Sesje Rady Miejskiej w Piasecznie

Pisz tutaj o wszystkim co działo się przez ostatnich parę tygodni w gminie Piaseczno, oraz o tym co wydarzyć się może.

Moderator: GTW

Sesje Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » czw paź 11, 2012 7:58 pm

Obrazek

XXVI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Uprzejmie zawiadamiamy, że w środę 24 października o godz. 12:00 odbędzie się XXVI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5. Sesja rozpocznie się od godzinnej prezentacji koncepcji budowy Centrum Edukacyjnego w Piasecznie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XXV sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmniejszenia dochodów o kwotę
166.028 zł).
9.2 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów i wydatków
dot. cmentarza komunalnego o kwotę 80.000 zł).
9.3 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków w wysokości 500.000 zł na zakup energii na oświetlenie ulic).
9.4 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków w wysokości 56.000 zł na zadanie dot. odwodnienia południowej części Zalesia Górnego).
9.5 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków w wysokości 2.300 zł na wniosek żłobka Miejskiego).
9.6 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków w wysokości 1.270 zł zgodnie z wnioskiem ZEAS).
9.7 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych o kwotę 31.296 zł i przeznaczenie tych środków na bieżące remonty w tych placówkach).
9.8 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków w wysokości 6.000 zł z zajęć sportowych dla mieszkańców na remont budynku świetlicy).
9.9 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków w wysokości 13.000 zł zgodnie z wnioskiem GOSIR).
9.10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 87.250 zł zgodnie z wnioskiem MGOPS).
9.11 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 394/XVII/2012 z dnia 18.01.2012 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2012-2018.
9.12 w sprawie zmiany uchwały nr 1577/LIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.
9.13 w sprawie zmiany uchwały nr 597/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
9.14 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.
9.15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie.
9.16 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie.
9.17 w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno uprawnień do postanawiania o wysokości opłat za korzystanie z obiektów administrowanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie.
9.18 w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie.
9.19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu o pow. 370 m.kw., stanowiącego część działki ozn. nr ewid. 35 położonej
w żabieńcu ul. Przelotowa.
9.20 w sprawie nadania nazwy „Przylaszczki” ulicy położonej we wsi Józefosław
w gminie Piaseczno.
9.21 w sprawie nadania nazwy „Magnoliowa” ulicy położonej we wsi Bobrowiec
w gminie Piaseczno.
9.22 w sprawie nadania nazwy „Alpejska” ulicy położonej we wsi Chyliczki w gminie Piaseczno.
9.23 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 682/XXV/2012 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie nadania nazwy „Kabacka” ulicy wewnętrznej, niepublicznej we wsi Józefosław w gminie Piaseczno.
9.24 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gołków, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 118/VII/2011 z dnia 20.04.2011 r.
w zakresie działki nr ew. 313.
9.25 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie.
9.26 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym Pęchery £biska PGR oraz części terenu w obrębie ewidencyjnym Pęchery £biska.
9.27 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym Orzeszyn oraz części terenu
w obrębie ewidencyjnym Chojnów.
9.28 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym Wola Gołkowska.
9.29 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec.
9.30 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotokłos dla działki nr ew. 156/1.
9.31 w sprawie podziału Gminy Piaseczno na stałe, jednomandatowe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic oraz numerów
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.


źródło: mail z Biura Promocji i Informacji Gminy Piaseczno
Ostatnio zmieniony wt mar 26, 2013 6:41 pm przez Redakcja, łącznie zmieniany 1 raz
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Sesje Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » sob lis 10, 2012 9:47 am

XXVII sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 listopada 2012 r. (środa) o godz. 09:30 odbędzie się XXVII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia i zmniejszenia wydatków
o kwotę 373.653 zł).
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków w kwocie 60.000 zł na kompleksowy projekt nadbudowy, remontu i modernizacji budynku komunalnego przy ul. Nadarzyńskiej 1 w Piasecznie).
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków w wysokości 2.700zł na zatrudnienie dozorców w budynkach komunalnych).
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmniejszenia dochodów i wydatków
o kwotę 57.500 zł oraz przesunięcia wydatków w wys. 126.695 zł celem realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w kwocie 1.136.050 zł zgodnie z wnioskiem ZEAS).
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków w wysokości 25.697 zł na zakup fontanny świetlnej – zimowej ozdoby Rynku).
9.7 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków w wysokości 10.000 zł zgodnie z wnioskiem ZEAS).
9.8 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów i wydatków
o kwotę 4.662 zł z przeznaczeniem dla LO w Piasecznie).
9.9 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 391.000 zł na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Krótkiej/Jerozolimskiej
w Piasecznie).
9.10 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 6.000 zł oraz przesunięcia środków między wydatkami zgodnie z wnioskiem GOSIR).
9.11 W sprawie zmiany Uchwały nr 690/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24.10.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
9.12 W sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piaseczno na rok 2012 (dot. zmiany planu dochodów i wydatków w „Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych”).
9.13 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 394/XVII/2012 z dnia 18.01.2012 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2012-2018.
9.14 w sprawie zmiany uchwały nr 1577/LIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.
9.15 W sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1366/XLV/2010 z dnia 24.03.2010 r.
9.16 W sprawie uchylenia uchwały nr 823/XXVIII/2008 z dnia 19.11.2008 r.
9.17 W sprawie uchylenia uchwały nr 824/XXVIII/2008 z dnia 19.11.2008 r.
9.18 W sprawie uchylenia uchwały nr 876/XXXVIII/2005 z dnia 21.06.2005 r.
9.19 W sprawie wsparcia inicjatywy powołania Centrum Sztuki Józefa Wilkonia.
9.20 W sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
9.21 W sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Piaseczno, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
9.22 W sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno.
9.23 W sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno.
9.24 W sprawie nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego z dnia 17 września 2012 r. złożonego przez Piotra Wierzejskiego dot. uchwały nr 565/XXII/2012 z dnia 20.06.2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz. wsi Jazgarzew.
9.25 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chylice.
9.26 W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 Ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie.
9.27 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010.
9.28 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010, dla obszaru urbanistycznego oznaczonego w obowiązującym planie symbolem 2 MN.
9.29 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010, dla obszaru urbanistycznego oznaczonego symbolem 3 UC.
9.30 W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesie Górne dla obszaru działki nr ew. 653.
9.31 W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesie Górne, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 395/XVII/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r.
9.32 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany M.P.Z.P. cz. m. Piaseczna zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 359/XIV/2007 (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 251 Poz. 7390 z dnia 05.12.2007) obszaru wyznaczonego od zachodu, północy i wschodu granicą administracyjną z gminą Lesznowola oraz od południa osią istniejącej ul. Orężnej.
9.33 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. 14/2, położona w obrębie 14 miasta Piaseczno.
9.34 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej, stanowiącej część działki nr 19/6 i część działki nr 41/10 położonych w obrębie 12 miasta Piaseczno.
9.35 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 19/7 położonej w obrębie 12 miasta Piaseczno przy ul. Syrenki.
9.36 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej część działki ozn. nr ewid. ¼, obręb 37, położonej w Piasecznie przy ul. Dworcowej.
9.37 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu, stanowiącego część działki ozn. nr ewid. 2/2, obręb 15, położonej w Piasecznie przy ul. Szkolnej.
9.38 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działek nr ewid. 47/1, 47/2, 47/3 położonych w obrębie 58 miasta Piaseczno oraz części działki ozn. nr ewid. 5/18 położonej w obrębie 5 miasta Piaseczno.
9.39 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej część działki ozn. nr ewid. 1/4, obręb 37, położonej w Piasecznie przy ul. Dworcowej.
9.40 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu, stanowiącego część działki ozn. nr ewid. 41/10, obręb 12, położonej w Piasecznie przy ul. Syrenki i Puławskiej.
9.41 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej, stanowiącej część działki numer ewidencyjny 2/5, obręb 19, położonej przy ul. Armii Krajowej i ul. Warszawskiej 37 w Piasecznie.
9.42 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu, stanowiącego część działek ozn. numerami ewid. 3 i 7, obręb 8, położonych
w Piasecznie przy ul. Kineskopowej róg Energetycznej.
9.43 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki ozn. nr ewid. 171 położonej w Wólce Kozodawskiej.
9.44 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej, stanowiącej część działki numer ewidencyjny 57, obręb 20, położonej przy ul. Sierakowskiego w Piasecznie.
9.45 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej, stanowiącej część działki numer ewidencyjny 66/10 obręb 13, położonej przy ul. Jana Pawła II róg ul. K. Jarząbka w Piasecznie.
9.46 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej, stanowiącej część działki numer ewidencyjny 1/3, obręb 37, położonej przy ul. Towarowej w Piasecznie.
9.47 W sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1454/LVI/2006 z dnia 21.09.2006 r., nr 1367/XLV/2010 z dnia 24.03.2010 r., i nr 312/XIII/2011 z dnia 26.10.2011 r.
9.48 W sprawie uchylenia uchwały nr 273/XII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21.09.2011 r.
9.49 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek położonych w Piasecznie przy ul. Granitowej i ul. Szmaragdowej na rzecz użytkownika wieczystego (A. i T. Stramoscy i M. Kuchnio).
9.50 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Rubinowej na rzecz użytkownika wieczystego (dot. dz. nr 462).
9.51 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Nefrytowej na rzecz użytkownika wieczystego Młodzieżowej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Patronat-3”. (dot. działki nr 158 obr. 3).
9.52 W sprawie nabycia na rzecz Gminy Piaseczno działki oznaczonej nr ew. 838
o powierzchni 2416 m2 położonej w Gołkowie.
9.53 W sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
9.54 W sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych na rok 2013.
9.55 W sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych z tytułu instalacji reklam na nieruchomościach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

źródło: mail z Biura Promocji i Informacji Gminy Piaseczno
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Sesje Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » pt lis 30, 2012 11:57 am

XXVIII sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie zawiadamiamy, że w środę 12 grudnia 2012 r. o godz. 13:00 odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmiany klasyfikacji wydatków przeznaczonych na zakupy inwestycyjne w wysokości 30.000 zł).
9.2 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 13.297 zł zgodnie z wnioskiem MGOPS).
9.3 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 11.890 zł zgodnie z wnioskiem ZEAS).
9.4 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmniejszenia dochodów o kwotę 18.282 zł; zwiększenia wydatków o kwotę 2.041.083 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 2.059.365 zł).
9.5 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dotacji dla Centrum Kultury w Piasecznie o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy organizacji społecznych i kombatanckich).
9.6 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmniejszenia dochodów i wydatków
o kwotę 2.554.000 zł).
9.7 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia i zmniejszenia dochodów o kwotę 1.937.156 zł).
9.8 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków na wynagrodzenia).
9.9 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmniejszenia wydatków związanych
z projektem LITES oraz przeznaczenia środków na dofinansowanie prac konserwatorskich przy pomniku nagrobnym na cmentarzu parafialnym).
9.10 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
9.11 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 394/XVII/2012 z dnia 18.01.2012 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2012-2018.
9.12 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2013.
9.13 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu o pow. 53,20 m.kw., stanowiącego część działki ozn. nr ewid. 7 położonej w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II 59.
9.14 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego o pow. 20,00 m.kw. usytuowanego w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.
9.15 w sprawie wynajmu lokalu użytkowego o powierzchni 17,02 m.kw. na okres 5 lat usytuowanego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotokłosie przy ul. 3-go Maja 30.
9.16 w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
9.17 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr 316/XIV/2011 z dnia 23.11.2011 r. o wyrażeniu zgody na sprzedaż majątku wodnokanalizacyjnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. ul. żeromskiego 39 w Piasecznie.
9.18 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne lub fizyczne, oraz dla innych niż Gmina Piaseczno, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
9.19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Jastrzębie.
9.20 w sprawie korekty uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 685/XXV/2012 z dnia 26.09.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesie Górne dla obszaru działek nr ew. 1809/1, 333/2, 783, 859.
9.21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesie Górne dla obszaru działki nr ew. 1329.
9.22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głosków.
9.23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamionka – etap I.
9.24 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chylice.
9.25 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczaki.
9.26 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczaki, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 315/XV/2003 z dnia 23.10.2003 r. w zakresie działki nr ew. 182.
9.27 w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
9.28 w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno udziału w prawie współwłasności nieruchomości położonej w Woli Gołkowskiej.
9.29 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Topazowej na rzecz użytkownika wieczystego (dot. dz. nr 510 obr. 3).
9.30 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Turkusowej na rzecz użytkownika wieczystego Młodzieżowej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Patronat-3” (dot. dz. nr 400 obr. 3).
9.31 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno nieruchomości oznaczonej nr ewid. 37 położonej we wsi Jesówka.
9.32 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 183, obręb 24 w Piasecznie (na rzecz M. i E. Michalskich).
9.33 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr 41/8, obr. 12, położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej pod wolnostojącą tablicę reklamową (na rzecz Lidl Polska Sklepy Spożywcze sp. z o.o. sp.k.).
9.34 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu o pow. 30 m.kw. stanowiącego część działki ozn. nr ewid. 35 położonej w żabieńcu IRS ul. Przelotowa.
9.35 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr 246/4, obr. 24, położonej w Piasecznie.
9.36 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 25/10, obręb 40, położonej w Piasecznie przy ul. Kościuszki
9.37 W sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Piasecznie
9.38 W sprawie określenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku rozwoju infrastruktury technicznej na terenie miasta i gminy Piaseczno
9.39 W sprawie określenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie miasta i gminy Piaseczno z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.


źródło: mail z Biura Promocji i Informacji Gminy Piaseczno
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Sesja budżetowa Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » pn gru 17, 2012 8:42 pm

Sesja budżetowa Rady Miejskiej w Piasecznie

W piątek, 28 grudnia 2012 r. o godz. 9:30 odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

1 Otwarcie sesji.
2 Przyjęcie protokółu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3 Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności za okres między sesjami.
4 Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5 Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6 Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
7 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8 Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej gminy.
9 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piaseczno na rok 2013.
9.1 Odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2013.
9.2 Odczytanie opinii Komisji Finansów i Inwestycji.
9.3 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
9.4 Dyskusja oraz głosowanie wniosków Komisji Finansów nie przyjętych przez
Burmistrza.
9.5 Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2013.
10 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2013- 2023:
10.1 Odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2013 - 2023.
10.2 Odczytanie opinii Komisji Finansów i Inwestycji.
10.3 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
10.4 Dyskusja oraz głosowanie wniosków Komisji Finansów nie przyjętych przez Burmistrza
10.5 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2013 - 2023 .
11 Bieżące uchwały:
11.1 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot.: zmienia dochodów i wydatków na kwotę 226 500 zł)
11.2 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piaseczyńskiemu.
11.3 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot.: przesunięcia na wniosek GOSiR-u)
11.4 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
11.5 w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie
11.6 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego dotyczące parków krajobrazowych.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

źródło: mail z Biura Promocji i Informacji Gminy Piaseczno
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Re: Sesja budżetowa Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: iTV Piaseczno News » pt gru 28, 2012 6:24 pm

Redakcja pisze:Sesja budżetowa Rady Miejskiej w Piasecznie

Obrazek

Po uchwaleniu budżetu na 2013 Pan Burmistrz przedstawił radnym swoje stanowisko dotyczące realizacji budżetu http://www.itvpiaseczno.pl/w-urzedzie-gminy,1,13.15,1349
Awatar użytkownika
iTV Piaseczno News
 
Posty: 1936
Rejestracja: ndz lut 06, 2011 10:14 pm
Lokalizacja: Piaseczno

Sesje Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » czw sty 10, 2013 7:02 pm

XXX sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że w środę, 23 stycznia 2013 r., o godz. 9:30 odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:
Od godz. 9.30 do 10.15 odbędzie się prezentacja koncepcji budowy Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w Piasecznie, opracowanej przez firmę ATELIER ZETTA.


1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 w sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. zwiększenia dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych
9.2 w sprawie zmiany uchwały budżetowej dot dotacji dla Gminy Konstancin-Jeziorna na przebudowę ul. Zubrzyckiego i Przesmyckiego oraz na lodowisko
9.3 w sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. przesunięć w dziale kultura fizyczna
9.4 w sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. pomocy finansowej dla LO
9.5 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piaseczyńskiemu – dot. budowy ul. Cyraneczki na odcinku od ul. Wilanowskiej do ul. Ogrodowej
9.6 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piaseczyńskiemu - dot. wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego
9.7 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego dot. lodowiska
9.8 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 830/XXIX/2012 z dnia 28.12.2012.2012 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2013-2023.
9.9 w sprawie zmiany uchwały Nr 597/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
9.10 w sprawie zmiany uchwały Nr 706/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Piaseczno z dnia 24 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.
9.11 w sprawie podziału Gminy Piaseczno na stałe obwody głosowania
9.12 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki nr 18/70, ob. 17, położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej, pod tablicę reklamowo-informacyjną.
9.13 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ew. 66/10, ob.13, położonej w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II róg ul. K. Jarząbka w Piasecznie
9.14 w sprawie zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetragowym części działki
nr ew. 74, ob. 54, położonej w Piasecznie przy ul. Mickiewicza 37.
9.15 w sprawie zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki
nr 41/10, ob. 12, położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej.
9.16 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki nr 41/10 obr. 12 położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej pod tablicę reklamową
9.17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Topazowej na rzecz użytkownika wieczystego.
9.18 w sprawie zmiany uchwały Nr 740/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych na terenie miasta i gminy Piaseczno obsługiwanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piasecznie.
9.19 w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piaseczno.
9.20 w sprawie utworzenia Punktu Informacyjnego sieci Europe Direct w Piasecznie na lata 2013 – 2017.
9.21 w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.
9.22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2013 – 2014.
9.23 sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany m.p.z.p. części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami Geodetów, Ulianowską, Okulickiego i Puławską zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010r, dla obszaru urbanistycznego oznaczonego symbolem 3UC
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

źródło: mail z Biura Promocji i Informacji Gminy Piaseczno
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Sesje Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » pn lut 11, 2013 1:56 pm

XXXI sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie zawiadamiamy, że w środę 20.02.2013 r. o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XXX sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków w wysokości 2.500 zł dla SM na regulowanie należności z tytułu energii elektrycznej wykorzystywanej do działania kamer monitoringu miejskiego).
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przeznaczenia kwoty 60.000 zł dla Komendy Powiatowej Policji na ponadnormatywne patrole policyjne).
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmiany wysokości rezerwy ogólnej i celowej na zarządzanie kryzysowe).
9.4 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 830/XXIX/2012 z dnia 28.12.2012r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2013-2023.
9.5 W sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie.
9.6 W sprawie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej POD DęBEM ul. Jana Pawła II 24, 05-500 Piaseczno na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.
9.7 W sprawie pozyskania materiału rozmnożeniowego z pomników przyrody.
9.8 W sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu (10.000 zł na działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego).
9.9 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Siedliska zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej
w Piasecznie nr 1240/XLII/2009 z dnia 16.12.2009 r.
9.10 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesie Górne dla obszaru działki nr ew. 460.
9.11 W sprawie sprostowania błędu w uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie nr 366/XV/2011 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego uchwałą nr 1099/LIII/2002 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 kwietnia 2002 r.
9.12 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1091/XXXVII/2009
z dnia 08.07.2009 r. w sprawie nadania nazw: Poświerki, Czubatki, Czeczotki, Głuszca, Kruka i Gąsiorka ulicom położonym we wsi Głosków w gminie Piaseczno.
9.13 W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. żeglińskiego na rzecz użytkownika wieczystego (dz. nr 239 obr. 24).
9.14 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gminnej nr 27/5 położonej
w obrębie 26 miasta Piaseczno.
9.15 W sprawie zmiany uchwały nr 83/VI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23.03.2011 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Piaseczno udziału ½ części w działce nr 63/2, położonej we wsi Jastrzębie.
9.16 W sprawie wyrażenia zgody na pokrycie ceny sprzedaży działki gruntu przeznaczonej pod ul. Dworcową w Piasecznie, nieruchomością gminną położoną przy
ul. Dworcowej w Piasecznie.
9.17 W sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno w drodze darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Józefosławiu dz. o nr Ew. 127/3 z przeznaczeniem na urządzenie terenu zieleni dla mieszkańców.
9.18 W sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr 564/XXII/2012 z dnia 20.06.2012 o podziale Gminy Piaseczno na sektory.
9.19 W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 7.IV.2013 r. do 6.04.2014 r.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Re: Sesje Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » śr lut 20, 2013 7:54 pm

Redakcja pisze:Uprzejmie zawiadamiamy, że w środę 20.02.2013 r. o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie zarządził przerwę w obradach Rady Miejskiej do 4 marca 2013 roku do godz. 14.00. Wniosek o przerwanie sesji został przyjęty większością głosów.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Sesje Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » pn mar 11, 2013 2:03 pm

XXXII sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że w środę 20 marca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. rozszerzenia zadania „ul. Okrzei w Piasecznie o fragment ul. Iwaszkiewicza – kwota 75.000,-).
9.2 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmniejszenia dochodów o kwotę 3.221.165 zł).
9.3 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 26.000 zł w związku z pełnieniem przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną funkcji organu doradczego dla Gminy Konstancin-Jeziorna i Gminy Tarczyn).
9.4 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przeznaczenia kwoty 10.000 zł na dotację celową dla Woj. Mazowieckiego z przeznaczeniem na działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego).
9.5 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 Rady Miejskiej w Piasecznie nr 829/XXIX/2012 z dnia 28.12.2012 r.
9.6 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2014
9.7 w sprawie udzielenia pożyczki dla PCU Piaseczno Sp. z o.o. – kwota 7 mln zł
9.8 w sprawie zmiany uchwały budżetowej – dot. kwoty 7 mln zł
9.9 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 830/XXIX/2012 z dnia 28.12.2012r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2013-2023.
9.10 w sprawie zmian w Statucie Gminy Piaseczno.
9.11 w sprawie zmiany uchwały nr 796/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2013.
9.12 w sprawie zmiany Uchwały Nr 852/XXX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.
9.13 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piaseczno w 2013.
9.14 w sprawie zmian do Uchwały nr 850/XXX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piaseczno.
9.15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotokłos.
9.16 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do zawarcia Porozumień z Gminą Konstancin-Jeziorna i Gminą Tarczyn w sprawie realizacji zadania publicznego.
9.17 w sprawie oddania czci Bohaterom walk o Monte Cassino poprzez posadowienie pomnika w Parku Miejskim w Piasecznie.
9.18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Orzeszyn, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1239/LVIII/2002 z dnia 26.09.2002 r. dla obszaru działek nr ew. 159/6, 159/7, 159/8.
9.19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Baszkówka oraz części wsi Głosków.
9.20 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej , stanowiącej działkę ozn. nr ewid. 47/2 położoną w Chylicach.
9.21 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu pisemnego ograniczonego działki gminnej nr 25/1 położonej we wsi Grochowa.
9.22 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej część działki ozn. nr ewid. 1/4, obr. 37, położonej w Piasecznie z przeznaczeniem pod automat biletowy.
9.23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Alabastrowej na rzecz użytkownika wieczystego.
9.24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej, oznaczonej jako działka nr ew. 22/24 obr. 2 m. Piaseczno.
9.25 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ozn. nr ewid. 411/5 położonej w Złotokłosie.
9.26 w sprawie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej Pod Dębem ul. Jana Pawła II 24, 05-500 Piaseczno na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.
9.27 w sprawie uzgodnienia realizacji prac w oparciu o „Koncepcję zagospodarowania terenu wokół stawów w Zalesiu Dolnym „Gorki Szymona” w zakresie elementów małej architektury, na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Górki Szymona” – w miejscach, które dopuszcza Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Miejskiej

Postautor: Redakcja » pn kwie 08, 2013 3:15 pm

XXXIII sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w środę 17 kwietnia 2013 r. o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z sesji Rady Miejskiej w Piasecznie:
2.1 z XXXII sesji z dnia 20.03.2013 r.
2.2 z I nadzwyczajnej sesji z dnia 03.04.2013 r.
3 Sprawozdanie Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4 Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5 Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6 Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8 Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9 Bieżące uchwały:
9.1 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 16.559 zł zgodnie z wnioskiem ZEAS).
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia i zmniejszenia wydatków
o kwotę 24.000 zł).
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przeznaczenia kwoty 7.500 zł na zakup tablicy multimedialnej).
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przeznaczenia środków w wysokości 359.000 zł na wydatki inwestycyjne zgodnie z wnioskiem ZEAS).
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. zwiększenia środków na zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg, kwota 600 000,-zł.)
9.6 W sprawie zmiany Uchwały nr 829/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.12.2012 r.
9.7 W sprawie zmiany Uchwały Nr 879/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20.03.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
9.8 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 830/XXIX/2012 z dnia 28.12.2012 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2013-2023.
9.9 W sprawie zmiany uchwały nr 706/XXVI//2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24.10.2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.
9.10 W sprawie skargi Państwa Anny i Wiesława Zegarlińskich na nieprawidłowości naliczenia wysokości dotacji dla prowadzonych przez nich przedszkoli niepublicznych.
9.11 W sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno.
9.12 W sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Piaseczno.
9.13 W sprawie nadania nazwy „Wróbelka” ulicy we wsi Siedliska w gminie Piaseczno.
9.14 W sprawie skargi Pani Alicji Wojdasiewicz na odmowę przycięcia koron drzew zasłaniających dopływ światła dziennego do mieszkania przez podległy Burmistrzowi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno.
9.15 W sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
9.16 W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. 262/2, położona w Jazgarzewie.
9.17 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno obszaru ograniczonego ulicami: Okulickiego, Julianowską, granicą administracyjną miasta Piaseczna oraz ulicami: Przesmyckiego, żeglińskiego, Chyliczkowską, Armii Krajowej (obszar C7, C8, D1, D2, D3, D4, D8 ) zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 427/XVIII/2012 z dnia 15.02.2012 dla działki 11/8 z obrębu 21.
9.18 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Chyliczkowską od wschodu i południowego wschodu granicą administracyjną miasta Piaseczna zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1440/XLIV/2010 z dnia 16.06.2010.
9.19 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru obejmującego działki ozn. nr ew. 19/1, 19/2, 19/3 i 20 z obrębu 44.
9.20 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław.
9.21 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego. Uchwałą Nr 1439/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16.06.2010 r. obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, żeromskiego, Kilińskiego, Sierakowskiego, Warszawską, Młynarską i Puławską.
9.22 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna teren śródmieścia etap I zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 365/XVI/2003 z dnia 20.11.2003 r.
9.23 W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
9.24 W sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej w Piasecznie do Rady Oświatowej działającej przy Radzie Miejskiej.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Zawiadomienie o 34. sesji Rady Miejskiej

Postautor: Redakcja » wt maja 07, 2013 7:46 pm

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

W dniu 15 maja 2013 r. (środa) o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie wstąpienia Pana Adama Marciniaka w miejsce radnego, którego mandat wygasł.
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 61.549 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty szkół).
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przeznaczenia kwoty 1.150.800 zł na zapłatę na rzecz firmy Piekut Development Sp. z o.o. zgodnie z wyrokiem sądowym).
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przeznaczenia kwoty 90.600 zł na wynajem pomieszczeń, koszty ich eksploatacji oraz zakup materiałów i wyposażenia).
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 400.000 zł na dostawę worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zmniejszenia wydatków na dopłaty taryfowe do ceny ścieków sanitarnych o kwotę 250.000 zł).
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przeznaczenia kwoty 15.000 zł na dzierżawę pojemników na odbiór nieczystości stałych w budynkach komunalnych Gminy Piaseczno).
9.7 W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piaseczyńskiemu.
9.8 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przeznaczenia środków na dotację dla Powiatu Piaseczyńskiego – 419.250 zł).
9.9 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków w wysokości 125.000 zł na opracowanie materiałów do decyzji środowiskowej i koncepcji odwodnienia zamiast opracowania studium wykonalności dla zadania „koncepcja układu komunikacyjnego powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunikacyjnym Antoninów”).
9.10 W sprawie uchylenia uchwały nr 1016/XXXV/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20.05.2009 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie wydatków bieżących obejmujących lata 2010-2015.
9.11 W sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. przeznaczenia kwoty 35.000 zł na zakup radiowozu nieoznakowanego
9.12 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 830/XXIX/2012 z dnia 28.12.2012 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2013-2023.
9.13 W sprawie skargi Państwa Marka i Jolanty Widawskich na brak działań w celu zwrotu nieruchomości przez gminę pomimo odwołania przez skarżących darowizny działek.
9.14 W sprawie skargi Pani Magdaleny Seremak-Kaczmarczyk na niezgodną
z regulaminem odmowę przyznania stypendium twórczego przez komisję stypendialną powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.
9.15 W sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 392/XVI/2011 Rady Miejskiej
w Piasecznie z dnia 29.12.2011 r. w sprawie programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Piaseczno oraz wsparcia działań dla kreowania ich pozytywnego wizerunku.
9.16 W sprawie zmian w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie.
9.17 W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne lub fizyczne oraz dla innych niż Gmina Piaseczno, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
9.18 W sprawie nadania godności „Honorowego Obywatela Gminy Piaseczno pani Honoracie Kucharskiej
9.19 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatw. Uchw. Nr 1439/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16.06.2010 r. obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, żeromskiego, Kilińskiego, Sierakowskiego, Warszawską, Młynarską i Puławską dla działek oznaczonych nr ew. 25, 28, 30/3, 30/4, 30/5 z obrębu 19.
9.20 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna obszaru ograniczonego ulicami Szpitalną, Korczaka, Zagajnikową, Sienkiewicza, Gerbera, Czajewicza oraz projektowaną ulicą zlokalizowaną przy szpitalu, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 727/XXVII/2008 z dnia 17.09.2008 dla obszaru oznaczonego symbolem 5 MN/U.
9.21 W sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Redutową, Pod Bateriami, Dworską oraz granicą administracyjną miasta Piaseczno.
9.22 W sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Graniczną, Al. Wilanowską, północno-wschodnimi granicami działek nr ew. 43, 44, 45 obr. 65, północną linią rozgraniczającą obszaru oznaczonego symbolem E17, Us, Ls, ul. Dworską oraz Pod Bateriami w gminie Piaseczno.
9.23 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gołków, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 379/XVI/2011 z dnia 29.12.2011 r. w zakresie drogi wewnętrznej 6 KDW (ul. Kettlinga).
9.24 W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od dnia 01 lipca 2013r do dnia 30 czerwca 2014r ?MSBM Patronat-3/
9.25 W sprawie aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Piaseczno” przyjętego uchwałą Nr 248/XIII/2003 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.08.2003r w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Piaseczno”
9.26 W sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1188/LVII/2002 z dnia 05.09.2002, Nr 636/XXIII/2008 z dnia 11.06.2008 r. i Nr 637/XXIII/2008 z dnia 11.06.2008 r.
9.27 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej część działki ozn. nr ewid. 12/1 położonej
w Głoskowie przy ul. Millenium.
9.28 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Szafirowej na rzecz użytkownika wieczystego.
9.29 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Turkusowej na rzecz użytkownika wieczystego.
9.30 W sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku komunalnym w Zalesiu Górnym ul. Jelonka 1, gmina Piaseczno.
9.31 W sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku komunalnym w Zalesiu Górnym ul. Jelonka 1a, gmina Piaseczno.
9.32 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Szmaragdowej na rzecz użytkownika wieczystego.
9.33 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Diamentowej na rzecz użytkownika wieczystego Młodzieżowej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Patronat – 3”.
9.34 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Geodetów, na rzecz użytkownika wieczystego Młodzieżowej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Patronat-3”.
9.35 W sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.
9.36 W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd, nieodpłatnie, nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę o nr ew. 63 położonej w obrębie 55 miasta Piaseczno.
9.37 W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd, nieodpłatnie, nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę o nr ew. 218/5 położonej w obrębie Głosków-Letnisko.
9.38 W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd, nieodpłatnie, nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę o nr ew. 235 położoną w Złotokłosie.
9.39 W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd, nieodpłatnie, nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę o nr ew. 261 oraz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę o nr ew. 260 położonych w Jazgarzewie.
9.40 W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd, nieodpłatnie, nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę o nr ew. 43 z obrębu 41 miasta Piaseczno.
9.41 W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd, nieodpłatnie, nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę o nr ew. 164/1 położoną w Chylicach.
9.42 W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd, nieodpłatnie, nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę o nr ew. 76 położoną w obrębie 15 miasta Piaseczno.
9.43 W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd, nieodpłatnie, nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę o nr ew. 378 położonej w Józefosławiu.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Zawiadomienie o 35 sesji Rady Miejskiej

Postautor: Redakcja » pn cze 03, 2013 10:32 am

XXXV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12.06.2013 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:
1 Otwarcie sesji.
2 Przyjęcie protokółu z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.05.2013 r.
3 Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności za okres między sesjami.
4 Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz
wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5 Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6 Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
7 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8 Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej gminy.
9 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piaseczno za 2012 r.:
9.1.odczytanie opinii Komisji Finansów i Inwestycji
9.2.odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do informacji o wykonaniu budżetu
9.3.przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania z wykonania budżetu
9.4.odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej
9.5 dyskusja
9.6.odczytanie projektu uchwały i głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012
9.7.odczytanie projektu uchwały i głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
10. Bieżące uchwały:
10.1 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Piasecznie za 2012 rok.
10.2 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Piasecznie za 2012 rok.
10.3 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie za 2012 rok.
10.4 W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 829/XXIX/2012 z dnia 28.12.2012 r.
10.5 W sprawie zmiany Uchwały Nr 910/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.04.2013 r.
10.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przeznaczenia środków w wysokości 430.000 zł na zadanie „budowa budynków wielorodzinnych w Bąkówce”.
10.7 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 1.193.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę Zespołu Szkół Publicznych w Złotokłosie).
10.8 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. wprowadzenia nowego zadania pn. Zalesie Dolne – odtworzenie układu odwodnieniowego w rejonie ulic: Konopnickiej i Okrężnej i zarezerwowanie na ten cel środków w wysokości 1.200.000 zł).
10.9 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 246.000 zł).
10.10 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przeznaczenia kwoty 15.000 zł na nagrody dla Policji).
10.11 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmiany klasyfikacji budżetowej dla środków, które zostaną przekazane dla Policji na zakup radiowozu nieoznakowanego).
10.12 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 830/XXIX/2012 z dnia 28.12.2012 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2013-2023.
10.13 W sprawie zmiany uchwały Nr 796/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2013.
10.14 W sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
10.15 W sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli, na jakiej podstawie Firma Piekut Development Sp. z o.o. użytkuje działkę gminną.
10.16 W sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego (na budowę systemu odwadniającego drogę powiatową nr 2826W – ul. Wiekowej Sosny w Zalesiu Górnym).
10.17 W sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego (na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej chodnika wzdłuż ul. Sielskiej w Siedliskach na odcinku od ul. świstaka do drogi krajowej nr 79).
10.18 W sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Piaseczno oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
10.19 W sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Grochowa.
10.20 W sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Bogatki.
10.21 W sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Chylice oraz części wsi Siedliska.
10.22 W sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Chylice.
10.23 W sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr 863/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 lutego 2013 r.
10.24 W sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Wola Gołkowska w gminie Piaseczno.
10.25 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi żabieniec.
10.26 W sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Henryków-Urocze w gminie Piaseczno.
10.27 W sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego od południa, zachodu i północy granicą administracyjną miasta Piaseczno oraz od wschodu ulicą Okrężną.
10.28 W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław II zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 188/IX/2007 z dnia 16.05.2007 r. w granicach dz. ozn. nr ew. 27/10 i 44/4 oraz działek ozn. nr ew. 44/24 i 44/25.
10.29 W sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej Nr 374/XIV/2007 z dnia 17 października 2007 r., Nr 1408/XLVII/2010 z dnia 19 maja 2010 r., Nr 171/IX/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r., Nr 180/IX/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r.
10.30 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Tuwima na rzecz użytkownika wieczystego (dz. nr 105/2 obr. 35).
10.31 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki oznaczonej nr ew. 64/3, położonej w obr. 55 miasta Piaseczno – celem przyłączenia do działki sąsiedniej.
10.32 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych, stanowiących część działek gminnych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 2/80, 2/83, 2/79, 2/77 obręb 17 położonych w Piasecznie przy ul. Wojska Polskiego i ul. Kusocińskiego (na rzecz PCU Piaseczno).
10.33 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej, stanowiącej część działki nr ewidencyjny 10/11, obr. 21 położonej w Piasecznie przy zbiegu ul. Julianowskiej i Technicznej.
10.34 W sprawie nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w obrębie 24 miasta Piaseczno.
11. Wolne wnioski.
12 . Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

XXXV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: sanchez » wt cze 04, 2013 11:25 am

10.15 W sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli, na jakiej podstawie Firma Piekut Development Sp. z o.o. użytkuje działkę gminną.

To jest dobre.

Trzeba dyskusji na radzie, uzgodnień i porozumienia, żeby zlecić Komisji Rewizyjnej, aby sprawdziła, czy jest jakiś deal z Piekutem, czy go nie ma i użytkuje on działkę bezprawnie.

Temat na tapecie nie od wczoraj ... ciekawe ile czasu zajmie ustalenie faktów.
Awatar użytkownika
sanchez
 
Posty: 673
Rejestracja: pt cze 22, 2007 2:53 pm

Zawiadomienie o 36 sesji Rady Miejskiej

Postautor: Redakcja » pn cze 24, 2013 8:00 pm

XXXVI sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie zawiadamiamy, że 3 lipca 2013r. o godz. 9:30 odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji.
Nadanie godności Honorowego Obywatela Gminy Piaseczno Pani Honoracie Kucharskiej – Prezes Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Piasecznie, na podstawie uchwały nr 941/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2013 r.
2. Przyjęcie protokółu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 w sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. dotacji w kwocie 65.227,- na realizację projektu Europe Direct
9.2 w sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. kwot 340.000 zł na wykonanie „Koncepcji rozwoju odwodnienia Gminy Piaseczno”
9.3 w sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. zwiększenia dochodów i wydatków na wniosek Wydziału Ochrony środowiska
9.4 w sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. przesunięcia środków w wysokości 8.000 zł w związku z umową zlecenia projektu rewitalizacji Górek Szymona oraz zieleńców
9.5 w sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. kwoty 31.956,- na wykonanie kompleksowego projektu nadbudowy, remontu i modernizacji budynku komunalnego
9.6 w sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. kwoty 11.888,- z przeznaczeniem na realizację programu Comenius
9.7 w sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. kwoty 518.000,- z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne /Al. Wilanowska, Graniczna, Dworska, OSP Bobrowiec/
9.8 w sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na kwotę 5.213.000,-
9.9 w sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. pomocy finansowej dla Powiatu Piaseczyńskiego
9.10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piaseczyńskiemu
9.11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. podwyższenia kapitału zakładowego PCU
9.12 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 830/XXIX/2012 z dnia 28.12.2012 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2013-2023.
9.13 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. B. Prusa na rzecz użytkownika wieczystego
9.14 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Berylowej na rzecz użytkownika wieczystego
9.15 w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
9.16 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Rynkowej w Piasecznie
9.17 w sprawie wydzierżawienia przez Gminę Piaseczno części działki położonej w Józefosławiu
9.18 w sprawie pozbawienia części drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej części ulicy Tulipanów w Piasecznie
9.19 w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru między granicą administracyjną z gminą Lesznowola z ulicami Okulickiego, Puławską, Jana Pawła II oraz terenami kolei Warszawa-Radom
9.20 w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów w gminie Piaseczno
9.21 w sprawie sposobu wykonania uchwały Nr 63/V/2011 z dnia 24.02.2011r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław III obejmującego obszar ograniczony od zachodu linią rozgraniczającą ulicy Wilanowskiej od północy południowymi granicami działek 106, 99/3 i 99/7 od wschodu linią rozgraniczającą ulicy Julianowskiej od południa osią ulicy Geodetów
9.22 w sprawie sposobu wykonania uchwały Nr 923/XXXII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.02.2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami Jana Pawła II, Wojska Polskiego, Sienkiewicza, torami kolei Warszawa – Radom /obszar A6, A7,A10, A11, A15, A16, A28, A29/ zmienionej uchwałą Nr 467/XIX/2012 z dnia 14.03.2012
9.23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna teren śródmieścia etap I zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 365/XVI/2003 z dnia 20.11.2003
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Komunikat mailem otrzymaliśmy z Biura Promocji i Informacji Gminy Piaseczno.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Zawiadomienie o 37 sesji Rady Miejskiej 28.08.2013

Postautor: Redakcja » śr sie 14, 2013 10:26 pm

XXXVII sesja Rady Miejskiej

Informujemy że w dniu 28.08.2013r r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przeznaczenia środków w wysokości 64.000 zł na zakup agregatu prądotwórczego).
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 411.748 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu „Indywidualizacja z Gminą Piaseczno”.)
9.3 W sprawie zmiany uchwały Nr 1050/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2013 r.
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 76.418 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych i przeznaczenia tych środków na bieżące remonty w szkołach).
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków w wysokości 440.000 zł pomiędzy zadaniami zgodnie z wnioskiem Wydz. INW).
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 49.000 zł z przeznaczeniem na działania informujące i promujące nowe zasady gospodarki odpadami).
9.7 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków w wysokości 9.065 zł zgodnie z wnioskiem Wydz. WSS).
9.8 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przeznaczenia środków w wysokości 16.760 zł na wypłatę odsetek na rzecz spółki Magnes Nieruchomości).
9.9 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków w wysokości 350.000 zł pomiędzy zadaniami zgodnie z wnioskiem Wydz. IT).
9.10 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przeznaczenia środków w wysokości 7.800 zł na realizację szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży m.in. uczęszczających do świetlic gminnych).
9.11 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków na rok 2013 o kwotę 445.300 zł w związku z przystąpieniem do projektu „Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitarnego Warszawy PROM”).
9.12 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 549.070 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla p. J. Piekuta, odsetek i kosztów procesu).
9.13 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 40.000 zł zgodnie z wnioskiem GOSIR).
9.14 W sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Konstancin – Jeziorna
9.15 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 15.000 zł na pomoc finansową dla Gminy Konstancin-Jeziorna na wykonanie koncepcji budowy i analiz geodezyjnych jako wytycznych do zlecenia kompleksowego projektu drogowego ulicy Działkowej zlokalizowanej na granicy Gminy Konstancin-Jeziorna i Gminy Piaseczno).
9.16 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 830/XXIX/2012 z dnia 28.12.2012 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2013-2023.
9.17 W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie wydatków bieżących obejmujących lata 2013-2015.
9.18 W sprawie skargi Pani Mai Bogumił na działania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie odmawiającego zmiany pracownika socjalnego wbrew wyraźnemu żądaniu skarżącej.
9.19 W sprawie skargi Pani Teresy Biniek na 17-letnią bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w wykonaniu zaleceń zawartych w aktach administracyjnych wydawanych przez sądy administracyjne i PINB Piaseczno.
9.20 W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art.101 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z Uchwałą nr 369/XV/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14.12.2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 2.03.2012 r. poz. 2039) w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębie.
9.21 W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art.101 Ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 23.05.2013r. poz. 594) w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1123/XLVI/2006 z dnia 31.01.2006 r., w zakresie działki nr ew. 100/11
9.22 W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art.101 Ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 944/XXXIV/2013 z dnia 15.05.2013r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Graniczną, Al. Wilanowską, północno-wschodnimi granicami działek nr ew. 43, 44, 45 obr. 65, północną linią rozgraniczającą obszaru oznaczonego symbolem E17, Us, Ls, ul. Dworską oraz Pod Bateriami.
9.23 W sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Jazgarzew.
9.24 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chylice dla działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 60 i 63.
9.25 W sprawie korekty uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 686/XXV/2012 z dnia 26.09.2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gołków.
9.26 W sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miasta Piaseczna (Zalesie Dolne) zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr 418/XVIII/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 20 poz. 673 z dnia 30 stycznia 2004) zmienionego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 465/XIX/2012 z dnia 14.03.2012 obejmującej obszar działek ozn. nr Ew. 44 i 45/4 z obrębu 63 (parafia).
9.27 W sprawie nadania nazwy BENIOWSKIEGO ulicy we wsi Gołków w gminie Piaseczno
9.28 W sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Gołków w gminie Piaseczno („Dużego Stawu”)
9.29 W sprawie uchwalenia gminnego programu wspierania rodziny.
9.30 W sprawie wynajmu lokalu położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Fabrycznej 2 w Piasecznie na okres do 10 lat.
9.31 W sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Piaseczno na lata 2013-2020.
9.32 W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Sp. z o.o.
9.33 W sprawie zmiany uchwały Nr 525/XXI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16.05.2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Konstancin-Jeziorna realizacji zadania publicznego.
9.34 W sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych nie będących drogami, stanowiących własność Gminy Piaseczno.
9.35 W sprawie zmiany Uchwały Nr 749/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
9.36 W sprawie zmiany Uchwały Nr 852/XXX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania, porządku i czystości na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.
9.37 W sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
9.38 W sprawie realizacji zadania pn. „Zaprojektowanie, budowa, eksploatacja i zarządzanie centrum piłkarskim na terenie Gminy Piaseczno” w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego w postaci prawa do korzystania z nieruchomości gruntowej, objętej zakresem przedsięwzięcia.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Następna

Wróć do Piaseczno: wydarzenia, informacje

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

cron