Sesje Rady Miejskiej w Piasecznie

Pisz tutaj o wszystkim co działo się przez ostatnich parę tygodni w gminie Piaseczno, oraz o tym co wydarzyć się może.

Moderator: GTW

51. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » pn wrz 17, 2018 8:36 am

19 września 2018 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się LI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z L (50) sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań podejmowanych do obecnej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji przez Radnych.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.

9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1274/XLII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r. (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 14.140.288,00 zł oraz zmniejszenia dochodów o kwotę 13.994.880,00 zł).
9.3 W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o.
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. kwoty 2,5 mln zł na dopłatę do kapitału spółki PUK Piaseczno
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. kw. 38600,-
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. kw. 35.300,-
9.7 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. zwiększenia dochodów o kwotę 92.530,- zł na wniosek CUW
9.8 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. zmniejszenia wydatków o kw. 1.740,- na wniosek Wydz. WSS
9.9 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. CUW – rachunek dochodów SJB
9.10 W sprawie zmiany uchwały nr 1276/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.12.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2018-2028
9.11 W sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury w Piasecznie
9.12 W sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Piaseczna (w organizacji)
9.13 W sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Gminy Piaseczno
9.14 W sprawie uchylenia uchwały Nr 413/XV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2015r w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych z tytułu instalacji tablic reklamowych, nośników reklamowych itp. na nieruchomościach gminnych
9.15 W sprawie zmiany uchwały nr 1543/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29.08.2018r w sprawie uchylenia uchwały RM w Piasecznie nr 540/XX/2008 z dnia 12.03.2008r
9.16 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia w trybie bezprzetargowym na lokal użytkowy, usytuowany w budynku przy ul. Warszawskiej 33 w Piasecznie
9.17 W sprawie wyrażenia zgody na zwarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na lokal użytkowy, usytuowany w budynku przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie

10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

51. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » śr wrz 19, 2018 9:11 am

Redakcja pisze:19 września 2018 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się LI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5

Osoby, które nie mogą pojawić się na sesji, zachęcamy do oglądania transmisji online na łamach serwisu: https://www.youtube.com/watch?v=ADLVSQzbiNQ

Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

52. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » czw paź 11, 2018 9:28 am

Obrazek

17 października 2018 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się LII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołów:
2.1. z V nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11.09.2018r.
2.2 z LI sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.09.2018 r.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań podejmowanych do obecnej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji przez Radnych.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.

9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r. (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 40.300,00 zł na wniosek CUW).
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r.(dot. zmniejszenia wydatków w wysokości 50.000,00 zł na wniosek Wydz. UTP oraz zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł na dotacje dla CK).
9.3 sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r. (dot.: zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 742.892,00 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 5.500,00 zł).).
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r. (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 105.995,00 zł na wniosek CUW w związku z realizacją projektu Erasmus+).
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r. (dot. zwiększenia wydatków oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 19.938,00 zł).
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r. (dot. zmniejszenia wydatków o kwotę 212 482 zł. i zwiększenia wydatków o kwotę 175 000 zł.)
9.7 W sprawie zmiany uchwały nr 1276/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.12.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2018-2028
9.8 W sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
9.9 W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
9.10 W sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno.
9.11 W sprawie zmiany Uchwały nr 1495/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
9.12 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bogatki – część I.
9.13 W sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
9.14 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla terenu dawnej zajezdni trolejbusowej.
9.15 W sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
9.16 W sprawie wyrażenia zgody na zamianę niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 53/146 obr. Józefosław w zamian za sprzedaż na rzecz właścicieli ww. nieruchomości działki stanowiącej własność gminy Piaseczno oznaczonej jako ew. nr 53/150 obr. Józefosław.
9.17 W sprawie nabycia na rzecz Gminy Piaseczno niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. 16 m. Piaseczno, oznaczonej nr ewid. 32/13.
9.18 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 66/9 i nr 66/8, obr. 13, położonej w Piasecznie przy ul. Jarząbka i Fabrycznej.
9.19 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 2/2, obręb 15, położonej w Piasecznie przy ul. Szkolnej.
9.20 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działek oznaczonych nr 67/7, nr 67/8, nr 67/9, nr 67/11, nr 67/12 oraz części działki nr 67/6, położonych w obr. 54 m. Piaseczno.
9.21 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości położonej w Miejscowości Kamionka gm. Piaseczno, oznaczonej jako działka nr 156/5.
9.22 W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno w trybie przetargu nieruchomości położonej w Jesówce przy ul. Konika Polnego.
9.23 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na lokal użytkowy, usytuowany w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jazgarzewie, przy ul. Głównej 31.
9.24 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na lokal użytkowy, usytuowany w budynku przy ul. Kościuszki 15 w Piasecznie.
9.25 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na lokal użytkowy, usytuowany w piwnicy budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.
9.26 W sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Piaseczno z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku.
9.27 W sprawie uchylenia uchwał dotyczących Regulaminu Straży Miejskiej w Piasecznie.
9.28 W sprawie przekształcenia Przedszkola nr 10 przy ul. Sierakowskiego w Piasecznie.

10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

52. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » śr paź 17, 2018 8:43 am

Redakcja pisze:17 października 2018 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się LII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5

Osoby, które nie mogą pojawić się na sesji, zachęcamy do oglądania transmisji online na łamach serwisu: www.youtube.com/watch?v=F9XVcaIDZ18

Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

53. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » ndz lis 04, 2018 11:32 am

7 listopada 2018 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się LIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.10.2018 r.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań podejmowanych do obecnej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji przez Radnych.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r. (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 21.000,00 zł, w tym na wniosek CUW – 12.000,00 zł, na wniosek Biblioteki Publicznej – 9.000,00 zł).
9.2 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaseczna dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jazgarzewie.
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r. (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 14.000,00 zł, na wniosek Ref. ZK na dotacje dla OSP w Jazgarzewie).
9.4 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r. (dot. zmniejszenie wydatków w wysokości 108.600,00 zł, w tym na wniosek MGOPS – 99.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej, na wniosek Wydz. SPS – 9.600,00 zł w związku z realizacją małych grantów).
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r. (dot. zmniejszenia wydatków o kwotę 224.860,- zł. na wniosek INW).
9.6 W sprawie zmiany uchwały nr 1276/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.12.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2018-2028
9.7 W sprawie zmiany uchwały nr 1607/XIXN/2010 z dn. 10.11.2010 r. na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie spółka z o.o.
9.8 W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid. 93, położonej w obr. 54 m. Piaseczno przy ul. Czajewicza.
9.9 W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 23/59 obr 53 gm. Piaseczno.
9.10 W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr 37/3 położonej w miejscowości Jesówka gm. Piaseczno.
9.11 w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dz. 12/1 oraz 13 w Głoskowie w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dz. 12/1 oraz 13 w Głoskowie.
9.12 w sprawie wyrażenia zgody na spełnienie przez Gminę świadczenia w miejsce zrealizowania zobowiązania w postaci ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu pod garażem wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności znajdującego się na nim garażu na rzecz najemcy ozn. nr ewid. dz. 23/2 oraz 13/102.
9.13 w sprawie wyrażenia zgody na spełnienie przez Gminę świadczenia w miejsce zrealizowania zobowiązania w postaci ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu pod garażem wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności znajdującego się na nim garażu na rzecz najemcy ozn. nr ewid. dz. 76 oraz 23/2.
9.14 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu stanowiącego część działki ozn. nr ewid. 41/10, obr. 12 położonej w Piasecznie przy ul. Syrenki i ul. Puławskiej.
9.15 W sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
9.16 W sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
9.17 W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Piaseczno na rok 2019.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

53. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » śr lis 07, 2018 12:28 pm

Redakcja pisze:7 listopada 2018 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się LIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

LIII Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 7 listopada 2018 r. – transmisja na żywo https://www.youtube.com/watch?v=tOkxsjbKph4

Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » pt lis 09, 2018 9:55 pm

Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » wt lis 20, 2018 8:27 pm

Redakcja pisze:20 listopada 2018 roku odbędzie się sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Piasecznie na kadencję 2018-2023

Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 20 listopada 2018 r. – transmisja na żywo https://www.youtube.com/watch?v=0uTk5lyBZ2I

Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

2 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » pn lis 26, 2018 5:39 pm

27 listopada 2018 r. (wtorek) o godz. 9:30 odbędzie się II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Piasecznie. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5.

Program sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Radnego.
3. Złożenie ślubowania przez Radnego kadencji 2018 – 2023.
4. Uchwała w sprawie powołania i określenia składu osobowego komisji problemowych Rady Miejskiej w Piasecznie.
5. Uchwała w sprawie ustalenia składu członków Komisji Rewizyjnej.
6. Uchwała w sprawie ustalenia składu członków Komisji Statutowej.
7. Uchwała w sprawie ustalenia składu członków Komisji Inwentaryzacyjnej.
8. Uchwała w sprawie ustalenia składu członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
9. Uchwała w sprawie powołania Przewodniczących komisji Rady Miejskiej w Piasecznie.
10. Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
11. Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Statutowej.
12. Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej.
13. Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
14. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.
15. Uchwała w sprawie wyrażenia woli złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „geologia i Górnictwo Cześć 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych” współfinansowanie ze środków NFOŚiGW.
16. Zamknięcie sesji.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

2 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » wt lis 27, 2018 9:50 am

Redakcja pisze:27 listopada 2018 r. (wtorek) o godz. 9:30 odbędzie się II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Piasecznie. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5.

Osoby, które nie mogą pojawić się na sesji, zachęcamy do oglądania transmisji online na łamach serwisu: www.youtube.com/watch?v=8acjf7DAzNg

Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Sesje Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » ndz gru 09, 2018 9:50 pm

Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

III sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » pn gru 10, 2018 8:52 pm

12 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się III sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu
2.1 z LIII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7.11.2018 r.
2.2 z I sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20.11.2018 r.
2.3 z II sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 27.11.2018 r.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań podejmowanych do obecnej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji przez Radnych.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r. (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 4.500 zł zgodnie z wnioskiem CUW).
9.2 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r. (dot. zmiany załącznika nr 11).
9.3 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r. (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 186.000 zł oraz zmniejszenia na kwotę 589.000 zł).
9.4 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r. (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 48.800 zł zgodnie z wnioskiem CUW).
9.5 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r. (dot. zmniejszenia wydatków i przychodów o kwotę 864.711 zł).
9.6 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r. (dot. zwiększa się wydatków o kwotę 515.000 zł oraz zmniejsza się przychody o kwotę 515.000 zł).
9.7 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
9.8 w sprawie zmiany uchwały nr 1276/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.12.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2018-2028
9.9 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.
9.10 w sprawie zmiany uchwały nr 887/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.01.2009 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Piaseczno poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
9.11 w sprawie zmiany uchwały nr 1011/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego, uchwały Nr 1097/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1011/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego oraz uchwały Nr 1318/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1011/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego oraz uchwały nr 1097/XXXVII/2017 Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1011/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
9.12 w sprawie zmiany uchwały nr 1274/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego oraz uchwały Nr 1551/LI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1274/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
9.13 w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
9.14 w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie za rok 2018 i 2019
9.15 w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2018-2027.
9.16 w sprawie wezwania Rady Miejskiej w Piasecznie w trybie art. 101 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. do usunięcia naruszenia interesu prawnego w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 943/XXXIV/2013 z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Redutową, Pod Bateriami, Dworską, Dworską oraz granicą administracyjną miasta Piaseczno.
9.17 w sprawie nadania nazwy Jagódki ulicy położonej we wsi Mieszkowo w gminie Piaseczno.
9.18 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym pomieszczeń w budynku posadowionym na działce nr 60/9, obr. 59 m. Piaseczno przy ul. 1- go Maja.
9.19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych nr 246/16, nr 246/15 i nr 344 położonych w obr. 24 m. Piaseczno.
9.20 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działek oznaczonych numerami 52/1, 52/2, 9/10, 10/20, 10/21, 10/22 oraz części działek oznaczonych numerami 14/3 i 10/23 położonych w obr. 21 w Piasecznie w rejonie ul. Julianowskiej.
9.21 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działek oznaczonych nr 26 i nr 28, położonych w obr. 78 m. Piaseczno przy ul. Głogowej i Al. Brzóz.
9.22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na lokal użytkowy, usytuowany w piwnicy w budynku przy ul. Szkolnej 6, w Piasecznie.
10 Wolne wnioski.
11 Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

4. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » śr sty 09, 2019 9:49 pm

16 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

1 Otwarcie sesji.
2 Przyjęcie protokółu z III sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3 Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
4 Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5 Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6 Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
7 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8 Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej gminy.

9 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piaseczno na rok 2019.
9.1 Odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2019.
9.2 Odczytanie opinii Komisji Finansów i Inwestycji.
9.3 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
9.4 Dyskusja oraz głosowanie wniosków Komisji Finansów nie przyjętych przez Burmistrza.
9.5 Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2019.
10 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2019- 2029:
10.1 Odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2019 – 2029.
10.2 Odczytanie opinii Komisji Finansów i Inwestycji.
10.3 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
10.4 Dyskusja oraz głosowanie wniosków Komisji Finansów nie przyjętych przez Burmistrza
10.5 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2019 – 2029 .

11 Bieżące uchwały:
1. W sprawie zmiany Statutu Gminy Piaseczno.
2. W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.
3. W sprawie zmiany uchwały nr 702/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 października 2016 roku, w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie.
4. W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działek nr 43, 2/79 i 2/80 oraz działki 2/20, obr. 17, położonych w Piasecznie w rejonie ul. Kusocińskiego i ul. Wojska Polskiego.
5. W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 21, obr. 44 położonej przy ul. Mazurskiej w Piasecznie.
6. W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej nr 67/5 oraz części działki nr 67/6 położonych w obr. 54 m. Piaseczno.
7. W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 35/6, obr. 27 położonej w Piasecznie w rejonie ul. Orzeszkowej.
8. W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 119/10 i nr 118/16 obr. Józefosław położonej w rejonie ul. Jutrzenki i ul. XXI wieku.
9. W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 2/5, obr. 19 położonej przy ul. Armii Krajowej i ul. Warszawskiej 37 w Piasecznie.
10. W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej nr 19/8, obr 12 położonej w Piasecznie przy ul. Sękocińskiej.
11. W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej nr 171 położonej w Wólce Kozodawskiej.
12. W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1192/XL/2013 z dnia 20.11.2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bogatki, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 689/XXV/2016 z dnia 28.09.2016r. uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1085/XXXVII/2017 z dnia 30.08.2017r. oraz uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1540/L/2018 z dnia 29.08.2018r.
13. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna obszaru działki o nr ew. 14/12 obręb 11 miasta Piaseczno.
14. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Żabieniec.
15. W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznawanych dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
16. W sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 5 w Piasecznie.
17. W sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 5 w Piasecznie im. K.K. Baczyńskiego w Piasecznie
18. W sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Piaseczno
19. W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
20. W sprawie zmiany uchwały Nr 10/II/2018 Rady Miejskiej w sprawie powołania Przewodniczących komisji Rady Miejskiej w Piasecznie

12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Relacja online na żywo prowadzona będzie na kanale: https://www.youtube.com/channel/UCJt6dj ... yk0aYLz8Uw
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

4. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » śr sty 16, 2019 9:50 am

Redakcja pisze:16 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

IV Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 16 stycznia 2019 r. https://www.youtube.com/watch?v=x7ojzjhIiNM

Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

V sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » pn lut 04, 2019 7:44 pm

Uprzejmie zawiadamiam Panią/Pana, że w dniu 13 lutego 2019 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
1.1 Odczytanie i wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego.
1.2 Złożenie ślubowania przez Radnego kadencji 2018 – 2023.
2. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 16.01.2019 r.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
6. Bieżące uchwały:
6.1 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do zawarcia Porozumienia z Gminą Tarczyn w sprawie realizacji zadania publicznego.
6.2 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r. (dot. (dot. zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 20.000,00 zł na wniosek Wydz. UiA).
6.3 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r. (dot. zmniejszenia środków w wysokości 545.000,00 zł na zadaniach inwestycyjnych na wniosek Wydz. INW).
6.4 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r. (dot. przesunięcia środków w wysokości 150.000,00 zł dróg na wniosek Wydz. IT).
6.5 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r. (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 16.673.157,00 zł. i wydatków o kwotę 20.957.000,00 zł. na wniosek Wydz. G.O).
6.6 w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2019-2029
6.7 w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego.
6.8 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu w roku 2019.
6.9 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ryczałtowej stawki za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
6.10 w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury w Piasecznie.
6.11 w sprawie zmiany uchwały nr 1526/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie.
6.12 w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 4 w Piasecznie, z siedzibą w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II 55.
6.13 w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibą na obszarze Gminy Piaseczno.
6.14 w sprawie zmiany uchwały nr 1607/XIXN/2010 z dnia 10.11.2010r. na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie spółka z o.o.
6.15 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. ½ obr. 6 położonej w Piasecznie przy ul. Energetycznej i ul. Puławskiej.
6.16 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 18/73 obr. 17 położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej.
6.17 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki nr ew. 224/9 oraz 224/10 na rzecz działki 224/5 w Głoskowie oraz na wykreślenia tego prawa z księgi wieczystej.
6.18 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności części nieruchomości położonej w Wólce Kozodawskiej.
6.19 w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Głosków gm. Piaseczno, oznaczonej jako działka nr 212/4.
6.20 w sprawie nieodpłatnego zbycia udziału w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 196/3 obr Złotokłos.
6.21 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 18/73, obr. 17 położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej.
6.22 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 3/12, obr. 3 położonej w Piasecznie przy ul. Chabrów.
6.23 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 67/6, położonej w obr. 54 m. Piaseczno.
6.24 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ewid. ozn. nr 6/16 oraz działek ewid. nr 6/17, 6/18, 6/19, 6/20, 6/21, 6/22, obr. 26 położonej przy ul. Wojska Polskiego w Piasecznie.
6.25 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki ewid. ozn. nr 9/12, obr. 21, położonej w Piasecznie przy ul. Technicznej.
6.26 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działek oznaczonych nr 2/1, nr 2/106, obr. 4 położonych w Piasecznie przy ul. Puławskiej 44 i ul. Energetycznej.
6.27 w sprawie zmiany uchwały nr 1600/LII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.10.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 66/9 i nr 66/8, obr. 13, położonej w Piasecznie przy ul. Jarząbka i Fabrycznej.
6.28 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Henryków Urocze – etap I.
6.29 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bogatki.
6.30 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 288/XII/2015 z dnia 23 września 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Antoninów i części obrębu Kuleszówka.
6.31 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 289/XII/2015 z dnia 23 września 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Mieszkowo.
6.32 w sprawie nadania nazwy ZAKAMAREK ulicy położonej we wsi Julianów w Gminie Piaseczno.
6.33 w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta i Gminy Piaseczno.
6.34 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody grupy drzew na terenie Gminy Piaseczno.
6.35 w sprawie zmiany składów osobowego komisji problemowych Rady Miejskiej w Piasecznie.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

PoprzedniaNastępna

Wróć do Piaseczno: wydarzenia, informacje

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

cron