Strona 1 z 1

24.10.2013 Zbiórka odpadów wielkogabaryt. i elektrośmieci

Post: pt paź 18, 2013 10:13 am
autor: adam
W dniu 24 października 2013r. (czwartek) odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci w formie "wystawki".

Odpady wielkogabarytowe powinny być wystawione przed posesję do godz. 8:00 (wystawione po tej godzinie nie będą odebrane!)

Jeżeli posesja znajduję się na terenie zamkniętym odpady powinny być wystawione na ulicy, do której załoga odbierająca odpady będzie miała swobodny dostęp lub do drogi gminnej.

Przez odpady wielkogabarytowe należy rozumieć: meble i elementy wyposażenia wnętrz w tym meble ogrodowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, dywany.

NIE BęDĄ ODBIERANE:
-wystawione bezpośrednio na posesji
-zużyte opony, elementy karoserii i tapicerki samochodowej
-szyby zespolone, szyby samochodowe
-odpady o gabarytach uniemożliwiających ręczny załadunek na jednostkę transportującą
-odpady niebezpieczne (oleje, smary, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, nawozy-opakowania po nich, azbest, papa, wełna mineralna, lepik, tapicerka samochodowa, zderzaki, akumulatory, szyby itp.)
-padliny, płody rolne, popiół, żużel itp.
-wykładziny PCV (linoleum)
-odpady komunalne (śmieci)
-odpady poremontowe (gruz, piasek, ziemia, kafelki, okna, panele, płyty gipsowe, deski, palety, armatura łazienkowa itp.)
-odpady biodegradalne (trawa, liście, gałęzie itp.)