Prawa mieszkańców do informacji publicznej

Pisz tutaj o nurtujących problemach mieszkańców gminy Lesznowola, ich pomysłach oraz propozycjach rozwiązania.

Moderator: GTW

Prawa mieszkańców do informacji publicznej

Postautor: Kamil M » pt sty 18, 2013 10:43 am

W dniu 16 stycznia 2013 roku w Pruszkowie odbyło się spotkanie ze stowarzyszeniem liderów lokalnych grup obywatelskich w temacie praw mieszkańców do informacji publicznej. W spotkaniu uczestniczyli zainteresowani tą sprawą mieszkańcy Pruszkowa, powiatu piaseczyńskiego i warszawsko – zachodniego, a także przedstawiciele stowarzyszenia.

Głównym założeniem spotkania było przedstawienie praw mieszkańców do informacji publicznej, a także kontroli społecznej. Okazało się, że mamy bardzo duże prawa do uzyskania potrzebnych dla nas informacji od władzy gminnej, powiatowej, wojewódzkiej czy rządowej. Dość często w naszej pracy samorządowej spotykamy się z dużymi trudnościami w uzyskaniu potrzebnej nam informacji. Najczęściej interesujemy się miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego naszej miejscowości, budową drogi lokalnej, przetargami, zamówieniami publicznymi czy nawet pensją wójta czy burmistrza. W tej mierze bardzo pomocne są nam regulacje prawne, które pozwalają nam na skuteczne uzyskanie od władzy lokalnej potrzebnych nam informacji. Po pierwsze w tej mierze bardzo pomaga Konstytucja RP i art. 61:

Art. 61.

- Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

- Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

- Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.
Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy.

Oprócz Konstytucji RP bardzo pomocna jest ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku:

Przepisy ogólne

Art. 1.
1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.
2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

Art. 2.
1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej „prawem do informacji publicznej”.
2. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Art. 5.
1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Te przepisy prawne jawnie pokazują, że każdy obywatel/mieszkaniec ma prawo do informacji publicznej w interesującej go sprawie. Urząd Gminy nie może odmówić żadnej informacji mieszkańcowi!. Chyba, że ta jest niejawna. Jednak na poziomie samorządowym takie sprawy są bardzo rzadko spotykane. Takie sytuacje mogą nas tylko spotkać w przypadku administracji rządowej. Po wystosowaniu zapytania odnośnie interesującej nas sprawy, urząd ma 14 dni na odpowiedź. Warto podkreślić, że nie jest to 14 dni roboczych, a 14 dni kalendarzowych. Jeżeli w tym terminie urząd nie udzieli nam informacji to możemy skierować skargę odwoławczą na brak odpowiedzi. Najczęściej ta forma wpływa w 80% na udzielenie potrzebnej nam informacji.

Kontrola obywatelska jest bardzo potrzebna i wpływa pozytywnie na działalność urzędów. Zwłaszcza tego niskiego szczebla samorządowego. Instytucje, które są powołane do kontroli przez prawo. Systemowo mają nałożone pewne ograniczenia dotyczące podejmowanych działań: mogą rekomendować zmiany, kierować sprawy do kolejnych organów, ale nie mogą wychodzić poza te ramy. Nie mogą podejmować działań społecznych poprzez apelowanie, organizowanie obywateli w grupach nacisku (stowarzyszenia), masowego pisania listów, blogów i innych form działania, które mogą mieć istotny wpływ na skuteczną poprawę działalności instytucji publicznych.

W naszej codziennej działalności widzimy jak wiele problemów napotykamy z informacją publiczną na szczeblu samorządowym. Najgorzej jest w małych gminach wiejskich. Dla przykładu gmina Lesznowola nie informuje swoich mieszkańców na głównej stronie urzędu o terminach i sprawach sesji Rad Gminnych, a także o posiedzeniach merytorycznych komisji. Gmina uznaje, że nie musi informować mieszkańców na głównej stronie. Na moje zapytanie w tej sprawie dostałem odpowiedź, że ta informacja jest dostępna w biuletynie informacji publicznej gminy Lesznowola, a także na tablicach informacyjnych gminy w poszczególnych sołectwach. Regulacje w tej mierze są bardzo mgliste. Nie pomaga w tej sprawie statut gminy Lesznowola, który w art. 14 pkt. 4:

„Termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad Przewodniczący Rady podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie".

W rozumieniu odpowiedzi gminy Lesznowola w tej sprawie wynika, że obyczajowo przyjętymi regulacjami jest informacja w biuletynie informacji publicznej gminy Lesznowola i na tablicach gminnych w sołectwach. Jednak ta forma dla mieszkańców jest nieprzejrzysta i powoduje, że nie są oni w dostateczny sposób informowani o sesjach Rady Gminy w Lesznowoli. W związku z tym brakuje mieszkańców na obradach, co wpływa negatywnie na budowę społeczeństwa obywatelskiego. Warto dodać, że w całym powiecie piaseczyńskim taki problem występuje tylko w gminie Lesznowola!!!. Inne samorządy lokalne informują swoich mieszkańców odpowiednio wcześniej o sesjach. W przypadku gminy Piaseczno przyjęto zasadę o informowaniu o sesjach Rady Miejskiej z dwu tygodniowym wyprzedzeniem. Jest to bardzo dobry i skuteczny sposób informacji dla mieszkańców. W związku z powyższą sytuacją odnośnie braku dostatecznej informacji gminy Lesznowola, podjąłem decyzję o informowaniu mieszkańców o terminach i sprawach sesji Rady Gminnej poprzez piaseczyńskie fora internetowe. Ta metoda nacisku przyniosła skutek, bo na jednej z sesji pojawił się młody mieszkaniec Mysiadła. Jednak to nie jest jedyny problem. Kolejnym jest brak ważnych dla mieszkańców informacji na stronie www.lesznowola.pl. Choćby odnośnie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, informacji o podniesieniu podatków lokalnych lub też nie. Miejmy nadzieję, że w końcu pod tym względem nastąpi zmiana. Wszyscy urzędnicy gminy Lesznowola muszą sobie zadawać sprawę, że mieszkańcy mają prawo do informacji publicznej i jest to prawo zagwarantowane konstytucyjnie i ustawowo!.

Zachęcam was do większej aktywności obywatelskiej w swoich środowiskach lokalnych. Regularne chodzenie na sesje, publikowanie ważnych informacji dla mieszkańców na blogach czy portalach społecznościowych, są skuteczną formą nacisku na urzędników. To powoduje, że mieszkańcy są w stanie dokonać potrzebnej i pozytywnej zmiany w wielu aspektach życia publicznego.

Obrazek

Jakbyście mieli jakieś problemy związane z brakiem dostępu do informacji publicznej to wszystkie potrzebne dla was informacje uzyskacie na stronie internetowej: www.watchdog.org.pl

Źródło: Konstytucja RP, Statut gminy Lesznowola, biuletyn informacji publicznej gminy Lesznowola, www.watchdog.org.pl.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Ruch Palikota
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Prawa mieszkańców do informacji publicznej

Postautor: Marcin KANIA » pt sty 18, 2013 7:58 pm

Podatki

http://www.lesznowola.waw.pl/index.php?id=18&lan=pl

Program Sesji

http://www.lesznowola.eobip.pl/bip_lesz ... t=1&page=0

Nowa BIP

http://www.lesznowola.eobip.pl/bip_lesz ... 1&layout=0

Informacje o Sesjach/Komisjach

http://www.marcinkania.pl/

Po ostatecznych zmianach w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku Urząd Gminy rozpocznie akcję informacyjną. Na chwilę obecną komplet aktualnych uchwał jest http://www.marcinkania.pl/index.php?opt ... 1&Itemid=1

Pozdrawiam
Marcin Kania
Dążę do wyznaczonego celu...

Radny Gminy Lesznowola Powiat Piaseczyński Mysiadło

Obrazek
Awatar użytkownika
Marcin KANIA
 
Posty: 1687
Rejestracja: pt mar 02, 2007 5:30 pm
Lokalizacja: Mysiadło/Gmina Lesznowola

Prawa mieszkańców do informacji publicznej

Postautor: Kamil M » sob sty 19, 2013 7:26 am

Marcin chwała ci, że informujesz o sesjach. Podobnie robi Mirosław Wilusz. Jednak jest to zadanie, które powinna realizować gmina. To nie jest przypadek, że sieje się dezinformację. Po prostu władza nie chce aby ktoś patrzył jej na ręce. Nowa strona gminy miała powstać i nic nie widać. Coś pozytywnego dzieję, się Kurier Południowy przypomniał sobie o Lesznowoli. W poprzednim numerze budżet na 2013 rok. W tym metoda wyboru za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jak widać można. Tylko pomijam, że nie byli na żadnej sesji.

Marcin polecam tobie abyś zobaczył jak wyglądają strony internetowe w innych gminach naszego powiatu. Dwie gminy pod tym względem są liderem:

www.piaseczno.eu
www.prazmow.pl

Myślę, że do tego modelu musi dążyć Lesznowola. Na razie jest wielkie bałagan, a mieszkańcy nie wiedzą do to jest biuletyn informacji publicznej. Potwierdziło to kilka osób zaangażowanych samorządowo na spotkaniu w Pruszkowie.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Ruch Palikota
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Prawa mieszkańców do informacji publicznej

Postautor: Marcin KANIA » sob sty 19, 2013 10:59 am

Urząd Gminy Lesznowola informuje o Sesjach zgodnie ze Statutem Gminy Lesznowola - http://www.lesznowola.eobip.pl/bip_lesz ... t=1&page=0 Dodatkowo wszyscy sołtysi otrzymuję stosowne materiały, które powinny znaleźć się niezwłocznie w gminnych tablicach soleckich.

Bezpośredni link do Zaproszeń/Programu Sesji - http://www.lesznowola.eobip.pl/bip_lesz ... t=1&page=0

Nowa strona urzędu funkcjonuje na razie jako testowa. Projektant dostał listę poprawek i nowych funkcjonalności do wprowadzenia i jak tylko to zrobi - ruszamy.

Pozdrawiam
Marcin Kania
Dążę do wyznaczonego celu...

Radny Gminy Lesznowola Powiat Piaseczyński Mysiadło

Obrazek
Awatar użytkownika
Marcin KANIA
 
Posty: 1687
Rejestracja: pt mar 02, 2007 5:30 pm
Lokalizacja: Mysiadło/Gmina Lesznowola

Prawa mieszkańców do informacji publicznej

Postautor: Kamil M » sob sty 19, 2013 1:32 pm

Marcin dokładnie w tekście napisałem, że informuje o tym art. 14 pkt. 1 statutu gminy:

„Termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad Przewodniczący Rady podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie".

Dla mnie ten punkt jest nie doskonały i wręcz fatalny w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Moim zdaniem powinniście wprowadzić poprawkę w tym punkcie do statutu. Oczywiście prezentują jakby mógł wyglądać nowy punkt:

"Termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad Przewodniczący Rady podaje na 7 dni przed sesją do publicznej wiadomość na głównej stronie urzędu - www.lesznowola.pl , w biuletynie informacji publicznej i na tablicach ogłoszeniowych gminy Lesznowola".

Taki zapis jest klarowny i transparentny dla każdego. Używanie terminologii: "w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie", nic mi nie mówi. Jest to nie doprecyzowany punkt, który każdy może odbierać jak chce, zwłaszcza urząd gminy.

Co do informacji na tablicach jest różnie. Przy okazji zbierania podpisów miałem okazję się o tym przekonać. W jednych sołectwach sołtysi wieszają od razu, a w innych informacja potrafi nawet nie pojawić się tuż przed sesjom. Pomijam, że informacja o ostatniej grudniowej sesji gminy w biuletynie informacji publicznej została poddana na dzień przed obradami.

Marcin uwierz, że aktualne metody powiadamiania o sesjach jest zły. Do tego brakuje informacji na głównej stronie o ważnych dla mieszkańców sprawach. Czemu nie było takich informacji poddanych do publicznej wiadomości:

Wybór metody opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi?. Oczywiście trwają ostatnie procedury, ale uchwałę podjęliście, a mieszkańcy o tym na razie dowiedzieli się od ciebie, Mirka Wilusza, ode mnie, zdawkowo od £ukasza Grochali i Kuriera Południowego.

Nowy przewoźnik na liniach lokalnych - L-1, L-3, L-4. Mało, że pojawił się nowy to i rozkład jazdy się zmienił. Powiem tobie, że mieszkańcy mają wiele zastrzeżeń do busów, które pojawiły się na trasie, bo po prostu się nie mieszczą.

Brak informacji o działaniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W tej mierze informuje tylko Gminny Ośrodek Kultury poprzez stronę.

Nowy budżet gminy Lesznowola. Dzisiaj wszedłem na stronę www.prazmow.pl i dokładnie jest wszystko objaśnione. U nas trzeba sięgać po strony radnych, mojego bloga lub na szczęście prasę lokalną.

Naprawdę niech gmina Lesznowola zacznie budować transparentny urząd i zacznie informować mieszkańców o ważniejszych wydarzeniach. Dzisiaj strona gminy informuje tylko o sukcesach i laurach. Byłem zawsze zdania, że ta strona powinna zajmować się informacją dotyczącą bardzo ważnych aspektów życia mieszkańców, które wymieniłem powyżej. Ja na początku miałem bardzo duże trudności z uzyskaniem wszystkich mi potrzebnych informacji. Pomijam, że stenogramy z merytorycznych komisji pojawiają się w biuletynie informacji publicznej nawet z 2 -3 miesięcznym opóźnieniem!. Ja rozumiem tydzień, no dwa, ale 2 miesiące !. Ja nie wiem co dzieje się, na komisjach więc jak mam się przygotować na sesje. Oczywiście można napisać to przyjdź. Tylko ja pracuję zawodowo i uczestniczę w wielu wydarzeniach samorządowych. W związku z tym nie raz brakuje mi doby na zrobienie wszystkiego.

Pamiętaj Marcin tobie jest łatwiej, bo jesteś radnym wszystko masz jak na tacy. Jednak w naszej gminie nie myśli się o mieszkańcach i ich potrzebie informacji. Ja uważam to za bardzo duży problem, bo brakuje osób merytorycznych, które byłyby w stanie zmienić gminę i wejść do Rady Gminy z nowymi pomysłami, z nowym impetem. Te działania wpływają na to, że mamy stagnacje władzy, która jest nie kontrolowana przez nikogo!. Taka jest moja teza i nie bierz tego do siebie, bo cenię ciebie za pracą jak nikogo innego w powiecie piaseczyńskim, a nawet nie w gminie Lesznowola. Po prostu stawiam diagnozy, bo może w końcu ktoś zrobi coś w kierunku poprawy informacji mieszkańców o działaniu gminy i sesjach rady. Ja będę starał się nadal robić jak najwięcej w tym aspekcie, bo uważam, że po prostu to należy się mieszkańcom. Dodatkowo jest to istotny element budowania społeczeństwa obywatelskiego i podwaliny pod demokrację bezpośrednią.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Ruch Palikota
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Prawa mieszkańców do informacji publicznej

Postautor: Marcin KANIA » sob sty 19, 2013 7:39 pm

Kamil M pisze:Marcin uwierz, że aktualne metody powiadamiania o sesjach jest zły. Do tego brakuje informacji na głównej stronie o ważnych dla mieszkańców sprawach. Czemu nie było takich informacji poddanych do publicznej wiadomości:


1. Po ostatecznych zmianach w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku Urząd Gminy rozpocznie akcję informacyjną. Na chwilę obecną komplet aktualnych uchwał jest http://www.marcinkania.pl/index.php?opt ... 1&Itemid=1

2. Gmina nie miała żadnego wpływu na wybór firmy przewozowej, była to decyzja ZTM. Tylko w tym roku gmina dofinansuje funkcjonowanie trzech linii „L” kwotą 980 tys. zł. W ubiegłym roku, to dofinansowanie wynosiło 767 tys. zł.

3. Uniwersytet Trzeciego Wieku - http://gok.lesznowola.pl/index.php?id=4&lan=pl

4. Uchwała budżetowa Gminy Lesznowola na rok 2013 - http://www.lesznowola.eobip.pl/bip_lesz ... t=1&page=0 "Uchwała Nr 305/XXIV/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 2012r."

Pozdrawiam
Marcin Kania
Dążę do wyznaczonego celu...

Radny Gminy Lesznowola Powiat Piaseczyński Mysiadło

Obrazek
Awatar użytkownika
Marcin KANIA
 
Posty: 1687
Rejestracja: pt mar 02, 2007 5:30 pm
Lokalizacja: Mysiadło/Gmina Lesznowola

Prawa mieszkańców do informacji publicznej

Postautor: Kamil M » ndz sty 20, 2013 1:53 pm

Marcin KANIA pisze:
Kamil M pisze:Marcin uwierz, że aktualne metody powiadamiania o sesjach jest zły. Do tego brakuje informacji na głównej stronie o ważnych dla mieszkańców sprawach. Czemu nie było takich informacji poddanych do publicznej wiadomości:


1. Po ostatecznych zmianach w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku Urząd Gminy rozpocznie akcję informacyjną. Na chwilę obecną komplet aktualnych uchwał jest http://www.marcinkania.pl/index.php?opt ... 1&Itemid=1

2. Gmina nie miała żadnego wpływu na wybór firmy przewozowej, była to decyzja ZTM. Tylko w tym roku gmina dofinansuje funkcjonowanie trzech linii „L” kwotą 980 tys. zł. W ubiegłym roku, to dofinansowanie wynosiło 767 tys. zł.

3. Uniwersytet Trzeciego Wieku - http://gok.lesznowola.pl/index.php?id=4&lan=pl

4. Uchwała budżetowa Gminy Lesznowola na rok 2013 - http://www.lesznowola.eobip.pl/bip_lesz ... t=1&page=0 "Uchwała Nr 305/XXIV/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 2012r."

Pozdrawiam


Ja swoje Marcin, a ty swoje. Czy poddaliście jaką metodę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?. Nie , bo będzie wielka akcja informacyjna. BęDZIE !, a na razie mieszkańcy dowiedzieli się od mediów lokalnych od radnych i tego nie dobrego Kamila Myszyńskiego.

Co do Uniwersytetu Trzeciego Wieku to strona gminy nie informuje. Tylko strona GOKU sam to potwierdzasz.

Co do wyboru operatora na linie uzupełniające to wiem, że nie ma wpływu. Jednak ma wpływ na zapisy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zostały wpisane małe busy jak linie mają coraz to więcej pasażerów. Mój sąsiad, który jest uczniem skarżył się mi, że część chętnych nie mieści się do busów linii L. Zwłaszcza na linii L-3. Gmina nie zadał sobie trudu, aby sprawdzić jakie jest obłożenie pasażerów.

Nadal nie rozumiem Marcin czemu bronisz tak gminy, bo twoje przykłady tylko potwierdzają moją tezę. Na stronie www.lesznowola.pl jest tylko promocja gminy. Brakuje ważnych dla mieszkańców informacji. Twoje linki potwierdzają tą sprawą. Ja powtórzę to znowu wiele osób nie wie co to jest BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ GMINY LESZNOWOLA!.

Potwierdzili to przedstawiciele stowarzyszenia na spotkaniu w Pruszkowie. Także Marcin nie patrz na swoją wiedzę, tylko mieszkańców. Powinniście zrobić wszystko aby dostęp do informacji publicznej wpływającej na życie mieszkańców był na stronie internetowej www.lesznowola.pl, a tak nie jest. Trzeba szukać informacji w biuletynie informacji publicznej, Gminnym Ośrodku Kultury itd.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Ruch Palikota
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Prawa mieszkańców do informacji publicznej

Postautor: Marcin KANIA » ndz sty 20, 2013 5:07 pm

Mieszkańcy Gminy Lesznowola mają dostęp do informacji m.in. poprzez radnych http://www.lesznowola.eobip.pl/bip_lesz ... &page=text , czy ogólnodostępne strony internetowe:

1. Oficjalna Strona Internetowa - http://www.lesznowola.waw.pl/
2. BIP - http://www.lesznowola.eobip.pl/bip_lesz ... 1&layout=0
3. GOK Lesznowola - http://www.gok.lesznowola.pl/
4. Biblioteka Publiczna - http://www.bp-lesznowola.pl/
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - http://www.gops-lesznowola.pl/
6. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych - http://www.zopo.pl/
7. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - http://www.gkrpa-lesznowola.pl/
8. Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne - http://www.lpk-lesznowola.pl/
9. System informacji o środowisku - http://www.lesznowola.sios.pl/

Jak wynika z powyższego układ i podział zadań jest przejrzysty i transparentny.

Pozdrawiam
Marcin Kania
Dążę do wyznaczonego celu...

Radny Gminy Lesznowola Powiat Piaseczyński Mysiadło

Obrazek
Awatar użytkownika
Marcin KANIA
 
Posty: 1687
Rejestracja: pt mar 02, 2007 5:30 pm
Lokalizacja: Mysiadło/Gmina Lesznowola

Prawa mieszkańców do informacji publicznej

Postautor: Kamil M » ndz sty 20, 2013 10:02 pm

Strona główna gminy występuje pod adresem www.lesznowola.pl. www.lesznowola.waw.pl to stary adres !.

Marcin żyjemy w dwóch innych światach. Dla mnie sprawa jest prosta gmina nie informuje odpowiednio mieszkańców i będę z tym walczył na tyle na ile starczy mi sił. Pokazałem przez swoje działania, że energii mam dużo i dzięki swojemu zaangażowaniu zmieniłem gminę.

Informacja publiczna jest domeną urzędu gminy, a nie radnych. Tylko mi się Marcin już nie chce dyskutować, bo nie lubię tracić czasu na bez produktywne dialogi. Dodam tylko, że nie odniosłeś się do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na transport lokalnych w gminie Lesznowola. Ten element zależy od gminy. Co do wydatków na kwotę 980 tyś to dziwię się, że tyle zapłacicie, bo stawka wozokilometra spadła i to dość znacznie:

PKS Grójec rok 2011-2012 stawka wozokilometra 2.98 zł brutto
SEKAR - TRANS rok 2013-2014 stawka wozokilometra 2,73 zł brutto


Warto dodać, że przy nowym kontrakcie nawet PKS Grójec obniżył swoje stawki, bo chciał 2,74 zł za jeden wozokolimetr. W związku z tym na jednym wozokilometrze oszczędność wynosi 0,25 gr. Co daje realne oszczędności rzędu 9% i przekłada się kwotowo na sumę 88 200,00 zł przy zapisanej kwocie 980 000,00 zł. Do tego w zeszłym roku też założyliście, że wydatki na linie lokalne w ramach ZTM-u Warszawa wyniosą 910 000,00 zł. Ostatecznie zapłaciliście kwotę 767 000,00 zł. Tutaj różnica w kontrakcie wynosiła 143 000,00 zł. W związku z tym moim zdaniem realnie zaoszczędzicie nawet na tegorocznym kontrakcie. Z tej prostej symulacji wychodzi kwota 231 200,00 zł. Oczywiście może być inna, bo tutaj brałem takie markery jak napisane powyżej. Być może ZTM zażądał od gminy Lesznowola większych opłat na swoje konto. Jednak i tak realnie oszczędności na tym polu powinny być. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na przewozy w ramach lokalnych linii gminy Lesznowola przewidywało wzrost opłaty lub zmniejszenie o nawet 20%. Dla mnie nastąpiło zmniejszenie kontraktu, bo tak niskiej stawki za przewozy na liniach lokalnych nawet gmina Lesznowola nie spodziewała się.

Dodam tylko, że w walce o demokrację bezpośrednią i większy udział mieszkańców w życiu publicznym, składam w środę wniosek o wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2014. Być może tę batalię przegramy. Jednak pokażemy, że na funduszu sołeckim nam zależy. Wykonałem masę pracy nad tym projektem. Jaki będzie efekt to poznamy na marcowej sesji gminy Lesznowola.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Ruch Palikota
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Prawa mieszkańców do informacji publicznej

Postautor: Marcin KANIA » ndz sty 20, 2013 11:20 pm

Oba linki są aktywne. Nowy adres to http://www.lesznowola.pl/

Gmina nie miała żadnego wpływu na wybór firmy przewozowej oraz SIWZ Ogłoszenia na świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Lesznowola z Warszawą. Zamawiającym był ZTM Warszawa. Założenia dotyczące pojemności pojazdów były identyczne jak w roku 2012. Natomiast PKS Grójec obsługiwał część linii większymi autobusami.

Kamil M napisał:

"składam w środę wniosek o wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2014. Być może tę batalię przegramy. Jednak pokażemy, że na funduszu sołeckim nam zależy. Wykonałem masę pracy nad tym projektem"

Powyższy wniosek, o ile w ogóle trafi na Komisje RG zostanie rozpatrzony negatywnie. Sołectwa co roku otrzymują środki finansowe na realizację zadań statutowych. Ich wysokość jest uzależniona od liczby zameldowanych.

Pozdrawiam
Marcin Kania
Dążę do wyznaczonego celu...

Radny Gminy Lesznowola Powiat Piaseczyński Mysiadło

Obrazek
Awatar użytkownika
Marcin KANIA
 
Posty: 1687
Rejestracja: pt mar 02, 2007 5:30 pm
Lokalizacja: Mysiadło/Gmina Lesznowola

Prawa mieszkańców do informacji publicznej

Postautor: Kamil M » pn sty 21, 2013 7:30 am

Tak tylko Marcin znowu nie odpowiadasz na pytania :)

PKS Grójec jeździ większymi autobusami i ja o tym wiem. Jednak czy gmina zadała sobie trud i sprawdziła jakie jest obłożenie na liniach L-1, L-3 i L-4. Z informacji jakie dostałem od sąsiada, który dojeżdża do szkoły w £azach jest źle. Brakuje miejsca w porannym szczycie w autobusie, bo jedzie sporo osób. Przez to część osób nie mieści się do Mercedesa Sprintera. Będę starał się sprawdzić tą informację. Już dzisiaj jechałem do pracy z samego rana autobusem L-3. Po to aby zyskać dane co do ilość pasażerów. Jeżeli zobaczę, że rzeczywiście jest spory problem. Wówczas podejmę działania.

Co do funduszu sołeckiego to w gminie jest taki. Jednak nie są to ustawowe regulację tyczące się ustawy o funduszu sołeckim. Tylko są to wewnętrzne regulację gminy. W związku z tym jeżeli mamy problemy budżetowe jak w tym i poprzednim roku obcinam dotację na sołectwa. Ustawa jasno i precyzyjne przyznaje fundusze sołeckie. Teraz zależy wszystko od wójt i rady gminy. Wystarczy porozmawiać z sołtysami ile stracili pieniędzy na swoje sołectwa przez nowe regulacje przyznające środki centralnie z budżetu gminy. Sołtysi i Rady Sołeckie powinni mieć jak największe spectrum działania w swojej małej ojczyźnie. Dzisiaj są tego pozbawieni. Wiele rozmów odbyłem z sołtysami i brak pieniędzy jest powtarzany na mantra. Zrobicie w tej sprawie jak uważacie. Ja uważam, że nie po to powstała ustawa aby regulować budżety na inwestycji w sołectwach, aby gmina narzucała własne regulacje. Nie wzmacniacie tymi działaniami sołtysów i sołectw. Warto dodać, że na mapie powiatu piaseczyńskiego nie ma wyodrębnionego funduszu sołeckiego w Tarczynie i Lesznowoli. Reszta gmin posiada, a w Piasecznie burmistrz Zdzisław Lis powiedział, że jest bardzo zadowolony a funduszu sołeckiego dlatego Radzie Miejskiej w Piasecznie rekomenduje wyodrębnienie kolejny rok z rzędu. Pomijam, że jak był fundusz sołecki w rozumieniu ustawy to sołectwo £azy, które z wielką dumą reprezentują otrzymało nagrodę. Dzisiaj już tak nie będzie, bo jak sołectwo ma być aktywne skoro brakuje pieniędzy na realizację pomysłów mieszkańców.

Aby nie być gołosłownym, bo odczuwam, że nasza dyskusja próbuje zdyskredytować moja osobę. Artykuł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dn. 28.09.2011 roku:

28.09.2011
Równe i Borzęcin Duży najaktywniejszymi sołectwami

- zwyciężyły w pierwszej edycji konkursu wojewody mazowieckiego na najaktywniejsze sołectwa. Wyróżniono w sumie 10 innowacyjnych projektów, które integrują społeczność lokalną. £ączna wartość nagród wyniosła 22 tys. zł.

Nagrody przyznano w dwóch kategoriach. Wśród projektów infrastrukturalnych najaktywniejsze było sołectwo Borzęcin Duży (gmina Stare Babice, powiat warszawski zachodni). Mieszkańcy, chroniąc się przed wandalizmem, samodzielnie zainstalowali 8 kamer monitorujących przystanki autobusowe oraz skwer im. Fryderyka Chopina. Aktywnością wykazali się również podczas zbiórki odpadów komunalnych (w 2010 r. odebrano 423 tony posegregowanych odpadów) i akcji oczyszczenia stawu. Ponadto, stworzyli i sami administrują stronę internetową sołectwa.

Drugą konkursową kategorią były projekty „miękkie” - najlepsze było sołectwo Równe (gmina Strachówka, powiat wołomiński). Z funduszy programu grantowego „Rzeczpospolita Internetowa” oraz dzięki zaangażowaniu mieszkańców, przy remizie powstał Strażacki Internetowy Klub „Pod Florianem”. Pomieszczenie wyremontowano oraz zakupiono dodatkowe komputery. Obecnie klub jest miejscem spotkań mieszkańców, władz lokalnych, szkoleń oraz warsztatów. Sołectwo reaktywowało również Koło Gospodyń Wiejskich, które organizuje święta i uroczystości skierowane głównie do osób starszych. Zrealizowało także: projekt „Równe rodziny w Równem”, czyli warsztaty wokalne, kulinarne, rękodzielnicze oraz akcje „Pomoc dla powodzian” i „Sprzątanie Równego”.

Wśród wyróżnionych za projekty infrastrukturalne były również: Adamowa Góra (gmina Młodzieszyn), Opypy (gmina Grodzisk Mazowiecki), Borzychy (gmina Liw) oraz Dzięcioły (gmina £osice). Doceniono je m.in. za budowę placów zabaw, świetlic oraz terenów rekreacyjnych. Ponadto, sołectwa £azy (gmina Lesznowola), Ościsłowo (gmina Glinojeck), Borzęcin Duży (gmina Stare Babice) oraz Czarnów (gmina Dąbrówka) nagrodzono za projekty integracyjne m.in. aktywizację seniorów, wędkarzy, organizację zbiórki krwi oraz rajdów rowerowych.

Jednym z kryteriów oceny wniosków było podjęcie przez gminę uchwały o utworzeniu funduszu sołeckiego. Mam nadzieję, że dzięki tej inicjatywie na Mazowszu przestaną one być wyjątkiem, a staną się powszechne – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. Zgłoszone projekty oceniła powołana przez wojewodę komisja. W jej skład weszło po dwóch przedstawicieli organizatorów. Kandydatury mogło zgłaszać: 15 mieszkańców sołectwa, rady sołeckie, przewodniczący rad gmin i powiatów, wójtowie, starostowie oraz organizacje pozarządowe. W konkursie brało udział 36 sołectw.


http://www.mazowieckie.pl/wai/pl/2/8693 ... twami.html

Wracając do linii uzupełniających L.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na przewozy w ramach lokalnych linii 2013 -2014 w gminie Lesznowola wyniósł dokładnie 667 850,00 zł na wszystkie linie L-1, L-3 i L-4.

Teraz kwotowo jak to wygląda na poszczególne linie:

linia L-1 - 377 630,00 zł na przewozy w ramach tej linii.
linia L-3, L-4 - 290 220,00 zł na przewozy w ramach tej linii.

Zwyczajowo jest tak, że linie lokalne leżą w gestii gminy zamawiające. Płatności robi gmina zamawiająca w następującym zestawie procentowym: 80% płatności idzie dla przewoźnika realizującego przewozy, 20% otrzymuje ZTM Warszawa. W związku z tym 667 850,00 zł - 9% uzyskane dzięki niższemu wozokilometrowi (2,73 zamiast 2,98 zł brutto) wychodzi 606 785,00 zł plus zwyczajowe 20% kontraktu dla ZTMu Warszawa wychodzi 121 256,00 zł. £ącznie w sumie wychodzi 728 141,00 zł. Także oszczędności odnośnie utrzymania linii lokalnych powinny być. Tutaj brałem już dokładne kwoty z przetargu przeprowadzonego w ramach ZTMu Warszawa.

http://www.ztm.waw.pl/zamowieniapublicz ... &i=291&l=1

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Ruch Palikota
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Prawa mieszkańców do informacji publicznej

Postautor: Marcin KANIA » pn sty 21, 2013 2:25 pm

środki przeznaczone do dyspozycji sołectw (10, - zł. na mieszkańca) to pieniądze budżetu gminy służące poprawie warunków życia mieszkańców. środki te mogą być przeznaczone wyłącznie na zadania własne gminy.

Są to w szczególności:

1. Edukacja publiczna.
2. Wodociągi i zaopatrzenie w wodę oraz kanalizacja.
3. Budowa i oznaczenie dróg, placów.
4. Zaopatrzenie w energię elektryczną.
5. Utrzymanie czystości i porządku.
6. Ochrona zdrowia.
7. Bezpieczeństwo mieszkańców oraz ochrona przeciwpożarowa.
8. Ochrona środowiska i przyrody.
9. Transport zbiorowy.
10. Kultura.
11. Kultura fizyczna.

środkami tymi zarządza Wójt Gminy, który przeznacza je na realizacje określonego we wniosku sołectwa przedsięwzięcia inwestycyjnego. środki te nie mogą być wydawane na celu konsumpcyjne. Niewykorzystane środki sołectwa pozostają w dyspozycji Rady Gminy.

Rok 2013:

Mysiadło – kwota - 34 080
Zgorzała – 6 270
Zamienie – 5 060
£azy I – 16 280
£azy II – 7 380
Marysin – 5 000

Informuję również, że Gmina Lesznowola wystąpiła ze stosownym pismem już w dniu 04.01.2013 r. do ZTM w sprawie skierowania większego taboru na linię L-1.

Gmina nie miała żadnego wpływu na wybór firmy przewozowej. Zamawiającym był ZTM Warszawa. Założenia dotyczące pojemności pojazdów były identyczne jak w roku 2012.

Pozdrawiam
Marcin Kania
Dążę do wyznaczonego celu...

Radny Gminy Lesznowola Powiat Piaseczyński Mysiadło

Obrazek
Awatar użytkownika
Marcin KANIA
 
Posty: 1687
Rejestracja: pt mar 02, 2007 5:30 pm
Lokalizacja: Mysiadło/Gmina Lesznowola

Re: Prawa mieszkańców do informacji publicznej

Postautor: Kamil M » pn sty 21, 2013 9:42 pm

Marcin KANIA pisze:
środkami tymi zarządza Wójt Gminy, który przeznacza je na realizacje określonego we wniosku sołectwa przedsięwzięcia inwestycyjnego. środki te nie mogą być wydawane na celu konsumpcyjne. Niewykorzystane środki sołectwa pozostają w dyspozycji Rady Gminy.

Rok 2013:

Mysiadło – kwota - 34 080
Zgorzała – 6 270
Zamienie – 5 060
£azy I – 16 280
£azy II – 7 380
Marysin – 5 000

Informuję również, że Gmina Lesznowola wystąpiła ze stosownym pismem już w dniu 04.01.2013 r. do ZTM w sprawie skierowania większego taboru na linię L-1.

Gmina nie miała żadnego wpływu na wybór firmy przewozowej. Zamawiającym był ZTM Warszawa. Założenia dotyczące pojemności pojazdów były identyczne jak w roku 2012.

Pozdrawiam


Cieszę się, że Marcin poddałeś te kwoty. Od razu mogę powiedzieć jaka jest różnica w przypadku ustawowego funduszu sołeckiego. Tutaj widzimy przyznane kwoty jedynie na 6 sołectw. Jednak w gminie mamy 22 sołectwa:

Garbatka
Jabłonowo
Janczewice
Jazgarzewszczyzna
Lesznowola
£azy
£azy II
Marysin
Mroków
Mysiadło
Nowa Wola
Nowa Iwiczna
Podolszyn
Stara Iwiczna
Stefanowo
Wilcza Góra
Władysławów
Wola Mrokowska
Wólka Kosowska
Zgorzała
Magdalenka
Zamienie

W rozumieniu ustawy każde sołectwo otrzymało by proporcjonalnie przyznane środki co do ilości mieszkańców. Definiuje to art. 2 pkt. 1 ustawy o funduszu sołeckim z 20 lutego 2009 r. Nie mogę wkleić tutaj dokładnie tego punktu, bo jest to wzór. Odsyłam do tekstu jednolitego uchwały:

http://funduszesoleckie.pl/wwwdane/file ... m_tu8v.pdf

Licząc na szybko kwoty, które poddałeś powyżej byłby wyższe gdyby w gminie Lesznowola był wyodrębniony funduszu sołecki. Definiuje to dokładnie właśnie art. 2 pkt. 1 ustawy o funduszu sołeckim.


£azy I – 16 280 kwota zapisana w tegorocznym budżecie zarządzanym centralnie.
£azy I - 28 800 kwota byłaby zapisana gdyby był wyodrębniony fundusz sołeckim w rozumieniu ustawy.
W przypadku sołectwa £azy różnica wynosi, aż 12 520 zł !
* liczone na szybko. Wstałem o 4 rano, ledwo myślę :)


Ustawowe regulację są lepsze, bo w jasnym i klarowny sposób definiują środki finansowe dla każdego sołectwa. Dodajesz, że to wójt gminy decyduje o wydatkowaniu środków finansowych. W związku z tym sołectwa tracą możliwość o samostanowieniu. Nie jest powiedziane, że każdy wniosek sołectwa zyska przychylność wójt gminy, która może nie uznać danego wydatku.

Co do linii L-1 to cieszę się, że podjęliście już działania. To pokazuje, że ta dyskusja ma jakiś jednak sens. Jednak także odniosłem się do linii L-3. Jutro sprawdzę jak wygląda sytuacja w godzinach szczytu. Dzisiaj miałem okazję sprawdzić kurs o godz. 5:16 z przystanku £azy w kierunku Piaseczna. Nie jest szczególnie oblegany, bo jechało 4 pasażerów. Jednak z tego co dowiedziałem się od sąsiadów jest problem z autobusem w szczycie porannym. Także sprawdzę jak wygląda sytuacja, i tak w środę jestem w gminie. Jak będzie źle to wystosuje interpelację.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Ruch Palikota
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Prawa mieszkańców do informacji publicznej

Postautor: Marcin KANIA » pn sty 21, 2013 10:20 pm

środki finansowe otrzymały wszystkie sołectwa - na łączną kwotę w roku 2013 - 219 940.

Wracając do tematu wątku, stwierdzam że podział zadań poszczególnych jednostek, w tym urzędu gminy jest przejrzysty i transparentny co poświadcza Centrum im. Adama Smitha. Zapraszam na http://www.lesznowola.pl/index.php?id=1&n_id=4072

Pozdrawiam
Marcin Kania
Dążę do wyznaczonego celu...

Radny Gminy Lesznowola Powiat Piaseczyński Mysiadło

Obrazek
Awatar użytkownika
Marcin KANIA
 
Posty: 1687
Rejestracja: pt mar 02, 2007 5:30 pm
Lokalizacja: Mysiadło/Gmina Lesznowola

Prawa mieszkańców do informacji publicznej

Postautor: Kamil M » pn sty 21, 2013 11:39 pm

Marcin taki prosty przykład z brzegu. Uwierz mi, ale miałem bardzo duże trudności aby znaleźć dokładnie ile ludności mieszka w poszczególnym sołectwie naszej gminy. Musiałem skorzystać z danych tyczących się nowych okręgów wyborczych. To jednak potwierdza moje zdanie. Strona gminy Lesznowola jest nie przejrzysta i nie informuje mieszkańców o ważnych sprawach.

Marcin piszesz o funduszach sołeckich na rok 2013 w kwocie - 219 940,00 zł.

Wróćmy do roku 2010, kiedy fundusz był wyodrębniony w rozumieniu ustawy o funduszu sołeckim z dnia 20 lutego 2009 roku. Wyodrębniona była kwota 753 000,00 zł. Z tego sołectwa wykorzystały mniej więcej połowę w kwocie - 398 000,00 zł!.

Różnica jest dość znacząca. W przypadku liczenia całościowego wyodrębnionego funduszu sołeckiego mówimy o różnicy - 533 060,00 zł !. Jeżeli chodzi o wykorzystane środki przez sołectwa to różnica jest też znacząca - 178 060 00,00 zł!.

Oczywiście jest ciągle podnoszona kwestia niewykorzystanych środków z funduszu sołeckiego, które niby przepadają. Te środki zostają w budżecie gminy i mogą być wydatkowane na potrzeby sołectwa. Do tego gminy dostają od skarbu państwa procentowy zwrot finansowy z wykorzystanych środków w ramach funduszu sołeckiego. Wszystko po to aby gminy chętnie wyodrębniały fundusz sołecki. W przypadku gminy Lesznowola w tym roku do budżetu gminy powinno wrócić z wykorzystanych środków za rok budżetowy 2010 roku kwotę - 39 800,00 zł. Warto dodać, że na sesji kiedy wypłynęło, że zbieram podpisy pod wyodrębnienie funduszu sołeckiego Pani skarbnik powiedziała, że fundusz to same problemy. Dwa wnioski zostały zakwestionowane na 200,00 zł przy zakupie sprzętu komputerowego na ZOPO. Jednak nic nie powiedziała o zwrocie za wykorzystane środki finansowe w kwocie 39 800,00 zł.

Co do strony internetowej zdania nie zmienię. Czekam na konsultacje społeczne odnośnie opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych. Także jestem ciekawy kiedy zostanie opublikowany termin sesji styczniowej :)

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Ruch Palikota
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Następna

Wróć do Sprawy mieszkańców gminy Lesznowola

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

cron