Sesje Rady Miejskiej w Piasecznie

Pisz tutaj o wszystkim co działo się przez ostatnich parę tygodni w gminie Piaseczno, oraz o tym co wydarzyć się może.

Moderator: GTW

XXXV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » pt lut 12, 2021 7:56 am

17 lutego 2021 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, online oraz w Biurze Rady Miejskiej na I piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany Uchwały nr 694/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r.
2) W sprawie zmiany Uchwały nr 695/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2021-2036.
3) W sprawie przejęcia od Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego zadania publicznego zarządzania fragmentem drogi powiatowej – ul. Księcia Janusza I Starego w Piasecznie.
4) W sprawie zmiany uchwały nr 887/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.01.2009r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Piaseczno poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
5) W sprawie zmiany Statutu Gminy Piaseczno.
6) W sprawie sprzedaży na własność działki nr 21/283 w Piasecznie na rzecz użytkownika wieczystego.
7) W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid. 315/20, położonej w miejscowości Wólka Kozodawska.
8 ) W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid. 315/21, położonej w miejscowości Wólka Kozodawska.
9) W sprawie sprzedaży przez Gminę zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Henryków Urocze przy ul. Mokrej.
10) W sprawie nabycia przez Gminę Piaseczno prawa własności działki ew. nr 12 obr. 44 m. Piaseczno.
11) W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław – etap II.
12) W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław – etap I dla terenów 1Pt, 4KDL, 10 KDL, 21KDD, 29 KDD, 28 KDPJ, 48 KDPJ i 57 KDPR.
13) W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław – część I.
14) W sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 220/X/2007 z dnia 13.06.2007r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamionka.
15) W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamionka.
16) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1170/XXXIX/2017 z dnia 18 października 2017r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla rejonu centrum miasta.
17) W sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w 2021 roku nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
18) W sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu w 2021 roku.
19) W sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody rosnącego na działce nr ew. 124 z obr. Orzeszyn.
20) W sprawie zmiany uchwały nr 722/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 stycznia 2021r w sprawie utworzenia na terenie Gminy Piaseczno ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora+.
21) W sprawie zmiany uchwały nr 723/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 stycznia 2021r w sprawie utworzenia na terenie Gminy Piaseczno ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora+.
22) W sprawie zmiany uchwały nr 724/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 stycznia 2021r w sprawie utworzenia na terenie Gminy Piaseczno ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora+.
23) W sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Piaseczno i zwrotu tej opłaty.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Zachęcamy mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: https://www.youtube.com/channel/UCJt6dj ... yk0aYLz8Uw

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12647
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » wt mar 09, 2021 9:07 am

17 marca 2021 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, online oraz w Biurze Rady Miejskiej na I piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany Uchwały nr 694/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r.
2) W sprawie zmiany Uchwały nr 695/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2021-2036.
3) W sprawie utworzenia na terenie Gminy Piaseczno dwóch mieszkań chronionych treningowych dla osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą i ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
4) W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piaseczno w 2021 r.
5) W sprawie zmiany uchwały nr 448/XIX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych.
6) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 15,91 m.kw., usytuowanego w budynku przy ul. Szkolna 9 w Piasecznie.
7) W sprawie skargi współwłaścicieli działki nr 145/97 w Bobrowcu na działania Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie zmiany przeznaczenia działki.
8 ) W sprawie skargi Państwa Edyty i Tomasza K. na brak działań Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w celu uregulowania stanu prawnego działki stanowiącej dojazd do posesji skarżących.
9) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działek oznaczonych nr 353/4 i 353/5 obr. 24 m. Piaseczno położonych przy ul. Przesmyckiego i ul. Zielonej.
10) W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Piaseczno prawa własności nieruchomości ozn. jako działka ew. 3/20 obr. 28 m. Piaseczno
11) W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do zawarcia Porozumienia z Gminą Tarczyn w sprawie realizacji zadania publicznego.
12) W sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów w gminie Piaseczno zatwierdzonego uchwałą nr 1030/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 03.07.2013 r.
13) W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla terenu dworca PKP.
14) W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żabieniec część 1 dla terenu 1.US.
15) W sprawie zmiany uchwały RM Nr 125/VII/2015 z dnia 15 kwietnia 2015r w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. cz. wsi Głosków zmienionej uchwałą Nr 616/XXIII/2016 z dnia 6 lipca 2016r
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.

Zachęcamy mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: https://www.youtube.com/channel/UCJt6dj ... yk0aYLz8Uw

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12647
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » pt kwie 16, 2021 8:51 am

21 kwietnia 2021 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, online oraz w Biurze Rady Miejskiej na I piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany Uchwały nr 694/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r.
2) W sprawie zmiany Uchwały nr 695/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2021-2036.
3) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno niezabudowanych nieruchomości, położonych w miejscowości Chyliczki gm. Piaseczno, przy ul. Zimowej.
4) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Józefosław gm. Piaseczno, u zbiegu ulic Działkowej i Spacerowej.
5) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 1/3, obr. 37, m. Piaseczno położonej przy ul. Towarowej.
6) W sprawie zmiany uchwały nr 653/XXXI/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działki ew. 543/1 i 543/3 w Złotokłosie.
7) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1170/XXXIX/2017 z dnia 18 października 2017r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla rejonu centrum miasta.
8 ) W sprawie W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 Ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Henryków – Urocze „A” zatwierdzonego Uchwała nr 378/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 kwietnia 2000r. (Dz.Urz.Woj.Maz. z dnia 27.10.2000r. , Nr 130, poz. 1237) w zakresie działki położonej w Henrykowie Urocze, oznaczonej nr ew. 100/2.
9) W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 Ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Henryków – Urocze „A” zatwierdzonego Uchwała nr 378/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 kwietnia 2000r. (Dz.Urz.Woj.Maz. z dnia 27.10.2000r., Nr 130, poz. 1237) w zakresie działki położonej w Henrykowie Urocze, oznaczonej nr ew. 100/1.
10) W sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie nr 225/XI/2011 z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotokłos.
11) W sprawie opłat od sprzedaży miejsc do pochówku oraz za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Piasecznie.
12) W sprawie przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Piaseczno konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie jako części budżetu Gminy Piaseczno na rok 2022
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Zachęcam mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: https://www.youtube.com/channel/UCJt6dj ... yk0aYLz8Uw

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12647
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » pn maja 10, 2021 2:43 pm

19 maja 2021 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, online oraz w Biurze Rady Miejskiej na I piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany Uchwały nr 694/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r.
2) W sprawie zmiany Uchwały nr 695/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2021-2036.
3) W sprawie zmiany uchwały nr 752/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 marca 2021r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Piaseczno dwóch mieszkań chronionych treningowych dla osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą i ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
4) W sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
5) W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym.
6) W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Piaseczno prawa własności części nieruchomości położonych w obr. 24 m. Piaseczno.
7) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Gołków gm. Piaseczno, przy ul. Gołkowskiej.
8 ) W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. 24 m. Piaseczno przy ul. Przesmyckiego.
9) W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno części nieruchomości, oznaczonej jako działka ew. 7/51 położona w obr. 10 m. Piaseczno.
10) W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno części nieruchomości, oznaczonych jako działki ew. 7/49 oraz 7/53 położone w obr. 10 m. Piaseczno
11) W sprawie przyznania w roku 2021 dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno – dom jednorodzinny w Piasecznie przy ul. Kmicica 25 (GEZ 79).
12) W sprawie przyznania w roku 2021 dla Parafii św. Rocha w Jazgarzewie dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno – kościół rzymskokatolicki p.w. św. Rocha w Jazgarzewie (GEZ 12).
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Zachęcam mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: https://www.youtube.com/channel/UCJt6dj ... yk0aYLz8Uw

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12647
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » wt cze 01, 2021 8:10 pm

16 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, online oraz w Biurze Rady Miejskiej na I piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
6. Raport o stanie gminy:
1) przedstawienie „Raportu o stanie gminy”;
2) debata dotycząca „Raportu o stanie gminy”;
3) uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno wotum zaufania.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piaseczno za rok 2020:
1) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do informacji o wykonaniu budżetu;
2) przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania z wykonania budżetu;
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej;
4) dyskusja;
5) odczytanie projektu uchwały i głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020;
6) odczytanie projektu uchwały i głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.
8. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie za rok 2020.
2) W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaseczno dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu.
3) W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaseczno dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotokłosie.
4) W sprawie zmiany uchwały nr Uchwały nr 694/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r.
5) W sprawie zmiany uchwały nr 515/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 kwietnia 2020r.
6) W sprawie zmiany uchwały nr 516/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 kwietnia 2020r.
7) W sprawie zmiany Uchwały nr 695/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2021-2036.
8 ) W sprawie przyznania w roku 2021 dla Parafii św. Anny w Piasecznie dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno – mur okalający zabytkowy kościół w Piasecznie (GEZ 135).
9) W sprawie skargi Gabrieli K. na brak pomocy ze strony Gminy Piaseczno w rozwiązaniu problemu mieszkaniowego skarżącej i jej rodziny.
10) W sprawie przyjęcia „Strategii oświaty Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2021-2030”
11) W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Piaseczno na rok szkolny 2021/2022.
12) W sprawie opłat od sprzedaży miejsc do pochówku oraz za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Piasecznie.
13) W sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Powiedz Grypie Stop” realizowany dla mieszkańców Gminy Piaseczno w wieku 60+ na lata 2021-2023.
14) W sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych realizowany dla mieszkańców Gminy Piaseczno w wieku 65+ na lata 2021-2022 z możliwością przedłużenia.
15) W sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), realizowany na terenie Gminy Piaseczno, na lata 2021 – 2023.
16) W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. 12 m. Piaseczno przy ul. Okulickiego.
17) W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. 20 m. Piaseczno przy ul. Warszawskiej.
18 ) W sprawie zmiany uchwały nr 1433/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2018r.
19) W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Piaseczno, stanowiącej własność Gminy Piaseczno.
20) W sprawie sprzedaży na własność działki nr 15 z obrębu 26 w Piasecznie na rzecz użytkownika wieczystego.
21) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 51/93 obr. Chyliczki położonej przy ul. Bażanciej.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Zachęcam mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: https://www.youtube.com/channel/UCJt6dj ... yk0aYLz8Uw

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12647
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

XL sesja online Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » wt lip 06, 2021 1:32 pm

14 lipca 2021 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, online oraz w Biurze Rady Miejskiej na I piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany Uchwały nr 694/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r.
2) W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenie pożyczki planowanej do zaciągnięcia przez Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe „Piaseczno” Sp. z o.o. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3) W sprawie zmiany Uchwały nr 695/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2021-2036.
4) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno nieruchomości, położonej w miejscowości Chylice gm. Piaseczno przy ul. Nadrzecznej.
5) W sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego w drodze darowizny przez Gminę Piaseczno prawa własności nieruchomości ozn. jako działka ew. 43 obr. 72 m. Piaseczno.
6) W sprawie Uchwały zmieniającej uchwałę nr 781/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia19 maja 2021r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
7) W sprawie Uchwały zmieniającej Uchwałę nr 782/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Zachęcam mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: https://www.youtube.com/channel/UCJt6dj ... yk0aYLz8Uw

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12647
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

Poprzednia

Wróć do Piaseczno: wydarzenia, informacje

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości