Terminy i sprawy kolejnych sesji Rady Gminy w Lesznowoli

Pisz tutaj o nurtujących problemach mieszkańców gminy Lesznowola, ich pomysłach oraz propozycjach rozwiązania.

Moderator: GTW

Terminy i sprawy kolejnych sesji Rady Gminy w Lesznowoli

Postautor: Kamil M » pn gru 10, 2012 11:20 pm

Kochani od dłuższego czasu apeluję do gminy Lesznowola, aby na głównej stronie www.lesznowola.pl były publikowane terminy sesji Rady Gminy z konkretnymi sprawami. W odpowiedzi na mojego e-maila jakieś pół roku temu otrzymałem informację, że gmina nie jest zobowiązana prawnie do robienia takich publikacji. W związku z tym nadal sesje Rady Gminy są publikowane w biuletynie informacji publicznej gminy Lesznowola. Nie jako w proteście obywatelskim postanowiłem publikować na forum termin i program sesji gminy.

Często zdarza się, że my jako mieszkańcy mamy sprawę do naszych urzędników. Jednak nie wiemy kiedy i gdzie nam wolno zabrać głos w danej sprawie. Idealnym miejscem jest sesja Rady Gminy i wolne wnioski. Za każdym razem po uprzednim zgłoszeniu się do przewodniczącej Rady Gminy w Lesznowoli można zabrać głos w naszej sprawie. Dlatego bądźcie aktywni społecznej, działajcie na rzecz waszego sołectwa. Pokażmy się jako społeczeństwo obywatelskie.

Mam nadzieję, że dzięki publikowaniu terminu i spraw na sesji Rady Gminy w Lesznowoli urzędnicy zmienią zdanie i wzorem innych samorządów lokalnych z naszego powiatu zaczną publikować sesję na głównej stronie www.lesznowola.pl


Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Ruch Palikota
portal WspolneRazem.pl
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

XXIII sesja Rady Gminy Lesznowola już 14 grudnia 2012 roku

Postautor: Kamil M » pn gru 10, 2012 11:23 pm

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Gminy Lesznowola.
Sesja odbędzie się w dniu 14 grudnia 2012r. o godz. 10.00
(piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola.


Proponuje się następujący porządek posiedzenia :
1. Otwarcie obrad XXIII sesji Rady Gminy Lesznowola.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy za okres od 27 listopada 2012r. do 05 grudnia 2012r.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach :
a) zmiany uchwały budżetowej na 2012r.
b) uchylenia uchwały Nr 140/XI/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 16 grudnia 2011r. w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego,
c) zmiany uchwały Nr 143/XI/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 16 grudnia 2011 r. w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Piaseczyńskiego w 2012r,,
d) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia podwyższonego
kapitału zakładowego Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o z siedzibą w
£azach,
e) upoważnienia Zarządu Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o z siedzibą
w £azach do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
f) uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola,
g) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli
nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, wyboru stawki opłaty oraz ustalenia stawki
opłaty za pojemnik,
h) postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
położonych na terenie Gminy Lesznowola , na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstały
odpady komunalne,
i) terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
j) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości .
6. Oświadczenia pytania i interpelacje .
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad .

Pod tym adresem znajdziecie projekty uchwał przygotowane na każdą sesję:
http://www.lesznowola.eobip.pl/bip_lesz ... t=1&page=0

Pamiętajcie, że jeszcze w tym miesiącu odbędzie się najważniejsza tegoroczna sesja "budżetowa". To będzie kluczowe spotkanie radnych, które zdecyduje o wydatkach i planach gminnych na rok 2013. Te sprawy będą dotyczyć nas bezpośrednio.
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Terminy i sprawy kolejnych sesji Rady Gminy w Lesznowoli

Postautor: Kamil M » sob gru 22, 2012 1:40 pm

Zbliżająca się sesja Rady Gminy w Lesznowoli odbędzie się 28 grudnia 2012 roku w piątek o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola.

Tematyka tej sesji będą kwestie budżetowe dotyczące przyszłorocznego budżetu 2013 roku. Niestety w biuletynie informacji publicznej gminy Lesznowola nie ma żadnej informacji odnośnie zbliżającej się sesji. Nie ma projektów uchwał, ani dokładnej wiadomości odnośnie sesji. Na szczęście w sołectwie £azy Sołtys powiesił już informację o sesji.

Zrobiłem nawet zdjęcie. Jednak dużą część mam zamazaną. Kilka punktów, które jestem w stanie odczytać:

uchwały budżetowe Gminy Lesznowola na rok 2013
zmiany uchwał budżetowych dotyczące budżetu na rok 2012
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowe na lata 2012 - 2022
także są dwie uchwały dotyczące udzielonej pomocy Powiatowi Piaseczyńskiego i Województwu Mazowieckiego.

Także niestety tyle jestem wam wstanie przekazać. Najbliższa sesja będzie bardzo ważna ze względu na wykonanie budżetu za rok 2012 i plany finansowe na zbliżający się rok 2013. Trzeba pamiętać, że gminie grozi nie wykonanie budżetu za rok 2012. Wszystko okaże się na piątkowej sesji w Urzędzie Gminy Lesznowola.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Ruch Palikota
portal WspolneRazem.pl
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Terminy i sprawy kolejnych sesji Rady Gminy w Lesznowoli

Postautor: Kamil M » pt lut 22, 2013 11:52 pm

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Gminy Lesznowola.
Sesja odbędzie się w dniu 26 lutego 2013r. o godz. 9.00
(wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola.


Proponuje się następujący porządek posiedzenia :
1. Otwarcie obrad XXV sesji Rady Gminy Lesznowola.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy za okres od 18 grudnia 2012r. do 20 lutego 2013r.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach :
a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lesznowola na lata 2012- 2022,

b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2013,
c) zmiany uchwały Nr 200/XV/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 kwietnia 2012r. w
sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących
żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Lesznowola,

d) zmiany uchwały Nr 310/XXIV/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 2012r. w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Piaseczyńskiego w 2013r.

e) zmieniająca uchwałę Nr 490/XXXII/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 marca 2010r. w
sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych
prowadzonych na terenie Gminy Lesznowola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystywania,
f) wyrażenia zgody nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku,
g) uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola,
h) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności
niezabudowanej nieruchomości , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 106/9 i
nr 106/20, położonej w obrębie Stara Iwiczna , gmina Lesznowola,
i) nadania nazwy drodze ( Nowa Wola ul. Smagliczki),
j) nadania nazwy drodze ( Garbatka ul. Pastelowa),
k) nadania nazwy drodze ( Wólka Kosowska ul. żurawinowa),
l) nadania nazw drogom ( Wilcza Góra ul. Magiczna i ul. Czarodziejska),
ł) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla
części obrębu Mysiadło ( dz.o nr ew.48/1,47,66/12,66/18, część dz. o nr ew.57),
m) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla
części obrębu Nowa Iwiczna,
n) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla
części obrębu Wilcza Góra i Władysławów,
o) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla
części obrębu Zamienie.
6. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Polityki Gospodarczej Rady Gminy Lesznowola za
2012r.
7. Przedstawienie planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej na 2013 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Lesznowola za 2012r.
9. Przedstawienie planu pracy Komisji Polityki Społecznej na 2013 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Polityki Przestrzennej , Rolnej i Urbanistyki za
2012r.
11. Przedstawienie planu pracy Komisji Polityki Przestrzennej , Rolnej i Urbanistyki na 201 3 rok.
12. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lesznowola za 2012r.
13. Przedstawienie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.
14. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Statutowej za 2012r.
15. Przedstawienie planu pracy Komisji Statutowej na 2013 rok.
16. Oświadczenia pytania i interpelacje .
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad .

Bardzo ważna sesja i mam nadzieję, że się pojawicie

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Ruch Palikota
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Terminy i sprawy kolejnych sesji Rady Gminy w Lesznowoli

Postautor: Kamil M » pt mar 22, 2013 7:27 pm

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Gminy Lesznowola.
Sesja odbędzie się w dniu 26 marca 2013r. godz. 900 /wtorek/
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola.


Proponuje się następujący porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XXVI sesji Rady Gminy Lesznowola.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy za okres od 28 lutego 2013r. do 18 marca 2013r.
4. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Lesznowola w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2012-2022
b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2012,
c) uchylenia uchwały Nr 319/XXXVII/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 lutego 2013r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych
prowadzonych na terenie Gminy Lesznowola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania,
d) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia podwyższonego kapitału
zakładowego Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o z siedzibą w £azach,
e) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu KPGO Mysiadło,
f) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu £azy,
g) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
Stefanowo,
h) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi
Władysławów i Wilcza Góra,
i) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi
Mroków i Jabłonowo,
j) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla
części obrębu Nowa Wola i Zgorzała etap I,
k) określenia obwodu Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół Publicznych w
Mrokowie, ul. Marii świątkiewicz 2a,
l) określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej, ul.
Krasickiego 56,
ł) określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w
Lesznowoli, ul. Szkolna 6,
m) określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II
w £azach, ul. Ks. H. Słojewskiego 1,
n) zmiany siedziby oraz określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Mysiadle,
o) określenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola
p) określenia obwodu Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Zespole Szkół Publicznych w
Mrokowie, ul. Marii świątkiewicz 2a
r) określenia obwodu Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej, ul. Krasickiego 56,
s) określenia obwodu Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli,
ul. Szkolna 6,
t) określenia obwodu Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w £azach, ul. Ks. H.
Słojewskiego 1,
w) założenia Gimnazjum w Mysiadle,
u) określenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lesznowola,
w) ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez
Gminę Lesznowola,
z) wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu o pow. 25m2 , stanowiącego część nieruchomości oznaczonej
w ewidencji gruntów nr 1/107, położonej w obrębie KPGO Mysiadło,
ż) nadania nazwy drodze – ul. Barwna – Wólka Kosowska, Marysin,
a1) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
a2) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Lesznowola w 2013r.
a3) zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia
zasad ich usytuowania na terenie Gminy,
a4) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lesznowola Aneksu do Porozumienia
Międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie powierzenia zadań gminnego
transportu zbiorowego.
6. Przyjęcie protokołu Nr XXV/R/2012 z dnia 26 lutego 2013r.
7. Oświadczenia, pytania i interpelacje.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie XXVI sesji Rady Gminy Lesznowola.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Ruch Palikota
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Terminy i sprawy kolejnych sesji Rady Gminy w Lesznowoli

Postautor: Kamil M » wt kwie 23, 2013 11:48 pm

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Gminy Lesznowola.
Sesja odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2013r. o godz. 7.30
(piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola.Proponuje się następujący porządek posiedzenia :
1. Otwarcie obrad XXVII sesji Rady Gminy Lesznowola.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy za okres od 27 marca 2013r. do 19 kwietnia 2013r.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach :
a) uchylenia uchwały Nr 316/XXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 lutego 2013r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Zamienie,
b) zmiany uchwały Nr 258/XIX/2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części Zamienia,
c) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Zamienie – część I.
6. Przyjęcie Protokołu Nr XXVI/R/2013 z dnia 26 marca 2013r.
7. Oświadczenia pytania i interpelacje .
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad .

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Kamil M » pn maja 13, 2013 8:06 pm

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Gminy Lesznowola.
Sesja odbędzie się w dniu 15 maja 2013r. godz. 800 /środa/
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola.


Proponuje się następujący porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy Lesznowola.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy za okres od 22 kwietnia 2013r. do 7 maja 2013r.
4. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie:
a) zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego
odprowadzania ścieków.
6. Przyjęcie protokołu Nr XXVII/R/2013 z dnia 26 kwietnia 2013r.
7. Oświadczenia, pytania i interpelacje.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie XXVIII sesji Rady Gminy Lesznowola.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Kamil M » pt cze 21, 2013 9:47 pm

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Gminy Lesznowola.
Sesja odbędzie się w dniu 27 czerwca 2013r. o godz. 9.00
(czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola.Proponuje się następujący porządek posiedzenia :

1. Otwarcie obrad XXIX sesji Rady Gminy Lesznowola.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy za okres od 10 maja 2013r. do 17 czerwca 2013r.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
6. Przedstawienie uchwały Nr Wa.129.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lesznowola za rok 2012 przedłożonym przez Wójta Gminy Lesznowola wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
7. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej RG w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2012 rok.
8. Przedstawienie uchwały Nr Wa.178.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lesznowola w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lesznowola za 2012 rok.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach :

a) udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2012 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2012- 2022,
c) zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
d) zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, wyboru stawki opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik, na których nie zamieszkują mieszkańcy , a powstają odpady komunalne,
e) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
f) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lesznowola Aneksu do Porozumienia Międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie powierzenia zadań gminnego transportu zbiorowego ( dot. stawek),
g) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie powierzenia zadań gminnego transportu zbiorowego ( dot. rozkładu jazdy),
h) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa
( dot. powierzenia m.st. Warszawa wykonanie zadania publicznego)
i) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności niezabudowanej nieruchomości , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 163, położonej w obrębie Stara Iwiczna , gmina Lesznowola,
j) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie Gminy Lesznowola,
k) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Lesznowola, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 7/10, położonej w obrębie KPGO Mysiadło,
l) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Lesznowola , oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/253, położonej w obrębie KPGO Mysiadło wraz z udzieleniem bonifikaty od ustalonej ceny,
m) zmiany uchwały Nr 58/VI/07 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wola Mrokowska,
n) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra, ,
o) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów,
p) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra,
r) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Warszawianka,
s) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stara Iwiczna ( cz. południowa),
t) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stara Iwiczna ( cz. północna),
u) nadania nazwy drodze ( ul. Bajkowa – £oziska),
w) nadania nazwy drodze ( Widokowa- Warszawianka),
z) nadania nazwy drodze ( ul. Miętowa - Wola Mrokowska),
ż) nadania nazwy drodze ( ul. Jeżynowa – Wólka Kosowska ).

10. Przyjęcie Protokołu Nr XXVIII/R/2013 z dnia 15 maja 2013r.
11. Oświadczenia pytania i interpelacje .
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad .

Uwaga ! Materiały dot. pkt.5,6,7,8 – otrzymaliście Państwo we wcześniejszym terminie .

Zaskakujące, że tym razem informacja o sesji została opublikowana z blisko 7 dniowym wyprzedzeniem. Początek pozytywnych zmian?.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Kamil M » pn lip 15, 2013 10:25 pm

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Gminy Lesznowola.
Sesja odbędzie się w dniu 16 lipca 2013r. godz. 800 /wtorek/
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola.


Proponuje się następujący porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XXX sesji Rady Gminy Lesznowola.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy za okres od 26 czerwca 2013r. do 5 lipca 2013r.
4. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Lesznowola w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2013-2022
b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2013,
c) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki za
pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
d) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości,
e) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola, oznaczonej w ewidencji
gruntów nr 231, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
6. Przyjęcie protokołu Nr XXIX/R/2013 z dnia 27 czerwca 2013r.
7. Oświadczenia, pytania i interpelacje.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie XXX sesji Rady Gminy Lesznowola.

Przepraszam was, że tak późno publikuję jutrzejszą sesją Rady Gminy Lesznowola, ale została ona upubliczniona w piątek o 21:30. Cały weekend byłem poza £azami, a dzisiaj pracowałem cały dzień. Relację opublikuję jutro na forum.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Kamil M » czw sie 22, 2013 8:02 pm

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Gminy Lesznowola.
Sesja odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2013r. o godz. 8.00
(poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola.


Proponuje się następujący porządek posiedzenia :

1. Otwarcie obrad XXXI sesji Rady Gminy Lesznowola.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy za okres od 09 lipca 2013r. do 14 sierpnia 2013r.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach :
a) zmiany uchwały Nr 249/XX/2012 z dnia 24 września 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w przetargu ustnym nieograniczonym niezabudowanej nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Lesznowola , oznaczonej w ewidencji gruntów nr 7/8, nr 7/9, nr 7/11, nr 7/12, nr 7/13, nr 7/16, nr 7/17, nr 7/18, położonej w obrębie KPGO Mysiadło, gmina Lesznowola,
b) wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie w trybie bezprzetargowym nieruchomości, oznaczonej numerem ewidencyjnym 7/8, 7/9 i 231/1, położonej w obrębie KPGO Mysiadło,
c) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Lesznowola , oznaczonej w ewidencji gruntów nr 231/2 , położonej w obrębie KPGO Mysiadło,
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2012- 2022,
e) zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
f) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lesznowola Aneksu do Porozumienia Międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie powierzenia zadań gminnego transportu zbiorowego,
g) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z. o. o z siedzibą
w £azach,
h) zmiany uchwały Nr 346/XXIV/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola części wsi £azy i części wsi Wólka Kosowska,
i) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi £azy i części wsi Wólka Kosowska.
6. Przyjęcie Protokołu Nr XXX/R/2013 z sesji Rady Gminy Lesznowola z dnia 16 lipca 2013r.
7. Oświadczenia pytania i interpelacje .
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad .

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Kamil M » pn wrz 23, 2013 10:15 pm

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Gminy Lesznowola.
Sesja odbędzie się w dniu 27 września 2013r. godz. 900 /piątek/
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola.


Proponuje się następujący porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XXXII sesji Rady Gminy Lesznowola.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy za okres od 23 sierpnia 2013r. do 19 września 2013r.
4. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Lesznowola w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2013,
b) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia podwyższonego
kapitału zakładowego Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z
siedzibą w £azach,
c) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia podwyższonego
kapitału zakładowego Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z
siedzibą w £azach,
d) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia podwyższonego
kapitału zakładowego Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z
siedzibą w £azach,
e) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia podwyższonego
kapitału zakładowego Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z
siedzibą w £azach,
f) wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu o pow. 70m2 , stanowiącego część
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/84, położonej w obrębie
KPGO Mysiadło,
g) nadania tekstu jednolitego statutu Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w £azach,
h) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla
części obrębu Wola Mrokowska – część I,
i) opinii dotyczącej lokalizacji we wsi Jabłonowo na działce o nr ew.22/5, gmina Lesznowola
ośrodka gier,
j) nadania nazwy drodze – ul. Afrodyty – Władysławów,
k) nadania nazwy drodze – ul. Grafitowa – Garbatka,
l) nadania nazwy drodze – ul. Tygrysia – Lesznowola.
6. Przyjęcie protokołu Nr XXXI/R/2013 z dnia 26 sierpnia 2013r.
7. Oświadczenia, pytania i interpelacje.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie XXXII sesji Rady Gminy Lesznowola.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Kamil M » pt paź 04, 2013 6:14 pm

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Gminy Lesznowola.
Sesja odbędzie się w dniu 09 października 2013r. o godz. 9.00
(środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola.Proponuje się następujący porządek posiedzenia :

1. Otwarcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Lesznowola.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy za okres od 19 września 2013r. do 03 października 2013r.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach :
a) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości , stanowiącej własność
Gminy Lesznowola, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 7/11, nr 7/12, nr 7/13, nr 7/16, nr 7/17 i nr 7/18, położonej w obrębie KPGO Mysiadło . gmina Lesznowola,
b) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu o pow. 1,3000 ha stanowiącego
część nieruchomości , oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/205 położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
6. Zajęcie stanowiska przez Radę Gminy w sprawie rezygnacji z budowy trasy krajowej S-7 na odcinku
Warszawa – Grójec.
7. Oświadczenia pytania i interpelacje .
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad .

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Kamil M » pt paź 11, 2013 4:30 pm

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Gminy Lesznowola.
Sesja odbędzie się w dniu 17 października 2013r. godz. 900 /czwartek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola.


Proponuje się następujący porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy Lesznowola.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy za okres od 8 października 2013r. 2013r. do 10 października
2013r.
4. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Lesznowola w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2013-2022,
b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2013,
6. Przyjęcie protokołu Nr XXXII/R/2013 z dnia 27 września 2013r.
7. Oświadczenia, pytania i interpelacje.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie XXXIV sesji Rady Gminy Lesznowola.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Kamil M » pn lis 18, 2013 10:41 pm

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Gminy Lesznowola.
Sesja odbędzie się w dniu 22 listopada 2013r. o godz. 9.00
(piątek ) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola.


Proponuje się następujący porządek posiedzenia :

1. Otwarcie obrad XXXV sesji Rady Gminy Lesznowola.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy za okres od 11 października 2013r. do 14 listopada 2013r.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach :
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2013-2022,
b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2013,
c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
d) obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2014r.
e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
f) zwolnień w podatku od nieruchomości,
g) ustalenia wzorów formularzy podatkowych,
h) emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu,
i) wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Lesznowola Aneksu do Porozumienia Międzygminnego
z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie powierzenia zadań gminnego transportu zbiorowego,
j) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014,
k) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne,
l) ustanowienia pomnika przyrody,
m) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stefanowo,
n) nadania nazwy drodze ( Marysin – ul. Akwarelowa),
o) nadania nazwy drodze ( Wola Mrokowska – ul. Zachodnia),
6. Przyjęcie Protokołów : Nr XXXIII/R/2013 z dnia 9 października 2013, Nr XXXIV/R/2013 z dnia 17 października 2013r..
7. Oświadczenia pytania i interpelacje .
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad .

Wkraczamy w okres bardzo ważnych sesji Rady Gminy Lesznowola !. Proszę wszystkich o obecność na tej piątkowej. Mimo, że jadę z samego rana do warszawskiego Międzylesia to będę na sesji.


Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Kamil M » wt gru 17, 2013 3:09 pm

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Gminy Lesznowola.
Sesja odbędzie się w dniu 20 grudnia 2013r. godz. 800 /piątek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola.


Proponuje się następujący porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XXXVI sesji Rady Gminy Lesznowola.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy za okres od 21 listopada 2013r. do 9 grudnia 2013r.
4. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Lesznowola w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2013-2022,
b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2013,
c) uchylenia uchwały Nr 309/XXIV/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 2012r. w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego 2013r,
d) zmiany uchwały Nr 310/XXIV/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Piaseczyńskiego w 2013r. zmienionej
uchwałą Nr 318/XXV/ 2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany
uchwały Nr 310/XXIV/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Piaseczyńskiego w 2013r.
e) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2014-2022,
f) uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2014,
g) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Piaseczyńskiego w 2014r.,
h) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2014r.,
i) udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2014r.
j) zmiany uchwały Nr 426/XXXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 listopada 2013r. w
sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
k) współdziałania z Gminą Piaseczno,
l) współdziałania z Gminą Piaseczno,
ł) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok,
m) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016,
n) uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli,
o) statutów Sołectw Gminy Lesznowola,
p) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola
dla części obrębu Magdalenka.
6. Przyjęcie protokołu Nr XXXV/R/2013 z dnia 22 listopada 2013r.
7. Oświadczenia, pytania i interpelacje.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie XXXVI sesji Rady Gminy Lesznowola.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Następna

Wróć do Sprawy mieszkańców gminy Lesznowola

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość