Sesje Rady Miejskiej w Piasecznie

Pisz tutaj o wszystkim co działo się przez ostatnich parę tygodni w gminie Piaseczno, oraz o tym co wydarzyć się może.

Moderator: GTW

XLV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » śr mar 21, 2018 9:51 am

Redakcja pisze:Uprzejmie zawiadamiam Panią/Pana, że w dniu 21 marca 2018 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XLV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5

Osoby, które nie mogą pojawić się na sesji, zachęcamy do oglądania transmisji na żywo: https://www.youtube.com/watch?v=r2chHBJNt78

Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

XLVI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » wt kwie 17, 2018 9:08 am

UMiG Piaseczno zawiadamia, że w dniu 18 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XLVI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21.03.2018 r.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań podejmowanych do obecnej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji przez Radnych.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 19.12.2017 r.(dot. zwiększenia wydatków o kwotę 40.000,-)
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 19.12.2017 (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 108.000,-)
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w
Piasecznie z dnia 19.12.2017 (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 598.700,-)
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w
Piasecznie z dnia 19.12.2017 (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 41.360,-)
9.5 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w
Piasecznie z dnia 19.12.2017 (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 6.040.000,-)
9.6 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w
Piasecznie z dnia 19.12.2017 (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 255.000,_)
9.7 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w
Piasecznie z dnia 19.12.2017(dot. zwiększenia wydatków o 24.000,-)
9.8 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w
Piasecznie z dnia 19.12.2017(dot. zwiększenia wydatków 2.515.135,-)
9.9 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w
Piasecznie z dnia 19.12.2017(dot. zwiększenia wydatków o kwotę 2.740.200,-)
9.10 W sprawie zmiany uchwały nr 1276/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.12.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2018-2028
9.11 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w obr. 39, oznaczonej jako działki nr 26/2 i 26/3.
9.12 W sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Wólka Kozodawska gm. Piaseczno, oznaczonej jako działka nr ewid. 293/26.
9.13 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 23/6, 25/6, 26/12, 21/3, 29/21, obr. 38 miasto Piaseczno.
9.14 W sprawie nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości położonych w miejscowości Chojnów gm. Piaseczno.
9.15 W sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gminnej, położonej w obr. 16 m. Piaseczno.
9.16 W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. 34 m. Piaseczno przy ul. Dunikowskiego.
9.17 W sprawie wyrażania zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ewid. 15/36, położonej w Bąkówce przy ul. Lipowej.
9.18 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargu nieograniczonego części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ewid. 27, obręb 78, położonej w Piasecznie przy ul. Al. Brzóz
9.19 W sprawie nieodpłatnego zbycia udziału w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 62 w obr. 40 m. Piaseczno
9.20 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia w trybie bezprzetargowym na lokal użytkowy, usytuowany na parterze w budynku przy ul. Szkolnej 9 w Piasecznie.
9.21 W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego, o pow. 27,50 m2, usytuowanego w budynku przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie na okres 5 lat
9.22 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1484/XLVIII/2014 z dnia 02.07.2014r. (Dz.Urz.Woj.Maz. poz.9231 z dnia 07.10.2014r) w granicach terenu urbanistycznego oznaczonego w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3UO.
9.23 W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głosków – część I.
9.24 W sprawie uchwalenia zmiany m.p.z.p. cześci m. Piaseczna dla obszaru wyznaczonego od zachodu, północy i wschodu granicą administracyjną z gminą Lesznowola oraz od południa osią istniejącej ul. Orężnej uchwalonego uchwałą Nr 359/XIV/2007 RM w Piasecznie z dnia 17.10.2007r
9.25 W sprawie podziału Gminy Piaseczno na stałe obwody głosowania.
9.26 W sprawie ustanowienia godności: „Honorowy Obywatel Gminy Piaseczno” i „Zasłużony dla Gminy Piaseczno” oraz ustalenia zasad i trybu ich przyznawania.
9.27 W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Cyfrowe Usługi Miast”
9.28 W sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 w oparciu o analizę lokalnej sytuacji i demograficznej.
9.29 W sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Piaseczno
9.30 W sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Józefosławiu ul. Kameralna 11, 05-509 Piaseczno
9.31 W sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 1 im. 4 Pomorskiej Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego w Piasecznie, ul. Świętojańska 18, 05-500 Piaseczno
9.32 W sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Piaseczno
9.33 W sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Piasecznie
9.34 W sprawie wyrażenia woli udziału Gminy Piaseczno w Ofercie Warszawa +
10 Wolne wnioski.
11 Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

XLVI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » śr kwie 18, 2018 8:52 am

Redakcja pisze:UMiG Piaseczno zawiadamia, że w dniu 18 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XLVI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5

Osoby, które nie mogą pojawić się na sesji, zachęcamy do oglądania transmisji na łamach serwisu: https://www.youtube.com/watch?v=YWmAOByTD2Y

Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

47 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » wt maja 08, 2018 7:09 am

W dniu 16 maja 2018 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XLVII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji z dnia 18.04.2018 r. Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań podejmowanych do obecnej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji przez Radnych.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r (dot. zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 43.050,00 zł na wniosek Ref. ZE).
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 2 023 440,- zł)
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 54 424,- zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 557 424,- zł.)
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 25 602,- zł na wniosek CUW).
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r (dot. zwiększenia wydatków na łączną kwotę 67 970,- zł na wniosek Wydziału PM /17.970zł/ oraz na wniosek GOSiR /30.000zł/)
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 154 000,- zł na wniosek Wydziału UTP)
9.7 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 4 900,- zł na wniosek sołectwa miejscowości Kamionka)
9.8 W sprawie pomocy rzeczowej dla powiatu piaseczyńskiego na wykonanie koncepcji formy uspokojenia ruchu na drodze powiatowej.
9.9 W sprawie zmiany uchwały nr 1276/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.12.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2018-2028
9.10 W sprawie zmiany uchwały nr 614/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie na Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie i nadania Statutu.
9.11 W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 44,08 m2 usytuowanego w budynku położonym przy ul. Warszawskiej 1, w Piasecznie na czas nieoznaczony.
9.12 W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego p o pow. 7,10m2 usytuowanego w budynku położonym przy ul. Wojska Polskiego 7 w Piasecznie na okres 3 lat.
9.13 W sprawie zaakceptowania projektu uchwały Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie podziału Powiatu Piaseczyńskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach – w części dotyczącej podziału Gminy Piaseczno na dwa okręgi wyborcze.
9.14 W sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu sołectw.
9.15 W sprawie zmian w uchwale nr 1366/XLI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Piaseczno na stałe obwody głosowania.
9.16 W sprawie określenia strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ich bagażu taksówkami na terenie miasta i gminy Piaseczno
9.17 W sprawie wyrażenia woli złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcie do realizacji określonego w studiu wykonalności przedsięwzięcia realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Prioryte1towa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.
9.18 W sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa wchodzącego w skład grupy uznanej za pomnik przyrody.
9.19 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Józefosław gm. Piaseczno, oznaczonej jako działka nr 310.
9.20 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid. 2 obr. 40.
9.21 W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki ew. 137 i 138/1, obr. Głosków, gm. Piaseczno.
9.22 W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid. 6/20 obr. 26.
9.23 W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid. 6/19 obr. 26.
9.24 W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid. 6/18 obr. 26.
9.25 W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid. 6/17 obr. 26.
9.26 W sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego prawa własności niezabudowanych działek nr 127/25 w Bobrowcu i nr 115/10 w Jesówce.
9.27 W sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. na dz. 12/1 oraz 13 w Głoskowie.
9.28 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ew. 157/3, położonej w Wólce Prackiej.
9.29 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Dworskiej i Herbacianej Róży w obrębie geodezyjnym Wólka Kozodawska.
9.30 W sprawie nadania nazwy UROKLIWA ulicy położonej we wsi Bąkówka w gminie Piaseczno.
9.31 W sprawie nadania nazwy KALINY ulicy położonej we wsi Henryków Urocze w gminie Piaseczno.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

47 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » śr maja 16, 2018 8:46 am

Redakcja pisze:W dniu 16 maja 2018 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XLVII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Osoby, które nie mogą pojawić się na sesji, zachęcamy do oglądania transmisji na łamach serwisu: www.youtube.com/watch?v=L0jCBprpguk

Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

48 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » pt maja 25, 2018 10:57 am

Zawiadomienie o 48 sesji Rady Miejskiej w dniu 13 czerwca 2018 r.

W dniu 13.06.2018 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XLVII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16.05.2018 r.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji przez radnych.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.

9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piaseczno za rok 2017:
9.1. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do informacji o wykonaniu budżetu
9.2. przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania z wykonania budżetu
9.3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej
9.4. dyskusja
9.5. odczytanie projektu uchwały i głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017
9.6. odczytanie projektu uchwały i głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

10. Bieżące uchwały:
10.1 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. zwiększenia wydatków o 306.765,-zł
10.2 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. zwiększenia wydatków o 38.500,- zł
10.3 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. zwiększenia wydatków o 1.378.987,- zł
10.4 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. zwiększenia wydatków o 1.459.000,- zł
10.5.w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. rachunku dochodów samorządowych JB – CUW
10.6 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. zwiększenia wydatków o 39.966,- zł
10.7 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. zwiększenia wydatków o 6.586.496,- zł
10.8 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaseczno dla jednostek OSP w Piasecznie
10.9 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. zwiększenia wydatków o 6600 zł dla OSP
10.10 W sprawie zmiany uchwały nr 1276/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.12.2017r w sprawie WPF Gminy Piaseczno na lata 2018 – 2028
10.11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Piasecznie za rok 2017
10.12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie za rok 2017
10.13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Piasecznie za 2017 rok
10.14 w sprawie skargi A.J. na odmowę przeniesienia przez Gminę Piaseczno ogrodzenia i bramy automatycznej skarżącego do nowej linii rozgraniczającej
10.15 w sprawie skargi R.W. na negatywne stanowisko Burmistrza M i G Piaseczno kwestii udostępnienia aplikacji modułu SDI i udzielenie odmowy w formie zwykłego stanowiska zamiast decyzji administracyjnej
10.16 W sprawie nadania nazwy SŁONECZNEJ POLANY ulicy położonej we wsi Mieszkowo w gminie Piaseczno.
10.17 w sprawie nadania nazwy PORANNA ulicy położonej we wsi Józefosław w gminie Piaseczno.
10.18 w sprawie nadania nazwy MOZAIKOWA ulicy położonej we wsi Józefosław w gminie Piaseczno.
10.19 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości położonych w miejscowościach Józefosław i Julianów gm. Piaseczno, stanowiących ulicę Cyraneczki.
10.20 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno niezabudowanej działki nr 63/4 obr. 20 położonej w Piasecznie przy ul. Zgoda.
10.21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 200/19 położonej w Głoskowie w gminie Piaseczno.
10.22 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu o pow. ok. 240 m2, stanowiącego część działek ozn. nr 83/3, 89/90 obr. 33, położonych w Piasecznie przy ul. Gojawiczyńskiej
10.23 w sprawie wprowadzenia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Piaseczno oraz wsparcia działań dla kreowania ich pozytywnego wizerunku.

11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

48 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » śr cze 13, 2018 8:50 am

Redakcja pisze:Zawiadomienie o 48 sesji Rady Miejskiej w dniu 13 czerwca 2018 r.
W dniu 13.06.2018 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Osoby, które nie mogą pojawić się na sesji, zachęcamy do oglądania transmisji online na łamach serwisu: www.youtube.com/watch?v=Ol43IaDFsig

Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

XLIX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » wt cze 26, 2018 12:53 pm

Zawiadamiamy, że w dniu 4 lipca 2018 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XLIX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13.06.2018r
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań podejmowanych do obecnej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji przez Radnych.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r. (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 62.639,00 na wniosek CUW).
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r. (dot. zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 50.000,00 zł na wniosek Ref. ZE).
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r. (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 426.502,00 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 6.498.419,00 zł).
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r. (dot. zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 29.849,00 zł).
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r. (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 1.902.260,-zł i zmniejszenia wydatków o kwotę 2.110.960,- zł).
9.7 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r. (dot. zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 40.000,- zł).
9.8 W sprawie zmiany uchwały nr 1276/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.12.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2018-2028
9.9 W sprawie nadania nazwy PORANNA ulicy położonej we wsi Józefosław w gminie Piaseczno.
9.10 W sprawie nadania nazwy MOZAIKOWA ulicy położonej we wsi Józefosław w gminie Piaseczno.
9.11 W sprawie nadania nazwy RONDO STANISŁAWA SZOZDY rondu w ciągu ulicy Energetycznej w Piasecznie.
9.12 W sprawie zmiany uchwały nr 1438/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie nadania nazwy KALINY ulicy położonej we wsi Henryków-Urocze w gminie Piaseczno.
9.13 W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid. 37/12, obr. 12.
9.14 W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid. 37/13, obr. 12.
9.15 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ewid. 5/2 obręb 19, położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej.
9.16 W sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki nr ewid. 19 obręb 20, położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej.
9.17 W sprawie zmiany uchwały nr 1425/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie określenia strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ich bagażu taksówkami w Piasecznie.
9.18 W sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Piaseczno do organu regulacyjnego.
9.19 W sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
9.20 W sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno.
9.21 W sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za osiągnięcia naukowe dla uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

XLIX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » śr lip 04, 2018 8:53 am

4 lipca 2018 r. o godz. 9:30 odbędzie się XLIX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5. Osoby, które nie mogą pojawić się na sesji, zachęcamy do oglądania transmisji na żywo na łamach serwisu: https://www.youtube.com/watch?v=yLvKlmusSQs

Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

4 nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » pn lip 16, 2018 10:10 am

Zawiadamiamy, że zgodnie z § 10 ust. 2 Statutu Gminy Piaseczno, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, zwoływana jest na dzień 18 lipca 2017 r. (środa) na godz. 08.30 – 4 Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 1417/XLVII/2018 w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Piaseczyńskiego
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r
4. W sprawie wzniesienia pomnika Stefana Kisielewskiego
5. W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr 56, nr 58/2, nr 68 obr 56 m. Piaseczno, położonych przy ul. Paprociowej w Piasecznie
6. Zamknięcie sesji.


Projekty uchwał na IV nadzwyczajną sesję w dniu 18.07.2018 r.: http://bip.piaseczno.eu/artykul/175/483 ... -07-2018-r
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

4 nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » śr lip 18, 2018 7:50 am

Redakcja pisze:Zawiadamiamy, że zgodnie z § 10 ust. 2 Statutu Gminy Piaseczno, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, zwoływana jest na dzień 18 lipca 2017 r. (środa) na godz. 08.30 – 4 Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5

Osoby, które nie mogą pojawić się na sesji, zachęcamy do oglądania nagrania z transmisji online na łamach serwisu: https://www.youtube.com/watch?v=koMW7m1xCu4

Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

50. Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » pt sie 17, 2018 11:40 pm

29 sierpnia 2018 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się L sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów:
2.1. z XLIX sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 04.07.2018r.
2.2. z IV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.07.2018r.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań podejmowanych do obecnej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji przez Radnych.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r. (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 234.000 zł, zwiększenia wydatków o kwotę 707.900 zł i zwiększenia przychodów o kwotę 473.900 zł).
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r. (dot. zwiększenia o kwotę 398 000,- zł i przesunięcia wydatków zgodnie z wnioskiem Ref. ZE)
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r.(dot. zmniejszenia i zwiększenia wydatków o kwotę 33.700 zł).
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r. (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 57.626 zł i zmniejszenia o kwotę 141.500 zł)
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.12.2017 r. (dot. zmiany planu wydatków w rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych zgodnie z wnioskiem CUW).
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r. (dot. zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 84.955 zł zgodnie z wnioskiem placówek oświatowych).
9.7 W sprawie zmiany uchwały nr 1276/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.12.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2018-2028
9.8 W sprawie nadania godności „Zasłużony dla Gminy Piaseczno” Pani Małgorzacie Szturomskiej.
9.9 W sprawie nadania godności „Zasłużony dla Gminy Piaseczno” Panu Stanisławowi Hofmanowi.
9.10 W sprawie nadania godności „Zasłużony dla Gminy Piaseczno” Panu Marcelemu Ludwickiemu
9.11 W sprawie nadania godności „Zasłużony dla Gminy Piaseczno” Panu Andrzejowi Rutkowskiemu.
9.12 W sprawie nadania godności „Zasłużony dla Gminy Piaseczno” Panu Tadeuszowi Warsza.
9.13 W sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno.
9.14 W sprawie nadania statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie
9.15 W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych.
9.16 W sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
9.17 W sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Piaseczno.
9.18 W sprawie zmiany Uchwały nr 459/XVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji związanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Piaseczno.
9.19 W sprawie wezwania Rady Miejskiej w trybie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. do usunięcia naruszenia interesu prawnego w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1484/XLVIII z dnia 2.07.2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Okulickiego, Puławską, Jana Pawła II oraz torami kolei Warszawa – Radom.
9.20 W sprawie przyznania w roku 2018 dla Parafii Św. Anny w Piasecznie dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do Rejestru Zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno – cmentarz parafialny w Piasecznie.
9.21 W sprawie przyznania w roku 2018 dla Parafii Św. Rocha w Jazgarzewie dotacji celowej na sfinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do Rejestru Zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno – Kościół rzymskokatolicki p.w. św. Rocha w Jazgarzewie.
9.22 W sprawie nadania nazwy GŁÓWNA ulicy położonej we wsi Wólka Kozodawska w gminie Piaseczno.
9.23 W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa /Zalesie Dolne/.
9.24 W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasów /Zalesie Górne/.
9.25 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1516/LII/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym PGR Runów 0034 oraz części terenu w obrębie ewidencyjnym Runów 0033 z wyłączeniem obszaru ograniczonego północną linią rozgraniczającą ul. Dobrej, zachodnią linią rozgraniczającą ul. Solidarności, linią przebiegającą w odległości 300 m od linii rozgraniczającej ul. Dobrej i wschodnią linią rozgraniczającą drogi o nr ew. 400.
9.26 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1324/XLIV/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010 r. w granicach terenu urbanistycznego oznaczonego w obowiązującym mpzp symbolem 2P-S/U.
9.27 W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamionka – etap I.
9.28 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1192/XL/2013 z dnia 20.11.2013 r. podjętej w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bogatki, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 689/XXV/2016 z dnia 28.09.2016 r. oraz uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1085/XXXVII/2017 z dnia 30.08.2017 r.
9.29 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grochowa
9.30 W sprawie uchylenia uchwały nr 414/XV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2016r. oraz podziału terenu miasta i gminy na strefę śródmiejską, podmiejską i peryferyjną.
9.31 W sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 540/XX/2008 z dnia 12.03.2008 r.
9.32 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej nr 115/26, obr. 35 m. Piaseczno.
9.33 W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ew. 152/2 obr. Kamionka, gm. Piaseczno.
9.34 W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ew. 52, obr. Wólka Kozodawska, gm. Piaseczno.
9.35 W sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Piaseczno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
9.36 W sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
9.37 W sprawie obszaru C strefy płatnego parkowania, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

50. Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » śr sie 29, 2018 8:37 am

Redakcja pisze:29 sierpnia 2018 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się L sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5

Osoby, które nie mogą pojawić się na sesji, zachęcamy do oglądania transmisji online na łamach serwisu: www.youtube.com/watch?v=_JwsljPHogM

Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

5. nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » czw wrz 06, 2018 8:23 am

11 września 2018 r. (wtorek) o godz. 16.00 odbędzie się 5. Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:

- Otwarcie sesji.
- Wręczenie godności „Zasłużony dla Gminy Piaseczno” Pani Małgorzacie Szturomskiej
- Wręczenie godności „Zasłużony dla Gminy Piaseczno” Panu Stanisławowi Hofmanowi
- Wręczenie godności „Zasłużony dla Gminy Piaseczno” Panu Marcelemu Ludwickiemu
- Wręczenie godności „Zasłużony dla Gminy Piaseczno” Panu Andrzejowi Rutkowskiemu
- Wręczenie godności „Zasłużony dla Gminy Piaseczno” Panu Tadeuszowi Warszy
- Zamknięcie sesji.

źródło: bip.piaseczno.eu/artykul/21/4951/zawiadomienie-o-5-nadzwyczajnej-sesji-rady-miejskiej-w-dniu-11-wrzesnia-2018-r
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

5. nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » wt wrz 11, 2018 3:09 pm

Redakcja pisze:11 września 2018 r. (wtorek) o godz. 16.00 odbędzie się 5. Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5.

Zachęcamy do oglądania transmisji online na stronie: www.youtube.com/watch?v=Z27VAIb87NE

Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

PoprzedniaNastępna

Wróć do Piaseczno: wydarzenia, informacje

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości

cron