje decyzji środowiskowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ), a następnie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydanej przez burmistrza Piaseczna. To wszystko już kiedyś Auchan dostało, jednak 9 lutego 2016 roku Naczelny Sąd Administracyjny uchylił decyzję burmistrza i Auchan musiało starać się o wszystko od początku.

Auchan będzie musiało się odsunąć

Właśnie otrzymało nową decyzję RDOŚ. Zgodnie z nią obiekt może zostać rozbudowany w wariancie C – najkorzystniejszym dla środowiska. RDOŚ zalecił m.in. cofnięcie linii zabudowy od strony domów jednorodzinnych, osłonięcie galerii handlowej ekranami akustycznymi typu „zielona ściana” oraz budowę parkingu dla samochodów osobowych od strony ulicy Tulipanów zamiast parkingu dla samochodów ciężarowych, a także umieszczenie tam terenów zielonych.

Portale branżowe i ogólnopolskie media rozpisały się o rozpoczęciu budowy Auchan, to jednak będzie musiało poczekać.
Burmistrz Zdzisław Lis 31 stycznia wydał postanowienie, w którym przekłada termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia aż do 30 marca 2018 roku.

– Przedłużenie terminu załatwienia sprawy wynika z jej szczególnie skomplikowanego charakteru, konieczności oczekiwania na uzgodnienia raportu oceny oddziaływania na środowisko przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” oraz przeprowadzenia dalszych, wymaganych w sprawach dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, działań – czytamy w postanowieniu burmistrza.

PGW „Wody Polskie” to nowy twór, który powstał w styczniu, na razie się organizuje. Czy do 30 marca sprawa zostanie załatwiona, dopiero się przekonamy.

Budowa galerii potrwa ok. 30 miesięcy. http://www.przegladpiaseczynski.pl/aktu ... ze-decyzji
weronika
 
Posty: 750
Rejestracja: pn lut 11, 2008 10:04 pm
Lokalizacja: Piaseczno

PoprzedniaNastępna

Wróć do Sprawy mieszkańców gminy Piaseczno

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości

cron