Prawa mieszkańców do informacji publicznej

Pisz tutaj o nurtujących problemach mieszkańców gminy Lesznowola, ich pomysłach oraz propozycjach rozwiązania.

Moderator: GTW

Re: Prawa mieszkańców do informacji publicznej

Postautor: Kamil M » śr sty 06, 2016 11:27 am

Ostatnio mieszkańcy zwrócili mi uwagę, że w Biuletynie Informacyjnym Gminy Lesznowola Nr. 58 2015 rok pojawił się artykuł o Gminnej Spółce Wodnej Lesznowola. Nie omieszkałem go przeczytać i dość duży fragment tego artykułu postanowiłem Państwu przytoczyć.

Na terenie gminy Lesznowola do konserwacji jest 75 km rowów drenarskich, ponad 2,5 km rowów zakrytych – rurociągów. W ciągu tego roku Starostwo Powiatowe wydało ponad 50 pozwoleń wodnoprawnych, które w większości dotyczą likwidacji lub przebudowy ciągów drenarskich. Do zadań Spółki Wodnej należy także kontrola i nadzór nad prawidłowością wykonywania warunków z pozwoleń, ograniczenie samowoli budowlanych na urządzeniach melioracyjnych.

Gminna Spółka Wodna Lesznowola nie jest podmiotem Gminy Lesznowola, nie jest także jednostką organizacyjną Gminy Lesznowola. Jej nazwa „Gminna” – świadczy jedynie o tym, iż działania Spółki dotyczą obszaru administracyjnego Gminy Lesznowola. Zgodnie z art. 165 ust. 1 ustawy Prawo Wodne utworzenie spółki wodnej następuje w drodze porozumienia co najmniej 3 osób fizycznych lub prawnych, zawartego w formie pisemnej. Do utworzenia spółki wodnej wymagane jest uchwalenie statutu spółki przez osoby zainteresowane utworzeniem spółki wodnej, oraz dokonaniem wyboru organów spółki. Starosta zatwierdza stautu spółki w drodze decyzji. Spółka nabywa osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia się decyzji Starosty o zatwierdzeniu stautu. Spółka Wodna nie jest zwykłym stowarzyszeniem, nie jest rejestrowana w KRS, ale w Katastrze Wodnym prowadzonym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, a jej działalność w pełni opiera się na Prawie Wodnym a nie na Ustawie o Stowarzyszeniach. Zgodnie z art. 77 ustawy Prawo Wodne utrzymywanie urządzeń wodnych melioracyjnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej – to do spółki. Oznacza to, że uczestnictwo w spółce wodnej jest dobrowolne. Właściciel gruntów ma wybór:

- albo osobiście utrzymuje urządzenia wodne na swojej nieruchomości,

- albo ceduje ten obowiązek na spółkę pozostając jej członkiem.

Obecnie zakończone zostały prace zaplanowane na ten rok i szykujemy plan pracy na rok 2016. Zdecydowana większość właścicieli gruntów popiera działania Spółki Wodnej, a odłączenie od Związku Spółek Wodnych w Piasecznie pozwoliło na realny wpływ mieszkańców na realizacje zadań na terenie gminy i poszczególnych sołectw.

Gminna Spółka Wodna ?Lesznowola tak jak większość spółek wodnych w całym kraju boryka się z wpływem środków ze składek członkowskich, gdzie prawo przewiduje dobrowolność w przystępowaniu do spółki wodnej. Spółki wodne są formami organizacyjnymi, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, mają na celu zaspokajanie wskazanych ustawą potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami. Prawo w tej kwestii nie pomaga jednoznacznie spółkom a wręcz nakłada na spółki obowiązki w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniami, ochronę terenów przed powodziami, dbanie o urządzenia wodne (Art. 164 Prawo Wodne – ustawa z 18 lipca 2001 r.). Dodatkowo Spółka Wodna pełni ważne zadanie publiczne ochrony mienia przed powodziami. Do wykonywania tych zadań nałożonych prawem niezbędne jest posiadanie danych osobowych właścicieli gruntów. Spółka Wodna jeszcze będąc w Związku Spółek Wodnych posiadała dane większości właścicieli gruntów w gminie Lesznowola. Po wystąpieniu ze Związku Spółek Wodnych dane osobowe zostały w całości przekazane Spółce Lesznowola. Nie ma mowy o naruszaniu ustawy o ochronie danych osobowych.

W wyniku szybkiej urbanizacji i rotacji na rynku nieruchomości następuje zmiana właścicieli gruntów, które trzeba aktualizować. Każdy kto nabywa grunt od członka spółki wodnej wchodzi w jego prawa i obowiązki względem spółki. W wyniku wszystkich tych faktów rodzi się pytanie: czy nie jest kontrowersyjne korzystanie z funkcjonowania urządzeń melioracyjnych i nie łożenie się na ich konserwacje ? Czy nie jest kontrowersyjne to, że rolnicy opłacają spółkę wodną a korzystają pozostali niepłacący mieszkańcy ? Czy nie jest kontrowersyjne robienie hałasu o 30 złotych rocznie składki ? Kontrowersyjne jest to co robi grupka awanturników, która wprowadza mieszkańców w błąd, przeinacza fakty, mylnie interpretuje przepisy, oczernia Spółkę, pozbawiając mieszkańców realnej pomocy. Zarząd Gminnej Spółki Wodnej Lesznowola pracuje społecznie nie pobiera wynagrodzenia, reprezentuje zdecydowaną większość mieszkańców gminy, którym zależy na prawidłowym funkcjonowaniu urządzeń wodnych, aby nie powtórzyły się wydarzenia z 2010 roku, kiedy ulewne deszcze podtopiły znaczne tereny gminy. Nie możemy pozwolić aby suchy obecny rok uśpił pamięć mokrych lat. Musimy odrobić lekce z poprzednich podtopień. Nie dajmy się zaskoczyć.

Członkostwo w Spółce Wodnej jest dobrowolne, decyduje o tym wola każdemu komu zależy na prawidłowym funkcjonowaniu urządzeń wodnych. Każdy kto chce być w porządku wobec innych opłacających Spółkę Wodną powinien przystąpić do członkostwa. Należy pamiętać, że całość prac konserwacyjnych zależy tylko od ilości wpłacanych składek.

Jeżeli będą osoby lub zakłady, które korzystają z urządzeń wodnych i nie opłacają składek członkowskich to zgodnie z art. 171 Prawo Wodne, mogą być decyzją Starosty na wniosek Spółki Wodnej włączone w poczet członków, lub zobowiązane do ponoszenia świadczeń na rzecz Spółki Wodnej.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lesznowola, w związku z wysyłaniem do Państwa „Nakazów Płatniczych” otrzymaliśmy wiele sygnałów krytycznych na temat sformułowania tytułu pisma. Użycie sformułowania „Nakaz Płatniczy” było niefortunne. Naszą intencją jest dobro mieszkańców, ochrona terenów przed zalaniami i podtopieniami oraz dbałość o urządzenia wodne.

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej Lesznowola zaprasza wszystkich zainteresowanych właścicieli gruntów do wstępowania w szeregi członków spółki wodnej. Dołożymy wszelkich starań, aby polepszyć funkcjonowanie urządzeń wodnych na terenie gminy Lesznowola. Wszystko zależy od dobrej woli mieszkańców, ich świadomości i poznania tematyki melioracji.

ZADANIA WYKONANE W 2015 ROKU

1. Koszenie rowu nr 2 Lesznowola, Nowa Wola, Podolszyn 4096 mb.

2. Koszenie rowu nr 4 Lesznowola 100 mb.

3. Regulacja i czyszczenie rowu nr 30 Mroków – Wólka Kosowska 4000 mb.

4. Regulacja i czyszczenie rowu nr 30B Jabłonowo – Wólka Kosowska 570 mb.

5. Regulacja i czyszczenie rowu nr 6D Wilcza Góra – Kolonia Lesznowola 1192 mb.

6. Udrożnienie działu wodnego nr 50 Kolonia Warszawska 258 mb.

7. Udrożnienie działu wodnego nr 11 Wola Mrokowska 200 mb.

CAŁKOWITY KOSZT PRAC KONSERWACYJNYCH 130 000 ZŁ

8. Wykonanie niwelety rowu nr 30 ( co spowodowało znaczne obniżenie kosztów konserwacji i uniknięcie kosztownej przebudowy).

9. Wykonanie niwelety rowu nr 9 i cieku wodnego (ul. Wojska Polskiego/Słoneczna).

10. Wykonanie niwelety studni drenarskich (ul. Legionów Jabłonowo), przygotowanie i ustalenia do udrożnienia zbieraczy.

11. Podpisanie umów o partycypację w kosztach utrzymania urządzeń wodnych z podmiotami gospodarczymi posiadającymi pozwolenia wodnoprawne.

12. Wizje lokalne na obiektach melioracyjnych w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Lesznowola (inwentaryzacja awarii, dewastacji, samowoli budowlanych).

Źródło: Biuletyn Informacyjny Gminy Lesznowola Nr 58 – 2015 rok.

Wreszcie dowiedzieliśmy się czegoś więcej na temat działalności Gminnej Spółki Wodnej Lesznowola. Cieszy mnie fakt odpowiedzi na moje zapytania i kierowane pisma do spółki wodnej, ale nadal martwi mnie język wypowiedzi Zarządu Gminnej Spółki Wodnej Lesznowola. Pan prezes zapomniał, że niezadowolenie mieszkańców wynikało z faktu „Nakazów Płatniczych”, które spowodowały, że wielu nieświadomie opłaciło składkę w wysokości 30 zł i tym samym stało się członkami spółki wodnej. W Informacji Gminnej Spółki Wodnej Lesznowola z dnia 1 września 2015 r. nie było żadnej informacji, że przynależność do spółki wodnej jest dobrowolna, choćby małym drukiem. W związku z tym możemy mówić tutaj o próbie wprowadzenia w błąd mieszkańców. Dlatego sprawa „Nakazów Płatniczych” została skierowana do Prokuratury Rejonowej w Piasecznie. Co do danych osobowych i legalności ich otrzymania…to „Nakazy Płatnicze” otrzymali również mieszkańcy, którzy nie przynależeli do Związku Spółek Wodnych w Piasecznie. Pozostaje pytanie: Czy nie jest kontrowersyjne to w jaki sposób Gminna Spółka Wodna Lesznowola weszła w posiadanie danych osobowych mieszkańców gminy Lesznowola ?, Czy nie jest kontrowersyjny sposób zaproszenia mieszkańców do Gminnej Spółki Wodnej Lesznowola ?. Kontrowersji w tej sprawie jest wiele i będzie je wyjaśniać Prokuratura Rejonowa w Piasecznie i Główny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Dodam na koniec, że gdyby była inna forma zaproszenia mieszkańców do współuczestniczenia w spółce wodnej, to zyskałaby ona w pełni nasze poparcie. Zamiast „Nakazów Płatniczych” wystarczyło wysłać Pocztą Polską do mieszkańców, bądź też poprzez Sołtysów informację o planach spółki, a także formularz wyrażający zgodę na przystąpienie do Gminnej Spółki Wodnej Lesznowola. Takie działania są prawne i stoją w zgodzie z prawodawstwem polskim !

Obrazek
Informacja Gminnej Spółki Wodnej Lesznowola, która została skierowana do mieszkańców gminy Lesznowola.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Ostatnio zmieniony pt mar 11, 2016 1:52 am przez Kamil M, łącznie zmieniany 1 raz
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Re: Prawa mieszkańców do informacji publicznej

Postautor: Kamil M » pt sty 22, 2016 12:07 am

W dniu 7 stycznia 2016 r. zostało skierowane pismo przez mieszkańca Milanówka do Urzędu Gminy Lesznowola w sprawie udostępnienia mieszkańcom gminy Lesznowola rejestru zawieranych umów. Niestety gmina Lesznowola nie przewiduje prowadzenia publicznego rejestru umów w Biuletynie Informacji Publicznej o czym poinformowała w swoim piśmie z dnia 20 stycznia 2016 r. Jest to bardzo zły sygnał wysłany do lokalnej społeczności, bo nadal nie będziemy posiadać pełni wiedzy w temacie zawierania umów przez wszystkie komórki gminy Lesznowola…

Rejestr umów jest to powszechne zestawienie zawierające podstawowe informacje o wszystkich umowach zawieranych przez wszystkie komórki organizacyjne gminy. W tych rejestrach umów powinny znaleźć się następujące informacje: data zawarcia umowy, przedmiot umowy, podmiot, z którym zawarto umowę, wartość umowy, okres obowiązywania umowy, komórkę Urzędu Gminy na której rzecz zawarto umowę, numer NIP/REGON/KRS w przypadku przedsiębiorców, Rejestr docelowo powinien zawierać informację o wszystkich wydatkach dokonywanych przed Urząd Gmin, a także zawierać kopię dokumentów.

Rejestr umów powinien być dostępny dla każdego mieszkańca bez zbędnych przeszkód i dodatkowych formalności. Informacje dotyczące zawieranych umów powinny być na bieżąco aktualizowane i dostępne dla mieszkańców w internecie. Systematyczne publikowanie rejestru umów w Biuletynie Informacji Publicznej wpływa na jakość debaty publicznej. Wszystko dzięki temu, że zainteresowany mieszkaniec może sprawdzić konkretne gminne wydatki i do nich się odnieść w sposób merytoryczny. Dzięki temu można uniknąć wątpliwości dotyczących racjonalności wydatków gminy oraz ich wysokości. Urzędnik wiedząc, że każdy wydatek jest śledzony przez obywatela stara się osiągnąć jak najlepszą cenę i jakość. To oczywiście wpływa na oszczędności z tytułu zawieranych umów, a także może uchronić przed nieprawidłowościami.

Zdając sobie sprawę ze wszystkich zalet rejestru umów, trudniej jest zrozumieć decyzję Urzędu Gminy Lesznowola o braku jego prowadzenia w Biuletynie Informacji Publicznej. Takie rejestry są prowadzone w Polsce przez takie miasta jak: Warszawa, Słupsk, Racibórz czy też podwarszawski Milanówek. Na Słowacji samorządy w latach 2011-2014 opublikowały na swoich stronach internetowych ponad milion umów. Jak wynika z badań Transparency International Slovakia od 2011 r. 11% obywateli Słowacji (480 000) sprawdziło w rejestrze co najmniej jedną umowę. Mieszkańcy muszą pamiętać, że prawo dostępu do informacji nie zostało dane przez władzę, one zawsze nam przysługiwało i będzie przysługiwać jak każde prawo człowieka.

Obrazek
Pismo jakie w odpowiedzi otrzymał mieszkaniec podwarszawskiego Milanówka w temacie publicznego rejestru umów w gminie Lesznowola.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Ostatnio zmieniony pt mar 11, 2016 1:52 am przez Kamil M, łącznie zmieniany 1 raz
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Re: Prawa mieszkańców do informacji publicznej

Postautor: Kamil M » pn sty 25, 2016 8:54 pm

Zachęcam do lektury

http://politykalesznowola.blog.pl/

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Ostatnio zmieniony pt mar 11, 2016 1:37 am przez Kamil M, łącznie zmieniany 2 razy
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Re: Prawa mieszkańców do informacji publicznej

Postautor: Kamil M » ndz sty 31, 2016 11:44 am

Mija blisko 1,5 roku od wyrażenia zgody na sprzedaż przez Radę Gminy Lesznowola w drodze bezprzetargowej prawa własności części niezabudowanej nieruchomości Archidiecezji Warszawskiej o pow. 0, 7 ha położonej w obrębie KPGO Mysiadło. Przy sprzedaży nieruchomości miała być zastosowana bonifikata wynosząca, aż 99% nominalnej wartości tego gruntu. Wszystko po to, aby Archidiecezja Warszawska na tym gruncie mogła postawić nową parafię dla mieszkańców Gminy Lesznowola. Niestety mija blisko 1,5 roku czasu, a nic się nie dzieje w tej sprawie. W związku z tym wystosowałem pismo do Gminy Lesznowola w tej sprawie:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej przekazania archidiecezji warszawskiej działki w Mysiadle pod nową parafię.

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r.,poz. 782) wnoszę o udostępnienie informacji dotyczącej kwestii przekazania archidiecezji warszawskiej działki w Mysiadle pod nową parafię:

1. Na jakim etapie prawnym jest sprawa przekazania 0,7 ha działki w Mysiadle Archidiecezji Warszawskiej ?
2. Czy dokonano już podziału geodezyjnego gruntu ?
3. Czy gmina Lesznowola przekazała już działkę Archidiecezji
Warszawskiej ?
4. Kiedy kościół katolicki zamierza wybudować nową parafię w Mysiadle ?
5. Czy gmina Lesznowola otrzymała ekwiwalent za sprzedaż gruntu Archidiecezji Warszawskiej ?

Odpowiedź z Gminy Lesznowola w przedmiotowej sprawie:

W odpowiedzi na Pana e-maila z dnia 26 stycznia 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej przekazania Archidiecezji Warszawskiej gruntu, stanowiącego własność Gminy, uprzejmie informuję, iż:

1) Został wykonany podział geodezyjny polegający na wydzieleniu działki o pow. 0.7000 ha,
2) Gmina nie przekazała w/w działki na rzecz Archidiecezji,
3) Gmina nie posiada wiążących informacji o terminie budowy kościoła,
4) Gmina nie otrzymała ekwiwalentu za sprzedaż w/w działki ponieważ nie było żadnej sprzedaży.

Warto przypomnieć, że kwestię wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności działki o pow. 0, 7 ha na rzecz Archidiecezji Warszawskie głosowano na sesji Rady Gminy Lesznowola w dniu 24 września 2014 r. W uzasadnieniu uchwały napisano: Archidiecezja Warszawska wystąpiła z wnioskiem o sprzedaż prawa własności gruntu położonego w obrębie geodezyjnym KPGO Mysiadło w celu budowy Zespołu Sakralnego. Przeniesienie prawa własności gruntu, o którym mowa w projekcie uchwały nastąpi po:
- podjęciu przez Radę Gminy Lesznowola przedmiotowej uchwały,
- dokonaniu podziału geodezyjnego i wyodrębnieniu działki o powierzchni 7 000m2,
- wykonaniu przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego określającego wartość działki,
- szczegółowym określeniu funkcji sakralnych,
- szczegółowym określeniu harmonogramu terminowego procesu inwestycyjnego.

Od podjęcia w/w uchwały przez Radę Gminy Lesznowola dotyczącego przekazania niezabudowanej działki Archidiecezji Warszawskiej minęło już blisko 1,5 roku. Mimo tego nie wiele w tej sprawie zrobiono! Według informacji udzielonej przez Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Gminy Lesznowola wykonany został tylko podział geodezyjny działki. Jest to dopiero drugi punkt harmonogramu przekazania gruntu Archidiecezji Warszawskiej. Sytuacja jest bardzo dziwna, bo skoro podjęto decyzję o przekazania gruntu, to sam proces powinien być zdecydowanie szybszy. Dzisiaj wygrani mogą czuć się, ci mieszkańcy, którzy byli przeciwni oddaniu gruntu Archidiecezji Warszawskiej z uwzględnieniem 99% bonifikaty od nominalnej wartości działki. Natomiast ci, którzy chcieli powstania nowej parafii w Mysiadle muszą dalej uzbroić się w cierpliwość…

Obrazek
Głosowanie z 24 września 2014 r. dotyczące wyrażenie zgody na przekazania w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości Archidiecezji Warszawskiej.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Ostatnio zmieniony pt mar 11, 2016 1:52 am przez Kamil M, łącznie zmieniany 1 raz
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Re: Prawa mieszkańców do informacji publicznej

Postautor: Kamil M » ndz sty 31, 2016 2:30 pm

Nowa reforma systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wprowadziła szereg zmian dla obywateli, ale także dla samorządów lokalnych. W wielu jednostkach samorządowych powstały osobne referaty ds. gospodarowania odpadami komunalnymi, które zajęły się obsługą całego systemu tzw. śmieciowego na danym terenie. W związku z tym wszystkim postanowiłem bliżej przyjrzeć się wydatkom Gminy Lesznowola na tle sąsiednich gmin właśnie w kwestii obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Niestety Lesznowola na tle takich takich gmin jak: Piaseczno, Pruszków, Nadarzyn i Raszyn wypada bardzo źle pod względem ilości etatów pracowniczych i wydatków z tym związanych.

Do naszego porównania weźmiemy pod uwagę następujące gminy: Piaseczno, Pruszków, Nadarzyn i Raszyn. Te cztery gminy różni struktura ilościowa mieszkańców. Gmina Lesznowola pod względem ilości mieszkańców plasuje się pośrodku wymienionych czterech gmin: Piaseczno - 73 952 mieszkańców, Pruszków - 60 068 mieszkańców, Gmina Lesznowola - 22 548 mieszkańców, Raszyn - 21 190 mieszkańców, Nadarzyn - 11 947 mieszkańców (źródło: Wikipedia). Na początek przyjrzymy się ilości etatów pracowniczych w poszczególnych gminach. W tej kategorii liderem jest Lesznowola:

1. Gmina Lesznowola - 9 pracowników (Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi)
2. Piaseczno - 7 pracowników (Gospodarka Odpadami i Środowiska)
3. Nadarzyn - 10 pracowników * w tym 4 pracowników ds. gospodarczych (Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki)
4. Raszyn - 3 pracowników

Największą częścią utrzymania referatów stanowią wynagrodzenia pracownicze i składki od nich naliczane. W tej kategorii Lesznowolę wyprzedza tylko Piaseczno. Jednak trzeba zauważyć, że Piaseczno ma połączone dwa wydziały: Gospodarki Odpadami i Środowiska, kiedy w Lesznowoli te dwa wydziały są odrębnymi jednostkami. Zestawienie w kategorii wynagrodzenia pracownicze i składki od nich naliczane:

1. Piaseczno - 838 800,00 zł (Referat Gospodarki Odpadami i Środowiska)
2. Gmina Lesznowola - 836 205,00 zł (koszty utrzymania wynagrodzeń w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi, osobno funkcjonuje Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa)
3. Pruszków - 400 065,00 zł
4. Nadarzyn - 327 216,00 zł
5. Raszyn - 210 300,00 zł

Warto dodać do powyższego zestawienia dotyczącego wynagrodzeń pracowniczych i składek od nich naliczanych, że Lesznowola jest zdecydowanie mniejszą pod względem ilości mieszkańców gminą w porównaniu do Piaseczna i Pruszkowa ! Mimo tego koszty utrzymania wynagrodzeń pracowniczych są na bardzo wysokim poziomie !

Ostatnią ciekawą kwestią dotyczącą funkcjonowania referatów gospodarki odpadami komunalnymi są podróże służbowe, które zostały uwzględnione tylko w dwóch budżetach referatów z pięciu jakie zostały wzięte do tego porównania - Lesznowola i Piaseczno.

1. Gmina Lesznowola - 25 000,00 zł
2. Piaseczno - 2 000,00 zł

Trudno jest zrozumieć czemu w budżecie Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Gminy Lesznowola uwzględniono, aż 25 tys. zł na podróże służbowe po Polsce?. Kwota finansowa przeznaczona na ten cel jest zdecydowanie zbyt wysoka !

Powyższe zestawienie wydatków dotyczące funkcjonowania referatów zajmujących się gospodarowaniem odpadów komunalnych pokazuje, że gmina Lesznowola wydaje znacząco więcej od gmin wziętych do tego porównania. W gminie, która liczy około 24 tys. mieszkańców, ciężko jest wytłumaczyć, aż 9 etatów pracowniczych w Referacie Gospodarki Odpadów Komunalnych ! Warto zaznaczyć, że kiedy powstawał ten referat to liczył zdecydowanie mniej pracowników. Optymalna ilość zatrudnienia dla Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Gminy Lesznowola to 4-5 pracowników. Zmniejszenie ilości etatów to zysk dla mieszkańców Gminy Lesznowola, bo środki finansowe zaoszczędzone w ten sposób mogą być przekazane na inne cele dotyczące gospodarki komunalnej. Mogą być to np. darmowe worki lub też obniżenie ceny dotyczącej odbioru odpadów komunalnych przez Radę Gminy Lesznowola.

Obrazek

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Ostatnio zmieniony pt mar 11, 2016 1:52 am przez Kamil M, łącznie zmieniany 1 raz
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Re: Prawa mieszkańców do informacji publicznej

Postautor: Kamil M » czw lut 04, 2016 11:31 am

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie w grudniu 2015 r. nie tylko opiniowała projekt uchwały budżetowej na rok 2016 i projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025, ale także opinię o możliwości wykupu przez Gminę Lesznowola obligacji komunalnych o wartości 22.000.000,00 zł przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2015 r. Opinia Składu Orzekającego była pozytywna, ale zauważono, iż oprócz zaplanowanych w budżetach na lata 2015 i 2016 przychodów zwiększających zadłużenie Gminy odpowiednio o kwoty: 35.100.000,00 zł w 2015 r. i 14.300.000,00 zł w 2016 r., do 2025 r. nie będą zaciągane nowe zobowiązania wpływające na dług Gminy…Czy to oznacza koniec możliwości zadłużania się Gminy Lesznowola?

Przy okazji uchwały nr. Wa.372.2015 w końcowej sentencji Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie podniósł kwestię dalszego zadłużania się Gminy Lesznowola – Skład Orzekający wydając niniejszą opinię uwzględnił przyjęte przez Radę Gminy Lesznowola w uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej założenia, iż oprócz zaplanowanych w budżetach na lata 2015 i 2016 przychodów zwiększających zadłużenie Gminy odpowiednio o kwoty: 35.100.000,00 zł w 2015 roku i 14.300.000,00 zł w 2016 roku, do 2025 roku nie będą zaciągane nowe zobowiązania wpływające na dług Gminy, a realizacja dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów będzie przebiegać na poziomie kwot prognozowanych.

Niestety znowu bardzo wzrosło zadłużenie Gminy Lesznowola! Według Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do 31 grudnia 2014 r. wynika, że Gmina Lesznowola na koniec 2014 r.obciążona była zobowiązaniami dłużnymi w kwocie 52.387.669,99 zł co stanowiło 28,32% wykonanych dochodów jednostki za ubiegły rok. W świetle uchwalonej przez Radę Gminy Lesznowola Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2025 po zmianach – uchwala nr 151/XIII/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. łączna kwota długu, wynikająca z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań wyniesie na koniec 2015 r. 81.287.6700,00 zł. Stanowi ona 57,26% zaplanowanych na ten rok dochodów. Sytuacja z zadłużeniem ma jeszcze pogorszyć się w budżecie roku 2016. Planowana kwota zadłużenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla budżetu roku 2016 ma wynieść 88 987 670,00 zł! Nigdy w dziejach Gminy Lesznowola nie było tak wysokiego zadłużenia! Na koniec roku budżetowego 2012, kiedy to po raz pierwszy przyszedł bardzo duży kryzys finansów publicznych, zadłużenie Gminy Lesznowola wyniosło – 80.811.022,00 zł. Już teraz na podstawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025 posiadamy wiedzę, że kwota zobowiązań przewyższa rekordowe zadłużenie z roku 2012! Niestety w gminie nie widać żadnej refleksji z poprzednich lat. Choć w roku 2013 systematycznie rozpoczęto zmniejszanie zadłużenia poprzez dzierżawę i sprzedaż gruntów będących własnością Gminy Lesznowola. Dzięki tym zabiegom pozyskano nowe środki finansowe na spłatę zobowiązań i realizację nowych inwestycji. Niestety znowu wzrosło lawinowo zadłużenie Gminy Lesznowola, na co zwróciła uwagę Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie w swojej uchwale nr. Wa.372.2015. Według Izby zobowiązania za rok 2015 i 2016 mają wynieść łącznie 49.400.000,00 zł! Wobec tego wszystkiego należy postawić pytanie: Co dalej planuje gmina wobec tak dużych problemów finansowych?

Jedno to spłata bieżących zobowiązań, która jest planowana do roku 2025, drugie to sprzedać jednego z gruntów inwestorowi. Przetarg miał być zorganizowany jeszcze w grudniu 2015 r., ale procedury przedłużyły się. Środki finansowe pozyskane ze sprzedaży według planów mają być przeznaczone na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu obligacji komunalnych. Kolejnym krokiem wobec tak wysokiego zadłużenia powinny być cięcia ograniczające ilość administracji, a tym samym zmniejszenie bieżących obciążeń finansowych. Bez takich kroków trudno będzie mówić o ostatecznym uzdrowieniu finansów publicznych Gminy Lesznowola. Zwłaszcza, że nadal nie jest jeszcze rozstrzygnięta sprawa 2/3 gruntów KPGO Mysiadło. Roszczenia do tych gruntów zgłosili potomkowie poprzednich właścicieli z 1939 r. Sprawę ostatecznie ma rozstrzygnąć Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie. Jednak na razie skarga kasacyjna Gminy Lesznowola nie trafiła jeszcze na wokandę sądu. Najbliższy rok 2016 pokaże nam jak Gmina Lesznowola poradzi sobie z olbrzymim zadłużeniem. Na bieżąco będziemy monitorować tą sprawę, bo sprawa jest naprawdę poważna!

Obrazek
Czy gmina Lesznowola w końcu uzdrowi swoje finanse publiczne ?

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Ostatnio zmieniony pt mar 11, 2016 1:52 am przez Kamil M, łącznie zmieniany 1 raz
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Wykonawca budowy ul. Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej w Łaza

Postautor: Kamil M » śr lut 10, 2016 6:25 pm

Według nieoficjalnych informacji główny wykonawca budowy ul. Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej w Łazach ogłosił swoją upadłość.

Wiele wskazuje na to, że właśnie mogło dojść do bankructwa głównego wykonawcy drogi...W ostatnich dniach była bardzo ładna pogoda, która pozwalała na podjęcie działań budowlanych. Mimo tego od stycznia br. nie zauważano żadnego pracownika, ani nawet sprzętu budowlanego pozwalającego na kontynuowanie prac. W związku z tym nie wiadomo, co dalej będzie z inwestycją polegającą na budowie ul. Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej w Łazach! Termin ukończenia inwestycji mocno goni, bo inwestycja miała być zakończona do końca marca br. Czy uda się dotrzymać tego terminu ?. Dzisiaj trudno szukać odpowiedzi na te pytanie... W związku z tym wszystkim skierowałem do Referatu Dróg i Mostów Gminy Lesznowola zapytania dotyczącej inwestycji na ul. Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej w Łazach:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczących dalszych prac związanych z budową ul. Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej w Łazach.

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Z 2014 r.,poz. 782) wnoszę o udostępnienie informacji dotyczącej dalszych prac związanych z budową ul. Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej w Łazach:

1. Na jakim etapie jest budowa ul. Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej w Łazach ? (Jaki procent prac został wykonany, proszę o ich wyszczególnienie).
2. Kiedy przewidziany jest czas na zakończenie inwestycji drogowej na ul. Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej w Łazach ?
3. Ile środków finansowych dotychczas wydała Gmina Lesznowola na realizację budowy ul. Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej w Łazach ?
4. Czemu wobec sprzyjających warunków atmosferycznych firma realizująca przetarg na budowę ul. Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej w Łazach nie prowadzi inwestycji ?
5. Czy Referat Dróg i Mostów Gminy Lesznowola może zadbać o wyrównanie ul. Marzeń i Szmaragdowej w Łazach ? Niestety, ale drogowcy bardzo zniszczyli nasze ulice, a wobec braku jakichkolwiek prac zostaliśmy w dużym kłopocie. Zwłaszcza po obfitych opadach deszczu.

Proszę o odpowiedź w formie e-mailowej.

Budowlańcy zostawili mieszkańcom ul. Marzeń i Szmaragdowej w Łazach prezent w postaci mocno rozjeżdżonych ulic. Ulicę Szmaragdową najlepiej jest po prostu omijać szerokim łukiem, zwłaszcza po obfitych opadach deszczu. W zeszłym tygodniu dwóch sąsiadów utknęło na ul. Marzeń...Gdyby nie pomoc dobrosąsiedzka samochody nie wyjechałby z błotnego zapadliska...

Na koniec warto odnieść się do odszkodowań dla mieszkańców ul. Spokojnej z tytułu zajęcia na rzecz drogi części ich gruntu. Niestety nadal nie wypłacono mieszkańcom z tego tytułu środków finansowych...Mimo, że od pół roku trwa już budowa ul. Spokojnej w Łazach. Mieszkańcy nadal pozostają bez środków finansowych, które pozwoliłyby na odbudowę ogrodzeń czy też nowych nasadzeń drzew i krzewów, które zostały wycięte w związku z budową ul. Spokojnej. Mieszkańcy zauważyli, że procedura odszkodowawcza strasznie wydłuża się! Według informacji od mieszkańców wycena została już przygotowana przez Starostwo Powiatowe, ale do tej wyceny musi się jeszcze odnieść Rada Gminy Lesznowola. Oby sprawa została załatwiona jak najszybciej, bo na razie efekt budowy ul. Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej w Łazach jest taki, że budowa jest wstrzymana, a odszkodowań dla mieszkańców nadal brak!

Obrazek
Kiedy ponownie ruszą prace budowlane na ul. Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej w Łazach ?

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Ostatnio zmieniony pt mar 11, 2016 1:53 am przez Kamil M, łącznie zmieniany 1 raz
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Re: Prawa mieszkańców do informacji publicznej

Postautor: Kamil M » czw lut 18, 2016 10:51 am

Dostałem wreszcie odpowiedź dotyczącą różnicy między wpływami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a wydatkami.

W odpowiedzi na Pana e-mail z dnia 26 stycznia 2016 roku dotyczący udostępnienia informacji publicznej „dotyczących różnicy między wpływami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a wydatkami” uprzejmie informuję:

1. Ile wyniosła różnica między wpływami z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, a wydatkami na rzecz utrzymania całego systemu śmieciowego w gminie Lesznowola w roku 2014 i 2015 ?:
Ad. 1 Różnica pomiędzy wpływami a wydatkami na rzecz utrzymania całego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Lesznowola wynosiła:
- w 2014 r. - 514.746,14 zł - w 2015 r. - 814.157,88 zł*
* - różnica w wys. 299.411,74 wynika z faktu, iż faktura za grudzień 2015 r. za wykonaną usługę przez PUK Sita w kwocie 287.071,29 zł była realizowana w m-cu styczniu 2016 r, po odjęciu której różnica między wpływami a wydatkami za 2015 r. wyniosła 527.086,59 zł

a) proszę o wskazanie dokładnych zysków: wpłaty mieszkańców i przedsiębiorców:
Ad.2a) Wpłaty mieszkańców i przedsiębiorców wynosiły:
- w 2014 r. - 5.132.931,64 zł. - w 2015 r. - 4.997.274,96 zł.

b) proszę o wskazanie dokładnych wydatków z tytułu funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lesznowola:
wydatki z tytułu umowy z firmą SITA Piaseczno:
Ad.2b) Wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów wynikające z umowy z firmą PUK SITA PIASECZNO sp. z o.o wyniosły:
- w 2014 r. - 2.856.931,02 zł. - w 2015 r. - 3. 257.746,89 zł.

dokładne koszty akcji odbioru śmieci wielkogabarytowych od
mieszkańców:
- Koszty odbioru od mieszkańców gminy Lesznowola odpadów wielkogabarytowych są ujęte w cenie ryczałtowej.

koszty funkcjonowania referatu, a także inne:
- Koszty funkcjonowania referatu wyniosły:
- w 2014 r. - 962.702,64 zł. - w 2015 r. - 925.370,19 zł.
- pozostałe koszty to wydatki na sfinansowanie akcji edukacyjnej w szkołach, na którą złożyła się kwota w wysokości 3.950,00 zł pochodząca z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwota 35.300,00 zł, jako pozyskana na ten cel dotacja z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pragnę Pana poinformować, iż Gmina Lesznowola nie wygenerowała zysków z tytułu wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lesznowola według ostatniego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i podpisanej w jego wyniku nowej umowy wyniosą w skali roku 3.829.265,28 zł czyli wzrosną w porównaniu z 2015 r. o 571.515,39 zł co praktycznie wyzeruje różnicę między wpływami i wydatkami ponoszonymi na rzecz całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Lesznowola , która powstała w 2015 r. Dobrze, że pomimo tak istotnego wzrostu kosztów ponoszonych na rzecz odbioru i zagospodarowania odpadów na chwilę obecną nie wystąpiła konieczność podwyższenia stawek będących podstawą wyliczenia miesięcznej opłaty dla właścicieli nieruchomości z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Wyrażam nadzieję, że przekazane informacje posłużą Panu do zweryfikowania treści, które umieszcza Pan na blogu i innych nośnikach informacji, a są one totalną nieprawdą. Oczekuję w związku z powyższym przekazywania przez Pana rzetelnych i wiarygodnych informacji.

Z poważaniem
Lech Kilanowski

W związku z prośbą o rzetelne informację, przekazuje je Państwu.

Obrazek

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Ostatnio zmieniony pt mar 11, 2016 1:53 am przez Kamil M, łącznie zmieniany 1 raz
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Re: Prawa mieszkańców do informacji publicznej

Postautor: Kamil M » pt lut 19, 2016 1:24 am

W Lesznowoli zdaniem większości mieszkańców jak i urzędników odbyła się bardzo ważna debata. Debata ta dotyczyła nowo projektowanego przebiegu drogi wojewódzkiej nr. 721 na odcinku od drogi krajowej nr. 7 w Sękocinie Nowym do skrzyżowania z ul. Mleczarską w Piasecznie. Dyskusja i debata pokazała, że problemów z tą drogą jest tyle, ile osób na sali. Jednak jest to dopiero początek. W ciągu 30 miesięcy Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich chce otrzymać decyzję ZRID czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Plan bardzo ambitny, ale samorządowcy jak i mieszkańcy skupieni wokół stowarzyszenia Przyjazna Droga "721" pokazali, że determinacji im na pewno nie zabraknie.

Na debacie w Urzędzie Gminy Lesznowola zaprezentowano koncepcję przebiegu nowej trasy 721 bis. Jest to dopiero etap początkowy, czyli przygotowanie koncepcji. Wszystko po to, aby skutecznie starać się o decyzję środowiskową, a później o decyzję ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). Na debacie w Lesznowoli był obecny Wójt Gminy Raszyn Pan Andrzej Zaręba, który podkreślił jak wielkie zasługi dla tej planowanej inwestycji miała Wójt Gminy Lesznowola Pani Maria Jolanta Batycka-Wąsik - Nie byłoby mowy o tej drodze, gdyby nie udało się zlokalizować nowego węzła w Sękocinie Nowym. W innym przypadku gdybyśmy kierowali ruch do Sękocina Lasu nie byłby spełnione oczekiwania mieszkańców Gminy Raszyn. W podobnym tonie wypowiadał się na debacie dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Pan Zbigniew Ostrowski - Obwodnica drogi 721 jest na wokandzie MZDW od wielu lat. Możliwość jej powstania jest możliwa dzięki determinacji Pani wójt Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik. Samorząd Gminy Lesznowola dołożył własne środki finansowe, aby przygotować węzeł w Sękocinie Nowym. W tym miejscu droga będzie włączać się w węzeł Samolea-Wolica.

Nowy przebieg drogi 721 bis ma liczyć 10 km, czyli około 0,5 km więcej od starego przebiegu drogi 721 czyli ul. Słonecznej. Planowana droga 721 bis ma być drogą dwujezdniową w dwóch kierunkach. Każdy pas ruchu drogowego ma liczyć 3,5 metra. Warto dodać, że obecna droga 721 liczy tylko jeden pas ruchu, ale co jest warte podkreślenia przez kierowców jest traktowana jako tzw. mała obwodnica Warszawy. Stąd tak bardzo potrzebna jest realizacja nowego przebiegu drogi 721. Oczywiście wyznaczenie nowej trasy ekspresowej na terenie Gminy Lesznowola będzie rodzić wiele problemy dla jej mieszkańców. Chodzi głównie o wyburzenie części nieruchomości, aby można było w pełni zrealizować cały przebieg nowej trasy. Dyskusja na debacie pokazała, gdzie będą największe problemy z przebiegiem nowej drogi ekspresowej.

Zacznijmy od początku przebiegu drogi 721 bis czyli od węzła Sękocin Nowy. W początkowym przebiegu nowej drogi mieszkańcy Sękocina zwrócili uwagę na nowo powstającą ul. Grudzi. Będzie to droga styczna z nową drogą 721 bis. Wójt Gminy Raszyn jak i mieszkańcy zauważyli, że koncepcja przygotowana przez firmę TRASA nie zakłada właściwie żadnych dróg serwisowych, a także brakuje informacji dotyczących ekranów dźwiękochłonnych. Planiści z firmy TRASA zauważyli, że rozwiązania są dość ogólne, jesteśmy na wstępnym etapie planowania drogi. Kolejny problem przy przebiegu nowej trasy 721 bis pojawił się przy ul. Żytniej w Lesznowoli. Tutaj jedna z mieszkanek zauważyła, że to spotkanie dotyczące przebiegu nowej trasy 721 bis odbywa się o 15 lat za późno ! Podkreśliła, że czeka od wielu lat na decyzję jak ma przebiegać droga. W odpowiedzi Wójt Gminy Lesznowola zauważyła, że od 15 lat w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego był przewidziany korytarz dla budowy trasy 721 bis. W dalszym swoim przebiegu nowa droga 721 bis przecina ul. Jedności na wysokości ul. Poprzecznej w Lesznowoli. Tutaj zastrzeżenia, co do przebiegu planowanej trasy miał przewodniczący rady osiedla domów wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Poprzecznej. W tym miejscu planiści z firmy TRASA przewidzieli dwie koncepcje budowy skrzyżowania z ul. Jedności. Jedno zakłada stworzenie bezkolizyjnego skrzyżowania, a drugie budowę ronda. Dla mieszkańców ul. Poprzecznej wykluczona jest realizacja koncepcji zakładająca budowę ronda. Przy rondzie osiedle przy ul. Poprzecznej w Lesznowoli będzie bezpośrednim sąsiadem drogi 721 bis. Wybranie koncepcji skrzyżowania bezkolizyjnego to odsunięcie zabudowy od drogi na poziomie 10-15 metrów. Na odcinku przy osiedlu będą zapewne ekrany akustyczne. Ostatni dużym problem dla mieszkańców Gminy Lesznowola jest przebieg trasy 721 bis przy ul. Fabrycznej w Starej Iwicznej. Na debacie przedstawiono dwa warianty przebiegu trasy tzw. północy i południowy. Mieszkańcy opowiadają się za południowym przebiegiem drogi. W tym miejscu są hale magazynowe, a na północnym wariancie zabudowa jednorodzinna. Trudno jednoznacznie powiedzieć, którędy przebiegnie nowa trasa...Planiści podkreślili, że są na etapie opracowania materiałów do decyzji środowiskowej. Po decyzji środowiskowej nadal będą dwa warianty drogowe. Dopiero po wydaniu decyzji tzw. ZRID będą wykupowane nieruchomości pod nową trasę. W dalszym swoim przebiegu nowa droga 721 bis przetnie linię kolejową nr. 8 Radom-Warszawa poprzez bezkolizyjny przejazd. Po stronie Gminy Piaseczno będzie zaplanowane nowe skrzyżowanie planowanej 721 bis z ul. Ks. Jarząbka i dalej między budynkiem Prestige i dyskontem Biedronka droga dojdzie do ul. Nowej, a dalej już do ul. Mleczarskiej w Piasecznie, gdzie zakończy się całość planowanej trasy.

Mieszkańcy jeszcze do 25 lutego 2016 r. mogą składać swoje uwagi dotyczące trasy 721 bis do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Według prognozy przedstawionej na debacie w roku 2030 ma być 20 tys. pojazdów na nowej trasie 721 bis. Według władz samorządowych jak i MZDW inwestycja jest kluczowa dla przyszłości naszej Gminy. Zwłaszcza w kontekście zmniejszenia ruchu kołowego na ul. Słonecznej. Myślę, że za puentę powinny nam posłużyć słowa Wójta Gminy Raszyn - Obwodnica Raszyna i Janek powstała po 40 latach, choć dość szybko została zrealizowana. Jednak sam proces inwestycyjny był bardzo długi. Jeśli droga 721 bis ma powstać do 2020 r. to jest to bardzo krótki termin ! Jak trudnym elementem jest pozyskanie gruntów i wybranie odpowiedniego przebiegu trasy pokazało pierwsze spotkanie w Urzędzie Gminy Lesznowola. Oby nie było ostatnim w tej kluczowej sprawie !

Obrazek
Mimo wczesnej pory, spotkanie wzbudziło zainteresowanie mieszkańców Gminy Raszyn, Gminy Lesznowola i Gminy Piaseczno.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński​
Ostatnio zmieniony pt mar 11, 2016 1:53 am przez Kamil M, łącznie zmieniany 1 raz
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Inwestycja mieszkaniowa Leśna Polana w Magdalence

Postautor: Kamil M » czw lut 25, 2016 6:55 pm

W Magdalence przy ul. Ks. Słojewskiego planowana jest nowa inwestycja mieszkaniowa: "Leśna Polana", która wśród społeczności lokalnej wywołała spore zaniepokojenie. Chodzi o budowę trzech domów w typie zabudowy bliźniaczej dwu-lokalowej, które mają powstać przy ul. Ks. Słojewskiego w pobliżu Parafii Św. Marii Magdaleny w Magdalence. Mieszkańcy zarzucają nowej inwestycji brak zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i brak umiaru inwestycyjnego przy rozmiarze działek wynoszących tylko po 800 m2. Z kolei inwestor firma Pyzel Developers zapewnia, że zabudowa bliźniacza dwu-lokalowa jest zgodna z prawem budowlanym, powierzchnią zabudowy i wysokością jak również spełnia wymogi planu zagospodarowania przestrzennego. Kto ma rację ?

Według mieszkańców inwestycja dotycząca budowy trzech domów w typie zabudowy bliźniaczej dwu-lokalowej w Magdalence jest sprzeczna z obowiązującym prawem! Mieszkańcy wskazują, że aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje w tej części miejscowości zabudowę jednorodzinną (MN), co pozwala na pojedynczej działce wybudować co najwyżej dom w zabudowie bliźniaczej. Zamiast maksymalnie sześciu domostw w zabudowie bliźniaczej (trzy bliźniaki), planowane jest wybudowanie 11 domostw w zabronionej zabudowie szeregowej (trzy domy wielorodzinne). Inwestor w tej sprawie zaprezentował odrębne zdanie - w planie dopuszczone są działki o minimalnej powierzchni 800m2, zabudowa bliźniacza dwu-lokalowa spełnia wymogi zabudowy jednorodzinnej i jest zgodna z prawem budowlanym, (zgodnie z definicjami zawartymi w prawie budowlanym nie jest to zabudowa wielorodzinna, ale jednorodzinna), wysokość zabudowy, powierzchnia zabudowy i powierzchnia biologicznie czynna również spełniają wszystkie wymogi planu zagospodarowania przestrzennego - powiedziała Pani Joanna Pyzel przedstawiciel inwestora. Rzeczywiście jeśli zajrzymy do przepisów prawa to okaże się, ze racja jest po stronie inwestora. Zgodnie z brzmieniem art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane przez budynek mieszkalny jednorodzinny – należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. W przypadku osiedla "Leśna Polana" inwestor zaplanował właśnie budowę trzech budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej z uwzględnieniem dwóch lokali mieszkalnych, co stoi w zgodzie z ustawą Prawo budowlane.

Mieszkańcy także podnieśli kwestię dotyczącą wymogu utrzymania na terenie planowanej inwestycji czynnika biologicznego na poziomie 60% - Wspomniana inwestycja, z uwagi na jej intensywność i małe rozmiary działek (ok. 800 m2), nie zapewnia również utrzymania wymogu 60% powierzchni biologicznie czynnej, tym bardziej iż inwestycja w całości planowana jest na obszarze zalesionym. W pozostałej części Łazów minimalna wielkość działki to 900m2 (w sąsiedniej Magdalence 1800m2), a teren pod wspomnianą inwestycję jako jedyny w całej miejscowości uzyskał w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, obniżenie wymaganej minimalnej wielkości działki do 800m2. Powinno to raczej skłaniać do umiaru inwestycyjnego, a nie do przekraczania obowiązujących norm - podkreślili mieszkańcy. Wspominany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerze ewidencyjnym 102/8 oraz części działki o numerze ewidencyjnym 102/6 przewiduje wspominaną przez mieszkańców wielkość 800m2. Szkoda jednak, że tych wątpliwości mieszkańcy nie podnieśli podczas sesji Rady Gminy Lesznowola, która w dniu 9 kwietnia 2015 r. podjęła uchwałę nr. 67/VII/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Łazy i Wólka Kosowska obszar III., ta w dniu 3 lipca 2015 r. trafiła do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego i tym samym stała się obowiązującym prawem! Trudno zatem mieć pretensje do inwestora w tej mierze, gdyż operuje on na przyjętych normach w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Pani Joanna Pyzel z firmy Pyzel Developers zauważyła, że do pierwszego spotkania z księdzem doszło wtedy jak już był zatwierdzony miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego. Na spotkaniu dowiedziałam się, że parafia planuje sprzedać działkę, i zaprojektowałam na niej zabudowę zgodną z planem zagospodarowania przestrzennego: w planie dopuszczone są działki o minimalnej powierzchni 800m2, zabudowa bliźniacza dwu-lokalowa, (która jest zgodna z prawem budowlanym), powierzchnia zabudowy i wysokość zabudowy oraz powierzchnia bilogicznie czynna również spełniają wszystkie wymogi planu zagospodarowania przestrzennego.
Na 3 działkach o pow 800m2 mogłam zaprojektować domy wolnostojące dla bogatych ludzi, ale zaprojektowałam nieduże segmenty dwulokalowe, o pow ok 99m2 plus poddasze, ponieważ takie są teraz potrzeby społeczeństwa polskiego i takich lokali obecnie ludzie poszukują. Są to lokale dla młodych rodzin, z niedużym ogródkiem, w niskiej zabudowie, dla rodzin z 2 dzieci, dające też możliwość dalszego rozwoju rodziny - przy kolejnych dzieciach młodzi ludzie mogą zaadoptować poddasze na pokoje dla kolejnych dzieci, ponieważ filozofią moich projektów jest to, aby lokale były rozwojowe - dodała Joanna Pyzel.

Nowa inwestycja w Magdalence może budzić społeczny sprzeciw, ale takie inwestycje są realizowane w Polsce i stoją w zgodzie z prawem. Szkoda, że mieszkańcy nie wnieśli swojego sprzeciwu i uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wtedy kiedy był na to przewidziany ustawowy czas. Wówczas można było zgłosić do Wójt Gminy Lesznowola uwagi dotyczące miejscowego planu. Aktualnie na to jest już za późno! Uchwała Rady Gminy Lesznowola dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Łazy i Wólka Kosowska obszar III trafiła do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego w dniu 3 lipca 2015 r. i od tego dnia stała się obowiązującym prawem! Inwestor zamierza wybudować i sprzedać 11 lokali mieszkaniowych na osiedlu "Leśna Polana". Ceny będą bardzo zróżnicowane od 439 tys. zł za najtańsze mieszkanie do nawet 662 tys. zł za najdroższe.

Obrazek
Materiał prasowy inwestora przedstawiający nowe mieszkania w Magdalence.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Ostatnio zmieniony pt mar 11, 2016 1:53 am przez Kamil M, łącznie zmieniany 1 raz
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Re: Prawa mieszkańców do informacji publicznej

Postautor: Kamil M » sob lut 27, 2016 12:02 pm

Zachęcam do lektury nowych artykułów na blogu www.politykalesznowola.blog.pl

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Ostatnio zmieniony pt mar 11, 2016 1:39 am przez Kamil M, łącznie zmieniany 3 razy
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Re: Prawa mieszkańców do informacji publicznej

Postautor: Kamil M » czw mar 03, 2016 12:29 am

W dniu 1 lutego 2016 r. Wójt Gminy Lesznowola ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie pewne zapisy, które wystąpiły po raz pierwszy w załączniku nr. 1 do zarządzenia sportu 2016. Zapisy są o tyle dwuznaczne, bo niejako faworyzowały pewne kluby sportowe z danego terenu Gminy Lesznowola. Wystarczy przyjrzeć się kilku wyszczególnionym zadaniom uwzględnionym w załączniku:

3. Wspieranie w zakresie: finansowanie wynagrodzeń trenerów, wynagrodzenia sędziów, opieki lekarskiej i ubezpieczenia zawodników oraz kosztów transportu na zawody, wynajem obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego i in., udziału sportowych reprezentacji w piłce siatkowej z terenu Mysiadła w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz poza granicami kraju.

5. Wspieranie w zakresie: finansowanie wynagrodzeń trenerów, wynagrodzenia sędziów, opieki lekarskiej i ubezpieczenia zawodników oraz kosztów transportu na zawody, wynajem obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego i in., udziału sportowych reprezentacji w piłce nożnej z terenu Mrokowa w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz poza granicami kraju.

6. Wspieranie w zakresie: finansowanie wynagrodzeń trenerów, wynagrodzenia sędziów, opieki lekarskiej i ubezpieczenia zawodników oraz kosztów transportu na zawody, wynajem obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego i in., udziału sportowych reprezentacji w karate KYOKUSHIN z terenu Lesznowoli w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz poza granicami kraju.

7. Wspieranie w zakresie: finansowanie wynagrodzeń trenerów, wynagrodzenia sędziów, opieki lekarskiej i ubezpieczenia zawodników oraz kosztów transportu na zawody, wynajem obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego i in., udziału sportowych reprezentacji w piłce nożnej z terenu Kosowa w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz poza granicami kraju.

Spójrzmy teraz na wyniki otwartego konkursu na realizację zadań w zakresie wsparcia upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Lesznowola właśnie na wybranych czterech przykładach:

3. zadanie to wsparcie finansowe dla klubu MUKS "Krótka Mysiadło w wysokości - 36.342,18 zł
5. zadanie to wsparcie finansowe dla klubu UKS Orlęta Mroków w wysokości - 40.957,06 zł
6. zadanie to wsparcie finansowe dla Mazowieckiego Klubu Karate KYOKUSHIN z Warszawy w wysokości - 13.844,64 zł
7. zadanie to wsparcie finansowe dla klubu KS Walka Kosów w wysokości - 21.343,82 zł.

Jak widać na powyższych przykładach uwzględnienie po raz pierwszy w konkursie konkretnych zadań promowało podmioty, które już wcześniej otrzymywały dotację. Niestety w ten sposób zamknięto niejako drogę do otrzymania lesznowolskich dotacji dla nowych klubów sportowych. Bardzo dobrym przykładem w tej mierze jest klub ASTO KZD Piaseczno, które chciało i starało się reprezentować Gminę Lesznowola. Niestety nawet nie pomógł istotny fakt, że wychowują i trenują lesznowolską młodzież i to ze sporymi sukcesami...Na szczęście Gmina Piaseczno doceniła działalność młodzieżowego klubu - ASTO KZD w promowaniu siatkówki na terenie Gminy Piaseczno przez przekazanie gminnej dotacji w wysokości - 30 tys. zł. W Lesznowoli poprzez wprowadzenie konkretnych zadań do konkursu, tą drogą przed tym młodzieżowym klubem niejako zamknięto i to z wielkim hukiem!

Co ciekawe w roku 2015 rodzaje zadań uwzględnione w otwartym konkursie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wyglądało zgoła odmiennie od konkursu rozpisanego już w 2016 r. - 1. Wspieranie (w zakresie: finansowania wynagrodzeń trenerów, wynagrodzenia sędziów, opieki lekarskiej i ubezpieczenia zawodników oraz kosztów transportu na zawody, wynajem obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego i in.) udziału sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz poza granicami kraju.

Widzimy istotną różnicę między tymi dwoma konkursami! Warto dodać, że otrzymanie dotacji z Gminy Lesznowola jest bardzo ważne dla klubów sportowych, bo dzięki niej mają środki finansowe na bieżącą swoją działalność, a także płacą niższe stawki za wynajem obiektów sportowych. Klubu sportowe, które nie otrzymały dotacji, a chcą grać na lesznowolskich obiektach sportowych są traktowane jako komercja.

Obrazek
Drużyna ASTO KZD Piaseczno podczas Charytatywnego Turnieju Siatkówki w Piasecznie.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński​
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Wnioski dotyczące zwolnienia z opłaty za odpady

Postautor: Kamil M » śr mar 16, 2016 11:05 am

W gminie Lesznowola można już składać wnioski dotyczące zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości. Jednak nie każdy właściciel może wystąpić do gminy z takim wnioskiem. Do tego świadczenia są uprawnieni tylko mieszkańcy, którzy spełniają kryterium dochodowe zapisane w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem (art. 40, art. 41, art. 53a i art. 91), przysługuje:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461) zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,

2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316) zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,

3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”

– przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2–15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

W ustawie o pomocy społecznej wymieniono następujące powody udzielenia pomocy dla osób i rodzin: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej i klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Aby uzyskać zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi trzeba nie tylko spełnić kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej, ale przede wszystkim wypełnić druk, który jest dostępny dla mieszkańców w biuletynie informacji publicznej gminy Lesznowola w dziale: „Komunikaty i ogłoszenia”. Wypełniając wniosek o zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będziemy musieli podać dane właściciela nieruchomości, a także przedstawić sytuację materialną rodziny, która wnioskuje o zwolnienie z opłaty. Druk nie jest skomplikowany, także nie powinien stwarzać żadnych problemów dla rodzin aplikujących o zwolnienie z opłaty.

Warto dodać, że nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pozwalająca na wprowadzenie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została wprowadzona nowelą z dnia 1 lutego 2015 r. Niestety wprowadzenie w naszej gminie tej ulgi podatkowej trwało, aż 12 miesięcy! Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik stosowne zarządzenie w tej sprawie podpisała dopiero w dniu 14 marca 2016 r. Co ciekawe ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2016 r. uwzględniła możliwość w całości lub w części zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych, o których mowa jest w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. W myśl tejże ustawy rodziną wielodzietną jest rodzina, w których rodzice/rodzic lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w określonym wieku lub legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Zwolnienie rodzin wielodzietnych z opłaty śmieciowej nie jest uzależnione od ich sytuacji dochodowej. Także w tej sytuacji nie obowiązują przepisy ustawy o pomocy społecznej. Niestety w zarządzeniu z dnia 14 marca 2016 r. nie uwzględniono rodzin wielodzietnych. Mimo, że w naszej gminie jest wprowadzona Lesznowolska Karta Dużej Rodziny, która gwarantuje szereg ulg dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci.

Obrazek
Tak wygląda wniosek o zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

O drodze więcej dowiesz się idąc, niż studiując mapy

Postautor: Kamil M » śr mar 16, 2016 7:50 pm

„O drodze więcej dowiesz się idąc, niż studiując mapy” – ten słynny cytat Pam Brown idealnie pasuje do kuriozalnej sytuacji drogowej jaka jest obecnie w Magdalence. Od początku stycznia policja zaczęła z całą stanowczością egzekwować znaki zakazu zatrzymywania się i postoju wzdłuż ul. Lipowej, a także na ul. Leśnej w Magdalence. Mieszkańcy zaczynają coraz głośniej protestować przeciwko ustawionym znakom zakazu! Wszystko przez to, że najwięcej mandatów karnych jest wystawianych przez policję na odcinku ul. Lipowej gdzie znajdują się sklepy, Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Zdrowia. Mieszkańcy coraz częściej zadają pytania: Komu przeszkadzało swobodne parkowanie przy sklepach i Ośrodku Zdrowia w Magdalence?

Okazuje się, że znaki zakazu zostały ustawione ze względu na utrudnionych ruch autobusów linii L-1 i L-3, które kursują wzdłuż ul. Lipowej. Samochody, które parkowały tuż za ośrodkiem zdrowia w Magdalence blokowały właśnie przejazd wspominanych autobusów. Jednak mieszkańcy, a także właściciele sklepów coraz głośniej zaczynają protestować wobec postawienia znaków zakazu na ul. Lipowej! Pani Renata Dąbrowska ze sklepu „Delikatesy Magdalenka” zauważyła, że klienci sami podnoszą kwestię znaku zakazu utrudniającego parkowanie i bezproblemowe zakupy w jej sklepie. Podobnego zdania są właściciele Fresh Marketu i zoologicznego „ZwierzooZwierz”. Są obawy, że ze względu na znak zakazu parkowania B-36 spadnie ilość klientów, a tym samym dochody sklepów, które przecież odprowadzają podatki z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej do Gminy Lesznowola.

Nie tylko na ul. Lipowej jest problemem ze znakami zakazu zatrzymywania się B-36, te również pojawiły się na ul. Leśnej. Członek Rady Sołeckiej Magdalenki Pan Michał Marzec podkreślił – Na ulicy Leśnej po prawej stronie również pojawił się znak B-36 od tego czasu nie mogę zgodnie z prawem zaparkować pod własną bramą jak zresztą wszyscy mieszkańcy tej ulicy. Jednocześnie podkreślił, że taki sposób pozostawiania pojazdów był najwygodniejszy dla wielu osób ze względu na szybki dostęp do nich. Na nowym zakazie parkowania na ul. Leśnej najbardziej ucierpieli klienci Poczty Polskiej, bo mają tylko kilka miejsc parkingowych w okolicach samej poczty. Jednak gdy ich tam zabraknie to pozostaje jedynie parkowanie swojego pojazdu wzdłuż chodnika ul. Leśnej, ale w tym miejscu jest znak zakazu parkowania B-36, co niestety wiąże się z mandatem karny w wysokości 100 zł i 1 punktem karnym dla kierowcy ze strony policji.

W Magdalence wprowadzono nowe znaki zakazu B-36, ale niestety zapominano o zapewnieniu odpowiedniej ilości miejsc parkingowych dla kierowców korzystających ze sklepów spożywczych, Poczty Polskiej, czy też Ośrodka Zdrowia w Magdalence. Co prawda powstał nie wielki parking przy skrzyżowaniu ul. Lipowej i Leśnej, ale jak podkreśla mieszkanka Magdalenki Pani Maria Banasiewicz – Ten parking przy ul. Leśnej, to zatoczka na góra 4 samochody, nie rozwiązuje więc problemu. Problem z parkowaniem jest, co zauważyli wszyscy nasi rozmówcy. Czy gmina podejmie działania dotyczące znaków B-36 i problemów swoich mieszkańców?

Obrazek
Obrazek
Znaki zakazu B-36 ustawione na ul. Leśnej i Lipowej w Magdalence.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Re: Prawa mieszkańców do informacji publicznej

Postautor: Kamil M » czw mar 24, 2016 11:25 pm

Kiedy we wrześniu 2015 r. Gminna Spółka Wodna Lesznowola rozpoczęła wysyłkę "Nakazów Płatniczych" dotyczących zapłaty składki wynoszącej 30 zł podjęliśmy jako społeczność lokalna alert i weto wobec wspomnianych działań.

Po pierwsze nie było podstawy prawnej, aby mieszkańcom Gminy Lesznowola od razu wysyłać Nakazy Płatnicze! Te można było wysyłać, ale w pierwszej kolejności powinny być one skierowane do członków spółki wodnej, co jest jasno zapisane w art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r., poz. 145) ...Jakoś w toku wrześniowych wysyłek nakazów Zarząd Gminnej Spółki Wodnej Lesznowola o tym zapomniał!

Wcale nie lepiej wygląda sytuacja z pozyskaniem danych osobowych mieszkańców Gminy Lesznowola przez Gminną Spółkę Wodną Lesznowola. Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej Lesznowola różnie tłumaczył sytuację związaną z pozyskaniem danych osobowych mieszkańców. W Kurierze Południowym Pan Przewodniczący argumentował - W mojej opinii nie doszło do złamania ustawy o ochronie danych osobowych, co wynika z zapisów ustawy „Prawo wodne”. Sprawa jednak nie jest taka oczywista...Art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r., poz. 145) podnosi tylko, że utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej – do tej spółki. Z tego przepisu raczej wynika, że Spółka Wodna powinna w pierwszej kolejności starać się o włączenie do swojego grona tylko tych mieszkańców, którzy korzystają w bezpośredni sposób z rowów melioracyjnych, a także innych urządzeń drenarskich. Tymczasem wrześniowe "Nakazy Płatnicze" dotarły nawet do mieszkańców osiedli wielorodzinnych, które w żaden sposób nie korzystają z urządzeń podlegających pod gminną spółkę...W Biuletynie Informacyjnym Gminy Lesznowola Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej Lesznowola tłumaczył już trochę inaczej kwestię pozyskania danych osobowych - Dodatkowo spółka wodna pełni ważne zadanie publiczne ochrony mienia przed powodziami. Do wykonywania tych zadań nałożonych prawem niezbędne jest posiadanie danych osobowych właścicieli gruntów. Spółka Wodna jeszcze będąc w Związku Spółek Wodnych posiadała dane większości właścicieli gruntów w gminie Lesznowola. Po wystąpieniu ze Związku Spółek Wodnych dane osobowe zostały w całości przekazane Spółce Lesznowola. Ne ma mowy o naruszaniu ustawy o ochronie danych osobowych. Problem jednak jest w tym, że "Nakazy Płatnicze" otrzymali również mieszkańcy, którzy nie byli członkami Związku Spółek Wodnych w Piasecznie! Oczywiście można to tłumaczyć zapisami ustawy o ochronie danych osobowych, która w art. 3 ust. 2 zauważa, że ustawę stosuje się również do podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 3 lipca 2009 r., sygn. akt I OSK 1007/08 uznał, że zadania publiczne, w imię których ma się odbywać przetwarzanie danych osobowych muszą być określone prawem. Chodzi tu o zadania, które zostały zlecone przez prawo temu podmiotowi, który dane przetwarza. Mogą to być zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego, walki z przestępczością, udzielania pomocy ofiarom klęsk żywiołowych itd. Podmiotami wykonującymi zadania publiczne mogą zaś być organy państwowe, samorządowe, państwowe lub komunalne jednostki organizacyjne, a także podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych. Jednak mając na uwadze powyższe, warunkiem uznania, że w niniejszej sprawie udostępnienie przedmiotowych danych osobowych w celu ich przetwarzania jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, byłoby ustalenie, czy istnieje przepis prawa powszechnie obowiązującego, który nakłada na Gminną Spółkę Wodną Lesznowola zadanie, do realizacji którego niezbędne jest pozyskanie przedmiotowych danych osobowych.

Wydaje się, że z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r., poz. 145) można byłoby wywieść niezbędność wykonania tego zadania, jako realizowanego dla dobra publicznego. Należy jednak zwrócić uwagę, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 11 sierpnia 2010 r., sygn. akt II SA/GL 273/10 uznał, że przepisy ustawy o ochronie danych osobowych nie mogą stanowić podstawy żądania wydania danych osobowych z ewidencji gruntów i budynków, bowiem udostępnianie tych danych następuje wyłącznie w oparciu o przepisy Prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Analogiczny pogląd wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 maja 2010 r., sygn. I OSK 1029/09 stwierdzając, że regulacja zawarta w art. 24 ust. 3 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, jako zapewniająca dalej idącą ochronę danych osobowych, niż przewidziana w ustawie o ochronie danych osobowych, wyłącza - z mocy art. 5 tej ostatniej ustawy - stosowanie jej art. 23 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 pkt 2.

Mając na uwadze powyższe wydaje się, że udostępnienie przedmiotowych danych nie powinno nastąpić w trybie ustawy o ochronie danych osobowych, lecz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów Działu VII tej ustawy, a w szczególności art. 299. Tymczasem Pan Przewodniczący na łamach Kuriera Południowego powoływał się na ustawę o ochronie danych osobowych i ustawę Prawo wodne, a przepisy prawa, a także wyroki Sądów Administracyjnych wskazują, że dane powinny być udostępnione na podstawie Ordynacji Podatkowej, a w szczególności art. 299...

Spytacie czemu znowu poruszam sprawę Gminnej Spółki Wodnej Lesznowola ?. Otóż w dniu 11 marca 2016 r. wydano postanowienie o umorzeniu dochodzenia przeciwko Gminnej Spółce Wodnej Lesznowola o czyn z art. 286 §1 Kodeksu Karnego wobec braku znamion czynu zabronionego na podstawie art. 17 §1 pkt 2 Kodeksu Postępowania Karnego. Według Komisariatu Policji w Lesznowoli należało umorzyć sprawę, bo czyn dotyczący wysyłki "Nakazów Płatniczych", a także sposób pozyskania danych osobowych mieszkańców gminy przez Gminną Spółkę Wodną Lesznowola nie zawiera znamion czynu zabronionego...Problem jednak nadal tkwi w "Nakazach Płatniczych" dlatego oddajmy tutaj głos Przewodniczącemu Gminnej Spółki Wodnej Lesznowola, który na łamach Kurier Południowego mówił tak: "nakazy płatnicze zostały sformułowane w ten sposób, gdyż wynika to z przepisów o egzekucji należności podatkowych na rzecz spółki. - Forma nakazu jest stosowana w większości spółek wodnych na terenie kraju".
Jednak egzekucję należności podatkowych można dokonywać tylko i wyłącznie wobec członków Spółki Wodnej, co jest zawarte w art. 170 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r., poz. 145):
ust. 1 tejże ustawy - Członek spółki wodnej jest obowiązany do wnoszenia składek i ponoszenia na jej rzecz innych określonych w statucie świadczeń, niezbędnych do wykonywania statutowych zadań spółki.
ust. 5 tejże ustawy - Do egzekucji składek i świadczeń, o których mowa w ust. 1, na rzecz spółki wodnej stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji należności podatkowych.
Niestety do postanowienia o umorzeniu dochodzenia wobec Gminnej Spółki Wodnej Lesznowola nie dołączono uzasadnienia powołując się na art. 325e § 1 Kodeksu Postępowania Karnego. Według moich telefonicznych ustaleń umorzenie postanowienia może być oparte na tym, że w Informacji z dnia 1 września 2015 r. Gminna Spółka Wodna Lesznowola poinformowała, że dokonanie wpłaty na indywidualnie przypisany rachunek bankowy traktowane jest jako przystąpienie do Gminnej Spółki Wodnej Lesznowola. Problem jednak jest w tym, że próżno szukać tej informacji na samym już Nakazie Płatniczym! Za to na nakazie mamy zamieszczony termin 14 dni, kiedy to mamy opłacić składkę członkowską, a brak jej opłacenia będzie podlegał egzekucji administracyjnej wraz z należytymi odsetkami, zgodnie z przepisami o egzekucji należności podatkowej...Wobec tego sama konstrukcja "Nakazu Płatniczego" mogła wprowadzić mieszkańców w błąd! Do tego Gminna Spółka Wodna Lesznowola ma swoją siedzibę w Urzędzie Gminy Lesznowola, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację. Mieszkańcy mogli mieć przekonanie, że "Nakaz Płatniczy" został wysłany przez gminę. Jednak te wysyłkę organizował niezależny wobec gminy podmiot.

Kiedy rano zostałem poinformowany o umorzeniu dochodzenia w sprawie Gminnej Spółki Wodnej Lesznowola nie mogłem wprost w to uwierzyć i nadal w to nie wierzę! Moja aktywność społeczna i rozmowy z mieszkańcami potwierdzały, że wiele osób nieświadomie stało się członkami Gminnej Spółki Wodnej Lesznowola. Wszystko przez wysyłkę właśnie "Nakazów Płatniczych". Te można stosować, ale wobec członków Spółki Wodnej, a nie osób, które mogą dopiero aplikować do tego gremium. Do tego w dokumentach, które otrzymali mieszkańcy od Spółki Wodnej próżno jest szukać informacji, że przystąpienie do niej jest dobrowolne! Trudno za taką informację traktować zdanie zawarte w Informacji spółki z dnia 1 września 2015 r. - dokonanie wpłaty na indywidualnie przypisany rachunek bankowy traktowane jest jako przystąpienie do Gminnej Spółki Wodnej Lesznowola...

Konkludując naprawdę ciężko jest zrozumieć decyzję Komisariatu Policji w Lesznowoli o umorzeniu dochodzenia w sprawie wysyłki Nakazów Płatniczych przez Gminną Spółkę Wodną Lesznowola...Na pewno wniosę zażalenie na wspomnianą decyzję!

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

PoprzedniaNastępna

Wróć do Sprawy mieszkańców gminy Lesznowola

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość