Sesje Rady Powiatu Piaseczyńskiego

W tej części forum umieszczajcie informacje dotyczące ogólnych spraw całego powiatu piaseczyńskiego. Jeżeli temat jest zbyt ogólny, aby opisać go na podforach poszczególnych gmin, to umieść go tutaj.

Moderator: GTW

Sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Postautor: Redakcja » pn gru 19, 2016 9:15 pm

Obrazek

XXVI sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego rozpocznie się w dniu 22 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14.

Program sesji zawiera następujące sprawy:

1) otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) przyjęcie projektu protokołu z XXV sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego
4) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego
a) odczytanie autopoprawek Zarządu wprowadzonych do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego oraz projektu uchwały budżetowej powiatu piaseczyńskiego na 2017 rok,
b) odczytanie treści projektu uchwały wraz z autopoprawkami,
c) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego oraz projektu uchwały budżetowej powiatu piaseczyńskiego na 2017 rok
d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
e) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
f) dyskusja nad projektem uchwały,
g) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
5) rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej powiatu piaseczyńskiego na 2017 rok
a) odczytanie treści skorygowanego projektu uchwały,
b) przedstawienie opinii Komisji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
c) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Piaseczyńskiego (opinia w załączeniu),
d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
e) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Komisji Budżetu i Finansów
f) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
g) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej powiatu piaseczyńskiego na 2017 rok,
6) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego
7) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
8 ) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
9) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/8/09 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 października 2009 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych
10) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/2/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych,
11) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/5/12 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych,
12) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części zabudowanej nieruchomości położonej w Piasecznie, przy ul. Chyliczkowskiej 20C, 20F, 20E, 20D,
13) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie
14) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkół i placówek zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu piaseczyńskiego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego,
15) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Radnego do Komisji Rewizyjnej,
16) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Radnej do Komisji Budżetu i Finansów
17) złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu
18 ) złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między XXV a XXVI sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego (sprawozdanie zostanie przedstawione na sesji),
19) interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
20) oświadczenia Radnych,
21) wystąpienia osób niebędących Radnymi,
22) zamknięcie sesji.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11347
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Budżet 2017 uchwalony Powiat Piaseczyński

Postautor: Redakcja » pt gru 23, 2016 12:01 pm

Obrazek

W czwartek, 22 grudnia Rada Powiatu podczas XXVI sesji podjęła uchwałę budżetową na rok 2017. Za było 23 radnych, 1 przeciw, 3 wstrzymało się od głosu.

Planowane dochody wynoszą ponad 224,1 mln zł, a przyszłoroczne wydatki kształtują się na poziomie 220,1 mln zł, w tym 27,2 mln zł to wydatki majątkowe. Nadwyżkę budżetu w wysokości ponad 4 mln zł przeznaczono na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych oraz na wykup obligacji komunalnych. Ustalono 28 zadań inwestycyjnych, przeznaczając na nie blisko 26 mln zł.

Do największych i najbardziej kosztownych zadań należą:
- przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie – 5 500 000 zł,
- rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Czajewicza – 3 650 000 zł,
- przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej wraz z częścią dydaktyczną oraz termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie przy
ul. Chyliczkowskiej – 3 000 000 zł,
- przebudowa oraz termomodernizacja budynku Starostwa przy ul. Chyliczkowskiej 14 – 2 000 000 zł,
- termomodernizacja budynku ZS RCKU przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie – 2 500 000 zł,
- rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W (gmina Góra Kalwaria) wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP – 1 600 000 zł,
- budowa drogi powiatowej Nr 2811W i Nr 2823W (Konstancin-Jeziorna-Baniocha-Sierzchów-Czarny Las-Krępa) – 1 500 000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 2827W Jazgarzew-Łbiska, w tym wykonanie dokumentacji – 700 000 zł.

Procentowo największą pozycję w budżecie stanowi oświata (31,9%). W 2017 r. przeznaczono na nią 70,3 mln zł i ustalono 7 zadań inwestycyjnych.
Na drugim miejscu jest pomoc społeczna (19,8 % wszystkich wydatków) z 43,6 mln zł.
Warto podkreślić, że ponad 22,3% wydatków bieżących stanowią obligatoryjne wpłaty do budżetu państwa (tzw. „janosikowe”), które wyniesie aż 43 mln zł. Dwa lata temu Powiat odprowadził z tego tytułu 36,3 a w ubiegłym roku 41,3 mln zł. Jak wspomniano na wstępie wydatki na inwestycje w 2017 r. wyniosą około 26 mln zł. W budżecie na 2017 rok nie założono zaciągania kredytów, natomiast 4,5 mln zł zostanie przeznaczone na spłatę zobowiązań z lat poprzednich.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11347
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Imprezowe Starostwo w Starej Gorzelni w Prażmowie

Postautor: iTV Piaseczno News » wt gru 27, 2016 12:05 pm

iTV Piaseczno News pisze:Obrazek

Imprezowe Starostwo w Starej Gorzelni w Prażmowie. Na ostatniej sesji Rady Powiatu 27 listopada zapytaliśmy panią Członka Zarządu, radną Katarzynę Paprocką o imprezę w Starej Gorzelni w Prażmowie. Odpowiedzi brak.

18 listopada miała miejsce impreza zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie w restauracji Stara Gorzelnia w Prażmowie. Chcieliśmy uzyskać informację, kto, z jakiej okazji i za czyje pieniądze bawił się na tej imprezie. Niestety od członka Zarządu Pani Katarzyny Paprockiej informacji nie uzyskaliśmy. W związku z tym w trybie do informacji publicznej w oparciu o art. 61 Konstytucji RP oraz Ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), proszę o udostępnienie następujących informacji:
Kto uczestniczył w w/w imprezie?
Z jakich środków była sfinansowana w/w impreza?
Ile kosztowała organizacja tej imprezy, czy był na niej alkohol? Prosimy o skan faktury.
Prosimy o udostępnienie informacji, ile podobnych imprez i gdzie były organizowane przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie w czasie obecnej kadencji?
Jeśli tak, prosimy o informację o kosztach i dla kogo były organizowane? http://itvpiaseczno.pl/artykul/imprezow ... o-w/108522

Udostępniamy odpowiedź Starostwa w Piasecznie na pytania dotyczące imprez organizowanych przez Starostwo m.in w Starej Gorzelni. http://itvpiaseczno.pl/artykul/odpowied ... twa/110779
Obrazek
Obrazek
Awatar użytkownika
iTV Piaseczno News
 
Posty: 1934
Rejestracja: ndz lut 06, 2011 10:14 pm
Lokalizacja: Piaseczno

Sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Postautor: Redakcja » pn sty 23, 2017 7:29 pm

XXVII sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego rozpocznie się w dniu 26 stycznia 2017 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5.

Program sesji zawiera następujące sprawy:


1) otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) przyjęcie projektu protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
4) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
5) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok,
6) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 30 lat części nieruchomości powiatu piaseczyńskiego położonej w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20,
7) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych podmiotom uprawnionym do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego,
8 ) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2017 rok,
9) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2017 rok,
10) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2017 rok,
11) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2017 rok,
12) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2017 rok,
13) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2017 rok,
14) przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Piaseczyńskiego w 2016 roku,
15) przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 roku,
16) złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu,
17) złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między XXVI a XXVII sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
18 ) interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
19) oświadczenia Radnych,
20) wystąpienia osób niebędących Radnymi,
21) zamknięcie sesji.

Materiały do rozpatrzenia na sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.piaseczno.pl/public/?id=165265
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11347
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Postautor: Martin » ndz sty 29, 2017 2:18 pm

XXVIII sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego rozpocznie się w dniu 30 stycznia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 18:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5.

Program sesji zawiera następujące sprawy:

1) otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2017 rok,
4) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2017 rok,
5) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2017 rok,
6) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2017 rok,
7) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Radnego do Komisji Rewizyjnej,
8 ) zamknięcie sesji.
Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12612
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

Sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Postautor: Redakcja » ndz lut 19, 2017 8:01 pm

XXIX sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego odbędzie się w czwartek, 23 lutego 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5. Początek o godz. 16.00.

Program sesji zawiera następujące sprawy:

1. otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2. przyjęcie porządku obrad,
3. przyjęcie projektu protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
4. przyjęcie projektu protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
5. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
6. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok,
7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piaseczyńskiego na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej położonych w obrębie Runów PGR, gm. Piaseczno,
8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kontynuacji wzięcia w użyczenie pomieszczeń
w budynku w Piasecznie przy ul. Staszica 19,
9. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych podmiotom uprawnionym do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego,
10. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pęcherach – Łbiskach oraz w Statutach Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Domów Dzieci Nr 1, 2, 3 oraz 4” w Pęcherach – Łbiskach,
11. przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Piaseczyński za 2016 rok,
12. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Piaseczyńskiego,
13. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego z członkostwa
w komisji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
14. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Radnego do Komisji Rewizyjnej,
15. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Radnego do Komisji Rewizyjnej,
16. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego z członkostwa w komisji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
17. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Radnego do Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
18. złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu,
19. złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między XXVII a XXIX sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
20. interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
21. oświadczenia Radnych,
22. wystąpienia osób niebędących Radnymi,
23. zamknięcie sesji.

Materiały do rozpatrzenia na sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.piaseczno.pl/public/?id=166306
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11347
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

XXXII sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Postautor: Redakcja » śr maja 24, 2017 7:38 am

XXXII sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego odbędzie się 26 maja 2017 r. (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5. Początek o godz. 9.00.

Program sesji zawiera następujące sprawy:
1. otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2. przyjęcie porządku obrad,
3. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
4. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok,
5. zamknięcie sesji.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11347
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

33. sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Postautor: Redakcja » pn cze 19, 2017 4:31 pm

Rozpoczęcie sesji nastąpi w dniu 22 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5.

Program sesji zawiera następujące sprawy:

otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
przyjęcie porządku obrad,
przyjęcie projektu protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
przyjęcie projektu protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Piaseczyńskiego za 2016 rok,
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok,
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Piaseczyńskiego,
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok,
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach nr 7/15 i nr 6, obr. 27 m. Piaseczno położonych przy ul. Chyliczkowskiej,
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części nieruchomości położonej w Wilczej Górze, gm. Lesznowola,
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie lokalu będącego we władaniu Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii,
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia części działki nr 88/14, położonej w Józefosławiu,
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opublikowania ogłoszenia o zamiarze likwidacji Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie, wraz z uzasadnieniem, oraz zawarcia porozumienia z gminą Piaseczno dotyczącego powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Piaseczyńskiego,
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Waleriana Łukasińskiego w Górze Kalwarii,
złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu,
złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między XXXI a XXXIII sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
oświadczenia Radnych,
wystąpienia osób niebędących Radnymi,
zamknięcie sesji.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11347
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego

Postautor: Redakcja » czw cze 22, 2017 7:25 pm

Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11347
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Postautor: Filip » pt sie 25, 2017 9:42 pm

Obrazek

Obrazek

Pierwsza sesja Rady Powiatu w nowej sali. W jej trakcie podjęto uchwałę o przesunięciach środków na inwestycje i remonty – m.in. ul. Mirkowskiej w Konstancinie. Budżet tej inwestycji zwiększył się o ponad 1 mln zł dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Awatar użytkownika
Filip
 
Posty: 1752
Rejestracja: pt kwie 06, 2012 3:18 pm
Lokalizacja: okolice

Sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Postautor: Redakcja » pt wrz 22, 2017 7:53 pm

XXXVI sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego odbędzie się 28 września 2017 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14. Rozpoczęcie obrad o godz. 15.00.

Program sesji:

1. otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2. przyjęcie porządku obrad,
3. przyjęcie projektu protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
4. przyjęcie projektu protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
5. przyjęcie projektu protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
6. przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu piaseczyńskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze 2017 r.,
7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok,
9. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie darowizny na rzecz Gminy Piaseczno zabudowanej nieruchomości będącej własnością Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Piasecznie przy ul. Fabrycznej,
10. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Lininie II gm. Góra Kalwaria (projekt uchwały w załączeniu),
11. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Piaseczyńskiego w 2017 roku,
12. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach, w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy,
13. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną,
14. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Marsz. F. Bielińskiego w Górze Kalwarii, w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2,
15. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie–Jeziornie, w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1,
16. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie, w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1,
17. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznej im. Cecylii Plater – Zyberkówny w Piasecznie, w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3,
18. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 4 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Piasecznie, w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia Nr 4,
19. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 7 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Piasecznie, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 7,
20. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczaka w Górze Kalwarii, w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1,
21. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyznawania świadczeń z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej,
22. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia na rok 2018 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
23. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Żerków w 2017 roku,
24. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Waleriana Łukasińskiego w Górze Kalwarii,
25. złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu,
26. złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między XXXIII a XXXVI sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
27. interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
28. oświadczenia Radnych,
29. wystąpienia osób niebędących Radnymi,
30. zamknięcie sesji.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11347
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Postautor: Redakcja » śr paź 25, 2017 5:03 pm

37. sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego odbędzie się 26 października 2017 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14. Rozpoczęcie obrad o godz. 9.30.

Program sesji zawiera następujące sprawy:

1. otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2. przyjęcie porządku obrad,
3. przyjęcie projektu protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
4. przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Piaseczyńskiego w roku szkolnym 2016/2017,
5. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
6. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok,
7. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie emisji obligacji komunalnych,
8. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tarczyn w 2017 roku,
9. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu o zmianie uchwały w sprawie darowizny na rzecz Gminy Piaseczno zabudowanej nieruchomości będącej własnością Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Piasecznie przy ul. Fabrycznej,
10. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie lokalu użytkowego będącego we władaniu DPS w Górze Kalwarii,
11. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Chyliczkowskiej 20C w Piasecznie,
12. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Chyliczkowskiej 20F w Piasecznie,
13. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia na nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego nieruchomości stanowiącej dz. ewid. nr 145/13 i nr 145/14, położone w obr. Ustanów, gm. Prażmów,
14. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st Warszawie Sp. z o.o. dotyczącego zmiany uchwały Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 lipca 2000 r. nr XXI/1/2000 dotyczącej utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół składowiska odpadów komunalnych „Łubna” Sejmikowi Województwa Mazowieckiego celem rozpatrzenia zgodnie z właściwości,
16. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Piaseczyńskiego,
17. złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu,
18. złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między XXXVI a XXXVII sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
19. interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
20. oświadczenia Radnych,
21. wystąpienia osób niebędących Radnymi,
22. zamknięcie sesji.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11347
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

39. sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Postautor: Redakcja » pt gru 15, 2017 5:28 pm

39. sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego odbędzie się w piątek 15 grudnia o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14.

Program sesji zawiera następujące sprawy:

1. otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2. przyjęcie porządku obrad,
3. przyjęcie projektu protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
4. przyjęcie projektu protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
5. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
6. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok,
7. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2017,
8. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Piaseczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok,
9. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Piaseczyńskim na rok 2018”,
9. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokali biurowych w budynku przy ul. Czajewicza 2/4 w Piasecznie,
10. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Łbiskach przy ul. B. Chrobrego,
11. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Piaseczyńskiego udzielającego poparcia Szpitalowi Medicover na Wilanowie w ubieganiu się o uzyskanie kontraktu z NFZ,
12. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Piaseczyńskiego,
13. złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu,
14. złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między XXXVII a XXXIX sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
15. interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
16. oświadczenia Radnych,
17. wystąpienia osób niebędących Radnymi,
18. zamknięcie sesji.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11347
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

40. sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Postautor: Redakcja » wt gru 19, 2017 9:28 pm

40 sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego odbędzie się w czwartek 21 grudnia 2017 roku o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14.

Program sesji zawiera następujące sprawy:

1) otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
a) odczytanie autopoprawek Zarządu wprowadzonych do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego oraz projektu uchwały budżetowej powiatu piaseczyńskiego na 2018 rok,
b) odczytanie treści skorygowanego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego oraz projektu uchwały budżetowej powiatu piaseczyńskiego na 2018 rok,
c) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
e) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
f) dyskusja nad projektem uchwały,
g) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
4) rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej powiatu piaseczyńskiego na 2018 rok
a) odczytanie treści skorygowanego projektu uchwały budżetowej powiatu piaseczyńskiego na 2018 rok
b) przedstawienie opinii Komisji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
c) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie projektu uchwały budżetowej powiatu piaseczyńskiego na 2018 rok,
d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
e) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Komisji Budżetu i Finansów,
f) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
g) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej powiatu piaseczyńskiego na 2018 rok,
5) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia rotmistrza Witolda Pileckiego IV Liceum Ogólnokształcącemu w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 17,
6) interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
7) oświadczenia Radnych,
8 ) wystąpienia osób niebędących Radnymi,
9) zamknięcie sesji.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11347
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Budżet Powiatu Piaseczyńskiego 2018

Postautor: Redakcja » czw gru 21, 2017 8:41 pm

Redakcja pisze:40 sesja budżetowa Rady Powiatu Piaseczyńskiego odbędzie się w czwartek 21 grudnia 2017 roku o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14

Obrazek

21 grudnia 2017 roku uchwalony został Budżet Powiatu Piaseczyńskiego na 2018 rok
http://www.powiat-piaseczynski.info/pia ... kiego-2018
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11347
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

PoprzedniaNastępna

Wróć do Sprawy ogólne powiatu piaseczyńskiego

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość