Puławska co warto wiedzieć

Jeżeli masz niepoukładane myśli, które nie pasują do głównych kategorii forum, to miejsce odpowiednie dla Ciebie. Zamieszczamy tu rozbiegane myśli szalonej głowy. W związku z tym, że to wolna strefa, to ta część forum jest pod ścisłym nadzorem moderatorów.

Moderator: GTW

Puławska co warto wiedzieć

Postautor: piechocinski » wt mar 20, 2007 10:12 am

Janusz Piechociński radny Sejmiku Mazowieckiego
wWW.Piechocinski.blog.onet.pl , janusz@piechocinski.pl

Puławska co warto wiedzieć ???

Przebudowa Puławskiej na odcinku granica Warszawy- Piaseczno ul. Energetyczna wraz z estakadami do Suchan wywołuje gigantyczne komplikacje w komunikacji w południowej i południowo zachodniej części terenów podwarszawskich. Zadawanych jest wiele pytań o organizację ruchu w czasie przebudowy ,trasy zastępcze i objazdy. Niestety organa administracji drogowej i samorządowej odpowiedzialne za te zadania nie przedstawiły dotąd choćby minimalnych informacji a co gorsza na drogach dojazdowych i w mediach nie uruchomiono informacji o znacznych ograniczeniach ruchowych w związku z przebudową. Bezpośrednio po świętach Wielkanocnych możemy więc mieć do czynienia z horrorem komunikacyjnym ,który dotknie przede wszystkim mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego. Poniżej przedstawiam zebrane informacje dotyczące statystyk ruchowych na drogach ,które w różnym stopniu przynajmniej dla części mieszkańców stanowić mogą alternatywę dla Puławskiej w skomunikowaniu z Warszawą. Informacje pochodzą Powszechnego Pomiaru Ruchu dokonanego w 2005 roku. Trzeba mieć świadomość ,że w szczególnie w godzinach szczytu dane te są obecnie o co najmniej o kilka procent wyższe ze względu na rosnącą liczbę mieszkańców podwarszawskich miejscowości nie tylko powiatu piaseczyńskiego i wzrost przedsiębiorczości głównie placówek handlowo-usługowych na naszym terenie generujących dodatkowe i do tego jeszcze wysokie potoki podróżnych .

Ruch na Puławskiej

W strukturze rodzajowej pojazdów w obu kierunkach z i do Warszawy dominują pojazdy osobowe –ponad 87 %,dostawcze-6.5% i ciężarowe – 4.3%.Porównujac te dane z innymi wjazdówkami i wyjazdówkami z Warszawy widać o prawie 10 procent wyższy udział niż to jest na Trakcie Brzeskim czy Alei Krakowskiej. Po prostu dynamika przyrostu nowych osiedli mieszkaniowych i centrów handlowych jest wyższa niż centrów logistyczno- magazynowych czy zakładów przemysłowych. Południowa otulina Warszawy przekształca się w silnie zurbanizowana sypialnie aglomeracji warszawskiej. W dzień pomiaru ruch na Puławskiej do Warszawy wyniósł łącznie 30 361 pojazdów kiedy w przeciwnym kierunku przemieściło się 28 651 pojazdów. Szczegółowa analiza rozkładu dobowego pokazuje duże zróżnicowanie ruchu ogółem jak i ruchu poszczególnych środków transportowych. Na kierunku do Warszawy mamy silniej zarysowany szczyt poranny, powroty z Warszawy rozłożone są w czasie ,zapewne po pracy ,uczelni czy szkole pozostajemy w stolicy na dłużej-zakupy,kultura,usługi
Szczyt poranny do Warszawy występuje w godzinach 8-9 i wynosił w dzień pomiaru2591 pojazdów, szczyt popołudniowy dla tego samego kierunku ( 1951 pojazdów )od 16-17.Z Warszawy do Piaseczna szczyt poranny występuje w godzinach 8-9 i wynosił 1902 pojazdy a szczyt popołudniowy w godzinach 16-17 i wynosił 2150 pojazdów.
£ącznie w dzień pomiaru do Warszawy jechało 27773 samochody osobowe,1536 samochodów dostawczych,1287 samochodów ciężarowych ,400 autobusow,183 mikrobusy,99 motocykli i 72 rowery. Dla porównania z Warszawy wyjechało na punkt pomiarowy 24 717 samochodów osobowych ,1717 samochodów dostawczych,1265 cięzarowych,413 autobusów ,398 mikrobusów,80 motocykli i 52 rowerów. Punkt pomiarowy-na wysokości siedziby Policji Iwicznej .

Ruch na ulicy Drewny -granica Warszawy

W dzień pomiaru w strukturze rodzajowej pojazdów dominowały samochody osobowe – 86,1 % (jeden z najwyższych wskaźników na trasach wylotowych z Warszawy ) , samochody dostawcze stanowiły -7,1 % ciężarowe-4,9 % inne pojazdy -1,9 % .Ruch pojazdów podlega dużym zmianom w czasie doby na obu kierunkach ruchu. I tak na kierunku do Warszawy poniżej 300 pojazdów na godzinę występowało w godzinach nocnych od 22 do 6 rano. Ruch między 300a 700 pojazdów na godzinę występował w godzinach od 19 do 21, miedzy 700 a 1100 prawie równomiernie od 6 do 19.Powyżej 1100 pojazdów na godzinę od 7do 10. Ruch na kierunku z Warszawy poniżej 300 pojazdów na godzinę wystąpił w godzinach od 22 do 6.Ruch miedzy 300 a 700 pojazdów na godzinę w okresie od 6-7 i 21 do 22 ,między 700 a 1100 na godzinę od 7 do 15 i od 20 do 21.Powyżej 1100 od 15 do 19 .Poranny szczyt na kierunku do Warszawy wystąpił w godzinach 7-8 i wynosi 1642 pojazdy ,szczyt popołudniowy w godzinach 16-17 i wynosi 972 pojazdy .Na kierunku z Warszawy szczyt poranny to 909 pojazdów w godzinach 8-9 i popołudniowy 1193 pojazdy w godzinach 18-19 .Widać więc, że powroty z Warszawy rozkładają się czasie . W dzień pomiaru na kierunku do Warszawy przejechało łącznie 14 896 pojazdów w tym :12 884 samochody osobowe ,805 dostawczych ,754 ciężarowe ,185 mikrobusów ,155 autobusów ,i po 50 motocykli i rowerów .Na przeciwnym kierunku z Warszawy przejechało łącznie 14 774 pojazdy w tym : 12 671 samochodów osobowych ,901 dostawczych ,713 ciężarówek ,206 mikrobusów ,163 autobusy ,57 rowerów i 50 motocykli .

Ruch na Al. Krakowskiej -granica Warszawy

Pomiaru dokonano w dniu 8 czerwca (środa ).Zakłada się że początek czerwca daje wyniki najbardziej zbliżone do średniorocznych .Dominują w strukturze rodzajowej pojazdów samochody osobowe-78.9 % chociaż jest to wynik mniejszy niż na większości wjazdów do stolicy a porównywalny jedynie do Traktu Brzeskiego. Samochody dostawcze zajmują druga pozycje 9.4 % a ciężarowe 9.3 %.Duża liczba samochodów dostawczych zapewne jest konsekwencja zlokalizowania w wielu podwarszawskich gminach w pasie od Grodziska przez Mszczonów i Grójec wielu centrów logistycznych i magazynowych. Bardzo wysoki udział samochodów ciężarowych pokazuje ze Aleja Krakowska leży na trasie szlaku tranzytowego ruchu ciężarowego aglomeracji warszawskiej i jak bardzo brakuje południowo –zachodniej obwodnicy tirowskiej. Natężenie ruchu w kierunku do Warszawy ma znaczne zróżnicowanie dobowe. Od godziny 23 do 5 rano wynosi poniżej 500 samochodów na godzinę. Powyżej 2500 pojazdów na godzinę występuje w godzinach 7 -9,w przedziale miedzy 2000-2500 w godzinach 6-7 ,9-12 i 18-20 .Przy wyjazdach z Warszawy powyżej 2,5 tys. pojazdów występuje tylko w godzinach12-14 ale za to w prawie całym okresie pomiędzy godzinami 7- 20 mamy średnio ponad 2000 pojazdów na godzinę. Poniżej 500 pojazdów przejeżdżało punkt kontrolny w godzinach od 0 do 5 rano. £ącznie w dniu pomiaru do Warszawy wjechało 36661 pojazdów a wyjechało 37 040.Szczyt poranny przy wjazdach do Warszawy wynosi 2895 w godzinach7-8 a popołudniowy 2288 w godzinach18-19.Z Warszawy odpowiednio w godzinach 7-8 2097 pojazdów i popołudniowy 19-20 pojazdów 2367.W ciągu doby w dniu pomiaru przejechało w kierunku do Warszawy 28982 pojazdy osobowe,2826 dostawczych,1372 ciezarowych,210 ciężarowych z przyczepa,1807 ciężarowych z naczepa,686 autobusow,510 mikrobusow,124 osobowe z przyczepa,96 rowerów i 45 motocykli. Na szczęście samochody ciężarowe i dostawcze jeżdżą bardziej równomiernie w czasie doby i ich udział w godzinach porannego i popołudniowego szczytu jest mniejszy

Nasze samochody

Motoryzacja w gospodarstwach domowych pod Warszawa znacząco nadrobiła poprzedni dystans do stolicy. Wskaźnik motoryzacji wyrażony liczbą samochodów osobowych na 1000 mieszkańców w samym mieście Warszawa wyniósł 231 a w strefie podwarszawskiej aż 237.Co prawda średni wiek samochodu pod Warszawa jest o prawie rok większy niż w stolicy(Warszawa-7.7a podwarszawskie powiaty-8.6) ale już w strukturze wiekowej do 6 lat pod Warszawa w gospodarstwach domowych jest aż 60.4 procenta wszystkich pojazdów podczas gdy w samym Mieście Stołecznym 50.8 %.Co zrozumiale ze względu na często codzienne dojazdy do Warszawy średni roczny przebieg samochodu w gospodarstwie domowym pod Warszawa jest większy niż w samej Stolicy ale tylko o tysiąc kilometrów rocznie(Warszawa-18.5 tyś powiaty podwarszawskie 19.6 tyś kilometrów),a tylko 6-7 procent pojazdów ma średni przebieg roczny ponad 40 tyś kilometrów. Znikoma różnica może bierze się z faktu ,że w ciągu ostatnich 12 lat udział transportu publicznego miejskiego w obsługiwaniu potrzeb mieszkańców stolicy spadł o prawie 10 procent ,mimo poważnego wzrostu przewozów pasażerskich warszawskim metrem. Oznacza to nic innego tylko porzucenie przez znaczna część warszawiaków transportu publicznego przy jego mizernej ofercie na rzecz podroży własnymi samochodami. W tym samym czasie dróg i ulic nie przybyło, zresztą ich jakość i stan nawierzchni jest dramatycznie zły ,w 2003 roku szacowano ,że tylko 13 procent ulic warszawskich nie wymaga remontu bądź modernizacji. Ale wróćmy do naszych samochodów w gospodarstwach domowych w strukturze procentowej samochodów według pojemności silnika w całej aglomeracji dominują samochody małe i średnie do 1600cm sześciennych w Warszawie 76.4 % ,pod 75.%.Na koniec chciałbym przedstawić strukturę procentowa typów pojazdów w naszych gospodarstwach domowych. Dominują oczywiście prywatne osobowe `zarejestrowane na członka gospodarstwa domowego -średnio w aglomeracji 87.5 %,prywatnych osobowych innych jest 2.8 %, służbowych (firmowych )z „kratką 4 procent, służbowych ale bez kratki 3.9 procenta(chociaż w tej pozycji widać stołeczność Warszawy, tych służbowych jest o ponad jeden procent więcej),ciężarowych 1.8 % i co ważne ciężarowych w Warszawie jest więcej niż pod ,innych 0.1 %.

Motywacje podróży i podział zadań przewozowych czyli dokąd jedziemy

.Przeprowadzone na licznej statystycznej próbie badania ankietowe pozwalają na oszacowanie zachowań i oczekiwań użytkowników różnych środków transportu.Poniżej prezentuję wyniki opisujące motywacje w podróżach po obszarze metropolitalnym Warszawy i podział zadań przewozowych. W pieszych podróżach najczęstsze cele to :do domu-47.8%,zakupy-20.8.% i do szkoły -13.3%.Cel – do pracy to tylko 5.6 % za to widać że jesteśmy towarzyscy bowiem aż 3.8% to odprowadzanie. Pozostałe motywacje ( do hipermarketu ,na wyższą uczelnię ,rozrywka ,rekreacja ,wizyta towarzyska czy służbowa ,interesy) występują stosunkowo rzadko -poniżej 2 procent. Bardziej rozproszone są motywacje w podróżach niepieszych. Jeździmy najczęściej do domu-45.6 %,do pracy-23 %i na zakupy lub usługi 7.9%.Rzadziej niż pieszo jeździmy do szkoły-4.2 % za to z reguły dwukrotnie częściej niż przy podróżach pieszych do hipermarketu ,na wizyty ,pięciokrotnie więcej na wyższą uczelnię. Mężczyźni częściej udają się do pracy 21.8 (kobiety-17.5),do szkoły -6.7 (kobiety -5.6) i w sprawach służbowych. Kobiety co zrozumiałe częściej udają się na zakupy i z wizytą a także na wyższą uczelnię.
Przeprowadzono także analizę struktury motywacji podróży w zależności od rodzaju zajęcia i tak dla ucznia dwie kluczowe motywacje (ponad 80 % ) to do domu i do szkoły ,dla studenta do domu i na wyższą uczelnie to łącznie ponad 64 % wszystkich podróży ,dla pracownika najemnego podróże do domu i do pracy to 81.5%,przedstawiciele biznesu najczęściej - 72 % udawali się do domu i do pracy. Badani emeryci i renciści najczęściej udawali się do domu-47.2 % i uwaga tu niespodzianka na zakupy lub usługi – ponad 27 procent. Wśród bezrobotnych dominowały motywacje do domu 45 % i uwaga na zakupy i wizyty odpowiednio 15.6 i 10 procent.
Mieszkańcy Warszawy i okolic co piąta podróż odbywają pieszo przy czym najczęściej chodzą najmłodsi-w grupie 6-15 lat to blisko 60 %,najstarsi powyżej 60 lat ponad 26 .5 % a w między 16 a 60 lat około 15 procent. W podróżach niepieszych najczęściej korzystamy z autobusu miejskiego 35. 5 %,samochodu osobowego blisko 30 %,
tramwaju 14.3,autobusu miejskiego plus tramwaju -8.6%,metra 3.4 % i uwaga pociągi około 0 a rowerem 1.1 %.W gospodarstwach domowych posiadających jeden samochód osobowy 45 % podróży realizowane jest komunikacją publiczną. Najczęściej z komunikacji publicznej korzystają studenci-ponad 77 5,pracownicy najemni 56 % i bezrobotni blisko 55 %.Najrzadziej przedsiębiorcy zaledwie 17.4 procenta.
Udało się tez oszacować czas podróży w zależności od motywacji. Podróż do domu w Warszawie średnio trwała 39 minut, do pracy 38,do szkoły 25,na wyższą uczelnie 39 minut, na zakupy 28,do hipermarketu 30,podróże mające na celu rozrywkę lub rekreację 36 minut ,interesy 35 minut i wizyty 43 minuty. średni czas podróży niestety nam się w ostatnich latach zwiększa. We wszystkich motywacjach od 1993 roku zwiększył się średnio o 4 minuty. Mieszkańcy powiatów podwarszawskich średnio do domu jeżdżą 64 minuty ,do pracy 34,na zakupy 118 ,do hipermarketu 68 ,na wizytę 31 minut.
Jak pokazują badania w stolicy jak i pod trzymamy samochód blisko siebie –średni czas dojścia do miejsca postoju samochodu wynosi 2-3 minut. Dojście do przystanku komunikacji miejskiej zajmuje w Warszawie 5 minut pod Warszawą średnio 8-11 minut. W czasie podróży po Warszawie jej mieszkańcy rzadko się przesiadają. Blisko 50 procent podróżnych nie dokonuje przesiadek a tylko 10 procent przesiada się dwa lub więcej razy. Mieszkańcy okolic Warszawy najczęściej przesiadają się raz -41 % i aż 25 procent przesiada się dwa lub więcej razy.

Zbadano także napełnienie pojazdów przy określonej motywacji podróży. Niestety w podstawowych motywacjach podróży: do domu ,do pracy na zakupy napełnienie samochodu jest średnio na poziomie 1,4.oznacza to ,ze w jednym samochodzie statystycznie podróżuje niecałe półtorej osoby.
lubię naszą okolicę
Awatar użytkownika
piechocinski
 
Posty: 203
Rejestracja: sob mar 03, 2007 8:31 pm
Lokalizacja: iwiczna

Postautor: Martin » wt mar 20, 2007 10:48 am

Panie Januszu dziękujemy ślicznie za cenne i ciekawe informacje. Część informacji została użyta w informacji do serwisu: Przebudowa Puławskiej w Piasecznie z przekierowaniem do przeczytania dalszej części na forum.

Co miasto Piaseczno zrobiłoby bez Pana ;) Bylibyśmy nie doinformowani. Nawet oficjalna strona gminy Piaseczno korzysta z przesłanych przez Pana informacji i zamieszcza je na swojej stronie. Dziwne, że gmina dowiedziała się na końcu o przebudowie..., ale pozostawię to bez komentarza.
Marcin Borkowski [Martin]
- Kleks to najlepsze prywatne przedszkole w Piasecznie
- restauracja włoska La Nostra zaprasza
- usługi fotograficzne zapraszam na fotoblog ze zdjęciami
Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12641
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno


Wróć do Wolna strefa forum powiatu piaseczyńskiego

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości

cron