Problemy budżetowe gminy Lesznowola

Pisz tutaj o nurtujących problemach mieszkańców gminy Lesznowola, ich pomysłach oraz propozycjach rozwiązania.

Moderator: GTW

Postautor: marcel12 » czw gru 05, 2013 9:39 am

Nie zapomnij o kościele Po Lesznowoli spodziewałem się czegoś więcej, a to jednak taki sam ciemnogród. No cóż mam tylko nadzieje, że głosowanie będzie jawne i media poinformują, jak glosowali poszczególni radni.
marcel12
 
Posty: 8
Rejestracja: czw sie 08, 2013 11:21 am

Postautor: Kamil M » sob kwie 19, 2014 5:55 pm

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za rok 2013. Warto przypomnieć, że dokładnie rok temu została przedstawiona zupełnie inna opinia dotycząca budżetu za rok 2012. Jednak od tego czasu udało się w znaczący sposób zmniejszyć zadłużenie gminy i osiągnąć prawidłowy wskaźnik zadłużenia wynoszący około 37%. Dodatkowo pozyskano duże wpływy z tytułu dzierżawy gruntów na terenie KPGO Mysiadło. Jednak nadal warto pamiętać, że długi gminy na koniec 2013 wyniosły 64 044 122,72 zł. Dlatego w budżecie na rok 2014 zaplanowano dalsze zniżanie zadłużenia poprzez spłaty obligacji komunalnych i kredytów w wysokości 14 907 166,00 zł, co stanowi 12,04% planowanych wydatków. Po spłacie tegorocznych należności z tytułu kredytów i obligacji komunalnych zadłużenie powinno spaść i oscylować w okolicach 50 mln zł.

Także przyjrzymy się bliżej budżetowi Gminy Lesznowola za rok 2013, który uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. W 2013 r. udało się pozyskać znaczące wpływy do budżetu Gminy Lesznowola. Wszystko dzięki pozyskaniu dodatkowych środków finansowych z tytułu dzierżawy gruntów na okres 30 lat. Dochody ogółem zamknęły się w kwocie 171 504 202,38 zł. Wykonano 98,8% zakładanego planu na rok 2013. Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 152 849 399, 63 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 37 053 261,73 zł. Natomiast wydatki bieżące stanowiły kwotę 115 796 137, 90 zł. Co najważniejsze udało się spłacić dość znacznie zobowiązania z tytułu pożyczek i obligacji komunalnych. W sumie w 2013 r. gmina przeznaczyła na spłaty, aż 21 605 759, 66 zł. Obciążenie budżetu z tytułu spłat wyniosły, aż 14,97 %. Dzięki tym spłatom udało się znacząco sposób obniżyć zadłużenie gminy i osiągnąć odpowiedni wskaźnik zadłużenia wynoszący poniżej 60% – 37%. Warto w tym miejscu przypomnieć, że zadłużenie za rok 2012 wynosiło, aż 85 811 022,38 zł, co stanowiło, aż 78,04% wykonanych w tamtym roku dochodów. Także widzimy tutaj znaczący postęp w kwestii spłacania bardzo dużych zobowiązań finansowych. Niestety przez złą sytuację budżetową na rok 2014 zaplanowano tylko kilka inwestycji. Od właściwie dwóch lat wiele sołectw z tytułu dużych zobowiązań finansowych nie ma żadnych inwestycji na własnym terenie. Wyzwań przed gminom na następne lata jest bardzo dużo. Wystarczy tylko wspomnieć zatrzymane budowy świetlic środowiskowych w Łazach i Zgorzale czy też brak chodnika na Łazach II. Kolejny rok z rzędu bardzo ciekawą pozycję stanowią umorzenia podatkowe. W sumie w 2013 r. Gmina Lesznowola na podstawie ustawy o ordynacji podatkowej w zakresie umorzeń zaległości podatkowych, rozłożenia płatności na raty i odraczaniu terminu płatności na łączną kwotę 736 017,40 zł. Z kolei w 2012 r. kwota umorzeń podatków tylko z tytułu zaległości finansowych wyniosła, aż 403 057,49 zł. Za każdym razem takie umorzenie było na podstawie ważnego interesu podatnika. Bardzo wysoka była także kwota zaległości, które zostały rozłożone na raty. W 2012 r. wyniosły, aż 708 819,66 zł. Taką wiedzę posiadam dzięki dokumentowi „Jawność Finansów Publicznych w Gminie Lesznowola” z dnia 29 maja 2013 r.

Podsumowując budżet za rok 2013 można powiedzieć, że bardzo dobrym ruchem były spłaty kredytów i obligacji komunalnych. Dzięki temu udało się w znaczący sposób obniżyć deficyt finansów publicznych Gminy Lesznowola z zadłużenia wynoszącego, aż 85 811 023, 38 zł do poziomu 64 044 122, 72 zł na koniec roku 2013. Także w budżecie na rok 2014 zaplanowano znaczące spłaty finansowe w wysokości 14 907 166, 00 zł. Nadal dużym problemem są braki inwestycyjne. Przez spłatę zadłużenia nie ma właściwie zbyt dużej ilości środków na nowe inwestycje infrastrukturalne, drogowe czy oświetleniowe. Sytuacja może ulec zmianie, jeśli gminie Lesznowola uda się pozyskać dodatkowe środki z tytułu dzierżawy kolejnych gruntów w Mysiadle czy Zamieniu. Dla mnie wyjściem z tej trudnej sytuacji inwestycyjnej byłoby wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Dzięki tym środkom sołectwa Gminy Lesznowola mogłyby realizować nawet małe projekty na swoim terenie. Dodatkowo Gmina Lesznowola mogłaby liczyć na zwrot części poniesionych wydatków z tytułu funduszu sołeckiego wynoszących 10% wszystkich kosztów. Niestety pod koniec marca 2014 r. Rada Gminy Lesznowola zdecydowała, że także w 2015 r. funduszu sołeckiego nie będzie. Jest to ze szkodą dla sołectw Gminy Lesznowola i środowisk lokalnych.

Najbliższe miesiące będą bardzo ciekawe, bo przekonamy się czy gminie Lesznowola uda się pozyskać dodatkowe środki finansowe na potrzebne inwestycje?. Wówczas także dowiemy się które inwestycje będą priorytetowe dla obecnych władz samorządowych w Lesznowoli?. Dla mnie niezmiennie będzie to budowa świetlicy środowiskowej w Łazach czy budowa chodnika wzdłuż ul. Wirażowej w Łazach II.

Źródło: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, budżet Gminy Lesznowola na rok 2012, 2013 i 2014, biuletyn informacji publicznej Gminy Lesznowola.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Niezależne Porozumienie Mieszkańców
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Kamil M » pt maja 30, 2014 9:47 pm

Na XLI sesji Rady Gminy Lesznowola wprowadzono zmiany w budżecie gminy na rok 2014, ale także w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2022. Wszystko dzięki pozyskanym dochodom z tytułu dzierżawy gruntu w Mysiadle. Udało się pozyskać do budżetu gminy kwotę 22 850 500,00 zł. Dzięki temu do katalogu inwestycji dołączyły nowe priorytety, które będą realizowane w latach 2014 -2015.

Na samym początku procedowania uchwał budżetowych głos zabrała Pani wójt Maria Jolanta Batycka – Wąsik, która zauważyła, że gminie udało się pozyskać nowe środki finansowe z tytułu dzierżawy kolejnych gruntów w Mysiadle. Dzięki temu pozyskano nowe fundusz na inwestycje infrastrukturalne na terenie Gminy Lesznowola. Na same wydatki infrastrukturalne obejmujące projektowanie i budowę dróg, kwestie melioracyjne i kanalizacyjne w sumie Gmina Lesznowola wyda około 15 mln zł. Inwestycje będą jednoroczne, ale także nie zabraknie tych realizowanych w systemie dwuletnim. Pani wójt w dalszym toku swojej wypowiedzi podkreśliła, że dzięki nowym środkom finansowym udało się zmniejszyć zadłużenie gminy do poziomu 35%. Reszta zobowiązań Gminy Lesznowola obejmuje długoletnie kredyty i obligacje, które będą systematycznie spłacane. Sytuacja finansowa z którą mieliśmy do czynienia w roku 2012 i 2013 została wreszcie zażegnana. Oby ten trend był kontynuowany w kolejnych latach.

Po wypowiedzi Pani wójt katalog zmian i inwestycji przedstawiała Pani skarbnik Elżbieta Obłuska. Najważniejsze zmiany obejmują wzrost dochodów w tegorocznym budżecie o 23 340 485,00 zł. Dzięki temu zwiększyły się dochody w budżecie gminy do 149 166 417,00 zł. Zwiększają się także wydatki o kwotę 19 208 480,00 zł. Po wprowadzonych zmianach na sesji Rady Gminy Lesznowola łączne wydatki w 2014 r. wyniosą 138 257 437,00 zł. Warto przyjrzeć się inwestycją, które zostały zaplanowane ze zwiększonego planu wydatków dzięki nowo pozyskanym środkom finansowym. Wymienię najważniejsze pozycję:

- dotacje na spółki wodne – 170 000,00 zł

- dotacje na cele kulturalne i ochrony dziedzictwa narodowego – 150 000,00 zł

- dotacje dla klubów sportowych – 200 000,00 zł

- czyszczenie rowów melioracyjnych – 300 000,00 zł

- remont budynków komunalnych – 245 000,00 zł

- energia w budynkach komunalnych – 420 000,00 zł

- wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne (prawomocne decyzje Starosty i Wojewody) – 913 086,00 zł

- cele administracji publicznej – 7 265 777,00 zł w tym między innymi na podatek od towarów i usług VAT – 6 118 000,00 zł

- wydatki bieżące dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 94 000,00 zł

- bieżącej wydatki szkół, przedszkoli, świetlic szkolnych i kultury fizycznej – 2 331 091,00 zł

- wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej – 711 900,00 zł

- wycinka i nasadzenia drzew oraz pielęgnację zieleni – 200 000,00 zł

- zakup energii i usług remontowych związanych z oświetleniem ulic – 330 000,00 zł

Ze zwiększonego planu wydatków majątkowych o kwotę 4 348 535,00 zł udało się zaplanować następujące inwestycje:

- budowa wodociągów i kanalizacji – 108 000,00 zł

- budowa dróg – 3 223 085,00 zł

- wyposażenie technologiczne kuchni przy szkole ul. Kwiatowa w Mysiadle – 500 000,00 zł

- budowa oświetlenia ulicznego – 260 000,00 zł

W 2015 r. udało się pozyskać dodatkowe środki finansowe z tytułu dzierżawy gruntów wynoszącą 10 332 000,00 zł. Wiele wskazuje, że jest to druga rata wynikająca z dzierżawy gruntów w Mysiadle. Dzięki tym środkom finansowym uda się zrealizować nowe inwestycje na terenie Gminy Lesznowola:

- Budowa ul. Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej w Łazach wraz z kanalizację deszczową o łącznych nakładach 1 700 000,00 zł. W tym na rok 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 200 000,00 zł, a w 2015 roku 1 500 000,00 zł.

- Projekt ulicy Perłowej w Łazach o łącznych nakładach 85 000,00 zł. W tym na rok 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł, a w 2015 roku 80 000,00 zł.

- Projekt rozbudowy ul. Ks. Słojewskiego na granicy sołectwa Łazy i Magdalenka wraz ze ścieżką rowerową od ul. Kaczeńców do ul. Rolnej o łącznych nakładach 95 000,00 zł. W tym na rok 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł, a w 2015 roku 90 000,00 zł.

- Budowa ul. Zdrowotnej i Ludowej w Marysinie wraz z kanalizacją deszczową o łącznych nakładach 1 100 000,00 zł. W tym na rok 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 200 000,00 zł, a w 2015 roku 900 000,00 zł.

- Budowa ul. Aronii, Agrestowej i Porzeczkowej w Mysiadle o łącznych nakładach 1 000 000,00 zł. W tym na rok 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 200 000,00 zł, a w 2015 roku 800 000,00 zł.

- Budowa ul. Willowej w Nowej Iwicznej wraz z kanalizację deszczową o łącznych nakładach 1 700 000,00 zł. W tym na rok 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 200 000,00 zł, a w 2015 roku 1 500 000,00 zł.

- Budowa ul. Jasnej w Wilczej Górze wraz z odwodnieniem o łącznych nakładach 1 700 000,00 zł. W tym na rok 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 200 000,00 zł, a w 2015 roku 1 500 000,00 zł.

- Projekt budowy ul. Borowej w Wilczej Górze wraz z kanalizacją deszczową o łącznych nakładach 80 000,00 zł. W tym na rok 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł, a w 2015 roku 75 000,00 zł.

- Projekt budowy dróg od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej w Starej Iwicznej o łącznych nakładach 145 000,00 zł. W tym na rok 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł, a w 2015 roku 140 000,00 zł.

Widzimy, że dzięki nowym środkom finansowym uda się zrealizować wiele potrzebnych inwestycji na które mieszkańcy Gminy Lesznowola czekali od dawna. Miejmy nadzieję, że ten pozytywny trend w kolejnych latach będzie trwał. Przed nami nadal jest wiele wyzwań. Co ciekawe w pytaniach przy okazji uchwał finansowych głos zabrali Sołtysi ze Zgorzały i Zamienia. Pani Marianna Rybarczyk poruszyła kwestię świetlicy środowiskowej w Zgorzale. Jak wiemy mieszkańcy od dawna czekają na tą inwestycję. Jednak Pani wójt powiedziała, że ma nowy pomysł na stojący w stanie surowym zamkniętym budynek w Zgorzale. Wiele mogłoby wskazywać, że w tym miejscu mogłaby być placówka szkolna. Wybudowanie Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle nie zaspokoiło w pełni ilości miejsc dla dzieci z regionu Mysiadła, Zamienia i Zgorzały. Także szkoła podstawowa w miejscu świetlicy środowiskowej byłaby bardzo dobrym rozwiązaniem. Jednak ostateczną decyzję co do tego budynku poznamy zapewne w ciągu kilku miesięcy. Z kolei Sołtys Mieczysław Walczak zapytał o inwestycję w ul. Błędną i budowę strażnicy dla OSP Zamienie. Dobrze wiemy, że aktualny budynek nadaje się tylko do rozebrania. Jednak nie padła żadna odpowiedź w sprawie budynku dla OSP Zamienie. Natomiast ul. Błędna zostanie zrealizowana w terminie.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Niezależne Porozumienie Mieszkańców
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Poprzednia

Wróć do Sprawy mieszkańców gminy Lesznowola

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 4 gości

cron