Sesje Rady Gminy Prażmów

Pisz tutaj o wszystkim co działo się przez ostatnich parę tygodni w gminie Prażmów, oraz o tym co wydarzyć się może.

Moderator: GTW

Sesja Rady Gminy Prażmów

Postautor: Redakcja » wt maja 10, 2016 10:29 am

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.) zwołuję XIX sesję Rady Gminy Prażmów w dniu 12 maja 2016 r. (czwartek) o godz. 12:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Prażmów:
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Prażmów za rok 2015;
- w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Prażmów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok;
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019;
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok;
- w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prażmów w 2016 roku”;
- w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę;
- w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.130.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 31 marca 2016 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Prażmów na lata 2015-2024”;
- w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.131.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 31 marca 2016 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Prażmów na lata 2015-2024”.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Sesja Rady Gminy Prażmów

Postautor: Redakcja » ndz cze 12, 2016 4:34 pm

Obrazek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446.) zwołuję XX sesję Rady Gminy Prażmów w dniu 16 czerwca 2016 r. (czwartek) o godz. 12:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Prażmów:
- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
- w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prażmów;
- w sprawie wyrażenia opinii o proponowanej zmianie nazwy stacji kolejowej „Czachówek Górny” i „Czachówek Południowy”;
- w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/267/2005 Rady Gminy Prażmów z dnia 29 września 2005r. w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów i nadania statutu;
- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 683;
- w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.131.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 31 marca 2016 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Prażmów na lata 2015-2024”;
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łoś;
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Krupia Wólka;
- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Piskórka gmina Prażmów – etap I;
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Nowy Prażmów – etap I;
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Nowy Prażmów – etap II;
- w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/191/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jeziórko-Ustanówek i Ustanów – rejon PKP;
- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jeziórko-Ustanówek i Ustanów – rejon PKP.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

XXII Sesja Rady Gminy Prażmów

Postautor: Redakcja » czw lip 28, 2016 9:20 pm

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446.) zwołuję XXII sesję Rady Gminy Prażmów w dniu 03 sierpnia 2016 r. (środa) o godz. 1400. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XIX, XX, XXI Sesji Rady Gminy Prażmów.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Prażmów:
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019;
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok;
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nowe Wągrodno;
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krupia Wólka;
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ustanów;
- w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości;
- w sprawie zatwierdzenia projektu pt.”Wiem co potrafię - projekt edukacyjny dla Gminy Prażmów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;
- w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa wsi Ludwików;
- w sprawie zmian w statucie Gminy Prażmów.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

XXIII Sesja Rady Gminy Prażmów

Postautor: Redakcja » śr sie 24, 2016 7:46 pm

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446.) zwołuję XXIII sesję Rady Gminy Prażmów w dniu 30 sierpnia 2016 r. (wtorek) o godz. 12.00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy Prażmów.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Prażmów:
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019;
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok;
- w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Prażmów oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów;
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wągrodno;
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewidencyjny 112 we wsi Krupia Wólka;
- w sprawie uchylenia uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Nowy Prażmów – etap I;
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Nowy Prażmów – etap II;
- w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Prażmów;
- w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Uwieliny.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

XXIV Sesja Rady Gminy Prażmów

Postautor: Redakcja » czw wrz 29, 2016 8:00 pm

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446.) zwołuję XXIV sesję Rady Gminy Prażmów w dniu 6 października 2016 r. (czwartek) o godz. 1200. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:

- Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
- Ustalenie porządku obrad.
- Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy Prażmów.
- Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
- Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Prażmów:
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019;
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok;
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII.175.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nowe Wągrodno;
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nowe Wągrodno;
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/326/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Zawodne część zachodnia;
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ustanów;
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wągrodno;
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.131.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Prażmów na lata 2015-2024”;
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Prażmowie.
- Informacja o kształtowaniu się WPF Gminy Prażmów za I półrocze 2016r.
- Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r.
- Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy.
- Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Gminy.
- Interpelacje i zapytania.
- Sprawy różne.
- Zakończenie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

XXV Sesja Rady Gminy Prażmów

Postautor: Redakcja » czw paź 20, 2016 7:41 pm

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXV sesję Rady Gminy Prażmów w dniu 27 października 2016 r. (czwartek) o godz. 12:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Prażmów.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Prażmów:
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019;
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok;
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ławki;
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewidencyjny 1/6 we wsi Koryta;
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kolonia Gościeńczyce działka nr ewidencyjny 52/2;
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 285/12, 285/13 we wsi Ustanów;
w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Prażmów oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów;
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/205/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych z m. st. Warszawą, Gminą Piaseczno oraz Gminą Chynów w zakresie lokalnego transportu;
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII.193.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

XXVII Sesja Rady Gminy Prażmów

Postautor: Redakcja » czw gru 22, 2016 8:55 pm

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXVII sesję Rady Gminy Prażmów w dniu 29 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 12:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy Prażmów.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Prażmów:
5.1. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020;
5.2. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok;
5.2.1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
5.2.2. odczytanie opinii i wniosków komisji,
5.2.3. dyskusja i głosowanie nad wnioskami komisji,
5.2.4. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
5.2.5. dyskusja oraz głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
5.3. w sprawie zmiany uchwały nr XIII.96.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jeziórko-Ustanówek.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

XXVIII sesja Rady Gminy Prażmów

Postautor: Redakcja » pt lut 03, 2017 8:10 pm

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy Prażmów w dniu 09 lutego 2017 r. (czwartek) o godz. 1200. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy Prażmów.
Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Prażmów:
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020;
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok;
w sprawie zmiany uchwały nr VII/49/2007 Rady Gminy Prażmów z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - części wsi Ustanów;
w sprawie zmiany uchwały nr IX.60.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wilcza Wólka;
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ławki;
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Piskórka;
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
w sprawie zmian w uchwale Nr XX.156.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
w sprawie zmian w uchwale Nr XX.157.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prażmów;
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prażmów;
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/385/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie przetargu nieruchomości gminnej położonej w obrębie Nowy Prażmów;
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w formie bezprzetargowej w obrębie Dobrzenica i Błonie;
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat;
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Prażmów;
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Przestrzennej, Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Prażmów;
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Prażmów;
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Finansowej i Inwestycyjnej Rady Gminy Prażmów.
Interpelacje i zapytania.
Sprawy różne.
Zakończenie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

XXXV sesja Rady Gminy Prażmów

Postautor: Redakcja » pn lis 06, 2017 7:43 pm

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875) zwołuję XXXV sesję Rady Gminy Prażmów w dniu 9 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 1200.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy.
Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Prażmów:
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 roku;
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu na wypłatę odszkodowania z tytułu zajęcia gruntu pod pas drogowy na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 722 w miejscowości Prażmów;
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Uwielinach w ośmioletnią szkołę podstawową;
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Prażmów w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
w sprawie: określenia wysokości opłat za wydanie warunków technicznych odbioru ścieków, uzgodnienie projektu technicznego i dokonanie odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego;
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Prażmowie;
w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Prażmowie;
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Prażmowska i Błonie;
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaroszowa Wola w rejonie ulicy Wierzbowej;
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.98.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaroszowa Wola;
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaroszowa Wola-etap I;
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ustanów;
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Krupia Wólka;
w sprawie wyrażenia zgody na wykup działki nr 90 w obrębie Gabryelin z przeznaczeniem pod drogę gminną – nr planistyczny 5KDL;
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w obrębie Jeziórko-Ustanówek przy ul. Kościelnej.
Informacja o kształtowaniu się WPF Gminy Prażmów za I półrocze 2017r.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017r.
Interpelacje i zapytania.
Sprawy różne.
Zakończenie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

XXXVI sesja Rady Gminy Prażmów

Postautor: Redakcja » czw gru 21, 2017 9:14 pm

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy Prażmów w dniu 28 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 12.00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy.
Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Prażmów:
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok;
przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
odczytanie opinii i wniosków komisji,
dyskusja i głosowanie nad wnioskami komisji,
odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
dyskusja oraz głosowanie nad projektem uchwały budżetowej
w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prażmów;
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeziórko-Ustanówek;
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi „Prażmów I” - etap I;
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/327/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nowy Prażmów część wschodnia i część wsi Zawodne;
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/191/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 października 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jeziórko-Ustanówek i Ustanów – rejon PKP;
w sprawie uchylenia uchwały nr XXXV.312.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaroszowa Wola – etap I;
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.98.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaroszowa Wola;
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaroszowa Wola – etap I;
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie;
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV.306.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie: określenie wysokości opłat za wydanie warunków technicznych odbioru ścieków, uzgodnienie projektu technicznego i dokonanie odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego;
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół , przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji;
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 20 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.
Interpelacje i zapytania.
Sprawy różne.
Zakończenie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Poprzednia

Wróć do Prażmów: wydarzenia, informacje

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

cron