Sesje Rady Miejskiej w Piasecznie

Pisz tutaj o wszystkim co działo się przez ostatnich parę tygodni w gminie Piaseczno, oraz o tym co wydarzyć się może.

Moderator: GTW

XXXV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » pt lut 12, 2021 7:56 am

17 lutego 2021 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, online oraz w Biurze Rady Miejskiej na I piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany Uchwały nr 694/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r.
2) W sprawie zmiany Uchwały nr 695/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2021-2036.
3) W sprawie przejęcia od Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego zadania publicznego zarządzania fragmentem drogi powiatowej – ul. Księcia Janusza I Starego w Piasecznie.
4) W sprawie zmiany uchwały nr 887/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.01.2009r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Piaseczno poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
5) W sprawie zmiany Statutu Gminy Piaseczno.
6) W sprawie sprzedaży na własność działki nr 21/283 w Piasecznie na rzecz użytkownika wieczystego.
7) W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid. 315/20, położonej w miejscowości Wólka Kozodawska.
8 ) W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid. 315/21, położonej w miejscowości Wólka Kozodawska.
9) W sprawie sprzedaży przez Gminę zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Henryków Urocze przy ul. Mokrej.
10) W sprawie nabycia przez Gminę Piaseczno prawa własności działki ew. nr 12 obr. 44 m. Piaseczno.
11) W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław – etap II.
12) W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław – etap I dla terenów 1Pt, 4KDL, 10 KDL, 21KDD, 29 KDD, 28 KDPJ, 48 KDPJ i 57 KDPR.
13) W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław – część I.
14) W sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 220/X/2007 z dnia 13.06.2007r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamionka.
15) W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamionka.
16) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1170/XXXIX/2017 z dnia 18 października 2017r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla rejonu centrum miasta.
17) W sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w 2021 roku nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
18) W sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu w 2021 roku.
19) W sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody rosnącego na działce nr ew. 124 z obr. Orzeszyn.
20) W sprawie zmiany uchwały nr 722/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 stycznia 2021r w sprawie utworzenia na terenie Gminy Piaseczno ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora+.
21) W sprawie zmiany uchwały nr 723/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 stycznia 2021r w sprawie utworzenia na terenie Gminy Piaseczno ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora+.
22) W sprawie zmiany uchwały nr 724/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 stycznia 2021r w sprawie utworzenia na terenie Gminy Piaseczno ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora+.
23) W sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Piaseczno i zwrotu tej opłaty.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Zachęcamy mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: https://www.youtube.com/channel/UCJt6dj ... yk0aYLz8Uw

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12657
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » wt mar 09, 2021 9:07 am

17 marca 2021 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, online oraz w Biurze Rady Miejskiej na I piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany Uchwały nr 694/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r.
2) W sprawie zmiany Uchwały nr 695/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2021-2036.
3) W sprawie utworzenia na terenie Gminy Piaseczno dwóch mieszkań chronionych treningowych dla osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą i ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
4) W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piaseczno w 2021 r.
5) W sprawie zmiany uchwały nr 448/XIX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych.
6) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 15,91 m.kw., usytuowanego w budynku przy ul. Szkolna 9 w Piasecznie.
7) W sprawie skargi współwłaścicieli działki nr 145/97 w Bobrowcu na działania Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie zmiany przeznaczenia działki.
8 ) W sprawie skargi Państwa Edyty i Tomasza K. na brak działań Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w celu uregulowania stanu prawnego działki stanowiącej dojazd do posesji skarżących.
9) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działek oznaczonych nr 353/4 i 353/5 obr. 24 m. Piaseczno położonych przy ul. Przesmyckiego i ul. Zielonej.
10) W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Piaseczno prawa własności nieruchomości ozn. jako działka ew. 3/20 obr. 28 m. Piaseczno
11) W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do zawarcia Porozumienia z Gminą Tarczyn w sprawie realizacji zadania publicznego.
12) W sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów w gminie Piaseczno zatwierdzonego uchwałą nr 1030/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 03.07.2013 r.
13) W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla terenu dworca PKP.
14) W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żabieniec część 1 dla terenu 1.US.
15) W sprawie zmiany uchwały RM Nr 125/VII/2015 z dnia 15 kwietnia 2015r w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. cz. wsi Głosków zmienionej uchwałą Nr 616/XXIII/2016 z dnia 6 lipca 2016r
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.

Zachęcamy mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: https://www.youtube.com/channel/UCJt6dj ... yk0aYLz8Uw

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12657
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » pt kwie 16, 2021 8:51 am

21 kwietnia 2021 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, online oraz w Biurze Rady Miejskiej na I piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany Uchwały nr 694/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r.
2) W sprawie zmiany Uchwały nr 695/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2021-2036.
3) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno niezabudowanych nieruchomości, położonych w miejscowości Chyliczki gm. Piaseczno, przy ul. Zimowej.
4) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Józefosław gm. Piaseczno, u zbiegu ulic Działkowej i Spacerowej.
5) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 1/3, obr. 37, m. Piaseczno położonej przy ul. Towarowej.
6) W sprawie zmiany uchwały nr 653/XXXI/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działki ew. 543/1 i 543/3 w Złotokłosie.
7) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1170/XXXIX/2017 z dnia 18 października 2017r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla rejonu centrum miasta.
8 ) W sprawie W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 Ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Henryków – Urocze „A” zatwierdzonego Uchwała nr 378/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 kwietnia 2000r. (Dz.Urz.Woj.Maz. z dnia 27.10.2000r. , Nr 130, poz. 1237) w zakresie działki położonej w Henrykowie Urocze, oznaczonej nr ew. 100/2.
9) W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 Ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Henryków – Urocze „A” zatwierdzonego Uchwała nr 378/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 kwietnia 2000r. (Dz.Urz.Woj.Maz. z dnia 27.10.2000r., Nr 130, poz. 1237) w zakresie działki położonej w Henrykowie Urocze, oznaczonej nr ew. 100/1.
10) W sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie nr 225/XI/2011 z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotokłos.
11) W sprawie opłat od sprzedaży miejsc do pochówku oraz za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Piasecznie.
12) W sprawie przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Piaseczno konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie jako części budżetu Gminy Piaseczno na rok 2022
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Zachęcam mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: https://www.youtube.com/channel/UCJt6dj ... yk0aYLz8Uw

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12657
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » pn maja 10, 2021 2:43 pm

19 maja 2021 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, online oraz w Biurze Rady Miejskiej na I piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany Uchwały nr 694/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r.
2) W sprawie zmiany Uchwały nr 695/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2021-2036.
3) W sprawie zmiany uchwały nr 752/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 marca 2021r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Piaseczno dwóch mieszkań chronionych treningowych dla osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą i ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
4) W sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
5) W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym.
6) W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Piaseczno prawa własności części nieruchomości położonych w obr. 24 m. Piaseczno.
7) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Gołków gm. Piaseczno, przy ul. Gołkowskiej.
8 ) W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. 24 m. Piaseczno przy ul. Przesmyckiego.
9) W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno części nieruchomości, oznaczonej jako działka ew. 7/51 położona w obr. 10 m. Piaseczno.
10) W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno części nieruchomości, oznaczonych jako działki ew. 7/49 oraz 7/53 położone w obr. 10 m. Piaseczno
11) W sprawie przyznania w roku 2021 dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno – dom jednorodzinny w Piasecznie przy ul. Kmicica 25 (GEZ 79).
12) W sprawie przyznania w roku 2021 dla Parafii św. Rocha w Jazgarzewie dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno – kościół rzymskokatolicki p.w. św. Rocha w Jazgarzewie (GEZ 12).
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Zachęcam mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: https://www.youtube.com/channel/UCJt6dj ... yk0aYLz8Uw

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12657
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » wt cze 01, 2021 8:10 pm

16 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, online oraz w Biurze Rady Miejskiej na I piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
6. Raport o stanie gminy:
1) przedstawienie „Raportu o stanie gminy”;
2) debata dotycząca „Raportu o stanie gminy”;
3) uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno wotum zaufania.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piaseczno za rok 2020:
1) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do informacji o wykonaniu budżetu;
2) przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania z wykonania budżetu;
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej;
4) dyskusja;
5) odczytanie projektu uchwały i głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020;
6) odczytanie projektu uchwały i głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.
8. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie za rok 2020.
2) W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaseczno dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu.
3) W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaseczno dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotokłosie.
4) W sprawie zmiany uchwały nr Uchwały nr 694/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r.
5) W sprawie zmiany uchwały nr 515/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 kwietnia 2020r.
6) W sprawie zmiany uchwały nr 516/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 kwietnia 2020r.
7) W sprawie zmiany Uchwały nr 695/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2021-2036.
8 ) W sprawie przyznania w roku 2021 dla Parafii św. Anny w Piasecznie dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno – mur okalający zabytkowy kościół w Piasecznie (GEZ 135).
9) W sprawie skargi Gabrieli K. na brak pomocy ze strony Gminy Piaseczno w rozwiązaniu problemu mieszkaniowego skarżącej i jej rodziny.
10) W sprawie przyjęcia „Strategii oświaty Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2021-2030”
11) W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Piaseczno na rok szkolny 2021/2022.
12) W sprawie opłat od sprzedaży miejsc do pochówku oraz za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Piasecznie.
13) W sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Powiedz Grypie Stop” realizowany dla mieszkańców Gminy Piaseczno w wieku 60+ na lata 2021-2023.
14) W sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych realizowany dla mieszkańców Gminy Piaseczno w wieku 65+ na lata 2021-2022 z możliwością przedłużenia.
15) W sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), realizowany na terenie Gminy Piaseczno, na lata 2021 – 2023.
16) W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. 12 m. Piaseczno przy ul. Okulickiego.
17) W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. 20 m. Piaseczno przy ul. Warszawskiej.
18 ) W sprawie zmiany uchwały nr 1433/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2018r.
19) W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Piaseczno, stanowiącej własność Gminy Piaseczno.
20) W sprawie sprzedaży na własność działki nr 15 z obrębu 26 w Piasecznie na rzecz użytkownika wieczystego.
21) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 51/93 obr. Chyliczki położonej przy ul. Bażanciej.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Zachęcam mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: https://www.youtube.com/channel/UCJt6dj ... yk0aYLz8Uw

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12657
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

XL sesja online Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » wt lip 06, 2021 1:32 pm

14 lipca 2021 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, online oraz w Biurze Rady Miejskiej na I piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany Uchwały nr 694/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r.
2) W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenie pożyczki planowanej do zaciągnięcia przez Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe „Piaseczno” Sp. z o.o. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3) W sprawie zmiany Uchwały nr 695/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2021-2036.
4) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno nieruchomości, położonej w miejscowości Chylice gm. Piaseczno przy ul. Nadrzecznej.
5) W sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego w drodze darowizny przez Gminę Piaseczno prawa własności nieruchomości ozn. jako działka ew. 43 obr. 72 m. Piaseczno.
6) W sprawie Uchwały zmieniającej uchwałę nr 781/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia19 maja 2021r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
7) W sprawie Uchwały zmieniającej Uchwałę nr 782/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Zachęcam mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: https://www.youtube.com/channel/UCJt6dj ... yk0aYLz8Uw

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12657
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

XLI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » śr sie 04, 2021 11:55 am

4 sierpnia 2021 r. (środa) o godz. 9:00 odbędzie się XLI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Piasecznie, online oraz w Biurze Rady Miejskiej na I piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12657
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

XLII sesja online Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » wt sie 17, 2021 1:10 pm

25 sierpnia 2021 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, online oraz w Biurze Rady Miejskiej na I piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów sesji Rady Miejskiej w Piasecznie:
1) - XL sesji z dnia 14 lipca 2021 r.
2) - XLI sesji nadzwyczajnej z dnia 04 sierpnia 2021 r.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany Uchwały nr 694/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r.
2) W sprawie zmiany Uchwały nr 695/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2021-2037
3) W sprawie skargi Piotra K. na udzielanie odpowiedzi na pisma przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dużym opóźnieniem.
4) W sprawie skargi Jadwigi K. na brak merytorycznej reakcji Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno na zgłoszony przez skarżącą problem z parkowaniem przy oddziale Poczty Polskiej w Głoskowie przy ul. Południowej 13.
5) W sprawie ponownych skarg Teresy B. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w kwestii przeciwdziałania skutkom naruszenia stosunków wodnych w wyniku inwestycji budowlanych w rejonie ulicy Tulipanów.
6) W sprawie zmiany uchwały nr 807/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych realizowany dla mieszkańców Gminy Piaseczno w wieku 65+ na lata 2021-2022 z możliwością przedłużenia”.
7) W sprawie zmiany uchwały nr 808/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), realizowany na terenie Gminy Piaseczno, na lata 2021-2023”.
8 ) W sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
9) W sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno.
10) W sprawie zmiany uchwały nr 576/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
11) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym działek oznaczonych nr 115/65 i 115/66 obr. 35 m. Piaseczno, położonych przy ul. Danuty Siedzikówny „Inki”.
12) W sprawie nieodpłatnego zbycia na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego prawa własności niezabudowanych działek stanowiących fragmenty dróg powiatowych.
13) W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Piaseczno udziałów w prawie własności nieruchomości położonej przy ul. Porannej w miejscowości Józefosław gm. Piaseczno.
14) W sprawie zmiany uchwały nr 557/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia: strefy płatnego parkowania, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
15) w sprawie wprowadzenia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Piaseczno oraz wsparcia działań dla kreowania ich pozytywnego wizerunku.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Zachęcam mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: https://www.youtube.com/channel/UCJt6dj ... yk0aYLz8Uw

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12657
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

XLIII sesja online Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » śr wrz 15, 2021 9:15 pm

22 września 2021 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, online oraz w Biurze Rady Miejskiej na I piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany Uchwały nr 694/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r.
2) W sprawie zmiany Uchwały nr 695/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2021-2037.
3) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno nieruchomości, położonej w miejscowości Złotokłos gm. Piaseczno przy ul. Świerkowej
4) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Gołków
5) W sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym części działki nr 25/10, obręb 40, położonej w Piasecznie przy Sierakowskiego
6) W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław – część I
7) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 160/VIII/2015 z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębach ewidencyjnych Jazgarzew i Wólka Pęcherska PGR
8 ) W sprawie skargi Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej ,,Aleja Róż 21” w Piasecznie na brak reakcji na zgłaszane przez Wspólnotę uwagi dotyczące remontu ulicy Aleja Róż.
9) W sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów przedszkoli prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Zachęcam mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego https://www.youtube.com/channel/UCJt6dj ... yk0aYLz8Uw

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12657
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

XLIV sesja online Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » wt paź 12, 2021 12:28 pm

20 października 2021 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XLIV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, online oraz w Biurze Rady Miejskiej na I piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany Uchwały nr 694/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r.
2) W sprawie zmiany Uchwały nr 695/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2021-2037.
3) W sprawie skargi Pawła P. na bezczynność organu wykonawczego gminy w sprawie rozwiązania problemu organizacji ruchu na ul. Słonecznej w Chyliczkach.
4) W sprawie nabycia przez Gminę Piaseczno prawa własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 439/2 i 439/3 obr. Jazgarzew.
5) W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Piaseczno udziału w wysokości 1/20 w prawie własności nieruchomości położonej przy ul. Elektronicznej w obr. 18 m. Piaseczno.
6) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Gołków gm. Piaseczno przy ul. Gołkowskiej.
7) W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. 18 m. Piaseczno przy ul. Armii Krajowej.
8 ) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 0019-Józefosław.
9) W sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
10) W sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
11) W sprawie uchylenia uchwały nr 754/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 lutego 2021r. w sprawie zmiany uchwały nr 722/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 stycznia 2021r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Piaseczno ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior+.
12) W sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
13) W sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Bobrowiec w Gminie Piaseczno: „JEŹDZIECKA” drodze wewnętrznej oznaczonej w obowiązującym planie symbolem 7 KDW
14) W sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Bobrowiec w Gminie Piaseczno: „MAGICZNA” drodze wewnętrznej oznaczonej w obowiązującym planie symbolem 27 KDW.
15) W sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Piasecznie wobec planowanych zmian w prawie oświatowym.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Zachęcam mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: https://www.youtube.com/channel/UCJt6dj ... yk0aYLz8Uw

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12657
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

XLVI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » wt lis 23, 2021 3:21 pm

24 listopada 2021 r. (środa) o godz. 9.30 odbędzie się XLIV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, online oraz w Biurze Rady Miejskiej na I piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
1) Uzupełnienie porządku obrad o projekt w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Spółka z o.o.
2. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
3. Sprawozdanie przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
4. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
5. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany Uchwały nr 694/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r.
2) W sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego.
3) W sprawie zmiany uchwały nr 672/XXXI/2020 z dnia 18 listopada 2020r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Konstancin-Jeziorna.
4) W sprawie zmiany uchwały nr 466/XX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego oraz zmiany uchwały nr 632/XXX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 466/XX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
5) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 695/XXXIII/2020 z dnia 22.12.2020r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2021-2037.
6) W sprawie skargi Moniki P. na odmowę przyznania prawa do zamiany lokalu mieszkalnego.
7) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki nr 22, obręb Grochowa ul. Zbigniewa Pawlaka 26.
8 ) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 315/21 położonej w Wólce Kozodawskiej w rejonie ul. Krokusowej.
9) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 3/12, obr. 3 m. Piaseczno położonej przy ul. Chabrów.
10) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym działek oznaczonych nr 115/65 i 115/66, obr. 35, m./ Piaseczno, położonych przy ul. Danuty Siedzikówny „Inki”.
11) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr ½, obr. 6, m. Piaseczno położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej i ul. Energetycznej.
12) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 50, obr. 20, m. Piaseczno stanowiącej część Placu Piłsudskiego.
13) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 2/5, obr. 19, położonej przy ul. Armii Krajowej i ul. Warszawskiej 37 w Piasecznie.
14) W sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych nr 5/4 i 5/5/, obr. 19 m. Piaseczno położonych przy skrzyżowaniu ul. Puławskiej i ul. Warszawskiej.
15) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych nr 246/16 i nr 344 położonych w obr. 24 m. Piaseczno.
16) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 35/7 obr. 27, m. Piaseczno położonej w rejonie ul. Żeromskiego.
17) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej nr 47, obr. 27, m. Piaseczno położonej przy ul. Orzeszkowej.
18 ) W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej, jako działka ewid. nr 315/21, położonej w miejscowości Wólka Kozodawska gm. Piaseczno.
19) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Chyliczki gm. Piaseczno przy ul. Orzechowej.
20) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno zabudowanej nieruchomości położonej w obr. 40 m. Piaseczno przy ul. Żabiej.
21) W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Piaseczno prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości położonej w obr. Żabieniec IRS – dz. 25/58.
22) W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Jazgarzewie.
23) W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności części niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 65/10 obr. Józefosław.
24) W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Józefosławiu.
25) W sprawie zmiany uchwały nr 734/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 lutego 2021r. w sprawie sprzedaży przez Gminę zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Henryków Urocze.
26) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej, jako działka ewidencyjna nr 204/7 oraz udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej, jako działka ewidencyjna nr 204/16 obie działki położone w miejscowości Żabieniec.
27) W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym w przedmiocie uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1312/LI/2006 z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Chojnowie.
28 ) W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym w przedmiocie uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1312/LI/2006 z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Chojnowie.
29) W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym w przedmiocie uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1312/LI/2006 z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Chojnowie
30) W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pilawa.
31) W sprawie sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 719/XXVI/2012 z dnia 24 października 2012 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym Orzeszyn oraz części terenu w obrębie ewidencyjnym Chojnów
32) W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 128/VII/2019 z dnia 13 marca 2019r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta i Gminy Piaseczno.
33) W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baszkówka.
34) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 391/XVI/2019 z dnia 13 listopada 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno – dla obszaru działki nr ewid. 2 obr. 44, podjętego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1440/XLVIII/2010 z dnia 16 czerwca 2010r.
35) W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Siedliska.
36) W sprawie nadania nazwy SARENKI ulicy położonej we wsi Józefosław w gminie Piaseczno.
37) W sprawie nadania nazwy JEANA STABLINSKIEGO skrzyżowaniu typu rondo położonemu we wsi Bobrowiec w gminie Piaseczno
38 ) W sprawie uchylenia Uchwały nr 564/XXII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Piaseczno na sektory zmienionej Uchwałą nr 875/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr 564/XXII/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. o podziale Gminy na sektory
39) W sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
40) W sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piaseczno na lata 2022-2026.
41) W sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Piaseczno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
42) W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Piaseczno na rok 2022.
43) W sprawie zmiany uchwały nr 918/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie powołania Piaseczyńskiej Rady Seniorów.
44) W sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia Klub Senior+ w Piasecznie oraz Klub Senior+ w Józefosławiu realizowanych w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 działających w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie.
45) W sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów przedszkoli prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Zachęcamy mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: https://www.youtube.com/channel/UCJt6dj ... yk0aYLz8Uw
Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12657
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

Poprzednia

Wróć do Piaseczno: wydarzenia, informacje

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość