Problemy budżetowe gminy Lesznowola

Pisz tutaj o nurtujących problemach mieszkańców gminy Lesznowola, ich pomysłach oraz propozycjach rozwiązania.

Moderator: GTW

Postautor: Tulipano_0602 » śr lip 10, 2013 10:28 pm

A jak wygląda sprawa budowy CEiS? Część miała ruszyć we wrześniu. Czy termin nie jest zagrożony przez problemy budżetowe?
Tulipano_0602
 
Posty: 724
Rejestracja: ndz maja 04, 2008 8:29 pm

Postautor: Kamil M » czw lip 11, 2013 8:25 am

Z tego co wiem to do września będzie zrealizowany tylko I etap Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle. Dalsze na razie w zawieszeniu, bo nie ma środków. Choć nie wiadomo jak gmina się zachowa jak się uda pozyskać środki finansowe ze sprzedaży działek gminnych. Choć nadal niepokojące jest, że za Centrum Edukacji i Sportu została zapłacone tylko pierwsza rata 15 mln zł. Także w drugiej połowie roku głównego wykonawcy trzeba będzie zapłacić kolejne 15 mln zł, bo I etap budowy inwestycji będzie kosztował 31 mln zł, a całość 71 mln zł. Problem będzie dość duży jak się nie uda sprzedać żadnej gminnej działki. Efekty czwartego przetargu będziemy poznawać stopniowo. Pierwsze rozstrzygnięcie ma być 31 lipca br., a ostatecznie czwarty przetarg zostanie zamknięty pod koniec października.
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Kamil M » wt lip 16, 2013 2:34 pm

Na XXX sesji Rady Gminy Lesznowola zostały wprowadzone zmiany budżetowe. Głównie dotyczyły one wzrostu dochodów do budżetu gminy. Okazało się, że w gmina Lesznowola w tym roku zanotowała większe dochody z tytułu podatku od osób prawnych i fizycznych. W sumie uzyskano, aż z tego tytułu 3 245 000,00 zł. Jednak to nie wszystkie zyski finansowe gminy. Także pozyskano 803 703,00 zł z rozliczeń VAT-u w poprzednich latach. £ącznie dochody gminy Lesznowola zwiększyły się o 4 048 703,00 zł, co jest bardzo dobrą wiadomością dla mieszkańców, bo przełożyło się to na większe wydatki gminy w roku bieżącym.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym w kwocie 4 048 703,00 zł pochodzącym z podatków od osób cywilnych i prawnych, a także rozliczeń VAT-u udało się zwiększyć wydatki w roku budżetowym 2013. Największy nacisk położono na pracę wykończeniowe i doposażanie sal lekcyjnych w Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle. Bardzo duże nakłady finansowe przeznaczono na pracę wykończeniowe przy nowej szkoły w Mysiadle. W sumie na ten cel wygospodarowana, aż 2 440 000,00 zł . Kolejnym dużym wydatkiem związanym z tą inwestycją są zakupy dotyczące doposażenie sal lekcyjnych dla młodzieży. Tutaj wygospodarowana, aż 540 000,00 zł na zakupy komputerów, drukarek, kserokopiarek, i serwerów. £ącznie na inwestycje związane z Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle przeznaczono, aż 2 980 000,00 zł. Jest to zgodne z założeniami Pani wójt Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik, która wielokrotnie na sesjach Rady Gminy Lesznowola podnosiła kwestię, że większość pozyskanych środków finansowych będzie przeznaczona na dalszą budowę Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle. Ten projekt dla gminy Lesznowola jest priorytetowy!. Reszta środków miała iść na spłatę zadłużenia. Z pozyskanych środków przeznaczono 1 000 000,00 zł na wykup części obligacji komunalnych. Rada Gminy Lesznowola również przeznaczyła środki finansowe na wykonanie potrzebnych remontów w szkołach na terenie gminy Lesznowola. W sumie na ten cel wygospodarowano 69 485,00 zł. Jest to zgodne z zaleceniami pokontrolnymi placówek oświatowych na terenie gminy Lesznowola.

Niestety zwiększono dość mocno wydatki związane z Referatem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Gminy Lesznowola. W tym przypadku decyzja o przeznaczeniu, aż 213 000,00 zł jest dość kontrowersyjna dla opinii publicznej. Z tej kwoty 50 000,00 zł zostało przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników tego referatu. Kolejne 50 000,00 zł zostało przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia. Na opłaty pocztowe związane z wysyłaniem listów do mieszkańców przeznaczono kwotę 25 000,00 zł. £ącznie na usługi telekomunikacyjne zostało przeznaczone 20 000,00 zł. Dotyczy to stacjonarnych usług telekomunikacyjnych, jak i tych mobilnych. Jednak największe środki finansowe w kwocie 68 000,00 zł zostały przeznaczone na zakup centrali telefonicznej, zakup serwera dla referatu, komputerów, monitorów i laptopów. Tak jak widzimy olbrzymie środki finansowe zostały skierowane na nowych Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi. Dzięki tym inwestycją zwłaszcza w serwer telefoniczny powinno udać się poprawić komunikacje między referatem, a mieszkańcami. Aktualnie jest bardzo ciężko dodzwonić się do referatu po potrzebną poradę w sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Lesznowola. Powyższe inwestycje mają pozwolić na otworzenie trzech nowych linii. Co powinno sprawić, że obsług petentów ulegnie zdecydowanej poprawie. Czas pokaże czy tak się stanie.

Dzisiejsze zmiany budżetowe okazały się trafnym posunięciem ze strony Rady Gminy Lesznowola. Cieszy zwłaszcza fakt, że słowa Pani wójt przy pierwszych wpływach finansowych zostały potwierdzone. środki finansowe głównie zostały przeznaczone na budowę Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle, a także na spłatę obligacji komunalnych. Trochę dziwi tak mocne finansowanie Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Gminy Lesznowola, bo już wpływy z tytułu opłaty śmieciowej będą bardzo duże i je można skierować na potrzebne inwestycje.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Tulipano_0602 » wt lip 16, 2013 10:54 pm

4 mln z kawałkiem więcej? Spłata obligacji? Wyposażenie Centrum Edukacji i Sportu? Inne wydatki? Jakże to, przecież jeszcze przed chwilą radni i pani wójt chcieli podarować gratis 11,6 miliona Kościołowi Katolickiemu, bo proboszcz i Arcybiskupstwo ładnie prosiło. A teraz, zamiast na Kościół, idą pieniądze na jakieś przyziemne sprawy? To nie po bożemu przecież...
Tulipano_0602
 
Posty: 724
Rejestracja: ndz maja 04, 2008 8:29 pm

Postautor: Kamil M » śr sie 28, 2013 10:35 pm

Na XXXI sesji Rady Gminy Lesznowola okazało się, że gmina pozyskała, aż 15 000 000,00 zł z tytułu dzierżawy na 30 lat trzech działek z terenu KPGO Mysiadło. Radni wspierający komitet wójtowej uznali to za bardzo duży sukces i dodatkowo odtrąbili koniec kryzysu finansów gminy Lesznowola!. Czy na pewno jest to koniec kryzysu?.

Przeglądając projekty uchwał na XXXI sesję Rady Gminy Lesznowola zauważyłem bardzo duże dochody z tytułu dzierżawy działek przez gminę Lesznowola. Z wielkim zdziwieniem w zestawieniach „excelowych” odkryłem sumę, aż 15 000 000,00 zł!. Tak olbrzymia kwota za dzierżawę działek może dziwić. Jednak po bliższym przyjrzeniu się wszystkich uchwałom finansowym wyszło, że kwota 15 000 000,00 zł odnosi się do dzierżawy trzech działek: 7/8, 7/9 i 231/1 z terenu KPGO Mysiadło. Wartość rynkowa w trzech przeprowadzonych przetargach wynosiła 11 697 400,00 zł. Przy czym działka 7/8 była wyceniona na 5 500 000,00 zł, a działka 7/9 na 6 197 400,00 zł. Przez to, że te w/w działki nie zostały sprzedane, aż w trzech przetargach przeprowadzonych przez gminę Lesznowola. Podjęto decyzję o wyłączeniu ich z dalszej sprzedaży. W projekcie uchwały wyłączającym te działki z dalszej sprzedaży czytamy następujące uzasadnienie takiej decyzji:

„Zmiana uchwały Rady Gminy Lesznowola nr 249/XX/2012 z dnia 24 września 2012 r. jest podyktowana faktem, iż działka nr 7/8 i 7/9 nie zostały zbyte w trzech kolejnych przetargach. Zatem uzasadnione jest ich wyłączenie z przeznaczenia do sprzedaży”.

Jak dla mnie w tym uzasadnieniu nie ma żadnej logiki!. Gdyż inne działki są dalej objęte dalszą procedurą przetargową i chęcią pozyskania dochodów z tytułu ich sprzedaży. Mimo tego podjęto decyzję o wydzierżawieniu trzech działek na okres 30 lat za 15 000 000,00zł. Niestety w uchwale nie ma nic napisane kto jest zainteresowany pozyskaniem tego terenu. Zupełnie inaczej wygląda kwestia wydzierżawienie działki nr 1/107 o powierzchni 25 m2 z obrębu KPGO Mysiadło Państwu Farkowskim. W uzasadnieniu do uchwały dowiedzieliśmy się bardzo dużo szczegółów dotyczących tej transakcji:

„Wydzierżawienie Państwu Krystynie i Kazimierzowi małż. Farkowskim gruntu o pow. 25m2, stanowiącego część nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 1/107, stanowiącego własność Gminy Lesznowola, położonego w obrębie KPGO Mysiadło jest zgodne z wnioskiem Państwa Krystyny i Kazimierza małż. Farkowskim. Z uwagi na fakt, iż jest to kolejna umowa dzierżawy poprzedzona umową zawartą na 3 lata, której przedmiotem jest ten sam grunt. Rada Gminy może wyrazić zgodę na zawarcie kolejnej umowy bez przeprowadzenia trybu przetargowego”.

W obydwu sytuacja widać bardzo dużą różnicę między uzasadnieniami poszczególnych uchwał. Zapewne może być to związane z tym, że negocjacje odnośnie wydzierżawienia tych trzech działek mieszczących się w obrębie KPGO Mysiadło nadal trwają!. Tylko, że na ten aspekt już w zeszłym roku uczulała gminę Lesznowola – Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, która bardzo negatywnie odniosła się do zapisywania w budżecie gminy dochodów przed pozyskaniem środków finansowych. Przez zapisanie dochodów z tytułu sprzedaż działek w 2012 r. gmina Lesznowola bardzo powiększyła swoje zadłużenie. Stąd znowu niezrozumiała jest decyzja o zapisaniu 15 000 000,00 zł po stronie dochodów, kiedy negocjacje z potencjalnym dzierżawcą nie są zakończone!. Właściwie na dzień dzisiejszy nie wiem kto jest potencjalnym nabywcą tych trzech gruntów?. Co chce na tych gruntach wybudować i czy prowadzona działalność jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego obrębu?. Wiele pytań jest bez odpowiedzi!. Mimo tego radni wsprzyjający wójt gminy Lesznowola uznali pozyskanie tych środków finansowych za koniec problemów z budżetem!. Rzeczywiście na tą chwilę przy wykonanych dochodach i wydatkach gmina Lesznowola osiągnęła poziom zadłużenia w wysokości 54%, co jest już zgodne z art.170 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. W tej ustawie dopuszczalny poziom zadłużenia dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi 60%!. Docelowo skarbnik gminy podkreśliła, że według założeń i przy wykonaniu wszystkich planowanych dochodów i wydatków na koniec roku 2013 gmina Lesznowola powinna osiągnąć zadłużenie rzędu 46%!. Co byłoby bardzo dużą poprawą względem całego roku 2012. Wówczas gmina Lesznowola przekroczyła dozwolone progi ostrożnościowe i osiągnęła bardzo wysokie zadłużenie – 78%. Wracając do samych radnych to warto dodać, że w analogicznym okresie zeszłego roku zadłużenie gminy Lesznowola osiągnęło podobny poziom 58%!. Dopiero czwarty kwartał roku 2012 spowodował, że finanse publiczne gminy zawaliła się, bo nie pozyskano środków finansowych z tytułu sprzedaży gruntów. Dlatego wszelkich podsumowań należy dokonywać w marcu następnego roku!. Wówczas dokładnie wiemy jaki były dochody gminy, a także wydatki. Wtedy może dokonać górnolotnych stwierdzeń, że gmina wyszła z finansowego dołka. Na dzień dzisiejszy mamy do czynienia z pozytywnymi prognozami. Jeżeli się spełnią to gmina Lesznowola opuści 10 miejsce wśród najbardziej zadłużonych samorządów w Polsce!.

Na sam koniec warto podkreślić, że pozyskane środki finansowe zostały przeznaczone na dalszą budowę Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle. Na tą inwestycję przeznaczono 7 600 000,00 zł. Zwiększone zostały również środki finansowe na gimnazja o 1 642 310,00 zł. Wszystko przez uruchomienie od 2 września 2013 r. nowego gimnazjum na terenie Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle. Przeznaczono także 4 000 000,00 zł na spłatę zaciągniętych obligacji komunalnych. Resztę środków 1 757 690,00 zł przeznaczono na pomoc społeczną, na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi, na budowę kanalizacji i wodociągów, a także lokalny transportu zbiorowy.

Pozyskanie tych środków było bardzo potrzebne gminie Lesznowola. Dobrze wiemy, że sprzedawane grunty w Mysiadle objęte są wierzytelnościami łącznie na ponad 19 000 000,00 zł bez odsetek. Dlatego tak trudno było je zbyć potencjalnymi inwestorom. W tej sytuacji dzierżawa terenu jest dla gminy nie złą inwestycją, bo samorząd otrzymuje na bieżącą działalność środki finansowe i nie traci swojej własności. W końcu po 30 latach w 2043 działki o numerze 7/8, 7/9 i 231/1 wrócą pod strzechę Urzędu Gminy Lesznowola. Mnie osobiście dziwi fakt zapisywania dochodów do budżetu podczas procesu negocjacyjnego, a także sam czas trwania tej dzierżawy. Nie znam też zamierzeń potencjalnego inwestora po pozyskaniu gruntu.

Źródło: biuletyn informacji publicznej gminy Lesznowola

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Kamil M » pn paź 07, 2013 8:15 pm

Wreszcie dzięki Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie wiemy jakie jest dokładnie zadłużenie gminy Lesznowola po trzech pierwszych kwartałach 2013 r. i wynosi ono 90 064 122,72 zł !!!. Do tego gmina Lesznowola wprowadzając dwie uchwały na sierpniowej sesji Rady Gminy dotyczącej zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a także w uchwale budżetowej na 2013 naruszyła przepisy i artykuły ustawy o finansach publicznych!. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie chodzi głównie o zapisanie po stronie dochodów majątkowych 15 000 000,00 zł z tytułu dzierżawy gruntów na 30 lat jednej z wiodących sieci. Niestety w toku postępowania RIO Warszawa wyszło, że gmina Lesznowola nie ma pokrycia finansowego na zapisane w budżecie środki. Tym samym dano czas gminie do 17 października 2013 r. na wprowadzenia zmian w budżecie gminy jak i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Jeżeli tego nie dokona Rada Gminy Lesznowola to w dniu 22 października 2013 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ustali budżet gminy Lesznowola !!!. Sytuacja finansowa gmina jest po prostu tragiczna !!!.

Warto przypomnieć poprzedni rok budżetowy. Wówczas długi gminy Lesznowola osiągnęło poziom ponad 85 mln zł, co przy wykonanym budżecie spowodowało przekroczenie dozwolonego limitu zadłużenia wynoszącego 60%. W gminie Lesznowola osiągnięto poziom wynoszący 76,2%, co w konsekwencji dało zaszczytne dziesiąte miejsce wśród gmin najbardziej zadłużonych w Polsce!. W tegorocznej perspektywie budżetowej ten dług miał sukcesywnie maleć. Pierwszym dobrym symptomem na to było zapisanie na sierpniowej sesji Rady Gminy Lesznowola dochodów w wysokości 15 000 000,00 zł. Te wpływy miały pochodzić z tytułu dzierżawy trzech działek – 7/8, 7/9 i 231/1 wyodrębnionych z terenów po dawnym KPGO Mysiadło. Potencjalny dzierżawca miał przejąć wyżej wskazane grunty na 30 lat za kwotę właśnie 15 000 000,00 zł. Jednak już na sesji w dniu 26 sierpnia 2013 r. było podkreślane, że negocjacje w sprawie wydzierżawieniu gruntów nadal trwają. Tym samym po stronie dochodów została zapisana wirtualna kwota na którą gmina Lesznowola nie miała pokrycia. Temat jak bumerang powrócił w dniu 24 września 2013 r. na posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Odwoławczej w Warszawie. Sędziowie kolegium uznali, że uchwała budżetowa dotycząca zmian na rok 2013 o Nr 392/XXXI/2013 jest nieważna i narusza przepisy uchwały o finansach publicznych. To samo dotyczy uchwały o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2022 o Nr 391/XXXI/2013. Obydwie uchwały zostały unieważnione przez Kolegium Sędziowskie, a gmina Lesznowola dostała nakaz naprawy naruszeń i wprowadzenia zmian w w/w uchwałach do dnia 17 października 2013 r. Jeżeli te zmiany nie zostaną wprowadzone to na następnym posiedzeniu Kolegium Sędziów ustali budżet gminy Lesznowola na rok 2013. Także jak widzimy sprawa jest naprawdę poważna. Sędziowie zauważyli, że zmiany na sierpniowej sesji Rady Gminy Lesznowola naruszają następujące przepisy prawne:

W sprawie uchwał naruszono następujące przepisy prawne

- art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych w następującym brzmieniu:

„1. Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:
1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu teryto-rialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
7) (uchylony);

8 ) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3.

- art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w następującym brzmieniu:

1. £ączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.

Rok budżetowy 2012 – Zadłużenie w 2012 roku wynosiło ponad 85 mln zł, co spowodowało przekroczenie dozwolonego limitu zadłużenia – 76,2%

Rok budżetowy 2013 – (bez ostatniego kwartału w oparciu o uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie) Dotychczasowe zadłużenie gminy to 90 064 122,72 zł, co powoduje znowu przekroczenie dozwolonego limitu zadłużenia – 69,43% !.

Warto na chwilę zatrzymać się przy zadłużeniu gminy Lesznowola. Według Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie nawet realizacja budżetu na poziomie I kwartału 2013 przyniesie bardzo duży deficyt finansów. W prognozie opartej na I kwartale wyszło, że poziom zadłużenia na koniec roku 2013 mogłoby wynieść 79 064 122,72 zł, co przy planowanych dochodach na poziomie 121 729 673,00 zł dałoby przekroczenie dozwolonego limitu zadłużenia o 64,95%!.

Jedynym ratunkiem dla gminy Lesznowola jest po pierwsze wydzierżawienie gruntów o których była mowa na sesji sierpniowej Rady Gminy Lesznowola. Na kolegium w Warszawie padły zapewnienia, że pierwsza rata z tytułu dzierżawy wpłynie do końca września 2013 r. Z tym musimy poczekać do ewentualnych korekt jakie narzucił skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Po drugie sprzedaż gruntów po dawnym KPGO Mysiadło, a także atrakcyjnych działek w Magdalence i Zamieniu. Pani wójt na kolegium w Warszawie podkreślała, że gmina Lesznowola wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej o wyrażenie zgody na przeniesienie spłaty pożyczki w wysokości 2 000 000,00 zł na Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne, co powinno obniżyć deficyt gminy Lesznowola.

Powiem szczerze, że jestem bardzo mocno negatywnie zaskoczony tym co dzieje się w kwestii finansów gminy Lesznowola !. Deficyt finansów publicznych miał spadać i osiągnąć dozwolony próg limitu zadłużenia wynoszący 60%. Jednak wiele wskazuje na to, że nie zostanie osiągnięty. Dobitnie pokazuje to uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie !. Niestety nadal gmina Lesznowola jest po stronie najbardziej zadłużonych gmin w Polsce. Sytuacja jest tym bardziej kuriozalna, bo same wpływy z tytułu podatków PIT, CIT i od nieruchomości wynoszą – 73 780 231,00 zł według planowanych dochodów budżetowych na rok 2013. Tym samym naprawdę ciężko jest zrozumieć tak wysokie zadłużenie sięgające, aż 90 064 122,72 zł !. Zobaczymy jak dalej potoczą się sprawy związane z budżetem gminy Lesznowola. Już na najbliższej sesji, która ma odbyć się w dniu 9 października 2013 r. ma być podjęta uchwała dotycząca przekazania gruntów z terenu dawnego KPGO Mysiadło o nr 7/11, 7/12, 7/13, 7/16, 7/17 i 7/18 w dzierżawcę na 30 lat. Jednak w projekcie uchwały nie mamy żadnej informacji o kwocie jaka zostanie pozyskana na konto gminy z tego tytułu, ani kto jest dzierżawcą tego terenu na najbliższe 30 lat !.

Źródło: Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o Nr 20.364.2013 i Nr 20.365.2013 z dnia 24 września 2013 r. budżet gminy Lesznowola na rok 2013.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Kamil M » czw paź 10, 2013 11:39 pm

Podczas XXXIII sesji Rady Gminy Lesznowola zostały wprowadzone zmiany do uchwały 306/XXIV/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. dotyczyły one odroczenia spłaty obligacji komunalnych w kwocie 9 000 000,00 zł.

Przed sesją Rady Gminy Lesznowola podejrzewałem, że temat zadłużenia, a także poprawy budżetu gminy na rok 2013 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022 będzie priorytetem i obie uchwały zostaną wniesione na początku obrad. Niestety tak się nie stało !. Co gorsza okazało się, że gmina Lesznowola nie posiada wystarczających środków finansowych na spłatę obligacji komunalnych w wysokości 9 000 000,00 zł. Decyzją radnych spłata została odroczona do 28 listopada 2013 r. Warto przypomnieć, że emisja obligacji komunalnych pod koniec 2012 r. była związana z pokryciem przejściowego deficytu gminy Lesznowola. Było to podkreślane wielokrotnie na sesji grudniowej. Ostateczny termin wykupu 9-miesięcznych obligacji komunalnych wyznaczono na 30 grudnia 2013 r. Już wiemy, że seria A13 w kwocie 4 000 000,00 zł ma być wykupiona w dniu 28 listopada br. Podobnie sytuacja wygląda z serią C13 w kwocie 5 000 000,00 zł. Niepokój budzi termin przesunięcia spłaty pierwszych obligacji przez gminę Lesznowola. Wskazuje to dobitnie, że aktualnie stan finansów gminy jest bardzo zły !. Co potwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, która wyliczyła, że gmina ma zobowiązania na kwotę 90 064 122,72 zł. Jeżeli do tego dodamy nie spłacone obligacje komunalne w przewidzianym terminie to wyjdzie nam 99 064 122,72 zł.

Źródło: uchwała 306/XXIV/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Kamil M » pt paź 11, 2013 11:31 pm

Niestety w Polsce to stało się już jakąś plagą egipską !. Gminy zaczęły kupować nagrody i wyróżnienia. Wszystko po to, aby mieszkaniec nie interesujący się sprawami lokalnymi miał wrażenie w jakiej to świetniej gminie mieszka. Jednak jest to bardzo krótkowzroczna polityka i niestety kosztowna dla nadszarpniętych budżetów gminnych !.

Wystarczy spojrzeć na gminę Lesznowola, aby uzmysłowić sobie ile mogą kosztować kolejne nagrody zwykłego podatnika. Co prawda wyróżnienia to jakiś tam prestiż dla lokalnych władz, ale cena za laur w danym konkursie jest ogromna. Część samorządowców już to sobie uzmysłowiła i zrezygnowała z kolejnego ubiegania się o „prestiżowe nagrody”. Przecież wydatkowane środki finansowe na promocje i zdobywanie laurów można przeznaczyć na szczytne cele i realizację potrzeb mieszkańców. Wystarczy tylko spojrzeć na cennik nagród. Wśród samorządowców bardzo prestiżową nagrodą jest tytuł Gminy Fair Play. Możemy dostać różne tytuły w przypadku gminy Lesznowola mówimy o tytule – „Gminy Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”. Warto zastanowić się ile podatnika kosztowała ta nagroda zdobyta w 2012 r. Otóż jeśli chodzi o nagrodę „Gminy Fair Play” to w pierwszym etapie konkursu wszyscy chętni muszą już wnieść pierwszą opłatę:

- Gminy o liczbie mieszkańców do 6 tyś muszą zapłacić 1950 zł netto

- Gminy o licznie mieszkańców od 6 tyś do 15 tyś muszą zapłacić 2850 zł netto

- Gminy o liczbie mieszkańców od 15 tyś do 30 tyś muszą zapłacić 3300 zł netto

- Gminy o liczbie mieszkańców od 30 tyś do 60 tyś muszą zapłacić 3630 zł netto

- Gminy o liczbie mieszkańców od 60 tyś do 100 tyś muszą zapłacić 3960 zł netto

- Gminy o liczbie mieszkańców powyżej 100 tyś muszą zapłacić 4450 zł netto

Co ciekawe gminy, które uczestniczył w zeszłorocznej edycji konkursu mogą liczyć na zniżkę wynoszącą 10 % !.

Jednak to nie koniec wydatków związanych z tą nagrodą. Oczywiście po pierwszym etapie konkursu trwa weryfikacja gmin i nie wszystkie przystępują już do drugiego etapu. Wyróżnienia i dalsze zakwalifikowanie gminy do kolejnego etapu wiąże się z dalszymi kosztami dla gminy, która stara się o wyróżnienie i laur „Gminy Fair Play”. W tym etapie cennik szybuje oczywiście w górę:

- Gminy o liczbie mieszkańców do 6 tyś muszą zapłacić 3615 zł netto

- Gminy o licznie mieszkańców od 6 tyś do 15 tyś muszą zapłacić 4500 zł netto

- Gminy o liczbie mieszkańców od 15 tyś do 30 tyś muszą zapłacić 6100 zł netto

- Gminy o liczbie mieszkańców od 30 tyś do 60 tyś muszą zapłacić 6300 zł netto

- Gminy o liczbie mieszkańców od 60 tyś do 100 tyś muszą zapłacić 6460 zł netto

- Gminy o liczbie mieszkańców powyżej 100 tyś muszą zapłacić 9900 zł netto

Podczas tego etapu konkursu dokonuje się audytu certyfikacyjnego i wnikliwie bada się konkurujące ze sobą gminy o ten prestiżowy tytuł. Jednak warto zwrócić ile gmina Lesznowola wydaje z naszych kieszeni na ten cel. Mieścimy się w liczbie mieszkańców od 15 tyś do 30 tyś. Także w pierwszy etapie nasza gmina zapłaciła za udział w konkursie „Gminy Fair Play” – 3300 zł netto. Do tego w drugim etapie tego konkursu – 6100 zł netto, co po zsumowaniu daje łączną sumę wynoszącą 9400 zł netto za wyróżnienie !. Co ciekawe zeszłoroczna nagroda i tytuł „Gminy Fair Play” był już dziesiątym zdobytym przez gminę Lesznowola. Także co roku nasza gmina wydaje na ten konkurs, aż 9400 zł netto!. Osobiście uważam, że nas nie stać na tak duże Bizancjum. Zwłaszcza, że gmina Lesznowola jest zadłużona na ponad 90 mln zł i do tego odracza płatności związane ze spłatą obligacji komunalnych w kwocie 9 mln zł. Mimo tego gmina ciągle ubiega się o tytuł i rok rocznie przedkłada tak olbrzymią sumę pieniędzy !. Co gorsza to nie jedyne laury zdobywane przez gminę. Większość z nich wiąże się z płaceniem dużych sum pieniędzy za laury i statuetki, które tak naprawdę nic nie wnoszą dla mieszkańców. Kupowanie takich nagród powoduje, że gmina jest postrzegana jako samorząd prężniej działający. Jednak jak bardzo jest to złudne widać na przykładzie Lesznowoli, która boryka się z bardzo dużymi problemami finansowymi. Mimo tego kolejne nagrody samorząd lokalny odbiera. W dniu 11 października br. znowu gmina otrzymała tytuł – VIP Biznesu 2013. Co ciekawe w kategorii finanse publiczne. Jak widać nagroda nie ma żadnego przełożenia na sytuację ekonomiczną w gminie. W końcu Lesznowola za 2012 r. dzierży zaszczytne dziesiąte miejsce wśród najbardziej zadłużonych gminy w Polsce !.

Osobiście uważam, że gmina Lesznowola powinna zaprzestać przyjmowania nagród. Niestety znaczna większość jest płatna, co przy aktualnej sytuacji budżetowej jest po prostu pogłębianiem deficytu finansów publicznych. Wiele samorządów uznało, że wydawanie środków na nagrody jest wyrzuceniem pieniędzy w błoto, a za blisko 10 tyś zł rocznie można zrobić wiele ważnych działań dla mieszkańców np: budowę chodnika, placu zabaw, organizację wycieczek dla mieszkańców, dofinansowanie dodatkowych zajęć lekcyjnych. Mimo tego wybiera się statuetkę, bo daje splendor i pokazuje mieszkańcom, że żyją w świetnie zarządzanej gminie. Niestety po Lesznowoli wiemy, że tak nie jest !. Mam nadzieję, że w końcu włodarze gminy Lesznowola przebudzą się i środki przeznaczone na promocję przekażą na inny zbożny cel. Moim zdaniem największym kapitałem gminy są jej mieszkańcy, a nie ilość laurów czy statuetek !.

Źródło: www.gmina.fairplay.pl warunki uczestnictwa w konkursie

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Kamil M » pt paź 18, 2013 4:00 pm

Wreszcie gmina Lesznowola pozyskała dochody z działek inwestycyjnych znajdujących się na terenie dawnego KPGO Mysiadło. Jednak nie udało się ich sprzedaż jak było to zakładane w budżecie na rok 2012 i 2013, a jedynie wydzierżawić. W sumie z tytułu dzierżawy gmina otrzymała łącznie 24 600 000,00 zł, które w znakomitej większości przeznaczyła na dalsze inwestycje związaną z infrastrukturą gminną. Nie wiele środków finansowych poszło na spłatę należności z tytułu zadłużenia, bo tylko 4 000 000,00 zł na wykup obligacji komunalnych.

Na XXXIV sesji Rady Gminy Lesznowola okazało się, że gmina w końcu pozyskała środki finansowe z tytułu dzierżawy gruntów po dawnym KPGO Mysiadło. Udało wydzierżawić się trzy działki trzem inwestorom. Jeden z gruntów został wydzierżawiony, aż za 20 000 000,00 zł. Z kolei dwa mniejsze 100m2 i 70m2 za łączną kwotę 4 600 000,00 zł. W sumie dało to zyski na poziomie 24 600 000,00 zł. Do tego warto dodać, że po stronie dochodów zapisano jeszcze wpływy z tytułu dotacji celowych na kwotę 457 514,00 zł. Także na XXXIV sesji Rady Gminy Lesznowola zapisano dochody w kwocie 25 057 514,00 zł. Jednak wbrew pozorom znaczna część tych pozyskanych środków finansowych nie poszła na spłatę zadłużenia gminy, a na dalsze inwestycje związane choćby z budową Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle. £ącznie zapisano jeszcze w tym roku inwestycje w Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle na poziomie – 11 376 311 zł. Zostały one przeznaczone na dalszą budowę szkoły w kwocie 11 330 000,00 zł, z tego 300 000,00 zł na wykonanie dodatkowych linii kablowych zasilających CEiS, na monitoring wizyjny wydane zostanie 65 762,00 zł, a na system alarmowy kolejne 10 549,00 zł. Oprócz inwestycji związanych z dokończeniem budowy I etapu Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle przeznaczono jeszcze 660 940,00 zł na inne inwestycje w gminie Lesznowola. Z tej sumy ma być zrealizowane oświetlenie w Marysinie i Wólce Kosowskiej w kwocie 113 940,00 zł, budowa wodociągów i kanalizacji częściowo finansowana przez mieszkańców w kwocie 176 000,00 zł czy zakup kotła warzelnego do szkolnej stołówki w Mrokowie za sumę 19 000,00 zł. Co ciekawe ta inwestycja może pokrywać się z koniecznością dowozu obiadów do Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle. W budżecie na ten cel zapisano, aż 60 000,00 zł. Dodatkowo bardzo dużym wydatkiem z budżetu gminy w tym roku będą kary z tytułu odszkodowań za drogi gminne i wydatki związane z oświatą, sportem i kulturą. £ącznie na te dwa zadania gmina musi wydać 5 007 760,00 zł. W tym zapisane są wynagrodzenia za godziny nadliczbowe w szkołach dla nauczycieli w kwocie 500 000,00 zł czy kary i odszkodowania wynoszące 320 000,00 zł. Bardzo dużą część tej kwoty stanowią znowu inwestycje związane z budową Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle. Zapisano w sumie, aż 3 730 000,00 zł na budowę hali sportowej przy CEiS Mysiadło. £ącznie nakłady inwestycyjne na Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle wyniosą 56 457 565,00 zł. Wykreślono z Wieloletniej Prognozy Finansowej środki finansowe przeznaczone na budowę CEiS Mysiadło w latach 2016-2017. W tym i w przyszłym roku mają zamknąć się inwestycje związane z budową pierwszego etapu szkoły w Mysiadle. Dalsze etapy zostały odłożone w czasie. Przyczyna takie stanu rzeczy jest prozaiczna – braki budżetowe.

Na spłatę zadłużenia przeznaczono w sumie tylko 4 000 000,00 zł, co przy zadłużeniu sięgającym ponad 90 000 000,00 zł (dane Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z września br.) jest zastanawiające. Co ciekawe Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie nakazała gminie Lesznowola zmniejszenie zadłużenia do dozwolonego poziomu limitu zadłużenia wynoszącego 60%. Po wpisaniu zysków z tytułu dzierżawy gruntów i ewentualnym wykonaniu wszystkich dochodów gmina Lesznowola ma mieć na koniec bieżącego roku zadłużenie sięgające 46,04%. Osobiście uważam, że tego ambitnego planu nie uda się wykonać, bo jak dobrze pamiętam z obrad XXXIII sesji Rady Gminy Lesznowola zostały odłożone płatności z tytułu wykupu 9-miesięcznych obligacji komunalnych wynoszących 9 000 000,00 zł. Dodatkowo nie wiadomo czy wszystkie dochody zostaną wykonane w 100%. Zobaczymy jaka będzie decyzja sędziów orzekających z Regionalnej Izby Obrachunkowej na wprowadzone zmiany budżetowe i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2022. Warto przypomnieć, że gmina nie potrzebnie w sierpniu br. wpisała po stronie dochodów kwotę 15 000 000,00 zł na które nie miała pokrycia. Jednak dzięki zyskom z tytułu dzierżawy gruntu z terenu dawnego KPGO Mysiadło w kwocie 20 000 000,00 zł ten problem został rozwiązany.

Na pewno należą się władzą gminy gratulację za pozyskane środki finansowe. Jednak jak dla mnie są one krótkim zastrzykiem adrenaliny, który pod koniec roku może okazać się nie wystarczający!. Choć chciałbym się w tym miejscu bardzo mylić. Ostatni kwartał br. pokaże jak zakończy się kolejny trudny rok budżetowy w gminie Lesznowola.

Źródło: projekty uchwał dotyczące uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Kamil M » pt lis 15, 2013 11:05 pm

Na swoim kolegium w dniu 22 października 2013 r. skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie potwierdził poprawę sytuacji finansowej gminy Lesznowola. Wszystko dzięki zyskom pozyskanym z dzierżawy gruntów pod dawnym KPGO Mysiadło w kwocie 24,5 mln zł. Dodatkowo skład orzekający odrzucił wszystkie swoje uwagi dotyczące nierealności Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwały budżetowej na rok 2013.

W dniu 18 października 2013 r. zostały doręczone Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie uchwały Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 października 2013 r.:
Nr 416/XXXIV/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2013 – 2022 i Nr 417/XXXIV/2013 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2013 oraz pismo Wójta Gminy Lesznowola nr RRB.303.106.2013. Na podstawie w/w dokumentów, a także pism Wójta Gminy z dnia 10 i 14 października 2013 oraz dołączonych do nich dokumentów, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ustaliło, co następuje: W dniu 9.10.2013 na rachunek bankowy Gminy Lesznowola wpłynęła kwota 20.000.000 zł z tytułu zaplanowanych na poziomie 15.000.000 dochodów w dziale 700 rozdz. 70005 § 075, zaś w dniu 14.10.2013 środki w wysokości 4.600.000 zł z tytułu dzierżawy gruntów w Mysiadle. Z powyższych wpływów Gmina dokonała spłaty pożyczek z WFśiGW w wysokości 270.000 zł oraz wykupiła krótkoterminowe obligacje na kwotę 11.000.000 zł wyemitowane na sfinansowanie przejściowego deficytu 2013 roku oraz przed upływem terminu, obligacje długoterminowe w łącznej wysokości 5.000.000zł. W efekcie powyższych działań zadłużenie Gminy Lesznowola na dzień 18.10.2013 wynosiło 73.044.122,72 zł i stanowiło 47,87% planowanych na 2013 rok dochodów (wg. stanu na dzień 17.10.2013 r.). Planowany dług jednostki na koniec 2013 roku kształtować się będzie, w świetle uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej, na poziomie 44,92% dochodów tego roku. Z ujętych w uchwale budżetowej w kwocie 17.105.579 zł planowanych do spłaty w 2013 roku rozchodów Gmina zrealizowała 12.605.759,66 zł. Ponadto jak wynika z cyt. pisma Wójta z dnia 18.10.2013 na rachunek Gminy wpłynęły dodatkowe środki w wysokości 1.230.000 zł z tytułu dzierżawy gruntów w Mysiadle, które nie zostały wprowadzone do planu.Mając na uwadze powyższe ustalenia, z których wynika, iż zadłużenie Gminy po dokonanych spłatach zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i obligacji nie narusza granicy określonej art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dalsze postępowanie w sprawie uznało za bezprzedmiotowe i postanowiło jak w sentencji.

Na pewno Pani wójt Marii Jolancie Batyckiej-Wąsik i skarbnik gminy Lesznowola Pani Bożenie Obłuskiej należą się gratulację za wyprowadzenie finansów publicznych gminy Lesznowola na dozwolony poziom zadłużenia. Jednak nie można zapominać, że nadal zadłużenie wynosi ponad 73 mln zł i powinno być systematycznie zmniejszane. Zupełnie inne zdanie w tej materii ma prof. dr hab. Witold Orłowski, który na debacie w Sejmie RP poświęconej Rankingowi Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego wygłosił następujące zdanie – Zaciąganie długów przez samorządy to racjonalne działanie. Oczywiście jeśli zadłużanie się gmin idzie w kierunku inwestycji, które przyniosą konkretne korzyści dla danej jednostki samorządu terytorialnego w postaci nowych podatków PIT czy CIT. Niestety w Lesznowoli zadłużenie wzrosło lawinowo przez złe decyzje budżetowe polegające głównie na zapisaniu po stronie dochodów wpływów ze sprzedaży działek inwestycyjnych przed ich zbyciem. To spowodowało bardzo duże spustoszenie w budżecie na rok 2012 i 2013. Dodatkowo dużym błędem była budowa Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle za bagatela 90 mln zł. Gminy Lesznowola na taką inwestycję jest po prostu nie stać. Dobrym przykładem na to jest zakończenie budowy pierwszego etapu tej inwestycji za 56 mln zł i brak środków na dwa kolejne etapy. Zobaczymy jak zakończy się ten rok budżetowy i jakie plany będą na zbliżający się rok 2014. Zwłaszcza, że będzie to rok wyborów samorządowych.

Źródło: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, Gmina Lesznowola.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Kamil M » pt lis 22, 2013 7:15 pm

Na XXXV sesji Rady Gminy Lesznowola wprowadzono do tegorocznego budżetu zyski w kwocie 20 054 000,00 zł z tytułu dzierżawy terenów KPGO Mysiadło. Tym samym długi gminy znowu spadły i ostatecznie na koniec roku prognozowany wskaźnik zadłużenia wyniesie 41,35%. Wielu radnych jak i sama Pani wójt uznała te działania za duży sukces, ale czy na pewno?.

Jak dobrze pamiętamy zadłużenie gminy Lesznowola na koniec roku budżetowego 2012 wynosiło, aż 85 811 022,38 zł, co stanowiło 78,74% wykonanych dochodów. W tym roku zadłużenie nawet osiągnęło 90 000 000,00 zł, ale na szczęście udało się pozyskać środki z tytułu dzierżawy terenów KPGO Mysiadło. W pierwszej październikowej transzy z tytułu trzech działek uzyskano łącznie 24 500 000,00 zł. To spowodowały znaczny spadek zadłużenie do kwoty 73 044 122,72 zł, a to stanowiło 47,87% planowanych na 2013 dochodów. Dzięki kolejnej już listopadowej transzy udało się pozyskać kolejne środki z tytułu dzierżawy. Tym razem wydzierżawiono dwie działki za łączną kwotę 20 054 000,00 zł. Dzięki temu wskaźnik zadłużenie gminy spadł już do poziomu 41,35%. Zadowolenia z tej sytuacji nie kryła Pani wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik, która zauważyła, że jeszcze w 2012 roku zadłużenie gminy wynosiło 76%, a dzięki decyzji Rady Gminy Lesznowola i wpisaniu nowych dochodów zadłużenie wynosi tylko 41,35%. Co warto podkreślić jest to wreszcie zadłużenie zgodne z art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (dozwolony poziom zadłużenie jednostki samorządu terytorialnego wynosi 60% względem wykonanych dochodów w danym roku budżetowym).

Jednak w tej sprawie martwi jedna sytuacja. Pozyskane środki finansowe zostały przeznaczone na spłatę bieżących zobowiązań finansowych, a tytuły dzierżawy dwóch działek sięgają nawet 30 lat !. To pokazuje, że piękna wizja budowy Parku Technologiczno-Naukowego zapowiadana tuż po odzyskaniu terenów KPGO Mysiadło zapewne upadła !. Po pierwsze nie ma środków finansowych na realizacje tak ambitnego zadania. Po drugie zapewne wyrosną nam na terenie KPGO jakieś punkty usługowe, bądź też sklepy. Jednak dla mnie najgorszy jest fakt, że nie ma wizji budowania polityki długofalowej. Podejmowane działania miały jeden cel, który został całkowicie zrealizowany czyli spłatę niezgodnego z ustawą o finansach publicznych zadłużenia gminy Lesznowola. W związku z tym jestem ciekawy przyszłorocznego budżetu gminy Lesznowola. Z projektu uchwały budżetowej jaki ukazał się w biuletynie informacji publicznej wynika, że będzie to budżet wyjątkowo ostrożnościowy. Nie będzie już zakładał dochodów z tytułu sprzedaży działek, bo na to nie pozwoli gminie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, która nakazała jednostką samorządu terytorialnego wpisywanie dochodów po ewentualnym ich sprzedaniu, bądź dzierżawie. Także w myśl tej zasady dochody ze sprzedaży będą w przyszłości na bieżąco wpisywane do uchwały budżetowej.

Podsumowując dzisiejsze zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2022 i w uchwale budżetowej na rok 2013 należy zauważyć, że gmina Lesznowola w krótkim terminie odniosła sukces i zmniejszyła ponadnormatywne zadłużenie. Jednak w perspektywie kolejnych lat możliwości pozyskaniach dodatkowych dochodów znacznie się zmniejszy. Po prostu spadną aktywa w postaci działek możliwych do sprzedaży czy też wydzierżawienia. Gmina będzie musiała liczyć głównie na podatki od mieszkańców czy przedsiębiorców – PIT i CIT. Z resztą na XXXV sesji Rady Gminy Lesznowola zostało podkreślone, że wpływy z tytułu podatków dochodowych są najpewniejsze i ściągalne dla naszego samorządu. Trudno się z tym zdaniem nie zgodzić, a liczy mówią same za siebie. W znowelizowanej uchwale budżetowej na rok 2013 znajdziemy zapisane, aż 80 808 768,00 zł z tytułu dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Jednak same wpływy z tytułu podatków i subwencji pozwolą gminie tylko na spokojnie dryfowanie. Dlatego martwi mnie brak wizji budowania polityki długofalowej, bo nadal stoi przed nami wiele zadań inwestycyjnych, które są bardzo drogie. Jak choćby budowa II i III etapu Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle, budowa świetlic środowiskowych w £azach i w Zgorzale, przebudowa ul. Granicznej w Mysiadle i w Nowej Iwicznej czy budowa nowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamieniu. Przyszłoroczny budżet pokaże na co nas realnie stać bez wpływów z tytułu dzierżawy czy sprzedaży działek inwestycyjnych.

Źródło: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, biuletyn informacji publicznej gminy Lesznowola.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Dzierżawcy uratowali budżet gminy

Postautor: Justi » czw lis 28, 2013 9:10 pm

Na gminnym gruncie przy ul. Puławskiej w Mysiadle wyrośnie hurtownia spożywczo-przemysłowa Selgros Cash & Carry.

Holding ze szwajcarskim kapitałem wybuduje halę oraz parkingi na 6,5 ha po gospodarstwie Eko-Mysiadło. Inwestor będzie odpłatnie dysponować terenem przez 30 lat.

Negocjacje między nim a gminą trwały 2,5 miesiąca. Do samego końca były trudne. Umowę podpisano o 1.00 w nocy. – Musieliśmy zapewnić sobie wpływ na wygląd hali i jej otoczenia – zaznacza wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik.

Selgros Cash & Carry już raz chciał zbudować hurtownię w Mysiadle – 12 lat temu. Ale doszło do protestu grupy piaseczyńskich sklepikarzy, którzy obawiali się konkurencji. Wsparł ich na sesji rady gminy Lesznowola ówczesny poseł Roman Giertych.

Umowa z inwestorem diametralnie zmienia trudną dotychczas sytuację finansową samorządu. Na gminne konto trafiło prawie 19 mln zł (za kilka lat z góry).

Mało tego. W październiku Lesznowola wydzierżawiła przy ul. Kuropatwy cztery hektary pod biura i hale magazynowe. A przy Centrum Edukacji i Sportu – 1,3 ha pod korty tenisowe. Ci dzierżawcy zasilili kasę gminy łączną kwotą ponad 25 mln zł.

Na piątkowej sesji pani wójt obwieściła, że tym samym zakończyły się kłopoty finansowe samorządu. – Nasze zadłużenie, wynoszące rok temu 76 procent dochodów, zmalało do 41,4 procent – podała.

PIOTR CHMIELEWSKI http://nadwisla.pl/index.php?pokaz=tekst&id=2409
Awatar użytkownika
Justi
 
Posty: 588
Rejestracja: wt sty 01, 2013 3:42 pm

Lesznowola wychodzi na prostą

Postautor: Redakcja » śr gru 04, 2013 3:59 pm

Obrazek

Obrazek

źródło: gazeta Przegląd Piaseczyński http://www.przegladpiaseczynski.pl/imag ... _pp_19.pdf
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Postautor: Tulipano_0602 » czw gru 05, 2013 9:25 am

Kiepsko... :(
Zamiast parku przemysłowo-technologicznego i zapowiadanego kiedyś centrum rehabilitacji z wykorzystaniem wód termalnych będzie szarobura rzeczywistość. Kolejne markety, hurtownie może, i większy ruch na Puławskiej.
Kierunek rozwoju południowych przedmieść Warszawy po obu stronach Puławskiej nie zmienia się - centra handlowe i deweloperka - w efekcie ta okolica nada będzie bezpłciową noclegownią stolicy i coraz większymi korkami.

A korki na Puławskiej dotykają wszystkich - i Lesznowolę, i Piaseczno.
Biorąc pod uwagę jeszcze to, że premier niedawno skreślił nam budowę Puławskiej-bis by przypodobać się mieszkańcom Ursynowa (ultradroga podziemna część obowodnicy biegnąca pod meterem) by zachować jeszcze rok na stołku swoją koleżankę HGW - ta decyzja budow centrów handlowych wzdłuż Puławskiej budzi coraz większe obawy.

Przypomina mi to trochę klimat skoku na OFE. W nosie mamy przyszłe lata, trzeba łatać dzisiejszą dziurę budżetową, a po nas choćby potop.


Taki pytanie - co z dokończeniem CEiS? Czy planowane jest dalsze budownanie i dokończenie całości w sensownym terminie? Czy może skończy się na obecnym etapie, a obok za prowizorycznym płotem na lata zostanie dziura w ziemi?
Tulipano_0602
 
Posty: 724
Rejestracja: ndz maja 04, 2008 8:29 pm

Postautor: marcel12 » czw gru 05, 2013 9:31 am

Nawet po dodatkowych wpływach z dzierżawy gruntów Lesznowola i tak ma ponad 70 milionów długów, mnóstwo niezrealizowanych inwestycji, fatalny stan infrastruktury kanalizacyjnej, brak jakichkolwiek perspektyw na dokończenie szkoły-pomnika w Mysiadle. Jest jeszcze coś, co ma Lesznowola, niezliczoną liczbę medali i nagród.
marcel12
 
Posty: 8
Rejestracja: czw sie 08, 2013 11:21 am

PoprzedniaNastępna

Wróć do Sprawy mieszkańców gminy Lesznowola

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość