Harmonogram odbioru odpadów na terenie gm. Lesznowola

Pisz tutaj o nurtujących problemach mieszkańców gminy Lesznowola, ich pomysłach oraz propozycjach rozwiązania.

Moderator: GTW

Postautor: Marcin KANIA » wt paź 29, 2013 8:35 am

Nowe stawki za odbiór odpadów!

UWAGA: od listopada obowiązują nowe - NIżSZE stawki za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Aby z nich skorzystać, należy złożyć nową deklarację.

http://www.lesznowola.pl/index.php?opti ... &menu_id=0

Pozdrawiam
Marcin Kania
Dążę do wyznaczonego celu...

Radny Gminy Lesznowola Powiat Piaseczyński Mysiadło

Obrazek
Awatar użytkownika
Marcin KANIA
 
Posty: 1687
Rejestracja: pt mar 02, 2007 5:30 pm
Lokalizacja: Mysiadło/Gmina Lesznowola

Postautor: Marcin KANIA » pt lis 01, 2013 11:34 pm

Pobierz nową deklarację

http://www.lesznowola.pl/index.php?opti ... &menu_id=0

Pozdrawiam
Marcin Kania
Dążę do wyznaczonego celu...

Radny Gminy Lesznowola Powiat Piaseczyński Mysiadło

Obrazek
Awatar użytkownika
Marcin KANIA
 
Posty: 1687
Rejestracja: pt mar 02, 2007 5:30 pm
Lokalizacja: Mysiadło/Gmina Lesznowola

Postautor: Marcin KANIA » pt lis 01, 2013 11:35 pm

Reklamacje dotyczące odbioru odpadów komunalnych

Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lesznowola należy zgłaszać - Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi, tel. 728 665 992, 728 665 991, 604 074 072, (22) 700 01 01 do 06, e - mail: rok@lesznowola.pl; Jarper, tel. (22) 756 16 66. W przypadku, gdy Państwa reklamacja nie zostanie uwzględniona w ciągu 24h, proszę o opisanie problemu i wystąpienie z pismem do Wójta Gminy Lesznowola lub wysłanie go e - mailem na adres wojt@lesznowola.pl

Pozdrawiam
Marcin Kania
Dążę do wyznaczonego celu...

Radny Gminy Lesznowola Powiat Piaseczyński Mysiadło

Obrazek
Awatar użytkownika
Marcin KANIA
 
Posty: 1687
Rejestracja: pt mar 02, 2007 5:30 pm
Lokalizacja: Mysiadło/Gmina Lesznowola

Postautor: Marcin KANIA » ndz lis 03, 2013 5:57 pm

Mysiadło, dnia 04.11.2013 r.

Wójt Gminy Lesznowola
Pani Maria Jolanta Batycka – Wąsik
ul. GRN 60
05-506 Lesznowola

W związku z tym, iż po raz kolejny, tym razem w dniach 30.10 i 31.10
(pomimo wielokrotnych interwencji) nie zostały odebrane w Mysiadle odpady selektywne, zielone i zmieszane, wnioskuję o zajęcie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny podanej w ofercie (całkowitej ceny ofertowej brutto). Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, co niniejszym miało miejsce.

Ponadto Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w poniższych przypadkach i wysokościach:

1) 0,02 % miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w terminowym odebraniu odpadów z każdego miejsca gromadzenia odpadów na terenach budownictwa jednorodzinnego w stosunku do terminów określonych w harmonogramie o którym mowa w pkt. 3.2 załącznika nr 1 do umowy;

2) 0,2 % miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w terminowym odebraniu odpadów z każdego miejsca gromadzenia odpadów na terenach budownictwa wielorodzinnego w stosunku do terminów określonych w harmonogramie o którym mowa w pkt. 3.2 załącznika nr 1 do umowy co niniejszym również miało miejsce.

Wykonawca zobowiązany jest bowiem do wykonania przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych przeszkód oraz ograniczający niedogodności dla mieszkańców Gminy Lesznowola do niezbędnego minimum.

Wykonawca powinien również odbierać odpady w terminach określonych w harmonogramie, niezależnie od utrudnień wynikających z warunków drogowych (remonty, przebudowy, itp.) lub atmosferycznych (deszcze, zawieje i zamiecie śnieżne, itp.).

W związku z powyższym, oprócz zajęcia zabezpieczania w wysokości 5 %, wnioskuję o wyegzekwowanie kar wymienionych w punkcie 1 i 2, jako należnej Zamawiającemu rekompensaty.

Z wyrazami szacunku,

Radny Gminy Lesznowola

Marcin Kania

http://www.marcinkania.pl/images/www/kara.pdf
Marcin Kania
Dążę do wyznaczonego celu...

Radny Gminy Lesznowola Powiat Piaseczyński Mysiadło

Obrazek
Awatar użytkownika
Marcin KANIA
 
Posty: 1687
Rejestracja: pt mar 02, 2007 5:30 pm
Lokalizacja: Mysiadło/Gmina Lesznowola

Postautor: Marcin KANIA » wt lis 12, 2013 1:03 pm

Kolejny przetarg śmieciowy

W dniu dzisiejszym uczestniczyłem w sesji otwarcia ofert na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Lesznowola. Do Urzędu Gminy Lesznowola w wyznaczonym terminie wpłynęły oferty od 4 wykonawców: Byś, Błysk, PUK Sita Piaseczno, Jarper. Samorząd Gminy Lesznowola przeznaczył na te zadanie 8.000.000 mln. zł. brutto. Najdroższa oferta wynosi ok. 11.800.000 mln. zł. brutto, zaś najtańsza – ok. 6.310.000 mln. zł. brutto. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi na przełomie listopada/grudnia. W chwili obecnej trwa analiza ofert pod względem formalnym i merytorycznym. Termin realizacji zamówienia od dnia 2 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Pozdrawiam
Marcin Kania
Dążę do wyznaczonego celu...

Radny Gminy Lesznowola Powiat Piaseczyński Mysiadło

Obrazek
Awatar użytkownika
Marcin KANIA
 
Posty: 1687
Rejestracja: pt mar 02, 2007 5:30 pm
Lokalizacja: Mysiadło/Gmina Lesznowola

Postautor: Kamil M » wt lis 12, 2013 10:28 pm

W dniu 12 listopada br. zostały otwarte koperty przetargowe dotyczące odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Lesznowola. Tym razem kontrakt będzie obowiązywał od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

Do przetargu stanęły tylko cztery przedsiębiorstwa: SITA Piaseczno, JARPER, Błysk i Byś. Najlepszą ofertę cenową złożyła firma SITA Piaseczno, która za dwuletni kontrakt zaproponowała cenę - 6 313 711,00 zł. Gmina na ten cel przeznaczyła 8 000 000,00 zł i co warte podkreślenia tylko firma SITA Piaseczno spełniła te kryterium. Inne oferty były znacznie wyższe. Obecny operator śmieciowy - firma Jarper zaproponowała kontrakt opiewający na sumę, aż 8 631 360,00 zł. Trzecią ofertę pod względem cenowym złożyła firma Błysk z kwotą 9 751 020,41 zł. Najdroższym oferentem okazała się firma Byś, która za dwuletni kontrakt chce dostać, aż 11 804 000,00 zł. Aktualnie wszystkie oferty zostaną wnikliwie przejrzane pod względem ich zgodności ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dla tego przetargu. Warto w tym miejscu przypomnieć, że poprzedni przetarg pod względem ceny wygrała firma LEKARO, która ostatecznie nie podpisała z gminą Lesznowola kontraktu. W trybie awaryjnym Urząd Gminy Lesznowola zawarł kontakt z firmą Jarper, która będzie realizowała odbiór odpadów komunalnych do końca grudnia 2013 r.

Jeżeli doszłoby do podpisania umowy z firmą SITA Piaseczno to jest szansa na poprawę odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Lesznowola. Niestety aktualny kontrakt pokazał, że firma Jarper nie jest w stanie rzetelnie wywiązywać się ze swoich obowiązków. W ciągu nie całego pół roku było wiele skarg dotyczących braku odbioru odpadów z terenu posesji. Skargi płynęły z różnych części gminy Lesznowola. Dość często firma Jarper omijała mniejsze uliczki w danych sołectwach. Najwięcej skarg dotyczących tego zjawiska płynęło z Mysiadła i £az. Wpływ na ten stan rzeczy mógł mieć fakt, że firma Jarper wygrała kilka kontraktów w różnych gminach: Piaseczno, Lesznowola, Tarczyn, Grójec i żabia Wola. Do tego firma Jarper realizowała odbiór odpadów komunalnych z terenu m.st Warszawy w tzw. "systemie przejściowym". Taki natłok wydarzeń spowodował, że firma zaczęła inwestować w nowy tabor do realizacji wszystkich kontraktów. Mimo licznych zapewnień nie udało się zapewnić kompleksowego odbioru odpadów komunalnych. Największy problem dotyczył odpadów zbieranych w sposób selektywny. Opóźnienia sięgały nawet kilku dni, a odpady, które miały być suche stawały się po prostu mokre. Co było całkowitym zaprzeczeniem nowej reformy śmieciowej i skutecznej selekcji odpadów do dalszego użytkowania.

Miejmy nadzieję, że firma SITA Piaseczno w przypadku swojej wygranej zapewni nam przez dwa najbliższe lata bardzo dobrą obsługę i skuteczny wywóz odpadów. Na pewno na korzyść tego przedsiębiorstwa przemawia fakt, że mają mniej podpisanych kontaktów od firmy Jarper. Co powinno przenieść się na lepszą obsługę systemu śmieciowego na terenie gminy Lesznowola.

P.S Do Marcin Kania: Czemu nigdy nie piszesz ile dał konkretny oferent?. Dla mnie jest to niezrozumiałe

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Marcin KANIA » wt gru 03, 2013 3:53 pm

Jarper!

Gmina Lesznowola - Zamawiający, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Lesznowola poinformowała o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez "JARPER" Sp. z o.o., Al. Krakowska 108a, Kol. Warszawska, 05-552 Wólka Kosowska - cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 8 542 735,20 ,- (słownie złotych: osiem milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych 20/100).

Pozdrawiam
Marcin Kania
Dążę do wyznaczonego celu...

Radny Gminy Lesznowola Powiat Piaseczyński Mysiadło

Obrazek
Awatar użytkownika
Marcin KANIA
 
Posty: 1687
Rejestracja: pt mar 02, 2007 5:30 pm
Lokalizacja: Mysiadło/Gmina Lesznowola

Postautor: Kamil M » śr gru 04, 2013 12:55 am

Jarper wygrywa mimo, że zaproponowana cena była wyższa od tej jakiej oczekiwała gmina Lesznowola – 8 mln zł. Jedynie oferta firmy SITA Piaseczno spełniała oczekiwania. Mimo tego została odrzucona na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawu o Zamówień Publicznych: 2. Zamawiający poprawia w ofercie: 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Warto przypomnieć, że podczas otwarcia ofert przetargowych firma SITA Piaseczno za dwuletni kontrakt zaproponowała kwotę 6 313 711,00 zł, a firma JARPER, która ponownie wygrywa przetarg poprzez odrzucenie najlepszej oferty cenowej kwotę 8 542 735,20 zł. Różnica między dwoma ofertami wynosi, aż 2 229 024,20 zł. Dlatego ciężko jest mi zrozumieć czemu odrzucono najlepszą ofertę cenową jaką zaprezentowała firma SITA Piaseczno. Warto przypomnieć, że przy okazji pierwszego przetargu odrzucono ofertę firmy LEKARO. Wówczas również na mocy art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa o Zamówieniu Publicznym ( 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta) również wybrano firmę JARPER.

W tej całej sytuacji przetargowej dziwi brak konsekwencji, bo jak wybierano firmę, która miała realizować przewozy na liniach lokalnych „L” to wygrało kryterium ceny. Mimo, że oferta firmy SEKAR-TRANS względem PKS Grójec różnił jeden gorsz na wozokilometrze. W przypadku wszystkich przetargów na zagospodarowania odpadów komunalnych wygrywa inna oferta nie koniecznie z najniższą ceną. W tej sytuacji gmina ciągle powołuje się na braki i omyłki niezgodne ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dla mnie jako mieszkańca gminy Lesznowola najważniejszym kryterium wyboru w linii przetargowej jest cena. Dzięki korzystnej ofercie możemy przeznaczyć zaoszczędzone środki finansowe na potrzebne inwestycje w gminie. W przypadku tego przetargu oszczędność wyniosłaby 1 114 512,10 zł rocznie. Tak duża suma mogłaby być przeznaczona choćby na budowę nowej ulicy dla mieszkańców. Niestety tak się nie stanie, bo wybrano droższą ofertę firmy Jarper z którą mamy złe doświadczenia z ostatniego półrocza. Ilość skarg złożonych na to przedsiębiorstwo przerosło najśmielsze oczekiwania. Największe problemy z odbiorem odpadów komunalnych dotyczyły śmieci posegregowanych. Ciekawe czy w ciągu kontraktu 2014-2015 sytuacja w znaczący sposób się poprawi?.

Obrazek
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie siedziby firmy JARPER.

PS. Marcinie czemu znowu dajesz lakoniczny tekst bez podania najlepszej oferty przetargowej - SITA Piaseczno. Poza tym jako radny przedstaw nam czemu firma, która proponuje mniej za swoje usługi przegrywa przetarg !. Dla mnie decyzja jest niezrozumiała !. Dodam, że jeszcze kilka tygodni wstecz pisałeś o nie odebranych śmieci przez firmę Jarper w Mysiadle. Dlatego nie rozumiem twojego zadowolenia wybranie ponownie firmy, która nie spełniła naszych oczekiwań. Do tego ta oferta jest o ponad 2 200 000,00 zł droższa od propozycji SITY. Za tą kwotę można wybudować mieszkańcom dwie osiedlowe ulice.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Marcin KANIA » śr gru 04, 2013 11:41 am

To firma LEKARO złożyła oświadczenie o odmowie zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Lesznowola.

Oferta "SITA Piaseczno" została odrzucona z postępowania przetargowego, ponieważ oferent nie zastosował się do SIWZ - po prostu podał inne ilości odpadów niż te określone w SIWZ.

Pozdrawiam
Marcin Kania
Dążę do wyznaczonego celu...

Radny Gminy Lesznowola Powiat Piaseczyński Mysiadło

Obrazek
Awatar użytkownika
Marcin KANIA
 
Posty: 1687
Rejestracja: pt mar 02, 2007 5:30 pm
Lokalizacja: Mysiadło/Gmina Lesznowola

Postautor: Kamil M » śr gru 04, 2013 12:11 pm

Z LEKARO to mieliśmy do czynienia z dwoma stanowiskami - firmy i gminy. Co do SITY jak dla mnie jakiś bardzo dziwny powód na odrzucenie oferty tańszej o prawie 2,3 mln zł i co najważniejszej jedynej zgodnej z kryterium ceny wyznaczonym przez gminę - 8 mln zł. Reszta ofert Jarper, Błysk i Byś nie spełniały kryterium ceny, bo zaproponowane sumy kontraktowe były powyżej kwoty oczekiwanej przez Urząd Gminy Lesznowola - 8 mln zł. Mimo tego wygrała oferta z wyższą ceną. Warto dodać, że firma SITA przejęła dwa sektory w Warszawie - Ursynów i Wilanów. To wskazuje, że firma jest dobrze przygotowana do postępowań przetargowych, a złożenie oferty w Lesznowoli było bardzo dobrze przemyślane ze względu na bliskość Ursynowa i Wilanowa. Dzięki temu łatwiej byłoby im operować na tym terenie i zgodnie z harmonogramem odbierać odpady. Firma JARPER wygrała kilkanaście kontraktów (Lesznowola, Grójec, Tarczyn, żabia Wola i Piaseczno, a do końca roku przejściowy system śmieciowy w Warszawie) i nadal ma problem z odbiorem odpadów z terenu naszej gminy. Sam drogi Marcinie pisałeś, że gmina powinna nałożyć kary finansowe na firmę JARPER ze względu na nie terminowy odbiór odpadów z terenu Mysiadła.

Na sam koniec warto napisać, że firma LEKARO, która także poniosła porażkę u nas, wygrała w Warszawie - Praga Południe i Północ, Rembertów, Wawer i Wesoła. To tak dla przypomnienia, bo wreszcie od 1 lutego 2014 r. rusza nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w stolicy.

Dodam, że chciałbym dowiedzieć się jakie ilości odpadów spowodowały nie podpisanie umowy. To naprawdę fascynujące!. Liczyłem dni od otworzenia kopert przetargowych i wychodziło mi, że w przypadku wyboru najlepszego oferenta pod względem ceny jesteśmy mocno spóźnieni. Nie myliłem się, bo wybrano drugiego oferenta z wyższą kwotą przetargową.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Marcin KANIA » śr gru 04, 2013 1:05 pm

Nieodebrane odpady

http://www.marcinkania.pl/images/www/kara.pdf

W nawiązaniu do powyższego pragnę poinformować, że firma Jarper została ukarana karą umowną umowną w wyskości 30 tyś. PLN.

Oferta "SITA Piaseczno" została odrzucona z postępowania przetargowego, ponieważ oferent nie zastosował się do SIWZ - po prostu podał (wziął do kalkulacji) inne prognozowane ilości odpadów niż te określone w SIWZ.

Pozdrawiam
Marcin Kania
Dążę do wyznaczonego celu...

Radny Gminy Lesznowola Powiat Piaseczyński Mysiadło

Obrazek
Awatar użytkownika
Marcin KANIA
 
Posty: 1687
Rejestracja: pt mar 02, 2007 5:30 pm
Lokalizacja: Mysiadło/Gmina Lesznowola

Postautor: Kamil M » śr gru 04, 2013 9:46 pm

Dla mnie to iście freudowski błąd. Marcinie ja rozumiem, że z postępowania raz jest ktoś wykluczony. Tak stało się w przypadku firmy LEKARO. Po pół roku znowu jest wykluczana SITA Piaseczno i znowu w trybie awaryjnym jest podpisywany kontrakt z firmą Jarper. Nie odniosłeś się do meritum sprawy, że oferta firmy Jarper nie spełnia kryterium cenowego, a mimo tego w dokumencie o wyborze najkorzystniejszej oferty jest napisane, że oferta firmy Jarper spełnia w 100% kryterium ceny. Każda oferta powyżej 8 mln zł, a taką złożyła firma Jarper jest poza kryterium ceny wyznaczonym przez gminę Lesznowola. Dodatkowo wybór oferenta nie spełniającego ceny i do tego droższego od firmy SITA Piaseczno jest ze szkodą dla lesznowolskiego podatnika. Jednak nawet wybór firmy Jarper nie powinien spowodować podwyżki opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi dla mieszkańców. W projekcie budżetu na rok 2014 w paragrafie 0490 w rozdz. 75616 szacunkowe wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne szacuje się na poziomie 5 100 000,00 zł, co przy ofercie firmy Jarper wynoszącej 8 542 735,20 zł, daje roczne wydatki w kwocie majątkowej - 4 271 367,60 zł. Także jesteśmy w obowiązującej cenie i mamy nadal środki na rezerwę i działalność referatu gospodarki odpadami komunalnymi gminy Lesznowola. Jednak wybór tańszego oferenta nie tylko mógłby wnieść nową jakość, ale także być może jeszcze obniżyć cenę lub pozwolić gminie na danie darmowych worków czy też koszy na śmieci. Na to zezwala ustawa o czystości i porządku w gminach.

Zobaczymy czy firma SITA Piaseczno odwoła się od decyzji podjętej przez gminę Lesznowola. Ma na to teraz ustawowy czas. Dla mnie jest niezrozumiałe, że ta firma wygrywa w Warszawie w dwóch dużych dzielnicach, a w Lesznowoli popełnia tak proste błędy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Także Marcin będziemy mieli dwa różne zdania, ale na tym polega demokracja o którą walczyli nasi ojcowie.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Kamil M » ndz gru 08, 2013 10:52 pm

W ostatnim przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Lesznowola znowu wygrywa firma JARPER. Mimo, że tym razem zaproponowała wyższą kwotę przetargową od oczekiwanej ze strony Urzędu Gminy Lesznowola. Jedyna oferta, która spełniała kryterium ceny firmy SITA Piaseczno została odrzucona jako niezgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

W pierwszy przetargu organizowanym w gminie Lesznowola po znowelizowaniu ustawy o czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. konkurowało ze sobą, aż siedem podmiotów, które realizowały odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W przetargu gmina Lesznowola wyznaczyła kryterium ceny na poziomie 2 000 000,00 zł i te kryterium spełniło, aż pięć firm:

Przetarg na zagospodarowanie odpadów komunalnych na okres od lipca do grudnia 2013 r.

Nazwa firmy Cena za jeden miesiąc Cena za półroczny kontrakt

1. PPHU Lekaro 116 358,12 zł 698 148,72 zł

2. JARPER 150 873,84 zł 905 243,04 zł

3. SITA Piaseczno 172 102,32 zł 1 032 613,92 zł

4. Błysk 206 472,24 zł 1 238 833,44 zł

5. SIRCOM Nowa Iwiczna 275 212,08 zł 1 651 272,48 zł

6. Byś 379 080,00 zł 2 274 480,00 zł

7. MZO Pruszków 425 018,00 zł 2 550 108,00 zł


Mimo że najlepszą ofertę cenową zaproponowała firma Lekaro, to przetarg wygrała firma JARPER. W procesie badania zgodności złożonej oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dopatrzono się błędów w ofercie firmy Lekaro. Firma Lekaro miała czas na uzupełnienie błędów popełnionych w linii przetargowej. Według gminy ten czas nie został dobrze wykorzystany. W związku z tym w trybie awaryjnym podjęto decyzję o podpisaniu umowy z firmą JARPER po upłynięciu ostatecznego terminu wyznaczonego przez gminę firmie Lekaro. Według zapewnień władz gminy firma Lekaro złożyła oświadczenie odmawiające podpisania umowy. Jednak w tym przetarg ciekawy jest inny wątek, bo na trzecim miejscu w zestawieniu uplasowała się firma SITA Piaseczno, który w tym procesie przetargowym nie została wykluczona!. Zupełnie co innego stało się przy okazji drugiego przetargu organizowanego w ostatnim kwartale roku 2013. Wówczas oferta firmy SITA Piaseczno była najlepsza pod względem kryterium ceny 6 313 711,00 zł. Mimo tego ofertę tego przedsiębiorstwa odrzucono ze względu na niezgodność oferty ze Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Co ciekawe znowu podpisano w trybie awaryjnym umowę z firmą JARPER. Jednak tym razem gmina Lesznowola wyznaczyła kryterium ceny za dwuletni przetarg na poziomie 8 000 000,00 zł i te kryterium spełniła tylko firma SITA Piaseczno!. Reszta przedsiębiorstw biorących udział w postępowaniu przetargowym zaproponowała o wiele wyższe stawki:

Przetarg na zagospodarowanie odpadów komunalnych na okres od 2014 do 2015 r.

Nazwa firmy Cena zaproponowana za dwuletni kontrakt (2014-2015)

1. SITA Piaseczno 6 313 711,00 zł

2. JARPER 8 542 735,20 zł

3. Błysk 9 751 020,41 zł

4. Byś 11 804 000,00 zł


Mimo że oferta firmy JARPER przewyższała założenia gminy Lesznowola, to podpisano dwuletni kontraktu z tym przedsiębiorstwem. Co ciekawe drugi przetarg pokazał duży problem o którym dyskutowano podczas wdrażania nowego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce. Otóż w pierwszych przetargach śmieciowych organizowanych przez gminy brało udział więcej przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką komunalną. W związku z tym zaproponowane ceny w linii przetargowej były bardziej korzystne dla gmin i jej mieszkańców. Kolejny już przetargi nie będą tak bardzo łaskawe. Widać to bardzo dobrze na przykładzie gminy Lesznowola. W drugiej linii przetargowej wzięły udział bardzo duże podmioty gospodarcze, które narzuciły wysokie sumy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Tym razem tylko firma SITA Piaseczno zaproponowała kwotę zgodną z założeniami Urzędu Gminy Lesznowola. Mimo tego w tym przetargu oferta została odrzucona, a wybrana droższa o 2 229 024,20 zł oferta firmy JARPER, której cena nie jest zgodna z założonym kryterium ceny przez gminę Lesznowola!.

Co ciekawe odrzucone w dwóch przetargach firmy SITA i Lekaro odniosły bardzo duży sukces w przetargu organizowanym przez m.st Warszawę. Od 1 lutego 2014 r. SITA przejmie dwa bardzo duże sektory w Warszawie: Ursynów i Wilanów. Z kolei Lekaro, której oferta została odrzucona w pierwszym przetargu organizowanym przez gminę Lesznowola wygrała w Warszawie w następujących dzielnicach: Praga Północ, Praga Południe, Wawer, Rembertów i Wesoła. Obydwie firmy podpisały z m.st Warszawą umowy na trzyletni okres. Dlatego nie mogę zrozumieć dlaczego odrzucono firmy, które z powodzeniem wygrywają przetargi na tak trudnym gruncie jakim jest Warszawa!.

Jednak w tej sprawie najgorszy jest wybór firmy JARPER, która wzięła na siebie bardzo dużą ilość kontraktów ( Piaseczno, Lesznowola, Tarczyn, Grójec, żabia Wola i przejściowy system śmieciowy w Warszawie) i ma problem z bieżącym realizowaniem odbioru śmieci na terenie gminy Lesznowola. Największy dotyczył śmieci posegregowanych. Skargi płynęły szerokim strumieniem właściwie ze wszystkich sołectw gminy Lesznowola. Oczywiście najbardziej aktywne na tym polu były największe sołectwa jak Mysiadło, Nowa Iwiczna czy £azy, ale też nie brakowało skarg z mniejszych wsi gminy Lesznowola. Miejmy nadzieję, że nowy kontraktu w końcu pozwoli przywrócić normalność w kwestii terminowego odbioru śmieci posegregowanych i nieposegregowanych z terenu gminy Lesznowola.

Moim zdaniem po odrzuceniu oferty firmy SITA Piaseczno powinien zostać rozpisany nowy przetarg. Gdyż tylko oferta SITY spełniała kryterium ceny wyznaczonej przez gminę Lesznowola. Oczywiście kryterium ceny w Prawie o Zamówieniach Publicznych nie jest jedną wartością przy podpisywaniu umowy z danym oferentem. Jednak większość przetargów w Polsce jest właśnie wyłanianych na tej podstawie. Jednak w przypadku gminy Lesznowola przy obydwu przetargach śmieciowych wyłaniano przedsiębiorstwo na podstawie zgodności ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, a nie kryterium opłacalności czyli ceny.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Marcin KANIA » pn gru 09, 2013 12:59 pm

To firma LEKARO złożyła oświadczenie o odmowie zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Lesznowola.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NOWEGO PRZTEARGU

http://www.marcinkania.pl/images/www/siwz20142015.pdf

Oferta "SITA Piaseczno" została odrzucona z postępowania przetargowego, ponieważ oferent nie zastosował się do SIWZ - po prostu podał (wziął do kalkulacji) inne prognozowane ilości odpadów niż te określone w SIWZ.

Chcę podkreślić, że treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

Pozdrawiam
Marcin Kania
Dążę do wyznaczonego celu...

Radny Gminy Lesznowola Powiat Piaseczyński Mysiadło

Obrazek
Awatar użytkownika
Marcin KANIA
 
Posty: 1687
Rejestracja: pt mar 02, 2007 5:30 pm
Lokalizacja: Mysiadło/Gmina Lesznowola

Postautor: Kamil M » pn gru 09, 2013 4:53 pm

No dobrze to czemu firma SITA Piaseczno nie została wykluczona z pierwszego marcowego postępowania przetargowego?. Wtedy oferta tej firmy była zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, a za pół roku już ta firma jest wykluczana z linii przetargowej !. Co do LEKARO to napisałem, że według gminy strona odmówiła podpisania umowy. Marcinie czytaj ze zrozumieniem !. Na koniec dodam, że przetarg powinien zostać powtórzony. Skoro oferta firmy SITA Piaseczno nie spełniła kryterium SIWZ, to gmina powinna rozpisać kolejny przetarg na odbiór odpadów komunalnych, bo oferta firmy JARPER jest powyżej kryterium ceny oczekiwanej przez gminę Lesznowola - ponad 8 000 000,00 zł. Także w tym przypadku nie zostało spełnione kryterium ceny. Wobec tego gmina w trybie awaryjnym powinna pozwolić firmie JARPER na kontynuowanie pierwszego przetarg do czasu wyłonienia nowego wykonawcy poprzez nowy przetarg. Skoro Marcinie mówicie, że SITA nie spełniła oczekiwań zapisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, to ja mówię, że JARPER nie spełnił kryterium ceny !. PING i PONG :)
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

PoprzedniaNastępna

Wróć do Sprawy mieszkańców gminy Lesznowola

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

cron