Sesje Rady Miejskiej w Piasecznie

Pisz tutaj o wszystkim co działo się przez ostatnich parę tygodni w gminie Piaseczno, oraz o tym co wydarzyć się może.

Moderator: GTW

V sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » śr lut 13, 2019 7:27 pm

Redakcja pisze:Uprzejmie zawiadamiam Panią/Pana, że w dniu 13 lutego 2019 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie

Nagranie z V Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie https://www.youtube.com/watch?v=MFxDcVMzR90

Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Postautor: Redakcja » czw lut 21, 2019 11:35 am

Uprzejmie zawiadamiamy, że na dzień 25.02.2019 r. na godz. 16:30 /poniedziałek/ zwoływana jest VI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Piasecznie. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5.

1. Otwarcie sesji.
2. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ryczałtowej stawki za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
3. Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno.
4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 42/IV/2019 z dnia 16.01.2019r z póź.zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2019-2029.
6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna w granicach terenu urbanistycznego oznaczonego w obowiązującym mpzp symbolem 2P-S/U etap I
7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
8. Zamknięcie sesji .

Wydarzenie na fb: http://www.facebook.com/events/321157818514877/
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Postautor: Redakcja » pn lut 25, 2019 4:48 pm

Redakcja pisze:Uprzejmie zawiadamiamy, że na dzień 25.02.2019 r. na godz. 16:30 /poniedziałek/ zwoływana jest VI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Piasecznie. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5.

VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej na żywo: https://www.youtube.com/watch?v=IHQ4y1SH_II

Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

VII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » wt mar 05, 2019 2:03 pm

Obrazek

13 marca 2019 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się VII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z V i VI sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.

6. Bieżące uchwały:
1. W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 89.885,00 zł na wniosek GOSiR
2. W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 39.493,00 zł ).
3. W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 395.000,00 zł na wniosek Wydz. UTP).
4. W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 670.000,00 zł).
5. W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 154.000,00 zł na wniosek Wydz. UTP)).
6. W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Konstancin-Jeziorna.
7. W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r ( dot. zmiany planu wydatków Rachunku Dochodów SJB)
8. W sprawie zmiany uchwały nr 67/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Piaseczyńskiego.
9. W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 44.588,00 zł na wniosek Wydz. ADK dot. projektu Cyfrowe Usługi Miast)
10. W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 4.004.400,00 zł na wniosek CUW)
11. W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 5.709.500,00 zł)
12. w sprawie zmiany uchwały nr 42/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2019-2029
13. W sprawie wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności sześciu lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku przy ul. Kusocińskiego 6 w Piasecznie wraz z udziałami w prawie własności nieruchomości wspólnej położonej w Piasecznie.
14. W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności części niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Józefosław.
15. W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ozn. nr ewid. 411/5, położonej w Złotokłosie.
16. W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 441 położonej we wsi Jazgarzew.
17. W sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 418/XVIII/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna (Zalesie Dolne) obejmującej obszar działki ozn. nr ew. 53 z obrębu 50.
18. W sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta i Gminy Piaseczno
19. W sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie.
20. W sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2022.
21. W sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Piaseczno konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie jako części budżetu Gminy Piaseczno na rok 2020.
22. W sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
23. W sprawie zmiany uchwały nr 614/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie zmiany nazwy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie na Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie i nadania Statutu.
24. W sprawie przyjęcia „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piaseczno w 2019r.
25. W sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 5 im. K.K. Baczyńskiego w Piasecznie.
26. W sprawie przekształcenia Przedszkola nr 5 w Piasecznie.
27. W sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piasecznie z siedzibą w Piasecznie.
28. W sprawie przekształcenia Przedszkola nr 10 w Piasecznie.
29. W sprawie zmiany uchwały nr 1401/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
30. W sprawie ustalenia regulaminu korzystania z parku miejskiego przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu.
31. W sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023
32. W sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w obrębie strefy ochronnej pomnika przyrody

7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

VIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » śr kwie 10, 2019 5:09 pm

10 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 13.03.2019 r.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
6. Bieżące uchwały:
6.1 W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r. (dot. zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 1.440,00 zł na wniosek Wydz. SS).
6.2 W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r. (dot. zwiększenia przychodów z tyt. wolnych środków o kwotę 610.286,00 zł).
6.3 W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r. (dot. zwiększenia dochodów z tyt. niezrealizowanych wydatków niewygasających o kwotę 578.646,00 zł).
6.4 W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r. (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 153.624,00 zł na wniosek CUW).
6.5 W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r. (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 227 856,00 zł).
6.6 W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r. (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 476.000,00 zł).
6.7 W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r. (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 100.000,00 zł).
6.8 W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego (kwota dofinansowania 267.218,00 zł na wniosek IT).
6.9 W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r. (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 1.780.000,00 zł).
6.10 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaseczna dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotokłosie.
6.11 W sprawie zaciągnięcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki długoterminowej (kwota 2.200.000,00 zł. wniosek ZK, związany z zakupem dwóch samochodów pożarniczych dla jednostek OSP).
6.12 W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r. (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 2.600.000,00 zł na wniosek ZK).
6.13 W sprawie zmiany uchwały nr 42/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2019-2029.
6.14 W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do podpisania porozumienia z Gminą Lesznowola, dotyczącego powierzenia przez Gminę Piaseczno Gminie Lesznowola części zadań związanych z publicznym transportem zbiorowym.
6.15 W sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Piaseczno konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie jako części budżetu Gminy Piaseczno na rok 2020.
6.16 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno niezabudowanej nieruchomości położonej w obr 16 m. Piaseczno oznaczonej nr ewid. 32/16.
6.17 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ewid. nr 2 obr. 63 m. Piaseczno położonej przy ul. Modrzewiowej.
6.18 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działek ewid. nr 436/1 oraz 8/3 położonych w Zalesiu Górnym przy zbiegu ul. Koralowych Dębów i ul. Pionierów.
6.19 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ewid. nr 18/74 obr. 17 m. Piaseczno.
6.20 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki ewid. nr 353/2, obr 24 m. Piaseczno.
6.21 W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 40/3 o pow. 273 m2 położonej w obr. 16 miasta Piaseczno.
6.22 W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 Ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Siedliska, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1240/XLII/2009 z dnia 16 grudnia 2009r. w zakresie działek nr ew 117/4, 117/5, 120/9, 120/10.
6.23 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 126/VII/2007 z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Henryków Urocze.
6.24 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1439/XLVIII/2010 z dnia 16.06.2010 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Żeromskiego, Kilińskiego, Sierakowskiego, Warszawską, Młynarską i Puławską w granicach obszaru urbanistycznego oznaczonego symbolem 1U.
6.25 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru obejmującego działki ozn. nr ew. 22 i 24 z obr. 16.
6.26 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Mieszkowo
6.27 W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 23,92 m2 usytuowanego w piwnicy w budynku administracyjnym Cmentarza Komunalnego w Piasecznie przy ul. Julianowskiej 27.
6.28 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na lokal użytkowy, usytuowany na parterze w budynku przy ul. Szkolnej 9 w Piasecznie.
6.29 W sprawie zmiany uchwały nr 129/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie.
6.30 W sprawie zmiany uchwały nr 650/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie powołania Rady Oświatowej działającej przy Radzie Miejskiej w Piasecznie.
6.31 W sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
6.32 W sprawie zmiany składów osobowych komisji problemowych Rady Miejskiej w Piasecznie

7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

------------

VIII Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie https://www.youtube.com/watch?v=s4hFUUgEt9M

Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

IX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » czw maja 16, 2019 6:47 am

IX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

15 maja 2019 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1. W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 1000 zł )
2. W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 232.558,- zł)
3. W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaseczno dla jednostki OSP w Złotokłosie
4. W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 6000 zł na wniosek Referatu ZK)
5. W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 18.000,- zł)
6. W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r ( dot. zwiększenia wydatków o kwotę 80.000,- zł)
7. W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 16.850,- zł)
8. w sprawie zmiany uchwały nr 42/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2019-2029
9. W sprawie nabycia przez Gminę Piaseczno prawa własności nieruchomości położonej w Kamionce.
10. W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Józefosław.
11. W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. 87 obr. 50 m. Piaseczno oraz nieodpłatne przeniesienie własności budynku na niej posadowionego.
12. W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ewid. Nr 56, Obr. 56 położonej przy ul. Paprociowej 2
13. W sprawie zmiany uchwały nr 135/VII/2019 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie.
14. W sprawie zmiany uchwały nr 136/VII/2019 w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 5 w Piasecznie.
15. W sprawie zmiany uchwały nr 138/VII/2019 w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 10 w Piasecznie.
16. W sprawie nadania nazwy ZNAJOMA ulicy położonej we wsi Bobrowiec w gminie Piaseczno.
17. W sprawie nadania nazwy UGODOWA ulicy położonej we wsi Antoninów w gminie Piaseczno.
18. W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 718/XXVI/2012 z dnia 24 października 2012r zmienionej uchwałą nr 1567/LI/2014 z dnia 15 października 2014r oraz uchwałą nr 1439/XLVII/2018 z dnia 16 maja 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obrębu ewidencyjnego Pęchery oraz części terenu obrębu ewidencyjnego Pęchery-Łbiska PGR.
19. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Henryków Urocze – etap V.
20. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym PGR Runów 0034 oraz części terenu w obrębie ewidencyjnym Runów 0033 – Etap I.
21. W sprawie zmiany Uchwały nr 102/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ryczałtowej stawki za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tej uchwale.
22. W sprawie skargi Arkadiusz M. na odmowę udostępnienia przez Szkołę Podstawową w Józefosławiu danych osobowych jego syna uczęszczającego do tej placówki.

7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad.


Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

XI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » czw cze 06, 2019 10:22 am

Uprzejmie zawiadamiam Panią/Pana, że w dniu 14.06.2019 r. (piątek) o godz. 9:30 odbędzie się XI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z IX i X sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
6. Raport o stanie gminy:
6.1 przedstawienie „Raportu o stanie gminy”;
6.2 debata dotycząca „Raportu o stanie gminy”;
6.3 uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno wotum zaufania.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piaseczno za rok 2018:
7.1 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do informacji o wykonaniu budżetu;
7.2 przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania z wykonania budżetu;
7.3 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej;
7.4 dyskusja;
7.5 odczytanie projektu uchwały i głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018;
7.6 odczytanie projektu uchwały i głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.

8. Bieżące uchwały:
8.1 sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Piasecznie za 2018 rok
8.2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Piasecznie za rok 2018
8.3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie za rok 2018
8.4 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 1 189 325 zł).
8.5 w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 35 732 zł).
8.6 w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 320 000 zł).
8.7 w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 238 574 zł).
8.8 w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 140 000 zł).
8.9 w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 15 190 zł).
8.10 w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r – Rachunek dochodów SJB.
8.11 w sprawie zmiany uchwały nr 42/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2019-2029
8.12 W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności nieruchomości oznaczonej nr 14/6 położonej w obr. 39 m. Piaseczno przy ul. Wojska Polskiego.
8.13 W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid. 7/1 położonej w obr. 41 m. Piaseczno przy ul. Kościuszki 15.
8.14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania dla terenu w obrębie ewidencyjnym PGR Runów 0034 oraz części terenu w obrębie ewidencyjnym Runów 0033 – Etap I
8.15 w sprawie nadania nazwy PORANNA ulicy położonej we wsi Józefosław w gminie Piaseczno
8.16 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 oznaczonej jako działka o nr Ew. 58/2obręb20 stanowiącej własność Gminy Piaseczno.
9. Wolne wnioski.
10 . Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

XI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » pt cze 14, 2019 8:44 am

Redakcja pisze:Uprzejmie zawiadamiam Panią/Pana, że w dniu 14.06.2019 r. (piątek) o godz. 9:30 odbędzie się XI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5

XI Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie na żywo https://www.youtube.com/watch?v=2kybQs5mR_I

Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

XII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » śr cze 26, 2019 11:58 am

W dniu 3 lipca 2019 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.

6. Bieżące uchwały:
1. W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 tycznia 2019r (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 275.000,00 zł )
2. W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 152.005,00 zł na wniosek CUW )
3. W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 292.000,00 zł)
4. w sprawie zmiany uchwały nr 42/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2019-2029
5. w sprawie zmiany uchwały Nr 52/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej nr 19/8,obr.12 położonej w Piasecznie przy ul. Sękocińskiej
6. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Karolin PGR
7. w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Głosków gm. Piaseczno, oznaczonej jako działka nr 17/2
8. w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Józefosław
9. w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych nie będących drogami publicznymi, stanowiących własność , będących w użytkowaniu wieczystym bądź współużytkowniku wieczystym Gminy Piaseczno
10. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki ew. 137 i 138/1, obr. Głosków gm. Piaseczno
11. w sprawie zmiany m.p.z.p. częsi m. Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami Armii Krajowej, Żeromskiego, Kilińskiego, Sierakowskiego, Warszawską, Młynarską i Puławską, zatwierdzonego uchwałą RM w Piasecznie Nr 1439/XLVIII/2010 z dnia 16.06.2010r w granicach terenu oznaczonego w obowiązującym planie symbolem 1MW
12. w sprawie skargi Waldemara M. na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej uchwałą Nr 102/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019r
13. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych będących własnością Gminy Piaseczno
14. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w miejscach zamieszkania

7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

XII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » śr lip 03, 2019 8:44 am

Redakcja pisze:W dniu 3 lipca 2019 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie

XII Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 3 lipca 2019 r

Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

XIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » wt sie 20, 2019 2:33 pm

28 sierpnia 2019 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
6. Bieżące uchwały:
6.1 W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. planu finansowego na 2019r.).
6.2 W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 213.840,00 zł).
6.3 W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 519.123,00 zł).
6.4 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaseczno dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotokłosie.
6.5 W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 300 000,00 zł).
6.6 W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 105.000,00 zł na wniosek Wydz. INW).
6.7 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaseczno dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnowie.
6.8 W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 8.500,00 zł na wniosek Ref. ZK)
6.9 W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 708 969,00 zł).
6.10 W sprawie zmiany uchwały nr 42/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2019-2029
6.11 W sprawie zmiany uchwały nr 887/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.01.2009r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Piaseczno poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
6.12 W sprawie zmiany Statutu Gminy Piaseczno.
6.13 W sprawie skargi Komitetu Społecznego Mieszkańców Wsi Kuleszówka do Spraw Rozwoju Wsi Kuleszówka na zaniechanie i opieszałość Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w wykonaniu uchwały nr 1190/XL/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 listopada 2013r. o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kuleszówka.
6.14 W sprawie ponownej skargi T.B. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie przeciwdziałaniu skutkom naruszenia stosunków wodnych w wyniku inwestycji budowlanych w rejonie ulicy Tukanów w Piasecznie.
6.15 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Julianów gm. Piaseczno, oznaczonej nr ew. 127/4.
6.16 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie 39, w mieście Piaseczno.
6.17 W sprawie zmiany uchwały nr 1387/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.04.2018r.
6.18 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1006/XXXV/2013 z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Chylice oraz części wsi Siedliska.
6.19 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław etap II.
6.20 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1170/XXXIX/2017 z dnia 18 października 2017r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla rejonu centrum miasta.
6.21 W sprawie nadania nazwy ŻYTNIA ulicy położonej w Piasecznie.
6.22 W sprawie zmiany uchwały ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Piaseczno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
6.23 W sprawie zmiany uchwały nr 108/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę w obszarze Gminy Piaseczno.
6.24 W sprawie zmiany uchwały w sprawie szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.
6.25 W sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
6.26 W sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023.
6.27 W sprawie zaciągnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023.
6.28 W sprawie zmiany uchwały nr 10/II/2018 zmienionej Uchwałą nr 63 /IV/2019 Rady Miejskiej w sprawie powołania Przewodniczących komisji Rady Miejskiej w Piasecznie.
6.29 W sprawie zmiany składów osobowych komisji problemowych Rady Miejskiej w Piasecznie.
7 Wolne wnioski
8 Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

XIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » śr sie 28, 2019 8:36 am

Redakcja pisze:28 sierpnia 2019 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

XIV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » śr wrz 11, 2019 10:17 am

Uprzejmie zawiadamiam Panią/Pana, że w dniu 18 września 2019 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
6. Bieżące uchwały:
6.1 W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia wydatków budżetu o kw. 90.464,-zł)
6.2 W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia wydatków budżetu o kw. 504.850,00 na wniosek MGOPS)
6.3 W sprawie emisji obligacji Gminy Piaseczno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
6.4 W sprawie zmiany uchwały nr 42/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2019-2029
6.5 W sprawie skargi H.M. na zaniedbania ze strony organu wykonawczego gminy w zakresie realizacji uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 480/XVIII/2016 z 17.02.2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piaseczna dla dz. o nr ew. 63/2.
6.6 W sprawie zmiany uchwały nr 1526/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie, zmienionej uchwała nr 228/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 roku.
6.7 W sprawie przystąpienia do realizacji pomocy Programu „Opieka wytchnienia” – edycja 2019.
6.8 W sprawie nadania nazwy REKREACYJNA ulicy położonej we wsi Józefosław w gminie Piaseczno.
6.9 W sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno teren śródmieścia etap I zatwierdzonego uchwałą nr 365/XVI/2003 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 listopada 2003r. podjętej uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 931/XXXIII/2013 z dnia 17 kwietnia 2013r.
6.10 W sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Antoninów - Mieszkowo zatwierdzonego uchwałą nr 1403/XLVII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.05.2010r oraz uchwałą nr 1438/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16.06.2010r. dla obszaru określonego w uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie nr 212/X/2011 z dnia 6.07.2011r.
6.11 W sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla dz. Ew. nr 63/2 obręb 20 przy ul. Zgoda
6.12 W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Piaseczyńskie przedszkolaki – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Piaseczno”.

7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

XV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » pn paź 07, 2019 1:06 pm

16 października 2019 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
6. Bieżące uchwały:
6.1 W sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia Pani E.W.Ł. na ławnika, z uwagi na niespełnienie wymagań formalnych.
6.2 W sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia Pani B.S. na ławnika, z uwagi na niespełnienie wymagań formalnych.
6.3 W sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia Pani J.K.Z. na ławnika, z uwagi na niespełnienie wymagań formalnych.
6.4 W sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023.
6.5 W sprawie zmiany uchwały nr 313_XIV_2019 z dn. 18.09.2019r. w sprawie emisji obligacji.
6.6 W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia wydatków budżetu o kwota 31.102,-zł na wniosek ADK).
6.7 W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. plan wydatków w Rachunku Dochodów JST na wniosek CUW).
6.8 W sprawie zmiany uchwały nr 42/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2019-2029.
6.9 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ewid. nr 14/75, obr. 17 m. Piaseczno.
6.10 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ewid. nr 14, obr. 69 położonej w Piasecznie przy ul. Skrzetuskiego 25 oraz części działki nr 6 obr. 9 poł. w Piasecznie przy ul. Geodetów 178.
6.11 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ewid. nr 56 obr. 56 m. Piaseczno położonej przy ul. Paprociowej 2 i 4.
6.12 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ewid. nr 56, obr. 56 m. Piaseczno położonej przy ul. Paprociowej 2.
6.13 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych nr 3/20, nr 228 , nr 227, obr. 3 położonych w Piasecznie przy ul. Geodetów.
6.14 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ewid. nr 39, obr. 56 położonej w Piasecznie przy ul. Jerozolimskiej 16.
6.15 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ewid. nr 14/3, obr. 21 położonej w Piasecznie przy ul. Julianowskiej.
6.16 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 119/10 oraz części działki nr 118/16, obr. Józefosław położonych w rejonie ul. Jutrzenki i ul. XXI wieku.
6.17 W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid. 6, położonej w obr. 40 m. Piaseczno u zbiegu ulic Kościuszki i Nadarzyńskiej.
6.18 W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki nr ewid. 115/65 i 115/66, położonej w obr. 35 m. Piaseczno przy ul. Danuty Siedzikówny „Inki”.
6.19 W sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Jastrzębie gm. Piaseczno, oznaczonej nr ew. 95/12.
6.20 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w obr. Józefosław.
6.21 W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obrębu ewidencyjnego Pęchery oraz części terenu obrębu ewidencyjnego Pęchery-Łbiska PGR.
6.22 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głosków.
6.23 W sprawie nadania nazwy rondo „BITWY POD GOŁKOWEM 1794R” położonemu na granicy miasta Piaseczno i wsi Gołków w gminie Piaseczno.
6.24 W sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych będących własnością Gminy Piaseczno.
6.25 W sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa wchodzącego w skład grupy uznawanej za pomnik przyrody.
6.26 W sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
6.27 W sprawie zmiany składów osobowych komisji problemowych Rady Miejskiej w Piasecznie.
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

XV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » śr paź 16, 2019 11:11 am

Redakcja pisze:16 października 2019 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie

Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

PoprzedniaNastępna

Wróć do Piaseczno: wydarzenia, informacje

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości