Sesje Rady Miejskiej w Piasecznie

Pisz tutaj o wszystkim co działo się przez ostatnich parę tygodni w gminie Piaseczno, oraz o tym co wydarzyć się może.

Moderator: GTW

XLV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » śr mar 21, 2018 9:51 am

Redakcja pisze:Uprzejmie zawiadamiam Panią/Pana, że w dniu 21 marca 2018 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XLV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5

Osoby, które nie mogą pojawić się na sesji, zachęcamy do oglądania transmisji na żywo: https://www.youtube.com/watch?v=r2chHBJNt78

Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 10071
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

XLVI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » wt kwie 17, 2018 9:08 am

UMiG Piaseczno zawiadamia, że w dniu 18 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XLVI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21.03.2018 r.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań podejmowanych do obecnej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji przez Radnych.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 19.12.2017 r.(dot. zwiększenia wydatków o kwotę 40.000,-)
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 19.12.2017 (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 108.000,-)
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w
Piasecznie z dnia 19.12.2017 (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 598.700,-)
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w
Piasecznie z dnia 19.12.2017 (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 41.360,-)
9.5 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w
Piasecznie z dnia 19.12.2017 (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 6.040.000,-)
9.6 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w
Piasecznie z dnia 19.12.2017 (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 255.000,_)
9.7 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w
Piasecznie z dnia 19.12.2017(dot. zwiększenia wydatków o 24.000,-)
9.8 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w
Piasecznie z dnia 19.12.2017(dot. zwiększenia wydatków 2.515.135,-)
9.9 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w
Piasecznie z dnia 19.12.2017(dot. zwiększenia wydatków o kwotę 2.740.200,-)
9.10 W sprawie zmiany uchwały nr 1276/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.12.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2018-2028
9.11 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w obr. 39, oznaczonej jako działki nr 26/2 i 26/3.
9.12 W sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Wólka Kozodawska gm. Piaseczno, oznaczonej jako działka nr ewid. 293/26.
9.13 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 23/6, 25/6, 26/12, 21/3, 29/21, obr. 38 miasto Piaseczno.
9.14 W sprawie nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości położonych w miejscowości Chojnów gm. Piaseczno.
9.15 W sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gminnej, położonej w obr. 16 m. Piaseczno.
9.16 W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. 34 m. Piaseczno przy ul. Dunikowskiego.
9.17 W sprawie wyrażania zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ewid. 15/36, położonej w Bąkówce przy ul. Lipowej.
9.18 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargu nieograniczonego części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ewid. 27, obręb 78, położonej w Piasecznie przy ul. Al. Brzóz
9.19 W sprawie nieodpłatnego zbycia udziału w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 62 w obr. 40 m. Piaseczno
9.20 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia w trybie bezprzetargowym na lokal użytkowy, usytuowany na parterze w budynku przy ul. Szkolnej 9 w Piasecznie.
9.21 W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego, o pow. 27,50 m2, usytuowanego w budynku przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie na okres 5 lat
9.22 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1484/XLVIII/2014 z dnia 02.07.2014r. (Dz.Urz.Woj.Maz. poz.9231 z dnia 07.10.2014r) w granicach terenu urbanistycznego oznaczonego w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3UO.
9.23 W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głosków – część I.
9.24 W sprawie uchwalenia zmiany m.p.z.p. cześci m. Piaseczna dla obszaru wyznaczonego od zachodu, północy i wschodu granicą administracyjną z gminą Lesznowola oraz od południa osią istniejącej ul. Orężnej uchwalonego uchwałą Nr 359/XIV/2007 RM w Piasecznie z dnia 17.10.2007r
9.25 W sprawie podziału Gminy Piaseczno na stałe obwody głosowania.
9.26 W sprawie ustanowienia godności: „Honorowy Obywatel Gminy Piaseczno” i „Zasłużony dla Gminy Piaseczno” oraz ustalenia zasad i trybu ich przyznawania.
9.27 W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Cyfrowe Usługi Miast”
9.28 W sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 w oparciu o analizę lokalnej sytuacji i demograficznej.
9.29 W sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Piaseczno
9.30 W sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Józefosławiu ul. Kameralna 11, 05-509 Piaseczno
9.31 W sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 1 im. 4 Pomorskiej Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego w Piasecznie, ul. Świętojańska 18, 05-500 Piaseczno
9.32 W sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Piaseczno
9.33 W sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Piasecznie
9.34 W sprawie wyrażenia woli udziału Gminy Piaseczno w Ofercie Warszawa +
10 Wolne wnioski.
11 Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 10071
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

XLVI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » śr kwie 18, 2018 8:52 am

Redakcja pisze:UMiG Piaseczno zawiadamia, że w dniu 18 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XLVI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5

Osoby, które nie mogą pojawić się na sesji, zachęcamy do oglądania transmisji na łamach serwisu: https://www.youtube.com/watch?v=YWmAOByTD2Y

Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 10071
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

47 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » wt maja 08, 2018 7:09 am

W dniu 16 maja 2018 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XLVII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji z dnia 18.04.2018 r. Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań podejmowanych do obecnej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji przez Radnych.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r (dot. zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 43.050,00 zł na wniosek Ref. ZE).
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 2 023 440,- zł)
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 54 424,- zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 557 424,- zł.)
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 25 602,- zł na wniosek CUW).
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r (dot. zwiększenia wydatków na łączną kwotę 67 970,- zł na wniosek Wydziału PM /17.970zł/ oraz na wniosek GOSiR /30.000zł/)
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 154 000,- zł na wniosek Wydziału UTP)
9.7 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 4 900,- zł na wniosek sołectwa miejscowości Kamionka)
9.8 W sprawie pomocy rzeczowej dla powiatu piaseczyńskiego na wykonanie koncepcji formy uspokojenia ruchu na drodze powiatowej.
9.9 W sprawie zmiany uchwały nr 1276/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.12.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2018-2028
9.10 W sprawie zmiany uchwały nr 614/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie na Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie i nadania Statutu.
9.11 W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 44,08 m2 usytuowanego w budynku położonym przy ul. Warszawskiej 1, w Piasecznie na czas nieoznaczony.
9.12 W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego p o pow. 7,10m2 usytuowanego w budynku położonym przy ul. Wojska Polskiego 7 w Piasecznie na okres 3 lat.
9.13 W sprawie zaakceptowania projektu uchwały Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie podziału Powiatu Piaseczyńskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach – w części dotyczącej podziału Gminy Piaseczno na dwa okręgi wyborcze.
9.14 W sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu sołectw.
9.15 W sprawie zmian w uchwale nr 1366/XLI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Piaseczno na stałe obwody głosowania.
9.16 W sprawie określenia strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ich bagażu taksówkami na terenie miasta i gminy Piaseczno
9.17 W sprawie wyrażenia woli złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcie do realizacji określonego w studiu wykonalności przedsięwzięcia realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Prioryte1towa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.
9.18 W sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa wchodzącego w skład grupy uznanej za pomnik przyrody.
9.19 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Józefosław gm. Piaseczno, oznaczonej jako działka nr 310.
9.20 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid. 2 obr. 40.
9.21 W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki ew. 137 i 138/1, obr. Głosków, gm. Piaseczno.
9.22 W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid. 6/20 obr. 26.
9.23 W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid. 6/19 obr. 26.
9.24 W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid. 6/18 obr. 26.
9.25 W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid. 6/17 obr. 26.
9.26 W sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego prawa własności niezabudowanych działek nr 127/25 w Bobrowcu i nr 115/10 w Jesówce.
9.27 W sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. na dz. 12/1 oraz 13 w Głoskowie.
9.28 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ew. 157/3, położonej w Wólce Prackiej.
9.29 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Dworskiej i Herbacianej Róży w obrębie geodezyjnym Wólka Kozodawska.
9.30 W sprawie nadania nazwy UROKLIWA ulicy położonej we wsi Bąkówka w gminie Piaseczno.
9.31 W sprawie nadania nazwy KALINY ulicy położonej we wsi Henryków Urocze w gminie Piaseczno.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 10071
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

47 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » śr maja 16, 2018 8:46 am

Redakcja pisze:W dniu 16 maja 2018 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XLVII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Osoby, które nie mogą pojawić się na sesji, zachęcamy do oglądania transmisji na łamach serwisu: www.youtube.com/watch?v=L0jCBprpguk

Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 10071
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

48 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » pt maja 25, 2018 10:57 am

Zawiadomienie o 48 sesji Rady Miejskiej w dniu 13 czerwca 2018 r.

W dniu 13.06.2018 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XLVII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16.05.2018 r.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji przez radnych.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.

9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piaseczno za rok 2017:
9.1. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do informacji o wykonaniu budżetu
9.2. przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania z wykonania budżetu
9.3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej
9.4. dyskusja
9.5. odczytanie projektu uchwały i głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017
9.6. odczytanie projektu uchwały i głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

10. Bieżące uchwały:
10.1 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. zwiększenia wydatków o 306.765,-zł
10.2 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. zwiększenia wydatków o 38.500,- zł
10.3 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. zwiększenia wydatków o 1.378.987,- zł
10.4 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. zwiększenia wydatków o 1.459.000,- zł
10.5.w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. rachunku dochodów samorządowych JB – CUW
10.6 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. zwiększenia wydatków o 39.966,- zł
10.7 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. zwiększenia wydatków o 6.586.496,- zł
10.8 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaseczno dla jednostek OSP w Piasecznie
10.9 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. zwiększenia wydatków o 6600 zł dla OSP
10.10 W sprawie zmiany uchwały nr 1276/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.12.2017r w sprawie WPF Gminy Piaseczno na lata 2018 – 2028
10.11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Piasecznie za rok 2017
10.12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie za rok 2017
10.13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Piasecznie za 2017 rok
10.14 w sprawie skargi A.J. na odmowę przeniesienia przez Gminę Piaseczno ogrodzenia i bramy automatycznej skarżącego do nowej linii rozgraniczającej
10.15 w sprawie skargi R.W. na negatywne stanowisko Burmistrza M i G Piaseczno kwestii udostępnienia aplikacji modułu SDI i udzielenie odmowy w formie zwykłego stanowiska zamiast decyzji administracyjnej
10.16 W sprawie nadania nazwy SŁONECZNEJ POLANY ulicy położonej we wsi Mieszkowo w gminie Piaseczno.
10.17 w sprawie nadania nazwy PORANNA ulicy położonej we wsi Józefosław w gminie Piaseczno.
10.18 w sprawie nadania nazwy MOZAIKOWA ulicy położonej we wsi Józefosław w gminie Piaseczno.
10.19 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości położonych w miejscowościach Józefosław i Julianów gm. Piaseczno, stanowiących ulicę Cyraneczki.
10.20 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno niezabudowanej działki nr 63/4 obr. 20 położonej w Piasecznie przy ul. Zgoda.
10.21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 200/19 położonej w Głoskowie w gminie Piaseczno.
10.22 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu o pow. ok. 240 m2, stanowiącego część działek ozn. nr 83/3, 89/90 obr. 33, położonych w Piasecznie przy ul. Gojawiczyńskiej
10.23 w sprawie wprowadzenia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Piaseczno oraz wsparcia działań dla kreowania ich pozytywnego wizerunku.

11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 10071
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

48 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » śr cze 13, 2018 8:50 am

Redakcja pisze:Zawiadomienie o 48 sesji Rady Miejskiej w dniu 13 czerwca 2018 r.
W dniu 13.06.2018 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Osoby, które nie mogą pojawić się na sesji, zachęcamy do oglądania transmisji online na łamach serwisu: www.youtube.com/watch?v=Ol43IaDFsig

Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 10071
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Poprzednia

Wróć do Piaseczno: wydarzenia, informacje

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 4 gości