Strona 1 z 1

Złotokłos zaprasza na lokalną debatę kandydatów na burmistrz

Post: wt paź 09, 2018 7:12 pm
autor: iza
Debata kandydaci na Burmistrza i Radni Miejscy - Złotokłos w dniu 14 października o godz. 17.00
OSP Złotokłos 3 Maja 30, 05-504 Złotokłos


Obrazek

Proponowane zasady debaty OSP Złotokłos 14.10.2018 g.17:00

Na debatę zapraszamy kandydatów na Burmistrza Panią Monikę Jaroszewską, Panów Wojciecha Ołdakowskiego, Daniela Putkiewicza i Józefa Zalewskiego oraz delegatów z każdej z list w naszym okręgu.

1. Spotkanie organizują i prowadzą przedstawiciele Miejscovi i Komitetu, którzy na początku przedstawią krótko informacje o zasadach głosowania w nadchodzących Wyborach Samorządowych oraz za co są odpowiedzialni Burmistrz i Radni Miejscy.
2. Do wystąpienia i zadawania pytań, ze względu na czas, zapraszamy z każdej z 6 list tylko 1 wskazanego przez komitet wybranego przedstawiciela z naszych wsi znajdującego się najwyżej na liście (na listach gdzie jest więcej niż 1 kandydat lista może wskazać inną osobę, nie dopuszcza się zastępstw dla osób gdzie staruje tylko 1 osoba z naszych wsi).
3. Zaproszeni kandydaci do Rady Miejskiej występują w kolejności alfabetycznej.
4. Każdy z zaproszonych kandydatów do Rady Miejskiej ma 5 minut na przedstawienie swojego tematu i zadanie pytań obecnym kandydatom na Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno jak zamierzają wspierać realizację przedstawionych celów ważnych dla mieszkańców naszych wsi.
5. Kandydaci na Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno udzielają krótkich odpowiedzi na zadane pytania i następnie przechodzimy do kolejnego tematu.
6. Po sesji pytań od kandydatów do Rady Miejskiej każdy z kandydatów na Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno będzie miał 5 minut na przedstawienie swojego programu.
7. Po tej części przewiduje się sesje pytań od mieszkańców do kandydatów na Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno oraz do kandydatów do Rady Miejskiej.
8. Kandydatów na Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno i Rady Miejskiej prosimy o osobiste przybycie (nie dopuszcza się zastępstw).
9. W trakcie spotkania dopuszcza się rozdawanie ulotek i informacji kandydatów Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno oraz do kandydatów do Rady Miejskiej.
10. Całe spotkanie może być nagrywane. Organizatorzy będą dbali, aby całe spotkanie przebiegało w merytorycznej i otwartej na wymianę poglądów atmosferze. Przewidywany czas trwania spotkania to 17:00 – 19:00.

Miejscovi i Komitet Obrony Walorów Krajobrazowych

Obrazek

Wydarzenie: https://www.facebook.com/events/2179445125669255/