Sesje Rady Miejskiej w Piasecznie

Pisz tutaj o wszystkim co działo się przez ostatnich parę tygodni w gminie Piaseczno, oraz o tym co wydarzyć się może.

Moderator: GTW

LII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » sob maja 14, 2022 1:04 pm

25 maja 2022 roku o godz. 9.30 odbędzie się 52. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z LI/2022 sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany Uchwały nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r.
2) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 928/XLVII/2021 z dnia 28.12.2021 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2022-2037.
3) W sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. zadania własnego Gminy Piaseczno polegającego na budowie basenu miejskiego przy ul. Chyliczkowskiej oraz zarządzaniu tym obiektem.
4) W sprawie udzielenia gminie Ivane-Puste w Ukrainie pomocy rzeczowej.
5) W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipotek na nieruchomości gminnej.
6) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 18/74 obręb 17 m. Piaseczno.
7) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej nr 19/8, obr.12, m. Piaseczno położonej przy ul. Sękocińskiej.
8 ) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 50, obr. 20 m. Piaseczno stanowiącej część Placu Piłsudskiego.
9) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki oznaczonej nr 56 obr. 56, m. Piaseczno położonej przy ul. Paprociowej.
10) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 20/12, obr. Żabieniec IRS, gm. Piaseczno położonej przy ul. Głównej.
11) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na część działki nr 97, obręb 47 m. Piaseczno.
12) W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości nr 120/16, położonej w miejscowości Chylice gm. Piaseczno.
13) W sprawie zmiany uchwały nr 909/XLVI/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 204/7 oraz udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 204/16 obie działki położone w miejscowości Żabieniec.
14) W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna i części wsi Żabieniec, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1120/XXXVIII/2013 z dnia 25.09.2013r. dla obszaru ograniczonego ulicami: Sportową, Asfaltową, rzeką Jeziorką, granicą administracyjną wsi Siedliska, granicą wyznaczoną w odległości ok. 100m. od ul. Łąkowej oraz ul. Rybacką i Świętojańską (Dz.Urz.Woj. Maz. Poz. 11725 z dnia 13.11.2013r) – Etap I.
15) W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław – etap I dla terenów 1Pt, 4KDL, 10 KDL, 21KDD, 29KDD, 28KDPJ, 48KDPJ i 57 KDPR.
16) W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław – etap II.
17) W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębach ewidencyjnych Jazgarzew i Wólka Pęcherska PGR – etap I.
18 ) W sprawie nadania nazwy RUMIANKOWA ulicy położonej we wsi Józefosław w gminie Piaseczno.
19) W sprawie zmiany uchwały z dnia 15 lipca 2020r. nr 579/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych, zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne oraz właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej kompostujących bioodpady zmienionej uchwałami nr 607/XXVIII/2020 z dnia 26 sierpnia 2020r. oraz nr 640/XXX/2020 z dnia 14 października 2020r.
20) W sprawie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piasecznie w 2022 r.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Zachęcam mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: https://www.youtube.com/channel/UCJt6dj ... yk0aYLz8Uw

Marcin Borkowski [Martin]
- usługi fotograficzne zapraszam na fotoblog ze zdjęciami
Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12675
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

LIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » śr cze 22, 2022 10:44 am

22 czerwca 2022 roku o godz. 9.30 odbędzie się 53. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
3. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw
6. Raport o stanie Gminy
1) Przedstawienie „Raportu o stanie Gminy w 2021 roku”
2) Debata dotycząca „Raportu o stanie Gminy w 2021 roku”
3) Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno wotum zaufania
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piaseczno za rok 2021
1) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do informacji o wykonaniu budżetu
2) Przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania z wykonania budżetu
3) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej
4) Dyskusja
5) Odczytanie projektu uchwały i głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021
6) Odczytanie projektu uchwały i głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
8. Bieżące uchwały
1) W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie za 2021 rok
2) W sprawie zmiany Uchwały nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r.
3) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 928/XLVII/2021 z dnia 28.12.2021 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2022-2037
4) W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Piaseczno na rok 2022
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12675
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

LIV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » pn lip 04, 2022 9:49 pm

13 lipca 2022 roku o godz. 9.30 odbędzie się 54. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Zachęcamy mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: https://www.youtube.com/channel/UCJt6dj ... yk0aYLz8Uw

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z LIII/2022 sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany Uchwały Nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r.
2) W sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu na zadania z zakresu kultury.
3) W sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 928/XLVII/2021 z dnia 28.12.2021 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2022-2037.
4) W sprawie skargi S.C. na wykonywanie przez jednostkę budżetową Gminy Piaseczno Uchwały Nr 862/XXXI/2017 Rady Miejskiej z 8 lutego 2017r. niezgodnie z jej treścią.
5) W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kuleszówka II.
6) W sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 161/VIII/2015 z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w obrębie ewidencyjnym Zalesie Górne.
7) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki oznaczonej nr 904, obr. Zalesie Górne, gm. Piaseczno położonej przy ul. Zaczarowanej Róży.
8 ) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej nr 9/8, obr. 21, m. Piaseczno położonej przy ul. Technicznej.
9) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki oznaczonej nr 68, obr. 56, m. Piaseczno położonej przy ul. Paprociowej.
10) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na część działki oznaczonej nr 15, obr. 39 m. Piaseczno położonej przy ul. Wojska Polskiego.
11) W sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości położonych w Jesówce pomiędzy Gminą a osobą fizyczną.
12) W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności części niezabudowanej nieruchomości położonej w Kamionce.
13) W sprawie zmiany Uchwały Nr 812/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Piaseczno, stanowiącej własność Gminy Piaseczno.
14) W sprawie zmiany Uchwały Nr 725/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 stycznia 2021r. w sprawie zatwierdzenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie z późniejszymi zmianami.
15) W sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą „Dzienny Dom Pomocy Społecznej” w Piasecznie.
16) W sprawie zmiany Uchwały Nr 921/XLVI/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 listopada 2021r. zmienionej uchwałą Nr 1000/XLIX/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 lutego 2022r.
17) W sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.
18) W sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego położonego w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II 59.
19) W sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Piaseczno.
20) W sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
21) W sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12675
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

LV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » wt lip 19, 2022 2:57 pm

Zawiadamiamy, że we wtorek 19 lipca 2022 roku o godz. 15.30 odbędzie się LV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wnoszenie wkładów pieniężnych przez Gminę Piaseczno do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.
3. wniosek formalny o ograniczenie czas dyskusji
4. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 928/XLVII/2021 z dnia 28.12. 2021r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2022-2037.
5. Zamknięcie sesji.

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12675
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

LVI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » ndz sie 14, 2022 9:08 pm

24 sierpnia 2022 roku o godz. 9.30 odbędzie się 56. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
1) nr LIV z dnia 13.07.2022 r.
2) nr LV z dnia 19.07.2022 r.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw
6. Bieżące uchwały
1) W sprawie zmiany Uchwały nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r.
2) W sprawie zmiany uchwały nr 466/XX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego, zmienionej uchwałą nr 632/XXX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 października 2020 r. i uchwałą nr 887/XLVI/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 listopada 2021 r.
3) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 928/XLVII/2021 z dnia 28.12.2021 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2022-2037.
4) W sprawie sprostowania w uchwale nr 1049/LII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie udzielenia gminie Ivane-Puste w Ukrainie pomocy rzeczowej błędnie podanego numeru identyfikującego pojazd.
5) W sprawie skargi U. W-P na niewłaściwe wykonanie inwestycji drogowej na ul. Cyraneczki przy skrzyżowaniu z ul. Kombatantów oraz na brak nadzoru nad służbami zarządzania kryzysowego, Spółki PWiK i niepodjęcie działań mimo wcześniejszych interwencji mieszkańców Julianowa
6) W sprawie skargi Państwa Sz. na niezapewnienie przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 2 w Piasecznie właściwej opieki i stosowanie niedopuszczalnych metod postępowania w stosunku do ich dziecka
7) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 373/18 oraz udziału w prawie własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 75/30, obie działki położone w miejscowości Józefosław
8 ) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na część działki oznaczonej nr 15/84, obr. Julianów, gm. Piaseczno
9) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki nr 7/21, obr. 30 położonej w Piasecznie przy skrzyżowaniu ul. Orężnej i ul. Wybickiego
10) W sprawie nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego prawa własności niezabudowanych nieruchomości oraz części niezabudowanych nieruchomości, położonych w Piasecznie
11) W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę części niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Sarmackiej w Głoskowie
12) W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności części nieruchomości położonej w Jesówce
13) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działek oznaczonych nr 2/16 i nr 2/19, obr. Głosków PGR, gm. Piaseczno, położonych przy ul. Wspólnej
14) W sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Baszkówka oraz części wsi Głosków
15) W sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Baszkówka
16) W sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w obrębie ewidencyjnym Baszkówka
17) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr 1324/XLIV/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 96 poz. 1717 z dnia 13.05.2010 r.) w granicach terenu urbanistycznego oznaczonego w obowiązującym mpzp symbolem 2P-S/U
18 ) W sprawie przyznania w roku 2022 dla Parafii św. Anny w Piasecznie dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno – mur okalający zabytkowy kościół w Piasecznie (GEZ 135)
19) W sprawie przyznania w roku 2022 dla Parafii św. Anny w Piasecznie dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno – cmentarz parafialny św. Anny w Piasecznie – grobowiec rodziny Sołtysiaków (GEZ 103)
20) W sprawie przyznania w roku 2022 dla Parafii św. Anny w Piasecznie dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno – cmentarz parafialny św. Anny w Piasecznie – pomnik nagrobny Mikołaja Krasińskiego i Anny Felicji (GEZ 103)
21) W sprawie przyznania w roku 2022 dla Parafii św. Anny w Piasecznie dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno – cmentarz parafialny św. Anny w Piasecznie – pomnik nagrobny Mzura-Starzeńskich (GEZ 103)
22) W sprawie przyznania w roku 2022 dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno – kamienica w Piasecznie przy ul. Sierakowskiego 14 (GEZ 168)
23) W sprawie przyznania w roku 2022 dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno – dom sprzed 1939 roku w Wólce Pęcherskiej nr 3 (GEZ 209)
24) W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Piaseczno na rok szkolny 2022/2023
25) W sprawie zmiany uchwały nr 662/XXXI/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 582/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie
26) W sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2022-2024”
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12675
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

LVII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » ndz wrz 11, 2022 8:40 pm

21 września 2022 roku o godz. 9.30 odbędzie się 57. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z LVI/2022 sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany uchwały nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r.
2) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 928/XLVII/2021 z dnia 28.12.2021 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2022-2037.
3) W sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej oraz w sprawie zakresu i formy informacji za pierwsze półrocze o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu wykonania planu finansowego Gminy Piaseczno.
4) W sprawie zmiany uchwały nr 551/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid. 30, położonej w obr. 39 m. Piaseczno przy ul. Czajewicza 6.
5) W sprawie zmiany uchwały nr 711/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 stycznia 2021r. w sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid. 6, położonej w obr. 40 m. Piaseczno u zbiegu ulic Kościuszki i Nadarzyńskiej.
6) W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Czajewicza.
7) W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności nieruchomości, położonej w miejscowości Józefosław gm. Piaseczno przy ul. Spacerowej.
8 ) W sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego im. Książąt Mazowieckich w Piasecznie.
9) W sprawie zmiany uchwały nr 725/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie z późniejszymi zmianami.
10) W sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi świadczone w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Piasecznie, działającym w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie.
11) W sprawie zmiany uchwały nr 579/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych, zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne oraz właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej kompostujących bioodpady zmienionej uchwałami nr 607/XXVIII/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r., nr 640/XXX/2020 z dnia 14 października 2020 r. oraz nr 1064/LII/2022 z dnia 25 maja 2022 r.
12) W sprawie zmiany składów osobowych komisji problemowych Rady Miejskiej w Piasecznie.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12675
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

Poprzednia

Wróć do Piaseczno: wydarzenia, informacje

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości

cron