Sesje Rady Powiatu Piaseczyńskiego

W tej części forum umieszczajcie informacje dotyczące ogólnych spraw całego powiatu piaseczyńskiego. Jeżeli temat jest zbyt ogólny, aby opisać go na podforach poszczególnych gmin, to umieść go tutaj.

Moderator: GTW

Relacja I sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Postautor: Redakcja » czw lis 22, 2018 2:23 pm

Redakcja pisze:Sesja odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14.

Pierwszą sesję Rady Powiatu Piaseczyńskiego można oglądać on-line. Start: godz. 15.00 https://www.youtube.com/watch?v=ua0zWo2WSx0

Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11340
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Prezydium Rady Powiatu Piaseczyńskiego 2018-2023

Postautor: Redakcja » czw lis 22, 2018 7:43 pm

Obrazek

Prezydium Rady Powiatu Piaseczyńskiego na zdjęciu.

Starostą powiatu piaseczyńskiego został Ksewery Gut.
Wicestarostą został Zdzisław Lis.
Członkiem zarządu została Ewa Lubianiec.


Przewodniczącego Rady Powiatu został Włodzimierz Rasiński.
Wiceprzewodniczącą Rady została Iwona Jackowicz.
Wiceprzewodniczącym Rady został Rafał Jaszczak.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11340
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

III sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego - sesja budżetowa

Postautor: Redakcja » pn gru 17, 2018 5:19 pm

III sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego - sesja budżetowa

III sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego rozpocznie się 20 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 09:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14.

Program sesji zawiera następujące sprawy:

1. otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2. przyjęcie porządku obrad,
3. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
4. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
5. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 ,
6. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego:
- odczytanie treści projektu uchwały,
- odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Komisji Budżetu i Finansów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
7. rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok powiatu piaseczyńskiego:
- odczytanie treści projektu uchwały,
- przedstawienie opinii Komisji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
- odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Komisji Budżetu i Finansów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2019 rok powiatu piaseczyńskiego,
8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Piasecznie,
9. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Piaseczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok,
10. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń w budynku przy ul. Czajewicza 2/4 w Piasecznie na potrzeby PINB,
11. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Radnej do Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji,
12. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie wezwania Starosty Piaseczyńskiego do ustąpienia z urzędu,
13. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie wezwania Radnego Grzegorza Pruszczyka do zrzeczenia się mandatu Radnego a jeżeli to nie nastąpi do natychmiastowego wyjaśnienia kwestii łączenia przez Pana Grzegorza Pruszczyka mandatu Radnego z funkcją zastępcy kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej i ewentualnego wygaśnięcia mandatu radnego,
14. złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu,
15. złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między LV a III sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
16. interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
17. oświadczenia Radnych,
18. wystąpienia osób niebędących Radnymi,
19. zamknięcie sesji.

Link do projektów uchwał: http://bip.piaseczno.pl/public/?id=187774
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11340
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

IV Sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Postautor: Redakcja » czw sty 17, 2019 12:50 pm

IV sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego rozpocznie się 24 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Program sesji zawiera następujące sprawy:

1. otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2. przyjęcie porządku obrad,
3. przyjęcie projektu protokołu z I sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego
(projekt protokołu do wglądu w Dziale Obsługi Rady i Zarządu Powiatu),
4. przyjęcie projektu protokołu z II sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego
(projekt protokołu do wglądu w Dziale Obsługi Rady i Zarządu Powiatu),
5. przyjęcie projektu protokołu z III sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego
(projekt protokołu do wglądu w Dziale Obsługi Rady i Zarządu Powiatu),
6. przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Piaseczyński za 2018 rok (sprawozdanie w załączeniu),
7. przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2018 (sprawozdanie w załączeniu),
8. przedstawienie Uchwały Zarządu Nr 11/3/19 z dnia 14.01.2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Piaseczyńskiego raportu z wykonania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023, za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. (Uchwała Zarządu Nr 11/3/19 z dnia 14.01.2019 r. do wglądu w Dziale Obsługi Rady i Zarządu Powiatu),
9. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Grochowej (projekt uchwały
w załączeniu),
10. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Rady Powiatu na zbycie
z zasobu Powiatu Piaseczyńskiego nieruchomości położonej w gm. Góra Kalwaria oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 5/9 obr. Linin II,
oraz dz. nr 53/1 obr. Linin (projekt uchwały w załączeniu),
11. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej w obr. 18, m. Piaseczno (projekt uchwały w załączeniu),
12. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokali użytkowych w budynku przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie (projekt uchwały w załączeniu),
13. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LV/4/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 8 listopada 2018r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym (projekt uchwały w załączeniu),
14. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (projekt uchwały w załączeniu),
15. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu
i Finansów Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2019 rok (projekt uchwały w załączeniu),
16. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2019 rok (projekt uchwały w załączeniu),
17. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznej Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2019 rok (projekt uchwały w załączeniu),
18. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2019 rok (projekt uchwały w załączeniu),
19. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2019 rok (projekt uchwały w załączeniu),
20. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2019 rok (projekt uchwały
w załączeniu),
21. rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego Uchwałę Nr I/13/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania i określenia przedmiotu działania oraz ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (projekt uchwały w załączeniu),
22. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Radnego do Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji (projekt uchwały w załączeniu),
23. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Radnego do Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (projekt uchwały w załączeniu),
24. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Radnego do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (projekt uchwały w załączeniu),
25. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (projekt uchwały w załączeniu),
26. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie umocowania Pana Włodzimierza Rasińskiego – Przewodniczącego Rady Powiatu Piaseczyńskiego do reprezentowania Rady Powiatu Piaseczyńskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Warszawie z dnia 03 stycznia 2019 r., w tym udzielenia odpowiedzi na skargę, (projekt uchwały w załączeniu),
27. złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu (sprawozdanie w załączeniu),
28. złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między III
a IV sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego (sprawozdanie zostanie przedstawione na sesji),
29. interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
30. oświadczenia Radnych,
31. wystąpienia osób niebędących Radnymi,
32. zamknięcie sesji.
https://www.facebook.com/events/2245523575705331/
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11340
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

IV Sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Postautor: Redakcja » czw sty 24, 2019 2:47 pm

Redakcja pisze:IV sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego rozpocznie się 24 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

IV Sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego https://www.youtube.com/watch?v=klT2WTktC3c

Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11340
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

V sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Postautor: Redakcja » czw lut 21, 2019 3:41 pm

V sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego rozpocznie się 28 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14.

Program sesji zawiera następujące sprawy:

1. otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2. przyjęcie porządku obrad,
3. ślubowanie Radnej: Pani Katarzyny Strzeleckiej z listy nr 4 - KKW Platforma .Nowoczesna Koalicja Obywatelska
4. przyjęcie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie za 2018 rok,
5. przyjęcie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie za 2018 rok,
6. przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za rok 2018,
7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,
9. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Piaseczyńskiego za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny,
10. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piaseczyńskiego,
11. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie częściowego zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak w Górze Kalwarii z obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć,
12. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Powiat Piaseczyński w roku szkolnym 2019/2020,
13. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania sztandaru Zespołowi Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak w Górze Kalwarii,
14. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia umowy użyczenia Gminie Piaseczno części zabudowanej nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 17, w trybie bezprzetargowym,
15. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej gm. Góra Kalwaria obręb 1-02 Góra Kalwaria,
16. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działce ewid. Nr 37/26, stanowiącej nieruchomość Powiatu Piaseczyńskiego położonej gm. Góra Kalwaria obręb 1-02 Góra Kalwaria,
17. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej gm. Piaseczno obręb 0006 Bogatki,
18. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzenia dachu budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie,
19. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu piaseczyńskiego,
20. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego z członkostwa w komisji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
21. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnej z członkostwa w komisji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
22. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Radnej do Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji,
23. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Piaseczyńskiego,
24. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Piaseczyńskiego,
25. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Piaseczyńskiego,
26. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Piaseczyńskiego,
27. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Piaseczyńskiego,
28. przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Piaseczyńskiego z przeprowadzonej kontroli powiatowej jednostki tj. Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii zleconej Uchwałą Nr III/12/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 20 grudnia 2018 r.,
29. złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu,
30. złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między IV a V sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
31. interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
32. oświadczenia Radnych,
33. wystąpienia osób niebędących Radnymi,
34. zamknięcie sesji.

Materiały do rozpatrzenia na sesji Rady Powiatu dostępne są na http://bip.piaseczno.pl/public/?id=190262
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11340
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

V sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Postautor: Redakcja » czw lut 28, 2019 8:00 pm

Redakcja pisze:V sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego rozpocznie się 28 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14.

Nagranie V sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego https://www.youtube.com/watch?v=dZY-tu-TYK4

Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11340
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

VI sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Postautor: Redakcja » śr mar 27, 2019 8:38 pm

VI sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego rozpocznie się 28 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14.

Program sesji zawiera następujące sprawy:

1. otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2. przyjęcie porządku obrad,
3. przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Piaseczyńskiego za 2018 rok,
4. przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora Weterynarii w Piasecznie za 2018 rok,
5. przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie za rok 2018 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz sprawozdania za rok 2018 z realizacji zadań i efektów pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
6. przyjęcie projektu protokołu z IV sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
7. przyjęcie projektu protokołu z V sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
9. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,
10. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg,
11. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości środków na realizację budżetu obywatelskiego powiatu piaseczyńskiego,
12. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Piaseczyńskiego w 2019 rok,
13. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego stanowiącej dz. ewid. 37/23, 37/26,37/29 gm. Góra Kalwaria obręb 1-02 Góra Kalwaria,
14. w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu 5 pomieszczeń wraz z wyposażeniem w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii,
15. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury,
16. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piaseczyńskiego,
17. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Piaseczyńskiego,
18. złożenie sprawozdania z realizacji planu pracy Rady Powiatu Piaseczyńskiego za 2018 rok, w tym informacji o uczestnictwie Radnych w sesjach i posiedzeniach komisji w 2018 roku oraz sprawozdań z działalności Komisji stałych Rady Powiatu Piaseczyńskiego za 2018 rok,
19. złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu, złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między V a VI sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
20. interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
21. oświadczenia Radnych,
22. wystąpienia osób niebędących Radnymi,
23. zamknięcie sesji.

Materiały do rozpatrzenia na sesji Rady Powiatu dostępne na http://bip.piaseczno.pl/public/?id=191257

Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11340
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

VII sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Postautor: Redakcja » wt kwie 23, 2019 8:53 am

VII sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego rozpocznie się 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14.

Program sesji zawiera następujące sprawy:

1. otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2. przyjęcie porządku obrad,
3. przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie za 2018 rok,
4. przyjęcie projektu protokołu z VI sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
5. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
6. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,
7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,
8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego z członkostwa w komisji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
9. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Piaseczyńskiego,
10. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Piaseczyńskiego,
11. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Piaseczyńskiego,
12. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Piaseczyńskiego,
13. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Piaseczyńskiego,
14. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Piaseczyńskiego,
15. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Piaseczyńskiego,
16. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Piaseczyńskiego,
17. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Piaseczyńskiego,
18. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Piaseczyńskiego,
19. złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu,
20. złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między VI a VII sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego
21. interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
22. oświadczenia Radnych,
23. wystąpienia osób niebędących Radnymi,
24. zamknięcie sesji.

Materiały do rozpatrzenia na sesji Rady Powiatu dostępne są na http://bip.piaseczno.pl/public/?id=192271
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11340
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

X sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Postautor: Redakcja » wt cze 25, 2019 9:22 am

X sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego rozpocznie się 27 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14.

Program sesji zawiera następujące sprawy:

1. otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2. przyjęcie porządku obrad,
3. przyjęcie projektu protokołu z VII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
4. przyjęcie projektu protokołu z VIII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
5. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
6. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,
7. rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Piaseczyńskiego za 2018 rok (raport do wglądu na Stanowisku ds. obsługi Rady i Zarządu Powiatu),
a) debata nad raportem o stanie Powiatu Piaseczyńskiego za 2018 rok,
b) uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego wotum zaufania,
8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Piaseczyńskiego za 2018 rok,
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do informacji o wykonaniu budżetu,
b) przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania z wykonania budżetu,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej,
9. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,
10. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli,
11. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych,
12. przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Piaseczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok,
13. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie upamiętnienia 40 rocznicy pierwszej Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny,
14. złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu,
15. złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między VII a X sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
16. interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
17. oświadczenia Radnych,
18. wystąpienia osób niebędących Radnymi,
19. zamknięcie sesji.

Materiały do rozpatrzenia na sesji Rady Powiatu dostępne są tutaj http://bip.piaseczno.pl/public/?id=194952
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11340
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

XI sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Postautor: Redakcja » sob sie 03, 2019 11:13 am

We wtorek, 6 sierpnia odbędzie się XI, zwołana na wniosek Zarządu, sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego. Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz.17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5.

Program sesji zawiera następujące sprawy:

1. otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego
3. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
4. zamknięcie sesji.


Materiały do rozpatrzenia na sesji Rady Powiatu dostępne są na http://bip.piaseczno.pl/public/?id=196357
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11340
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Poprzednia

Wróć do Sprawy ogólne powiatu piaseczyńskiego

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości

cron