Sesje Rady Miejskiej w Piasecznie

Pisz tutaj o wszystkim co działo się przez ostatnich parę tygodni w gminie Piaseczno, oraz o tym co wydarzyć się może.

Moderator: GTW

LII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » sob maja 14, 2022 1:04 pm

25 maja 2022 roku o godz. 9.30 odbędzie się 52. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z LI/2022 sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany Uchwały nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r.
2) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 928/XLVII/2021 z dnia 28.12.2021 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2022-2037.
3) W sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. zadania własnego Gminy Piaseczno polegającego na budowie basenu miejskiego przy ul. Chyliczkowskiej oraz zarządzaniu tym obiektem.
4) W sprawie udzielenia gminie Ivane-Puste w Ukrainie pomocy rzeczowej.
5) W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipotek na nieruchomości gminnej.
6) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 18/74 obręb 17 m. Piaseczno.
7) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej nr 19/8, obr.12, m. Piaseczno położonej przy ul. Sękocińskiej.
8 ) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 50, obr. 20 m. Piaseczno stanowiącej część Placu Piłsudskiego.
9) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki oznaczonej nr 56 obr. 56, m. Piaseczno położonej przy ul. Paprociowej.
10) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 20/12, obr. Żabieniec IRS, gm. Piaseczno położonej przy ul. Głównej.
11) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na część działki nr 97, obręb 47 m. Piaseczno.
12) W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości nr 120/16, położonej w miejscowości Chylice gm. Piaseczno.
13) W sprawie zmiany uchwały nr 909/XLVI/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 204/7 oraz udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 204/16 obie działki położone w miejscowości Żabieniec.
14) W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna i części wsi Żabieniec, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1120/XXXVIII/2013 z dnia 25.09.2013r. dla obszaru ograniczonego ulicami: Sportową, Asfaltową, rzeką Jeziorką, granicą administracyjną wsi Siedliska, granicą wyznaczoną w odległości ok. 100m. od ul. Łąkowej oraz ul. Rybacką i Świętojańską (Dz.Urz.Woj. Maz. Poz. 11725 z dnia 13.11.2013r) – Etap I.
15) W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław – etap I dla terenów 1Pt, 4KDL, 10 KDL, 21KDD, 29KDD, 28KDPJ, 48KDPJ i 57 KDPR.
16) W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław – etap II.
17) W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębach ewidencyjnych Jazgarzew i Wólka Pęcherska PGR – etap I.
18 ) W sprawie nadania nazwy RUMIANKOWA ulicy położonej we wsi Józefosław w gminie Piaseczno.
19) W sprawie zmiany uchwały z dnia 15 lipca 2020r. nr 579/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych, zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne oraz właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej kompostujących bioodpady zmienionej uchwałami nr 607/XXVIII/2020 z dnia 26 sierpnia 2020r. oraz nr 640/XXX/2020 z dnia 14 października 2020r.
20) W sprawie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piasecznie w 2022 r.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Zachęcam mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: https://www.youtube.com/channel/UCJt6dj ... yk0aYLz8Uw

Marcin Borkowski [Martin]
- usługi fotograficzne zapraszam na fotoblog ze zdjęciami
- Zdrowie to My to dobra przychodnia w Józefosławiu
Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12696
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

LIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » śr cze 22, 2022 10:44 am

22 czerwca 2022 roku o godz. 9.30 odbędzie się 53. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
3. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw
6. Raport o stanie Gminy
1) Przedstawienie „Raportu o stanie Gminy w 2021 roku”
2) Debata dotycząca „Raportu o stanie Gminy w 2021 roku”
3) Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno wotum zaufania
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piaseczno za rok 2021
1) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do informacji o wykonaniu budżetu
2) Przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania z wykonania budżetu
3) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej
4) Dyskusja
5) Odczytanie projektu uchwały i głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021
6) Odczytanie projektu uchwały i głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
8. Bieżące uchwały
1) W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie za 2021 rok
2) W sprawie zmiany Uchwały nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r.
3) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 928/XLVII/2021 z dnia 28.12.2021 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2022-2037
4) W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Piaseczno na rok 2022
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12696
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

LIV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » pn lip 04, 2022 9:49 pm

13 lipca 2022 roku o godz. 9.30 odbędzie się 54. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Zachęcamy mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: https://www.youtube.com/channel/UCJt6dj ... yk0aYLz8Uw

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z LIII/2022 sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany Uchwały Nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r.
2) W sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu na zadania z zakresu kultury.
3) W sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 928/XLVII/2021 z dnia 28.12.2021 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2022-2037.
4) W sprawie skargi S.C. na wykonywanie przez jednostkę budżetową Gminy Piaseczno Uchwały Nr 862/XXXI/2017 Rady Miejskiej z 8 lutego 2017r. niezgodnie z jej treścią.
5) W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kuleszówka II.
6) W sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 161/VIII/2015 z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w obrębie ewidencyjnym Zalesie Górne.
7) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki oznaczonej nr 904, obr. Zalesie Górne, gm. Piaseczno położonej przy ul. Zaczarowanej Róży.
8 ) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej nr 9/8, obr. 21, m. Piaseczno położonej przy ul. Technicznej.
9) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki oznaczonej nr 68, obr. 56, m. Piaseczno położonej przy ul. Paprociowej.
10) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na część działki oznaczonej nr 15, obr. 39 m. Piaseczno położonej przy ul. Wojska Polskiego.
11) W sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości położonych w Jesówce pomiędzy Gminą a osobą fizyczną.
12) W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności części niezabudowanej nieruchomości położonej w Kamionce.
13) W sprawie zmiany Uchwały Nr 812/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Piaseczno, stanowiącej własność Gminy Piaseczno.
14) W sprawie zmiany Uchwały Nr 725/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 stycznia 2021r. w sprawie zatwierdzenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie z późniejszymi zmianami.
15) W sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą „Dzienny Dom Pomocy Społecznej” w Piasecznie.
16) W sprawie zmiany Uchwały Nr 921/XLVI/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 listopada 2021r. zmienionej uchwałą Nr 1000/XLIX/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 lutego 2022r.
17) W sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.
18) W sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego położonego w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II 59.
19) W sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Piaseczno.
20) W sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
21) W sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12696
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

LV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » wt lip 19, 2022 2:57 pm

Zawiadamiamy, że we wtorek 19 lipca 2022 roku o godz. 15.30 odbędzie się LV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wnoszenie wkładów pieniężnych przez Gminę Piaseczno do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.
3. wniosek formalny o ograniczenie czas dyskusji
4. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 928/XLVII/2021 z dnia 28.12. 2021r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2022-2037.
5. Zamknięcie sesji.

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12696
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

LVI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » ndz sie 14, 2022 9:08 pm

24 sierpnia 2022 roku o godz. 9.30 odbędzie się 56. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
1) nr LIV z dnia 13.07.2022 r.
2) nr LV z dnia 19.07.2022 r.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw
6. Bieżące uchwały
1) W sprawie zmiany Uchwały nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r.
2) W sprawie zmiany uchwały nr 466/XX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego, zmienionej uchwałą nr 632/XXX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 października 2020 r. i uchwałą nr 887/XLVI/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 listopada 2021 r.
3) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 928/XLVII/2021 z dnia 28.12.2021 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2022-2037.
4) W sprawie sprostowania w uchwale nr 1049/LII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie udzielenia gminie Ivane-Puste w Ukrainie pomocy rzeczowej błędnie podanego numeru identyfikującego pojazd.
5) W sprawie skargi U. W-P na niewłaściwe wykonanie inwestycji drogowej na ul. Cyraneczki przy skrzyżowaniu z ul. Kombatantów oraz na brak nadzoru nad służbami zarządzania kryzysowego, Spółki PWiK i niepodjęcie działań mimo wcześniejszych interwencji mieszkańców Julianowa
6) W sprawie skargi Państwa Sz. na niezapewnienie przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 2 w Piasecznie właściwej opieki i stosowanie niedopuszczalnych metod postępowania w stosunku do ich dziecka
7) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 373/18 oraz udziału w prawie własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 75/30, obie działki położone w miejscowości Józefosław
8 ) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na część działki oznaczonej nr 15/84, obr. Julianów, gm. Piaseczno
9) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki nr 7/21, obr. 30 położonej w Piasecznie przy skrzyżowaniu ul. Orężnej i ul. Wybickiego
10) W sprawie nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego prawa własności niezabudowanych nieruchomości oraz części niezabudowanych nieruchomości, położonych w Piasecznie
11) W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę części niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Sarmackiej w Głoskowie
12) W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności części nieruchomości położonej w Jesówce
13) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działek oznaczonych nr 2/16 i nr 2/19, obr. Głosków PGR, gm. Piaseczno, położonych przy ul. Wspólnej
14) W sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Baszkówka oraz części wsi Głosków
15) W sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Baszkówka
16) W sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w obrębie ewidencyjnym Baszkówka
17) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr 1324/XLIV/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 96 poz. 1717 z dnia 13.05.2010 r.) w granicach terenu urbanistycznego oznaczonego w obowiązującym mpzp symbolem 2P-S/U
18 ) W sprawie przyznania w roku 2022 dla Parafii św. Anny w Piasecznie dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno – mur okalający zabytkowy kościół w Piasecznie (GEZ 135)
19) W sprawie przyznania w roku 2022 dla Parafii św. Anny w Piasecznie dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno – cmentarz parafialny św. Anny w Piasecznie – grobowiec rodziny Sołtysiaków (GEZ 103)
20) W sprawie przyznania w roku 2022 dla Parafii św. Anny w Piasecznie dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno – cmentarz parafialny św. Anny w Piasecznie – pomnik nagrobny Mikołaja Krasińskiego i Anny Felicji (GEZ 103)
21) W sprawie przyznania w roku 2022 dla Parafii św. Anny w Piasecznie dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno – cmentarz parafialny św. Anny w Piasecznie – pomnik nagrobny Mzura-Starzeńskich (GEZ 103)
22) W sprawie przyznania w roku 2022 dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno – kamienica w Piasecznie przy ul. Sierakowskiego 14 (GEZ 168)
23) W sprawie przyznania w roku 2022 dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno – dom sprzed 1939 roku w Wólce Pęcherskiej nr 3 (GEZ 209)
24) W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Piaseczno na rok szkolny 2022/2023
25) W sprawie zmiany uchwały nr 662/XXXI/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 582/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie
26) W sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2022-2024”
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12696
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

LVII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » ndz wrz 11, 2022 8:40 pm

21 września 2022 roku o godz. 9.30 odbędzie się 57. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z LVI/2022 sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany uchwały nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r.
2) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 928/XLVII/2021 z dnia 28.12.2021 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2022-2037.
3) W sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej oraz w sprawie zakresu i formy informacji za pierwsze półrocze o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu wykonania planu finansowego Gminy Piaseczno.
4) W sprawie zmiany uchwały nr 551/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid. 30, położonej w obr. 39 m. Piaseczno przy ul. Czajewicza 6.
5) W sprawie zmiany uchwały nr 711/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 stycznia 2021r. w sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid. 6, położonej w obr. 40 m. Piaseczno u zbiegu ulic Kościuszki i Nadarzyńskiej.
6) W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Czajewicza.
7) W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności nieruchomości, położonej w miejscowości Józefosław gm. Piaseczno przy ul. Spacerowej.
8 ) W sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego im. Książąt Mazowieckich w Piasecznie.
9) W sprawie zmiany uchwały nr 725/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie z późniejszymi zmianami.
10) W sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi świadczone w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Piasecznie, działającym w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie.
11) W sprawie zmiany uchwały nr 579/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych, zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne oraz właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej kompostujących bioodpady zmienionej uchwałami nr 607/XXVIII/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r., nr 640/XXX/2020 z dnia 14 października 2020 r. oraz nr 1064/LII/2022 z dnia 25 maja 2022 r.
12) W sprawie zmiany składów osobowych komisji problemowych Rady Miejskiej w Piasecznie.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12696
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

LIX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » pt paź 07, 2022 2:46 pm

19 października 2022 roku o godz. 09.30 zapraszamy na LIX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
1) nr LVII z dnia 21.09.2022 r.
2) nr LVIII z dnia 23.09.2022 r.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw
6. Bieżące uchwały
1) W sprawie zmiany uchwały nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r.
2) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 928/XLVII/2021 z dnia 28.12.2021 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2022-2037
3) W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do zawierania aneksów do Porozumienia Międzygminnego z dnia 31 marca 2022 roku z Miastem Stołecznym Warszawa, dotyczącego wykonywania lokalnego transportu zbiorowego łączącego Gminę Piaseczno z Warszawą
4) W sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
5) W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla rejonu centrum miasta – Etap II
6) W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna – dla obszaru części działki nr ewid. 2 obr. 44, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1440/XLVIII/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r.
7) W sprawie zmiany Uchwały Nr 762/XXXVI/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla terenu dworca PKP
8 ) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na działkę oznaczoną nr 88/33, obr. Bobrowiec gm. Piaseczno położoną przy ul. Skalnej
9) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na część działki oznaczonej nr 35, obr. Żabieniec IRS gm. Piaseczno położonej przy ul. Przelotowej
10) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 35, obr. Żabieniec IRS położonej przy ul. Przelotowej
11) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na część działki oznaczonej nr 55/5, obr 5 m. Piaseczno położonej przy skrzyżowaniu ul. Mleczarskiej i ul. Energetycznej
12) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na część działki oznaczonej nr 67/6, obr. 54 m. Piaseczno położonej przy ul. Chopina
13) W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Piaseczno, stanowiącej własność Gminy Piaseczno
14) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki ewid. nr 41/10, obr. 12, położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej
15) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki ewid. nr 14, obr. 69 położonej w Piasecznie przy ul. Skrzetuskiego 25
16) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działek 43, 2/79 i 2/80 oraz działki 2/20, obr. 17, położonych w Piasecznie w rejonie ul. Kusocińskiego i ul. Wojska Polskiego
17) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki ewid. nr 39, obr. 56 położonej w Piasecznie przy ul. Jerozolimskiej 16
18 ) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki ewid. nr 56, obr. 56 m. Piaseczno położonej przy ul. Paprociowej 2 i 4
19) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki oznaczonej nr 48/2, obr. 24, m. Piaseczno położonej przy ul. Chyliczkowskiej
20) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki ewid. nr 30 i części działki nr 74, obr. 54, położonych w Piasecznie przy ul. Mickiewicza 17 i 37
21) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr 246/19, obr. 24 m. Piaseczno
22) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działek ozn. nr 83/3, nr 84/8, nr 89 i nr 90, obr. 33 m. Piaseczno
23) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 373/18 oraz udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr: 75/30, 75/32, 75/57, 76/14, 367/1, 367/5, 373/10, 373/34, wszystkie działki położone w miejscowości Józefosław
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad

Sesja online https://www.youtube.com/channel/UCJt6dj ... yk0aYLz8Uw

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12696
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

LX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » śr lis 09, 2022 9:31 pm

9 listopada 2022 roku o godz. 16.00 zapraszam na LX sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Piasecznie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r.
3. Zamknięcie sesji.

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12696
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

LXI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » śr lis 16, 2022 2:02 pm

23 listopada 2022 roku o godz. 09.30 zapraszamy na LXI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
1) nr LIX z dnia 19.10.2022 r.
2) nr LX z dnia 09.11.2022 r.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany uchwały nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r.
2) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 928/XLVII/2021 z dnia 28.12.2021 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2022-2037.
3) W sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego.
4) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 672/XXXI/2020 z dnia 18 listopada 2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Konstancin-Jeziorna, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 886/XLVI/2021 z dnia 24 listopada 2021 roku, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1079/LIV/2022 z dnia 13 lipca 2022.
5) W sprawie zmiany uchwały nr 821/XL/2021 z dnia 14 lipca 2021r. Rady Miejskiej w Piasecznie, zmienionej uchwałą nr 1134/LVII/2022 z dnia 21 września 2022r. Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Lesznowola.
6) W sprawie zmiany uchwały nr 885/XLVI/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 listopada 2021 r. zmienionej uchwałą nr 979/XLIX/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 lutego 2022 r., zmienionej uchwałą nr 1003/L/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 marca 2022 r., zmienionej uchwałą nr 1080/LIV/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego.
7) W sprawie skargi A. H-K. na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Józefosławiu polegające na bezprawnym zapisaniu jej syna do wymienionej placówki bez jej zgody.
8 ) Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Piasecznie nr 819/XXIX/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna i części wsi Żabieniec, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1120/XXXVIII/2013 z dnia 25.09.2013r. dla obszaru ograniczonego ulicami: ul. Sportową, Asfaltową, rzeką Jeziorką, granicą administracyjną wsi Siedliska, granicą wyznaczoną w odległości ok. 100 m. od ul. Łąkowej oraz ul. Rybacką i Świętojańską (DZ. URZ. WOJ.MAZ. poz. 11725 z dnia 13. 11. 2013 r).
9) W sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasów.
10) W sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec.
11) W sprawie zmiany uchwały nr 863/XLIII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 września 2021r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 160/VIII/2015 z dnia 13 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębach ewidencyjnych Jazgarzew i Wólka Pęcherska PGR.
12) W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żabieniec Część 1 dla terenu 1.US.
13) W sprawie zawarcia umowy z właścicielami budynku przy Placu Piłsudskiego 5 w Piasecznie dotyczącej udzielenia Gminie Piaseczno upoważnienia do zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy o powierzchni 80,00m².
14) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 80,00m², usytuowanego przy Placu Piłsudskiego 5 w Piasecznie.
15) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki nr 22, obręb Grochowa ul. Zbigniewa Pawlaka 26.
16) W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności nieruchomości, położonej przy ul. Bema w Piasecznie.
17) W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno części nieruchomości, oznaczonej jako działka ew. nr 238/80 położona w Głoskowie.
18 ) W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno części nieruchomości, oznaczonej jako działka ew. nr 238/54 położona w miejscowości Głosków gm. Piaseczno.
19) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 119/10 oraz części działki nr 118/16, obr. Józefosław położonych w rejonie ul. Jutrzenki i ul. XXI wieku.
20) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki ewid. 56, obr. 56 m. Piaseczno położonej przy ul. Paprociowej 4.
21) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na część działki oznaczonej nr 2/3, obr. 9 m. Piaseczno poł. w rejonie ul. Geodetów.
22) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na część działki oznaczonej nr 2/1, obr. 22 m. Piaseczno poł. przy ul. Julianowskiej.
23) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na część działki oznaczonej nr 63/1, obr. 20 m. Piaseczno położonej przy ul. Sierakowskiego.
24) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjna nr 18/74, obręb 17 m. Piaseczno.
25) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki oznaczonej nr 768/30 i działki 768/32, obr. Gołków przy ul. Szaniec.
26) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych nr 3/60 i 3/61, obr. 3 m . Piaseczno położonych przy ul. Chabrów.
27) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów najmu na część działki oznaczonej nr 6/16 oraz działek o nr 6/17, 6/18, 6/19 i 6/20, obr. 26, położonych przy ul. Wojska Polskiego.
28) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej nr 170 oraz udział w działkach nr 55/1, od 270/1 do 270/13, 267/1, 267/2, 269/1, 269/2, 268, położonych w obr. 5 m. Piaseczno przy ul. Mleczarskiej.
29) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 35, obr. Żabieniec IRS położonej przy ul. Przelotowej.
30) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działek ewid. nr 48/1, 48/2, 47/3 obr. 61, położonych w Piasecznie przy ul. Ziołowej.
31) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych nr 70/2 i nr 53/4, obr. Złotokłos położonych przy ul. Piaseczyńskiej.
32) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki ewid. nr 3/44 i 3/45, obr. 28, położonej w Piasecznie w rejonie ul. Żeromskiego.
33) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej nr 47 oraz części działki nr 44, położonych w obr. 27, m. Piaseczno przy ul. Orzeszkowej.
34) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 24/2, obr. 57, m. Piaseczno położonej przy ul. Świętojańskiej.
35) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 315/21 położonej w Wólce Kozodawskiej w rejonie ul. Krokusowej.
36) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki nr 43, obr. 17, położonej w Piasecznie w rejonie ul. Kusocińskiego i ul. Wojska Polskiego.
37) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym działki ozn. nr 89/44, obr. Bobrowiec.
38 ) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działek ozn. nr ewid. 17/7, nr 17/2 i nr 17/1, obr. 19 m. Piaseczno poł. przy ul. Warszawskiej.
39) W sprawie podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Piaseczno.
40) W sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Piaseczno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
41) W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Piaseczno na lata 2023-2025.
42) W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Piaseczno na lata 2023 – 2026.
43) W sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Piaseczno.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12696
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

LXII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » śr gru 07, 2022 9:33 am

14 grudnia 2022 roku o godz. 09.30 zapraszamy na LXII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
3. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw
6. Bieżące uchwały
1) W sprawie zmiany uchwały nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r.
2) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 928/XLVII/2021 z dnia 28.12.2021r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2022-2037
3) W sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022
4) W sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie za rok 2022 i 2023
5) W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego
6) Zmieniająca uchwałę nr 515/XXIV/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. Rady Miejskiej w Piasecznie, zmienionej uchwałą nr 668/XXXI/2020 z dnia 18 listopada 2020 r. Rady Miejskiej w Piasecznie, uchwałą nr 796/XXXIX/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. Rady Miejskiej w Piasecznie, uchwałą nr 1077/LIV/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. Rady Miejskiej w Piasecznie i uchwałą nr 1153/LIX/2022 z dnia 19 października 2022 r. Rady Miejskiej w Piasecznie
7) W sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Zalesiu Górnym przy ul. Parkowej wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności budynku
8 ) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych nr 56, 58/2 i 68, obr. 56, m. Piaseczno położonych przy ul. Paprociowej 2 i 4
9) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym działek oznaczonych nr ewid. 24/53, 24/55, 24/56, 24/66, 24/71, 24/73, 24/79, obr. Józefosław położonych przy Alei Bzów
10) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych nr 3/20, 227 i 228, obr. 3 położonych w Piasecznie przy ul. Geodetów
11) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 1/2, obr. 6, m. Piaseczno położonej przy ul. Puławskiej i ul. Energetycznej
12) W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. 13 m. Piaseczno przy ul. Bocianiej
13) W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna i części wsi Żabieniec, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1120/XXXVIII/2013 z dnia 25.09.2013 r. dla obszaru ograniczonego ulicami: ul. Sportową, Asfaltową, rzeką Jeziorką, granicą administracyjną wsi Siedliska, granicą wyznaczoną w odległości ok. 100 m. od ul. Łąkowej oraz ul. Rybacką i Świętojańską (DZ. URZ. WOJ. MAZ. poz. 11725 z dnia 13.11.2013 r.) - Etap 1
14) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie 391/XVI/2019 z dnia 13 listopada 2019r. zmienionej uchwałą nr 915/XLVI/2021 z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1440/XLVIII/2010 z dnia 16 czerwca 2010r. – dla obszaru części działki nr ewid. 2 obr. 44
15) W sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno
16) W sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, świadczonych na terenie gminy Piaseczno
17) W sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
18 ) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym dwóch lokali użytkowych o łącznej powierzchni 144,92 m2, usytuowanych w budynku mieszkalnym przy ul. Fabrycznej 2 w Piasecznie
19) W sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Redutowa”
20) W sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Piaseczno
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12696
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

LXV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » śr sty 18, 2023 11:54 am

18 stycznia 2023 roku o godz. 09.30 zapraszamy na LXV sesję Rady Miejskiej w Piasecznie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
1) Protokół nr LXII z dnia 14.12.2022 r.
2) Protokół nr LXIII z dnia 28.12.2022 r.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany uchwały nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r.
2) W sprawie zmiany uchwały nr 1245/LXIII/2022 z dnia 28.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2023-2037
3) W sprawie skargi A.W. na niewykonywanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno czynności polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego
4) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki nr 50, obr. 20, m. Piaseczno stanowiącej część Placu Piłsudskiego
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12696
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

LXVI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » czw lut 09, 2023 11:16 pm

8 lutego 2023 roku o godz. 09.30 zapraszam na LXVI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
1) Protokół nr LXIV z dnia 10.01.2023 r.
2) Protokół nr LXV z dnia 18.01.2023 r.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji
4. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw
5. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany uchwały nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r.
2) W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2023-2037.
3) W sprawie zmiany uchwały nr 466/XX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego, zmienionej uchwałą nr 632/XXX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 października 2020 r., uchwałą nr 887/XLVI/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 listopada 2021 roku i uchwałą nr 1104/LVI/2022 r. Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 sierpnia 2022 r.
4) W sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu w 2023 roku.
5) W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do zawarcia Porozumienia z Gminą Tarczyn w sprawie realizacji zadania publicznego.
6) W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym PGR Runów 0034 oraz części terenu w obrębie ewidencyjnym Runów 0033 – Etap II.
7) W sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Piaseczno do roku 2040 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
8 ) W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości, położonej przy ul. Ks. Marka w Piasecznie.
9) W sprawie zmiany uchwały nr 448/XIX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych.

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12696
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

LXVII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » pt mar 03, 2023 2:37 pm

15 marca 2023 roku o godz. 09.30 zapraszamy na LXVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcie protokołu nr LXVI/2023 z sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
3. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw
6. Bieżące uchwały
1) W sprawie zmiany uchwały nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r.
2) W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2023-2037
3) W sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Piasecznie
4) W sprawie skargi S.J. na odmowę dofinansowania przez Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do Przedszkola Specjalnego Nr 123 w Warszawie
5) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym działki ozn. nr 89/40, obr. Bobrowiec
6) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 24/2, obr. 57, m. Piaseczno położonej przy ul. Świętojańskiej
7) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki oznaczonej nr 39, obr. 78, m. Piaseczno, położonej w okolicy ul. Aleja Brzóz
8 ) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu działki ozn. nr ewid. 183/6, obr. 24 położonej przy ul. Iwaszkiewicza
9) W sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Zalesiu Górnym przy ul. Parkowej wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności budynku
10) W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności oraz udziału w prawie własności nieruchomości, położonych w obr. 38 m. Piaseczno
11) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na działkę ewid. ozn. nr 9/12, obr. 21, położoną w Piasecznie przy ul. Technicznej
12) W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości, położonej przy ul. Uroczej w Henrykowie Urocze
13) W sprawie określenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy infrastruktury technicznej na terenie miasta i gminy Piaseczno
14) W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla terenów przy ul. Geodetów
15) W sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław – część I
16) W sprawie sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 719/XXVI/2012 z dnia 24 października 2012 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym Orzeszyn oraz części terenu w obrębie ewidencyjnym Chojnów
17) W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla rejonu centrum miasta – etap II
18 ) W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu w obrębie ewidencyjnym Pólko PGR
19) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 392/XVI/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno – dla obszaru w granicach obrębów ewidencyjnych 43, 44 z wyłączeniem dz. nr ewid. 2 obr. 44
20) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym dwóch lokali użytkowych o łącznej powierzchni 144,92 m2, usytuowanych w budynku mieszkalnym przy ul. Fabrycznej 2 w Piasecznie
21) W sprawie uchylenia Uchwały Nr 1425/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie określenia strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ich bagażu taksówkami na terenie miasta i gminy Piaseczno
22) W sprawie zmiany uchwały nr 1243/LXII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Piaseczno
23) W sprawie „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piaseczno w 2023 r.”
24) W sprawie zmiany składów osobowych komisji problemowych Rady Miejskiej w Piasecznie
25) W sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Piaseczno konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego w gminie Piaseczno jako części budżetu Gminy Piaseczno na rok 2024
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad

Transmisja będzie na www.youtube.com/@radamiejskawpiasecznie6617

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12696
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

68. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » pn mar 27, 2023 4:36 pm

27 marca 2023 roku o godz. 16.30 zapraszam na LXVIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r.
3. Zamknięcie sesji.

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12696
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

LXIX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » pt kwie 07, 2023 10:08 pm

19 kwietnia 2023 roku o godz. 09.30 zapraszamy na LXIX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
1) Protokół nr LXVII z dnia 15.03.2023 r.
2) Protokół nr LXVIII z dnia 27.03.2023 r.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany uchwały nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r.
2) W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2023-2037
3) W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie przy ul. Fabrycznej 1
4) W sprawie przejęcia od Wójta Gminy Lesznowola zadania publicznego zarządzania drogą gminną – ul. Kuropatwy w Mysiadle
5) W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Spółka z o.o.
6) W sprawie skargi J.S. na nierzetelny wypis i wyrys dotyczący działki w Antoninowie przejętej pod realizację inwestycji drogowej
7) W sprawie skargi W.K. na niezasadne zajęcie części działki stanowiącej jego własność pod inwestycję gminną „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół Szkoły Podstawowej w Złotokłosie”
8 ) W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasów
9) W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. nr 96 poz. 1717 z dnia 13.05.2010 r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską
10) W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym ORZESZYN oraz części terenu w obrębie ewidencyjnym CHOJNÓW etap 1
11) W sprawie nadania nazwy „im. Ryszarda Szurkowskiego” rondu położonemu w miejscowości Piaseczno
12) W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności części nieruchomości, oznaczonej jako zabudowana działka ew. 8/20 obr. 27 m. Piaseczno
13) W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Henryków Urocze
14) W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Piaseczno prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości, oznaczonej jako działka ew. 3/14 obr. 6 m. Piaseczno
15) W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności niezbudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Jazgarzew
16) W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości, położonych w obr. 38 m. Piaseczno
17) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki oznaczonej nr 27/6, obr. 26, m. Piaseczno
18 ) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki oznaczonej nr 47, obr. 20, m. Piaseczno stanowiącej część Placu Piłsudskiego
19) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych nr 43 i 203, obr. 3 położonych w Piasecznie przy ul. Geodetów
20) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej nr 353/5, obr. 24, m. Piaseczno położonej przy ul. Przesmyckiego i ul. Zielonej
21) W sprawie nadania nazwy Przedszkola nr 2 w Piasecznie, ul. Longinusa 25, 05-500 Piaseczno
22) W sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury w Piasecznie
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12696
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

PoprzedniaNastępna

Wróć do Piaseczno: wydarzenia, informacje

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości