Sesje Rady Powiatu Piaseczyńskiego

W tej części forum umieszczajcie informacje dotyczące ogólnych spraw całego powiatu piaseczyńskiego. Jeżeli temat jest zbyt ogólny, aby opisać go na podforach poszczególnych gmin, to umieść go tutaj.

Moderator: GTW

Sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Postautor: Redakcja » wt sty 02, 2018 8:00 pm

Obrazek

41. sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego odbędzie się w poniedziałek 8 stycznia 2018 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14.

Program sesji zawiera następujące sprawy:

1) otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
4) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
5) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części działki ewid. nr 52/2, obr. 19 m. Piaseczno,
6) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego zabudowanej nieruchomości położonej w Wilczej Górze, gm. Lesznowola,
7) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego nieruchomości składającej się z działek o numerach ewid. 24/7 i 29/13 z obrębu 9-02 m. Góra Kalwaria,
8 ) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Członka Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego,
9) interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
10) oświadczenia Radnych,
11) wystąpienia osób niebędących Radnymi,
12) zamknięcie sesji.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11347
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Postautor: Redakcja » pn lut 05, 2018 7:34 pm

42. sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego odbędzie się w środę 7 lutego 2018 roku o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14.

Program sesji zawiera następujące sprawy:

1) otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za rok 2017,
4) przyjęcie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego za rok 2017,
5) przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Piaseczyński za 2017 rok,
6) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokali użytkowych w budynku przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie,
7) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie w trybie bezprzetargowym 5 pomieszczeń z węzłem sanitarnym oraz zapleczem socjalnym w budynku będącym we władaniu Domy Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii,
8 ) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie części powierzchni dachowej budynku przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie,
9) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ponowne użyczenie Gminie Konstancin – Jeziorna zabudowanej nieruchomości położonej w Kawęczynie,
10) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego nieruchomości stanowiących poszerzenie pasa drogowego dr. publicznych – ul. Źródlanej i ul. Dzikich Gęsi, położonych w gminie Piaseczno,
11) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie umocowania Pana Włodzimierza Rasińskiego – Przewodniczącego Rady Powiatu Piaseczyńskiego do reprezentowania Rady Powiatu Piaseczyńskiego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, w sprawie wniosku Sejmiku Województwa Mazowieckiego o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Sejmikiem Województwa Mazowieckiego a Radą Powiatu Piaseczyńskiego o wskazanie organu właściwego do rozpoznania wystąpienia dotyczącego zmiany uchwały nr XXI/1/2000 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 lipca 2000 r. dotyczącej utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół składowiska odpadów komunalnych „Łubna”,
12) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego,
13) złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu,
14) złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między XXXIX a XLII sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
15) interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
16) oświadczenia Radnych,
17) wystąpienia osób niebędących Radnymi,
18) zamknięcie sesji.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11347
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

43. sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Postautor: Redakcja » śr lut 21, 2018 10:37 am

43. sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego odbędzie się w czwartek 22 lutego 2018 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14.

Program sesji zawiera następujące sprawy:

1) otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) przyjęcie projektu protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
4) przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Piaseczyńskiego za 2017 rok,
5) przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora Weterynarii w Piasecznie za 2017 rok,
6) przedstawienie informacji dotyczącej zmian w 2018 roku w zasadach składania wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe przez producentów rolnych.
7) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
8 ) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
9) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego nieruchomości położonej we wsi Marylka, gm. Tarczyn,
10) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Chyliczkowskiej 20C oraz lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Chyliczkowskiej 20F w Piasecznie,
11) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Piaseczyńskiego w roli Partnera do realizacji projektu pn.: „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany Powiat Piaseczyński”, realizowanego za środków zewnętrznych, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IŻ.00-00-010/17, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju,
12) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
13) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2018 rok,
14) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2018 rok,
15) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2018 rok,
16) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2018 rok,
17) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Radnej do Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
18 ) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Radnej do Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji,
19) złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu,
20) złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między XLII a XLIII sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
21) interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
22) oświadczenia Radnych,
23) wystąpienia osób niebędących Radnymi,
24) zamknięcie sesji.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11347
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Powiatowy Inspektor Sanitarny na sesji Rady Powiatu

Postautor: iTV Piaseczno News » pt lut 23, 2018 11:00 am

Obrazek

Powiatowy Inspektor Sanitarny na sesji Rady Powiatu https://itvpiaseczno.pl/artykul/powiatowy-inspektor-sanitarny/391942

Na sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego w dniu 22.02.2018 odpowiadała na pytania radnych Pani Anna Matkowska, od stycznia Powiatowy Inspektor Sanitarny. Radnych Powiatu interesowała sprawa szczepionek i skali nieszczepienia dzieci w naszym Powiecie. Radną z Tarczyna interesowała kontrola sanitarna sklepików szkolnych Dużym problemem powiatowego Sanepidu jest brak pieniędzy na wiele bieżących działań. Inspektorzy na wyjazdy kontrolne korzystają z prywatnych samochodów, bo Sanepid ma do dyspozycji tylko jedno auto.
Awatar użytkownika
iTV Piaseczno News
 
Posty: 1934
Rejestracja: ndz lut 06, 2011 10:14 pm
Lokalizacja: Piaseczno

Iwona Jackowicz - ślubowanie nowej radnej

Postautor: iTV Piaseczno News » pt lut 23, 2018 11:01 am

Obrazek

Na sesji Powiatu Piaseczyńskiego w dniu 22.02.2018 miało miejsce ślubowanie nowej radnej Powiatu Piaseczyńskiego, Iwony Jackowicz. Zastąpiła ona w Radzie Zygmunta Laskowskiego, który odszedł do Nadarzyna na stanowisko zastępcy wójta Nadarzyna i musiał zrezygnować z mandatu radnego. https://www.facebook.com/itvpiaseczno/videos/1638305452890766/
Awatar użytkownika
iTV Piaseczno News
 
Posty: 1934
Rejestracja: ndz lut 06, 2011 10:14 pm
Lokalizacja: Piaseczno

Sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Postautor: Redakcja » wt mar 06, 2018 6:59 pm

XLIV sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego odbędzie się w piątek 9 marca 2018 r. o godz. 8:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5.

Program sesji zawiera następujące sprawy:

1) otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) przyjęcie projektu protokołu z XL sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego
4) przyjęcie projektu protokołu z XLI sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego
5) przyjęcie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie za 2017 rok
6) przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie za 2017 rok
7) przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie za 2017 rok
8 ) przedstawienie przez Starostę Piaseczyńskiego sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku
9) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego
10) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
11) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części działki ewid. nr 7/14, obr. 02-01 m. Konstancin – Jeziorna
12) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części działek ewid. nr 28 i nr 29, obr. 39 m. Piaseczno
13) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego zabudowanej nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Czajewicza 1a w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Piaseczno
14) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie umocowania Pana Włodzimierza Rasińskiego -Przewodniczącego Rady Powiatu Piaseczyńskiego do reprezentowania Rady Powiatu Piaseczyńskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, w sprawie skargi Pani A.P. z dnia 09 lutego 2018 r., w tym udzielenia odpowiedzi na skargę
15) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pęcherach
16) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Piaseczyńskiego w 2018 roku
17) złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu
18 ) rozpatrzenie wniosku w sprawie odwołania Starosty Piaseczyńskiego
a) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Piaseczyńskiego
19) złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między XLIIIa XLIV sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego
20) interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
21) oświadczenia Radnych,
22) wystąpienia osób niebędących Radnymi,
23) zamknięcie sesji.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11347
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Postautor: Redakcja » pn kwie 09, 2018 3:11 pm

45. sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego odbędzie się w czwartek 12 kwietnia 2018 r. o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14.

Program sesji zawiera następujące sprawy:

1) otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) przyjęcie projektu protokołu z XLII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
4) przyjęcie projektu protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
5) przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie za rok 2017 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz sprawozdania za rok 2017 z realizacji zadań i efektów pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
6) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
7) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
8 ) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego,
9) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20,
10) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Piaseczyńskiego,
11) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pęcherach,
12) złożenie sprawozdania z realizacji planu pracy Rady Powiatu Piaseczyńskiego za 2017 rok, w tym informacji o uczestnictwie radnych w sesjach i posiedzeniach komisji w 2017 roku,
13) złożenie sprawozdań z działalności Komisji stałych Rady Powiatu Piaseczyńskiego za 2017 rok,
14) złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu,
15) złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między XLIV a XLV sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
16) interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
17) oświadczenia Radnych,
18 ) wystąpienia osób niebędących Radnymi,
19) zamknięcie sesji.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11347
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

48 sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Postautor: Redakcja » pn maja 21, 2018 7:59 pm

48. sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego odbędzie się w czwartek 24 maja o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14.

Program sesji zawiera następujące sprawy:

1. otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2. przyjęcie porządku obrad,
3. przyjęcie projektu protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
4. problem pomocy społecznej na terenie powiatu piaseczyńskiego, prezentacja działań organizacji i instytucji w ramach pomocy społecznej – wymiana doświadczeń, dyskusja,
5. przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Piaseczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok,
6. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. „Jaskra – podstępny złodziej wzroku”,
9. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
10. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Piaseczyńskiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz szkół publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
11. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie lokalu PRO-MORTE Panu Stanisławowi Parol, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Pogrzebowych „Góra” Stanisław Parol w Górze Kalwarii będącej we władaniu Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii,
12. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części działki ewid. nr 35/3, obr. Józefosław, gm. Piaseczno,
13. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Powiatu Piaseczyńskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach,
14. rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr XLIII/11/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Powiatu Piaseczyńskiego na 2018 rok,
15. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Piaseczyńskiego,
16. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w PIasecznie,
17. złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu,
18. złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między XLV a XLVIII sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
19. interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
20. oświadczenia Radnych,
21. wystąpienia osób niebędących Radnymi,
22. zamknięcie sesji.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11347
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Postautor: Redakcja » ndz cze 03, 2018 3:03 pm

Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11347
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

49. sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Postautor: Redakcja » pn cze 04, 2018 7:34 am


49. sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego odbędzie się w poniedziałek 4 czerwca o godz. 17:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14.

Program sesji zawiera następujące sprawy:

1) otwarcie obrad i sprawdzenie ich prawomocności,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) prezentacja Piaseczyńskiego Porozumienia Rad Rodziców na temat rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020r.
4) zapoznanie się z informacją Zarządu na temat rekrutacji 2019/2020r
5) zapoznanie się ze stanowiskiem komisji edukacji,
6) dyskusja z udziałem zaproszonych gości,
7) interpelację, zapytania i wnioski Radnych,
8 ) oświadczenia Radnych,
9) wystąpienia osób nie będących Radnymi,
10) zamknięcie sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11347
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Postautor: Redakcja » pn cze 25, 2018 7:19 pm

Najbliższa sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego odbędzie się w środę 27 czerwca o godz. 17:30. Kolejna (absolutoryjna) już dzień później o 9.30. Obydwie odbędą się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14.

50 sesja Rady Powiatu


50 sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego odbędzie się w środę 27 czerwca o godz. 17:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14.

Program sesji zawiera następujące sprawy:
1. otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2. przyjęcie porządku obrad,
3. rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020,
4. wystąpienia osób niebędących Radnymi,
5. zamknięcie sesji.

51 sesja Rady Powiatu

51 sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego odbędzie się w czwartek 28 czerwca o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14.

Program sesji zawiera następujące sprawy:
1. otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2. przyjęcie porządku obrad,
3. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Piaseczyńskiego za 2017 rok,
4. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
5. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
6. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie powierzchni pod monitor LCD przy ul. Czajewicza 2/4,
9. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokali w budynkach przy ul. Chyliczkowskiej 14, Chyliczkowskiej 20, Czajewicza 2/4 w Piasecznie,
10. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń w budynku przy ul. Czajewicza 2/4 w Piasecznie na potrzeby PINB w Piasecznie,
11. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Piaseczyńskiego udzielającego poparcia Szpitalowi Medicover w Wilanowie w ubieganiu się o uzyskanie kontraktu z NFZ,
12. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie obchodów 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
13. złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu,
14. złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między XLVIII a LI sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
15. interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
16. oświadczenia Radnych,
17. wystąpienia osób niebędących Radnymi,
18. zamknięcie sesji.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11347
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

52. sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Postautor: Redakcja » pn lip 30, 2018 8:03 am

52. sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego odbędzie się w poniedziałek 30 lipca o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14.

Program sesji zawiera następujące sprawy:

1) otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
3) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
4) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie darowizny na rzecz Gminy Piaseczno niezabudowanych nieruchomości będących własnością Powiatu Piaseczyńskiego, położonych w gm. Piaseczno w obrębach Józefosław oraz Julianów, stanowiących pas drogi publicznej – ul. Cyraneczki,
5) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLIV/7/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 09 marca 2018 r. w zakresie wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Piaseczyńskiego w 2018 roku i określenia zadań, na które zostaną przeznaczone,
6) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Piaseczyńskim i Gminą Gurjaani w Gruzji,
7) oświadczenia Radnych,
8 ) zamknięcie sesji.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11347
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Sesje Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Postautor: monika89 » czw paź 25, 2018 11:16 am

To co z mojego punktu jest istotne i ważne, to aby zaprzestać tych wszystkich działań związanych z życiem ponad stan, z zadłużaniem się. W ogóle uważam, że poziom długi powinnien zostać zredukowany do absolutnego minimum. Ja wiem, że tani pieniądz pochodzący z kredytu kusi - ale to wszystko jest robione na poczet przyszłych pokoleń.
http://di.com.pl/czy-zaleglosci-w-zus-i ... firm-58581
Ostatnio zmieniony czw lis 15, 2018 6:56 am przez monika89, łącznie zmieniany 1 raz
monika89
 
Posty: 177
Rejestracja: pn mar 19, 2018 9:28 am

55. sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Postautor: Redakcja » wt lis 06, 2018 9:02 am

W czwartek 8 listopada o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, przy ul. Chyliczkowskiej 14 odbędzie się, ostatnia w tej kadencji, sesja Rady Powiatu.

Program sesji zawiera następujące sprawy:

1. otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie projektu protokołu z LIII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
2. przyjęcie projektu protokołu z LIV sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
3. przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018,
4. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
5. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
6. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia i zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarczynie, ul. Ks. Cz. Oszkiela 1,
7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym,
8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LII/4/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Piaseczyńskiego w 2018 roku,
9. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie najmu pomieszczenia kuchni w IV Liceum Ogólnokształcącym w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 17, w trybie bezprzetargowym,
10. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia umowy użyczenia Gminie Piaseczno części zabudowanej nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 17,
w trybie bezprzetargowym,
11. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego nieruchomości stanowiącej poszerzenie pasa drogowego dr. powiatowej – ul. Źródlanej, położonej w gminie Piaseczno,
12. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20E z przeznaczeniem na prowadzenie kaplicy, w trybie bezprzetargowym na 25 lat,
13. rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr LIII/14/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Powiatu Piaseczyńskiego na 2018 rok,
14. złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu,
15. złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między LIII a LV sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
16. interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
17. oświadczenia Radnych,
18. wystąpienia osób niebędących Radnymi,
19. zamknięcie sesji.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11347
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

I sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Postautor: Redakcja » wt lis 20, 2018 2:29 pm

Obrazek

Na podstawie art. 15 ust. 3 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) Komisarz Wyborczy w Warszawie II postanawia o zwołaniu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu Piaseczyńskiego na kadencję 2018 - 2023 w celu złożenia ślubowania przez radnych. Sesja odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji przez radnego seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Rady.
5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
6. Wybór Starosty Powiatu.
7. Wybór Wicestarosty Powiatu.
8. Wybór członków Zarządu Powiatu.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad.

Postanowienie Komisarza Wyborczego o zwołaniu I sesji Rady Powiatu >>>
http://bip.piaseczno.pl/public/get_file ... ?id=450819
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11347
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

PoprzedniaNastępna

Wróć do Sprawy ogólne powiatu piaseczyńskiego

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości

cron