Wybór metody za gospodarowanie odpadów komunalnych

Pisz tutaj o nurtujących problemach mieszkańców gminy Lesznowola, ich pomysłach oraz propozycjach rozwiązania.

Moderator: GTW

Postautor: Kamil M » wt lip 16, 2013 2:37 pm

Niestety wiele wskazuje na to, że mieszkańcy gminy Lesznowola przez miesiąc lub dwa będą musieli płacić za śmieci według pierwszych szacunkowych stawek (4,20 za 1m3 zużytej wody przy śmieciach posegregowanych i 6,30 zł za 1m3 zużytej wody przy śmieciach nieposegregowanych). Wszystko przez to, że na lipcowej sesji Rady Gminy Lesznowola podjęto nowe uchwały dotyczące stawek opłaty za śmieci posegregowane i nieposegregowane, a także nowego wzoru deklaracji śmieciowych. Przez to uchwały podjęte na czerwcowej sesji Rady Gminy Lesznowola tracą swoją moc.

Niestety okazało się, że trzeba ponownie podjąć uchwały dotyczące stawek opłaty za wywóz śmieci posegregowanych i nieposegregowanych, a także wzoru deklaracji śmieciowych. Wszystko przez to, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie zakwestionowała niektóre zapisy tychże uchwał!. W związku z tym trzeba była na nowo podjąć w/w uchwały. Niestety przez to wydłuży się proces legislacyjny. Uchwały podjęte w dniu 16 lipca 2013 r., wejdą dopiero w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Niestety to oznacza, że dopiero zaczną obowiązywać na początku sierpnia 2013 r. Dobrze pamiętamy ze spotkań na radach sołeckich odnośnie nowej reformy śmieciowej, że termin składania nowych deklaracji już z obniżoną stawką opłaty za śmieci posegregowane i nieposegregowane dla mieszkańców to 10 sierpnia 2013 r. Niestety przez zakwestionowanie poprzednich czerwcowych uchwał ten termin jest nierealny!. Jednak przy okazji tej daty warto wspomnieć, że do 10 sierpnia 2013 r. powinny do nas dotrzeć listy z numerami indywidualnych kont na, które trzeba będzie uiszczać opłatę zadeklarowaną w pierwszej deklaracji. Także do czasu podania nowego terminu składania drugiej deklaracji z obniżoną już opłatą śmieciową, będziemy płacić po wyższych stawkach 4,20 zł za śmieci posegregowane i 6,30 zł za śmieci nieposegregowane. Podane kwoty na spotkaniach rad sołeckich 3,20 zł za śmieci posegregowane i 5,80 zł za śmieci nieposegregowane zaczną obowiązywać po wyznaczonym terminie złożenia drugiej deklaracji śmieciowej już z obniżoną kwotą za odbiór odpadów komunalnych. Także przez miesiąc lub też dwa będzie trzeba wpłacać wyższą kwotę za odbiór odpadów komunalnych z posesji gminy Lesznowola. W związku z tym wystąpiłem z pismem do Pani wójt o możliwość zakupu darmowych worków dla mieszkańców. W końcu w okresie przejściowym będziemy musieli płacić więcej za wywóz śmieci, a dobrze już wiemy z sumy przetargowej, że szacunkowa kwota była wyższa od tej poddanej choćby na spotkaniach rad sołeckich. Także w systemie będzie więcej wolnych środków, które zgodnie z ustawą można właśnie przeznaczyć na darmowe pojemniki czy worki dla mieszkańców.

Treść pisma do Pani wójt Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik:


„Zwracamy się do Państwa z uprzejma prośbą o rozważenie propozycji zakupu worków dla mieszkańców ze środków finansowych pochodzących z opłaty śmieciowej. Przez najbliższy miesiąc lub dwa gmina Lesznowola będzie pobierała opłatę podwyższoną 4,20 zł za 1m3 zużytej wody przy śmieciach posegregowanych i 6,30 za 1m3 zużytej wody przy śmieciach zmieszanych. Na zebraniach sołeckich mieszkańcy zostali poinformowani, że wejdą niższe stawki opłaty 3,20 zł za 1m3 zużytej wody przy śmieciach posegregowanych i 5,80 zł za 1m3 zużytej wody. Niestety ze względów proceduralnych zostały podjęte nowe uchwały dotyczące stawki opłaty i deklaracji śmieciowej na lipcowej sesji Rady Gminy Lesznowola w dniu 16 lipca 2013 r. Przez to nadal będą obowiązywać wyższe stawki.

Bardzo dobrą rekompensatą dla mieszkańców za to całe zamieszanie byłoby dostarczenie za darmo worków pochodzących z opłaty śmieciowej. Aktualna sytuacja spowoduje, że gmina Lesznowola zarobi na śmieciach. Warto przypomnieć, że ustawa o czystości i porządku w gminach nie pozwala jednostce samorządu terytorialnego zarabiać na odpadach komunalnych. W związku z tym zapewnienie worków różnego koloru dla mieszkańców byłoby świetnym pomysłem. Warto przypomnieć, że gmina Piaseczno, która ma dużo niższą opłatę śmieciową względem Lesznowoli. W Lesznowoli po starych stawkach średnio na jednego mieszkańca wychodzi opłata 15,00 zł przy śmieciach posegregowanych, a przy braku selektywnej zbiórki 30,00 zł. Z kolei w gminie Piaseczno te opłaty są dużo niższe. Za śmieci posegregowane mieszkaniec zapłaci 9,00 zł, a przy braku selekcji 18,00 zł. Jak widać różnica jest bardzo duża. Mimo tego gmina Piaseczno zapewniła swoim mieszkańcom worki na odpady wytwarzane na danej posesji. W związku z tym widać, że w ramach opłaty śmieciowej jest szansa na wygospodarowanie wolnej kwoty na pokrycie kosztów zakupu worków.

Mam nadzieję, że Państwo pochylą się nad powyższym wnioskiem”.


Bardzo ważne pytania w kwestii regulacji śmieciowych w gminie Lesznowola podjęli opozycyjni radni. Radna Katarzyna Przemyska podjęła kwestię deklaracji śmieciowych i problemu z infolinią Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Gminy Lesznowola. Z kolei radny Marcin Kania podjął kwestię związaną z nie wywiązywaniem się przez firmę Jarper z harmonogramu jaki został przyjęty dla danych wsi gminy Lesznowola, a także Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W wyżej wymienionych kwestiach wypowiedziała się Pani wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik, która podkreśliła, że problem organizacyjny (harmonogram) jest spowodowany tym, że firma Jarper nie była przygotowana do przejęcia gminy Lesznowola. Jednak z rozmów jakie są prowadzone z firmą wynika, że po 1 sierpnia 2013 r. sytuacja powinna ulec zdecydowanej poprawie. Firma Jarper już wyleasingowała 4 dodatkowe samochody ciężarowe, a 2 kolejną będą załatwione. Dodatkowo samochody zostaną wyposażone w GPS-y po to aby kierownictwo firmy mogło dokładnie prześledzić trasę jaką poruszają się ciężarówki firmy Jarper. Wszystko przez to, że część kierowców mówiła, że odebrała śmieci z danej posesji, a one dalej tam leżały. Pani wójt również odniosła się do kwestii związanych liniami telefonicznymi, które po prostu działają źle. Po przeniesieniu już całego Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Gminy Lesznowola do budynku komunalnego w £azach. Mają zostać uruchomione dodatkowe trzy linie telefoniczne dla mieszkańców. To powinno zapewnić kompleksową obsługę dla mieszkańców gminy Lesznowola. Kolejnym dość dużym problemem z odbiorem śmieci komunalnych okazały się altanki. Część mieszkańców ma na swoich posesjach specjalnie wytyczone miejsca na pojemniki, które są łatwo dostępne dla pracowników Jarpera. Niestety okazało się, że śmieci stojące w altankach nie są odbierane. Jarper właściwie tylko odbierał śmieci z chodnika. Z resztą w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie było żadnego wpisu o odbieraniu śmieci z przydomowych altanek. Pani wójt podkreśliła, że przy kolejnym przetargu wszystkie doświadczenia płynące z pierwszego pół roku działania systemu zostaną uwzględnione. Operator firma Jarper został uprzedzony o odbieraniu śmieci z przy domowych altanek. W przypadku deklaracji śmieciowych Pani wójt podkreśliła, że zgodnie z prawem nowe deklaracje wchodzą w życie po 14 dniach od ogłoszenia ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Niestety zabrakło odniesienia się do miejsca w którym będzie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Lesznowola. Coraz trudniej zrozumieć czemu ten punkt jeszcze nie powstał. Mieszkańcy w swoich domach mają coraz więcej „niebezpiecznych śmieci” i nie mają gdzie ich wywieźć. Miejmy nadzieję, że w końcu Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych powstanie na terenie gminy Lesznowola. Coraz głośniej słychać, że może być on wyznaczony na terenie zakładu Jarper w Kolonii Warszawskiej. Jednak nadal brakuje konkretnej decyzji w tej sprawie.

Niestety bałagan śmieciowy trwa w najlepsze!. Przez zakwestionowanie uchwał z czerwcowej sesji Rady Gminy Lesznowola, mieszkańcy będą musieli zapłacić więcej za wywóz odpadów zgodnie z szacunkowymi opłatami zrobionymi przez Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Niestety na razie możemy zapomnieć o realnych kwotach wynikających z sumy przetargowej. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja potrwa tylko miesiąc lub dwa, a nie pół roku obowiązującego kontraktu z firmą Jarper.

Obrazek
Spotkanie Rady Sołeckiej wsi £azy i £azy II odnośnie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na tym spotkaniu mieszkańcy poznali niższe kwoty opłaty za śmieci posegregowane i nieposegregowane (3,20 zł i 5,80 zł). Niestety przez zakwestionowane uchwał przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie będą obowiązywać wyższe stawki (4,20 zł i 6,30 zł) do czasu umocowania się prawnego uchwał z lipcowej sesji Rady Gminy Lesznowola.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Kamil M » śr lip 17, 2013 4:36 pm

Dzisiaj otrzymałem odpowiedź od Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Gminy Lesznowola na moją interpelację dotyczącą problemów śmieciowych. Odpowiedź jest bardzo rzetelna i podejmuje kwestię choćby odbioru „śmieci niebezpiecznych”.

Treść odpowiedzi Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Gminy Lesznowola:

W odpowiedzi na Pana reklamację dotyczącą koszy ulicznych uprzejmie informuję, że została ona przekazana firmie Jarper w celu realizacji. Zgodnie z umową podpisaną z firmą Jarper kosze uliczne zlokalizowane na przystankach autobusowych powinny być opróżniane pięć razy na tydzień, natomiast pozostałe kosze uliczne trzy razy na tydzień. Leki i opakowania po nich będzie mógł Pan oddać podczas odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych, który będzie organizowany w połowie września 2013 r. (dokładna data będzie podana na stronie internetowej).

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych zarówno selektywnych jak i zmieszanych są dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy Lesznowola (www.lesznowola.pl) . W przypadku braku lub stwierdzenia nieprawidłowości przy odbiorze odpadów komunalnych reklamacje należy kierować do Urzędu Gminy pod numerem tel.: 22 708-91-07 lub na adres e-mail: rok@lesznowola.pl.Z poważaniem,

Referat Gospodarki Odpadów Komunalnych

Cieszę się, że w końcu mamy pierwszą informację na temat Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lesznowola. Dobrze zdajemy sobie sprawę, że problem śmieci tzw. niebezpiecznych jest coraz większy!. W naszych domach przybywa zużytych leków czy żarówek. Dlatego dobrze, że pojawiła się pierwszą informacja na temat funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Gminy Lesznowola taki punkt ma być na razie mobilny, co potwierdza pismo przesłane przez Referat Gospodarki Odpadów Komunalnych.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Majkel » pn lip 22, 2013 2:55 pm

Obrazek

Mieszkańcy podwarszawskich gmin skarżą się na skutki śmieciowej rewolucji. Kłopoty są tam, gdzie firma Jarper przebiła konkurencję ceną i wygrała kilka przetargów. W Grójcu nie zapewniła pojemników i worków, w Piasecznie i w Lesznowoli nie odbiera na czas wszystkich śmieci.

O bałaganie opowiadają m.in. mieszkańcy Wilczej Góry w gminie Lesznowola. - W tym tygodniu nie zabrali śmieci pomimo wystawionego kosza i tego, że poprzednio zabrali za pierwszym razem. Jak widać, to chyba dzieje się losowo - ironizuje jedna z mieszkanek.

Inna relacjonuje: - U mnie zabrali w zeszłym tygodniu, bo byłam akurat w domu i za rączkę podprowadziłam do śmietnika w linii ogrodzenia. Wczoraj już drogi zapomnieli i śmieci pozostały. Kolejna relacja: - U nas też nie wzięli, a otworzyłam furtkę do kosza na śmieci. Nie raczyli nawet zajrzeć! To wszystko o firmie Jarper, która podpisała umowy na odbiór śmieci od 1 lipca nie tylko w Lesznowoli. Wygrała też przetarg na obsługę większości obszaru gminy Piaseczno (m.in. miasta oraz Julianowa i Józefosławia), Grójca, Michałowic, Tarczyna.

W Lesznowoli urzędnicy przekonują, że nieodebrane śmieci to przypadki "incydentalne", a harmonogram odbioru śmieci może być w lipcu zmieniony tak, żeby bardziej odpowiadał mieszkańcom. - Monitorujemy na bieżąco sytuację, przekazując operatorowi wszelkie uwagi mieszkańców. Do końca lipca firma Jarper usunie wszelkie niedociągnięcia związane z funkcjonowaniem nowego systemu - zapewnia Andrzej Grygiel z referatu gospodarki odpadami komunalnymi w Lesznowoli.

Będą kary?

Poprawy sytuacji nie mogą się też doczekać w Piasecznie, gdzie jest ogromne zamieszanie. Wiele osób nie dostało nawet harmonogramu odbioru śmieci, który miał dostarczyć Jarper, ani obiecanego pakietu worków na sortowanie. - Jarper obsługuje teraz 60 tys. mieszkańców, a wcześniej tylko małą ich część. I niestety, są odstępstwa od harmonogramu odbioru śmieci - mówi Krzysztof Kasprzycki, rzecznik Piaseczna. - Firma odbiera je z opóźnieniem albo w szeregu uliczek zapomni do jakiejś wjechać i ją pomija. Podpisaliśmy umowę pod koniec czerwca, siłą rzeczy nie zdążyli opanować topografii i choć kierowcy mają mapki i GPS, są wpadki i niestety się powtarzają. Jeśli sytuacja nie zmieni się do przyszłego tygodnia, nałożymy kary umowne. Przygotowujemy się też na najgorszy wariant, czyli na rozwiązanie umowy.

Gmina dostaje dużo maili i telefonów, po naradach z firmą postanowiono uruchomić specjalną ekipę ze śmieciarką interwencyjną: jeśli do godz. 10 dotrą zgłoszenia o pominiętych pełnych altanach, wówczas pojazd ma zabrać śmieci tego samego dnia. Jeśli zgłoszenie będzie później, mieszkańcy muszą czekać do następnego dnia.

Dłużej czekają na odbiór zapomnianych odpadków mieszkańcy gminy Michałowice: aż zostanie do niego skierowana śmieciarka przejeżdżająca swoją zwykłą trasą w pobliżu tych pominiętych altan (czasem to np. dwa dni). Największy problem to brak pojemników na odpadki. Mają być dostarczone do końca lipca. - Generalnie śmieci są odbierane, ale jak się zdarzy dojazd do posesji od bocznej uliczki, to czasem ją śmieciarka ominie - tłumaczy Andrzej £uszczyński, kierownik referatu gospodarki komunalnej w Michałowicach. - Na początku były zgrzyty, ludzie nie chcą wystawiać pojemników na ulice. Teraz zgłoszeń o nieodebranych śmieciach mamy niewiele. Mamy nadzieję, że do końca lipca wszyscy dostaną pojemniki. Teraz dostają worki, ale to nie najlepsze rozwiązanie. W sierpniu wszystko powinno normalnie działać.

Spóźnione śmieciarki

A w Grójcu? Burmistrz Jacek Stolarski: - Na razie umowa nie jest realizowana w stu procentach. W paru miejscowościach śmieciarki nie przyjechały w terminie, pojemniki na odpady nie zostały dostarczone, zamiast tego są worki. W blokach w ogóle nie ma segregacji z powodu braku pojemników na odpady surowcowe. Wszystko jest wrzucane do jednego kontenera. Spotkaliśmy się z właścicielami firmy, nie mogą kupić pojemników. A przecież firma miała czas na przygotowania, bo umowę podpisaliśmy w maju. Staramy się poprawić organizację pracy, ale jeszcze do tego wszystkiego jest dwa razy więcej śmieci niż zwykle o tej porze.

Problem z pojemnikami i workami jest też w Tarczynie. Urzędnicy zalecili, żeby gromadzić je w dowolnym innym worku - np. po nawozach.

Co na to firma? Niestety, na wysyłane prośby o kontakt przez dwa kolejne dni nikt nie odpowiada, a pracownicy nie chcą podać numeru telefonu do właściciela firmy.

http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34 ... blemy.html
Awatar użytkownika
Majkel
 
Posty: 1378
Rejestracja: pt wrz 30, 2011 8:52 pm
Lokalizacja: okolice

Postautor: Kamil M » śr lip 24, 2013 2:49 pm

Ja mogę powiedzieć, że od 12 lipca 2013 r. poprawiła się sytuacja w sołectwie £azy. Co prawda odpady posegregowane zostały odebrane z 1 - dniowym opóźnieniem, ale już odpady zmieszane dzisiaj z samego rana. Jutro mamy odbiór śmieci posegregowanych i mam nadzieję, że harmonogram zostanie dotrzymany. Problem Jarpera polega na tym, że wziął zbyt dużo gmin i musiał na szybko dokupować nowe samochody, bo aktualna flota okazała się za mała. Mam nadzieję, że z dniem 1 sierpnia 2013 r. sytuacja w gminie Lesznowola będzie już całkowicie stabilna. Na tą chwilę widać poprawę. Dlatego gratulację dla wszystkich mieszkańców za reakcję w sprawach śmieciowych, bo reklamacje dały efekt.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Kamil M » sob lip 27, 2013 8:49 am

Temat śmieci nie przestaje być na topiku we wszystkich gminach powiatu piaseczyńskiego. Oczywiście nie muszę podkreślać, że nadal nowa reforma budzi sporo emocji w gminie Lesznowola. Na szczęście powoli sytuacja z odbiorem śmieci posegregowanych i nieposegregowanych ulega poprawie i nawet harmonogram odbioru zaczyna być dotrzymywany przez firmę Jarper. Jednak chcę wam zwrócić uwagę na pismo jakie dostałem w dniu dzisiejszym z Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Gminy Lesznowola w kwestii darmowych worków dla mieszkańców związaną z wyższą ceną jaka będzie obowiązywała do czasu uprawomocnienia się uchwał podjętych na lipcowych sesjach Rady Gminy Lesznowola. Obydwie ściśle związane są z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Pierwsza dotyczy nowych niższych cen za wywóz śmieci, a druga deklaracji śmieciowej z niższą ceną. Niestety na razie musimy poczekać na uprawomocnienie się w/w uchwał. Dopiero po 14 dniach od wpisu do Dziennika Urzędu Województwa Mazowieckiego obydwie uchwały będą prawomocnym prawem lokalnym. Do tego czasu obowiązują stare uchwały podjęte przez Radę Gminy Lesznowola. Niestety dla mieszkańców oznacza to wyższe wydatki na śmieci.

Pismo przesłane przez Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi Gminy Lesznowola:

„W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 16 lipca 2013 r. uprzejmie informuję, że nowe stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych będą obowiązywały od momentu ogłoszenia Uchwały w Dzienniku Urzędowym dla Województwa Mazowieckiego, uprawomocnieniu się i po złożeniu nowej deklaracji.

Biorąc pod uwagę średnie, miesięczne zużycie wody na osobę, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. ” w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody”, tj. 3m3 na osobę w ciągu miesiąca, średnia opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynosi 12,60 zł za selektywne gromadzenia odpadów i 18,90 zł za nieselektywnie gromadzenie odpadów. Po wejściu w życie nowych stawek opłaty będzie to odpowiednio 9,60 zł i 17,40 zł.

Zgodnie z Ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. „o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw” z pobranych opłat Urząd Gminy Lesznowola musi pokryć koszty związane odbieraniem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem opadów komunalnych; tworzeniem i utrzymaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (taki punkt powstanie do końca sierpnia br. na terenie obecnego operatora, firmy Jarper) oraz obsługą administracyjną systemu.

Na podstawie powyższej ustawy Mieszkańcy Gminy zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki (lub worki) do zbierania opadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Dodatkowa usługa zaopatrzenia Mieszkańców w worki wymaga podjęcia nowej uchwały.

W przywołanej przez Pana Gminie Piaseczno, zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piaseczno” Gmina Piaseczno zapewnia następującą ilość worków:

1) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w ilości 1 szt. na miesiąc na odpady „suche”, 1 szt. na miesiąc na szkło oraz w ilości ustalonej w porozumieniu z właścicielami nieruchomości w okresie kwiecień-listopad na bioodpady i odpady zielone max. do 32 szt. na rok,

2) dla zabudowy wielorodzinnej w ilości ustalonej w porozumieniu z właścicielami nieruchomości w okresie kwiecień-listopad na bioodpady i odpady zielone max. 32 szt. na rok,

3) dla nieruchomości niezamieszkałych w ilości 1 szt. na miesiąc na odpady „suche”, 1 szt. na miesiąc na szkło oraz w ilości ustalonej w porozumieniu z właścicielami nieruchomości w okresie kwiecień-listopad na bioodpady i odpady zielone max. 32 szt. na rok.

Dodatkowe worki na odpady kosztują odpowiednio 0,57 zł na odpady suche i 0,93 zł na szkło. Z powyższego Regulaminu wynika, że w Gminie Piaseczno ustalono stawki opłaty dla ograniczonej ilości odpadów. Przekroczenie dwóch worków na miesiąc wiążę się z dodatkowym kosztem zakupu worków.

Zgodnie z Uchwałą nr 347/XXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2013 r. w zamian za opłatę wnoszoną do Gminy Lesznowola za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości odbierana jest każda ilość tych odpadów”.


Muszę przyznać, że ta odpowiedź przesłana przez Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi Gminy Lesznowola jest wyjątkowo pokrętna!. Po pierwsze w odpowiedzi wyliczoną średnią opłatę dla danego domostwa na podstawie rozporządzenia ministra infrastruktury o średnim zużyciu wody. Tylko nijak się to ma do realnego zużycia wody przez mieszkańców gminy Lesznowola w 2012 roku. Według wyliczeń referatu powinienem zapłacić za odbiór śmieci zbieranych w sposób selektywny 37,80 zł (3 mieszkańców x średnie zużycie za śmieci zbieranych w sposób selektywny 12,60 zł = 37,80 zł). Niestety przez to, że zużyłem więcej wody, niż przewidział to ustawodawca (4,11 m3 na osobę) muszę zapłacić prawie 51,00 zł. Podobny los spotkał wielu mieszkańców. W związku z tym widzimy, że gmina Lesznowola będzie miała nadwyżkę opłaty za śmieci. Kolejnym dowodem na to będą obniżona stawki za odbiór śmieci posegregowanych i nieposegregowanych przez Radę Gminy Lesznowola. Pierwotne stawki 4,20 za 1m3 zużytej wody w przypadki śmieci zbieranych w sposób selektywny i 6,30 zł za 1m3 zużytej wody w przypadku śmieci nieposegregowanych opierały się na szacunkach referatu. Dopiero obniżone stawki 3,20 zł za 1m3 zużytej wody od śmieci posegregowanych i 5,80 zł od śmieci nieposegregowanych opierały się na realnych kosztach systemu w gminie Lesznowola!. Przez to, że uchwały dotyczące ceny jaki i nowego wzoru deklaracji śmieciowej zostały podjęte na lipcowej sesji Rady Gminy Lesznowola. Mieszkańcy będą musieli wnieść w sierpniu br. wyższą opłatę opartą na szacunkach referatu. Mimo tego, że wiemy z przetargu i ze stawek, że ceny są przesadzone!. Wyjściem z tej sytuacji byłyby darmowe worki na śmieci dla mieszkańców w ramach obowiązującej wyższej stawki. Niestety Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi Gminy Lesznowola w tej sprawie ma inne zdanie argumentując, że Urząd Gminy Lesznowola musi zapewnić odbiór śmieci, transport, odzysk czy unieszkodliwianie. Podnoszone jest też utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czy administracji. Ta odpowiedź też jest dziwna, bo odbiorem i transportem śmieci zajmuje się wyłoniony w przetargu operator. W przypadku gminy Lesznowola firma Jarper, która za pół roczny kontrakt otrzyma od gminy 915 000,00 zł. Z kolei odzyskiem i utylizacją zajmuje się firma, która ma podpisaną stosowną umowę z Jarperem na te usługi. To także obejmuje suma przetargowa. W związku z tym zostanie nam nie istniejąc nadal Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i administracja. Z początkowych szacunków referatu na nowy system odbioru odpadów komunalnych było przeznaczone 2 000 000,00 zł. Po przetargu wiemy już, że cena wyniosła 915 000,00 zł. W związku z tym pozostało 1 085 000,00 zł. Naprawdę trudno uwierzyć, że cała ta kwota pójdzie na utrzymanie PSZOKU w Kolonii Warszawskiej na terenie operatora systemu śmieciowego firmy Jarpera i utrzymanie administracji!. Jedno wielkie kuriozum!.

Także nie mogę zgodzić się na opisaną sytuację z workami w gminie Piaseczno. Po pierwsze nie ma tutaj mowy o żadnych większych kosztach jeśli chodzi o odbiór śmieci. Jest tylko mowa w regulaminie, że mieszkaniec od gminy otrzymuje po 1 sztuce worka za darmo. Jeżeli okaże się to za mało to musi nabyć kolejny worek po cenie 0,57 zł na odpady suche i 0,93 zł na szkło. W przypadku gminy Lesznowola każdy mieszkaniec musi we własnym zakresie nabyć worki lub pojemniki. Pierwotne koszty worków były wycenione na prawie 10,00 zł i dotyczyły one całego kompletu, a nie pojedynczej sztuki!. Do tego z mojego doświadczenia wynika, że dwa worki w miesiącu na odpady suche i jeden na szkło w zupełności wystarczą!. Nie trzeba nabywać zbyt dużo worków od gminy, a nawet jakby się zdarzyło inaczej to płatność 0,57 gr za jeden worek na odpady suche to minimalny koszt. Warto w tym miejscu porównać koszty dla trzyosobowej rodziny Ekopiaseczyńskich i Ekolesznowolskich mieszkających w jednym powiecie piaseczyńskim, ale jednak w różnych gminach:

Ekopiaseczyńscy zbierają śmieci w sposób selektywny i zapłacą 9,00 zł od mieszkańca. W związku z tym, że mamy do czynienia z rodziną trzyosobową to koszt miesięcznej opłaty wyniesie 27,00 zł. Dodatkowo musieli nabyć jeden worek (0,57 gr) do odpadów suchych, bo jeden dany od gminy okazał się nie wystarczający. Dlatego ostatecznie opłata ich wyniesie 27,57 zł.

Ekolesznowolscy zbierają śmieci w sposób selektywny i zapłacą 4,20 zł za 1m3 zużytej wody. W roku 2012 zużyli 150 m3 wody, co dało miesięczną opłatę dla tej rodziny w wysokości 52,50 zł (150 m3 zużytej wody x suma opłaty 4,20 zł = 630 podzielone przez 12 miesięcy = 52,50 zł, po planowanej obniżce wyjdzie 40,00 zł). Przez to, że gmina Lesznowola nie zapewniła rodzinie worków musieli je nabyć sami. Zakupili je przez allegro za 35,00 zł za 25 worków czerwonych i zielonych. W sumie 70,00 zł na 50 worków różnego koloru. Jeden worek to koszt 1,4 zł w przypadku powyższej ceny. Podobnie jak Ekopiaseczyńscy zużyli w ciągu miesiąca dwa worki na odpady suche (czerwone) i jeden na szkło (zielony). Także koszt tych trzech worków to 4,20 zł. Oczywiście gmina Lesznowola wraz z firmą Jarper planuje sprzedaż worków za 9,90 zł. Jednak nie została podana dokładna ich ilość w tym zestawie. £ącznie rodzina Ekolesznowolskich wyda na śmieci w ramach nowego systemu 56,70 zł, po obniżce opłaty będzie to kwota 44,20 zł.

Po tej symulacji widać, że mieszkańcy gminy Piaseczno zapłacą zdecydowanie mniej od swoich sąsiadów z Lesznowoli!. Dziwię się, że moja propozycja udostępnienia worków na śmieci za darmo mieszkańców gminy Lesznowola została odrzucona. Naprawdę trudno jest zrozumieć jak w większym Piasecznie może być taniej, aż o 50%!.

Obrazek
Jak widać w ciągu dwóch tygodni można zużyć dwa worki na śmieci zbierane w sposób selektywny. Szkoda, że gmina Lesznowola odrzuciła dawanie mieszkańcom w ramach opłaty darmowych worków na śmieci!. Zupełnie inaczej zrobiła gmina Piaseczno, mimo niższej opłaty wnoszonej przez mieszkańców!.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Kamil M » ndz sie 04, 2013 10:35 pm

Niestety dzisiaj odkryłem bardzo duże nielegalne składowisko śmieci w Magdalence na ulicy Sarenki. Sytuacja jest wyjątkowo bulwersująca, bo śmieci znajdują się na terenie obszaru chronionego krajobrazu. W związku z tym wystosowałem pismo wraz ze zdjęciami do Pani wójt Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik z prośbą o interwencji gminy Lesznowola w przedmiotowej sprawie.

Pismo wysłane drogą e-mailową:

„Witam Pani wójt,

Niestety odkryłem kolejne nielegalne składowisko śmieci. Tym razem niestety w uroczysku Magdalenka na ulicy Sarenki zaraz za ulicą Krańcową. Co warte podkreślenia składowisko śmieci znajduje się na terenie obszaru chronionego krajobrazu gminy Lesznowola!. Mimo tego możemy tutaj znaleźć części samochodowe, worki ze śmieciami, plastikowe baniaki czy torebki foliowe. Widok jest straszny, bo tak dużego składowiska śmieci w naszej gminie jeszcze nie widziałem!. Co gorsza patrząc po rozkładzie śmieci wcale nie jest ono nowe.

Zupełnie przypadkiem na nie wpadłem, bo dzisiaj udałem się w długą wycieczkę rowerową trasą Głoskówki, który jest jedną z tras „Krainy Jeziorki”. Widoki po drodze całkiem piękne, poza ulicą Sarenki w Magdalence.

Mam nadzieję, że gmina Lesznowola usunie te nielegalne składowisko śmieci, które znajduje się na terenie obszaru chronionego krajobrazu!. Jest to naturalne zadanie gminy, które definiuje art. 3.1 i 3.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku”.

Powiem szczerze, że jestem bardzo negatywnie zaskoczony tym znaleziskiem. Nie wiem czemu ludzie nie potrafią uszanować przepięknej przyrody jaka nas otacza. Cały powiat piaseczyński jest wyjątkowo piękny. Mamy wiele wspaniały miejsc i musimy razem wspólnie o nie dbać!. Dlatego jeżeli gdzieś zauważycie podobne miejsca to zawiadamiajcie dany urząd gminy. Nie pozwólmy na niszczenie naszej przepięknej przyrody!.

Obrazek
Dużo rozrzuconych śmieci na ulicy Sarenki w Magdalence

Obrazek
Elementy budowlane na ulicy Sarenki w Magdalence

Obrazek
Widoczne części samochodowe na ulicy Sarenki w Magdalence

Obrazek
Na wysypisku można nawet znaleźć części wymienia dla naszego samochodu

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Kamil M » śr sie 07, 2013 4:19 pm

W dniu 16 lipca 2013 r. skierowałem do Pani wójt Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik pismo odnośnie zrekompensowania mieszkańcom wyższej ceny za śmieci w postaci darmowych worków. Wszystko spowodowane jest tym, że Rada Gminy Lesznowola na lipcowej sesji musiała podjąć po raz kolejny nowe uchwały dotyczące wysokości opłaty za śmieci, a także nowej deklaracji śmieciowej już z obniżoną ceną (5,80 zł za 1m3 zużytej wody za śmieci nieposegregowane i 3,20 zł za 1m3 zużytej wody za śmieci posegregowane). Moja prośba została zrealizowana przez gminę Lesznowola i dzisiaj pod swoją bramą znalazłem cztery worki kolorowe.

Naprawdę byłem bardzo pozytywnie zaskoczony tymi darmowymi workami od gminy Lesznowola. Wszystko przez to, że w piśmie z dnia 18 lipca 2013 r. Główny Specjalista Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Pan Andrzej Grygiel napisał:

„(…) Zgodnie z Ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. „o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw” z pobranych opłat Urząd Gminy Lesznowola musi pokryć koszty związane odbieraniem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem opadów komunalnych; tworzeniem i utrzymaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (taki punkt powstanie do końca sierpnia br. na terenie obecnego operatora, firmy Jarper) oraz obsługą administracyjną systemu.

Na podstawie powyższej ustawy Mieszkańcy Gminy zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki (lub worki) do zbierania opadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Dodatkowa usługa zaopatrzenia Mieszkańców w worki wymaga podjęcia nowej uchwały(…)”.


Po piśmie z dnia 18 lipca 2013 r. straciłem jakąkolwiek nadzieję na to, że worki dla mieszkańców zostaną udostępnione za darmo. Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu takie worki zostały dane mieszkańcom £az w dniu 07 sierpnia 2013 r. W darmowym pakiecie są cztery kolorowe worki. Dwa służą do segregacji odpadów zbieranych w sposób selektywny. Jest to odpowiednio worek żółty i zielony. Dwa kolejne służą do zbierania śmieci nieposegregowanych. Wszystkie cztery worki są duże i mają po 120 litrów wielkości. Także na pewno ten pakiet przyda się mieszkańcom przy okazji zbierania odpadów na terenie własnej nieruchomości.

Cieszę się, że Pani wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik odniosła się do mojej prośby i zrekompensowała mieszkańcom przejściową droższą opłatę za odbiór śmieci. Darmowy pakiet worków jest niejako rekompensatą za przejściowe trudności związane z wdrażaniem nowego systemu odbioru odpadów komunalnych. Warto także podkreślić, że zdecydowanie poprawiła się sytuacja z odbiorem odpadów posegregowanych i nieposegregowanych. Dzisiaj były odbieranie odpady nieposegregowane w sołectwie £azy i z mojej posesji zostały odebrane o godz. 7:00. Cieszę się, że firma Jarper poradziła sobie z przejściowymi trudnościami logistycznymi. Mam nadzieję, że nie będzie już żadnych problemów z odbiorem śmieci z terenu gminy Lesznowola.

Pismo jakie skierowałem do Pani wójt w dniu 16 lipca 2013 r.:

„Zwracamy się do Państwa z uprzejma prośbą o rozważenie propozycji zakupu worków dla mieszkańców ze środków finansowych pochodzących z opłaty śmieciowej. Przez najbliższy miesiąc lub dwa gmina Lesznowola będzie pobierała opłatę podwyższoną 4,20 zł za 1m3 zużytej wody przy śmieciach posegregowanych i 6,30 za 1m3 zużytej wody przy śmieciach zmieszanych. Na zebraniach sołeckich mieszkańcy zostali poinformowani, że wejdą niższe stawki opłaty 3,20 zł za 1m3 zużytej wody przy śmieciach posegregowanych i 5,80 zł za 1m3 zużytej wody. Niestety ze względów proceduralnych zostały podjęte nowe uchwały dotyczące stawki opłaty i deklaracji śmieciowej na lipcowej sesji Rady Gminy Lesznowola w dniu 16 lipca 2013 r. Przez to nadal będą obowiązywać wyższe stawki.Bardzo dobrą rekompensatą dla mieszkańców za to całe zamieszanie byłoby dostarczenie za darmo worków pochodzących z opłaty śmieciowej. Aktualna sytuacja spowoduje, że gmina Lesznowola zarobi na śmieciach. Warto przypomnieć, że ustawa o czystości i porządku w gminach nie pozwala jednostce samorządu terytorialnego zarabiać na odpadach komunalnych. W związku z tym zapewnienie worków różnego koloru dla mieszkańców byłoby świetnym pomysłem. Warto przypomnieć, że gmina Piaseczno, która ma dużo niższą opłatę śmieciową względem Lesznowoli. W Lesznowoli po starych stawkach średnio na jednego mieszkańca wychodzi opłata 15,00 zł przy śmieciach posegregowanych, a przy braku selektywnej zbiórki 30,00 zł. Z kolei w gminie Piaseczno te opłaty są dużo niższe. Za śmieci posegregowane mieszkaniec zapłaci 9,00 zł, a przy braku selekcji 18,00 zł. Jak widać różnica jest bardzo duża. Mimo tego gmina Piaseczno zapewniła swoim mieszkańcom worki na odpady wytwarzane na danej posesji. W związku z tym widać, że w ramach opłaty śmieciowej jest szansa na wygospodarowanie wolnej kwoty na pokrycie kosztów zakupu worków.

Mam nadzieję, że Państwo pochylą się nad powyższym wnioskiem”.


Obrazek
Taki pakiet worków od gminy Lesznowola otrzymali mieszkańcy sołectwa £azy w dniu 07 sierpnia 2013 r.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Kamil M » pn sie 12, 2013 11:30 am

Wreszcie mogę wam oznajmić, że nielegalne składowisko śmieci na ul. Sarenki w Magdalence przeszło do historii. Teren lasu został całkowicie oczyszczony i już nikogo nie będzie straszył. Wiele wskazuje na to, że śmieci zostały usunięte w piątek 9 sierpnia 2013 r.

Chciałem serdecznie podziękować Urzędowi Gminy Lesznowola i redakcji Kuriera Południowego za pomoc w tej sprawie. Dzięki naszemu zaangażowaniu zwróciliśmy ład i porządek na terenie chronionego krajobrazu gminy Lesznowola. Obyśmy więcej już nie musieli interweniować w takich sprawach.

Zdjęcia oczyszczonego terenu:

Obrazek
Wszystkie śmieci znajdujące się przy ul. Sarenki w Magdalence zostały usunięte

Obrazek
Wreszcie jest czysto i ładnie, a po składowisku śmieci nie ma już żadnego śladu !

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Kamil M » śr sie 21, 2013 11:56 pm

Niestety sprawdził się bardzo zły scenariusz!. Ponownie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie zakwestionowała uchwały podjęte przez Radę Gminy Lesznowola. Sprawa jest wyjątkowo ważna dla mieszkańców, bo nowe deklaracje obniżają opłatę za gospodarowanie odpadami posegregowanymi i nieposegregowanymi. W przypadku tych pierwszych o 1,00 zł na 1m3 zużytej wody, a w drugim o 0,50 gr za 1m3 zużytej wody.

O całej sprawie poinformowała Monalisa na forumpiaseczno.info, który wystosowała oficjalne zapytanie w tej sprawie do Głównego Specjalisty Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Pana Andrzeja Grygiela:

„Szanowna Pani,

13 sierpnia 2013 r. Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała podjętą przez Radnych Gminy uchwałę co wiąże się z koniecznością podjęcia nowej uchwały i ponownej oceny przez wymieniony organ. W związku z tym termin wejścia w życie nowych stawek opłaty przesunie się. W momencie możliwości składania nowych deklaracji będziemy informować Mieszkańców o tym fakcie.

Z poważaniem,
Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

W związku z zaistniałą sytuacją wystosowałem Pismo do Pani wójt Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik, a także do Pana Andrzeja Grygiela Głównego Specjalisty Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi:„Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czemu w dniu 13 sierpnia 2013 r. ponownie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie zakwestionowała przyjęte na sesji lipcowej Rady Gminy Lesznowola uchwały dotyczące nowe systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Sprawa dotyczy dwóch uchwał:

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Proszę Państwa o wyjaśnienia czemu ponownie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie zakwestionowała w/w uchwały Rady Gminy Lesznowola. Na lipcowej sesji, która odbyła się w dniu 16 lipca 2013 r. została zwrócona uwaga radnych, sołtysów i gości na dwa nie wielkie błędy w uchwałach podjętych jeszcze 20 czerwca 2013 r. Dotyczyły one w przypadku uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wpisania do uchwały dwóch pojemników o wielkości 90 l i 110 l. Z kolei w przypadku uchwały dotyczącej wzoru deklaracji śmieciowej paragrafu 3 tejże uchwały, który powinien dawać możliwość złożenia deklaracji śmieciowej drogą internetową. Tak wniosek podobno złożyła do gminy Lesznowola właśnie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie. Mimo nie wielkich błędów o jakich mówiono podczas lipcowej sesji, ponownie zostały odrzucone te dwie uchwały przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie w dniu 13 sierpnia 2013 r. Niestety to oznacza, że po raz trzeci Rada Gminy Lesznowola będzie musiała podjąć w/w uchwały na najbliższej sesji. Niestety to spowoduje, że mieszkańcy nadal będą musieli płacić wyższą opłatę za śmieci (4,20 zł za 1m3 zużytej wody w przypadku śmieci posegregowanych i 6,30 zł za 1m3 zużytej wody w przypadku śmieci nieposegregowanych). Przecież podjęcie nowych uchwał na sesji wrześniowej spowoduje, że trzeba będzie poczekać na uprawomocnienie się uchwał w Dzienniku Wojewódzkim. Tym samym nową deklarację z niższą ceną (3,20 zł za 1m3 zużytej wody w przypadku śmieci posegregowanych i 5,80 zł za 1m3 zużytej wody w przypadku śmieci nieposegregowanych). Mieszkańcy mogliby wnieść nawet w listopadzie 2013 r. Wówczas będzie trwała już kolejna procedura przetargowa na wyłonienie nowego operatora systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Lesznowola.

W związku z tym obniżki zaproponowane przez Panią wójt na spotkaniach sołeckich nie będą miały większego sensu!. Naprawdę jest mi ciężko zrozumieć czemu uchwały z wyższą ceną, niż wynika to z kwoty przetargowej przeszły bezproblemowo. Natomiast te nowe z niższą kwotą za odbiór śmieci od mieszkańców są kwestionowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie!.

Na tym całym zamieszaniu stracą mieszkańcy, bo nadal będą musieli wnosić wyższą opłatę, niż wynika to z przetargu na odbieranie śmieci z terenu gminy Lesznowola. Warto przypomnieć, że oferta firmy Jarper za wywóz odpadów komunalnych wyniosła 905 243,04 zł za całość półrocznego kontraktu. Liczę na Państwa odpowiedź w tej sprawie, bo naprawdę trudno jest zrozumieć czemu mieszkaniec gminy Lesznowola płaci najwięcej w całym powiecie piaseczyński za wywóz odpadów komunalnych?!. Inne gminy naszego powiatu mają stawki o 50% niższe i dotyczą one wywozu wszystkich śmieci wyprodukowanych przez dane gospodarstwo domowe. Nawet warto zauważyć, że właściciele nieruchomości w cenie mają darmowe worki”.

Jestem bardzo ciekawy odpowiedzi gminy Lesznowola na moje pismo. Sprawa jest naprawdę ważna dla całej społeczności gminy Lesznowola!.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Kamil M » śr sie 28, 2013 10:33 pm

Podczas licznych spotkań rad sołeckich dotyczącej nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na przełomie czerwca i lipca br. Mieszkańcy gminy Lesznowola byli przekonywani, że już na najbliższej sesji w dniu 27 czerwca 2013 r. zostaną podjęte nowe uchwały dotyczącej niższej sumy niższej opłaty za śmieci i nowej deklaracji. Mimo, że minęły już trzy miesiące i trzy sesje Rady Gminy Lesznowola. Nadal mamy najdroższe śmieci w całym powiecie piaseczyńskim!.

Niestety ciągłe błędy proceduralne w podejmowanych uchwałach na sesjach w dniu 27 czerwca 2013 r. i 16 lipca 2013 r. spowodowały, że nadal płacimy 4,20 za 1m3 zużytej wody za śmieci posegregowane i 6,30 za 1m3 zużytej wody za śmieci nieposegregowane!. Tak jak wspomniałem na początku na licznych spotkaniach rad sołeckich, gdzie był podejmowany temat nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Lesznowola. Padły zapewnienia ze strony Pani wójt, a także radnych, że suma opłaty za śmieci ulegnie znacznie obniżce. W udostępnianej mieszkańcom broszurce były podane już niższe stawki. W przypadku śmieci posegregowanej opłata po nowelizacji uchwał miała wynieść 3,20 zł za 1m3 zużytej wody, a w przypadku śmieci nieposegregowanych – 5,80 zł za 1m3. Niestety mimo podjęcia dwukrotnie nowych uchwał z niższą ceną, nadal płacimy za śmieci według pierwszej deklaracji. Wszystko przez błędy proceduralne w podejmowanych uchwałach przez Radę Gminy Lesznowola. Na sesji w dniu 16 lipca 2013 r. Pani wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik zwróciła uwagę na następujące błędy w podjętych uchwałach na czerwcowym posiedzeniu gminy Lesznowola:

1. Odnośnie uchwały dotyczącej stawek i pojemników: Decyzją Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie trzeba wprowadzić nowe pojemniki 90 l i 110 l. Stawki pozostają bez zmian tak jak zostały zaproponowane na czerwcowej sesji.
2. Wzór deklaracji: Ten projekt (lipcowy) różni się zmianą w paragrafie 3. Jest to możliwość złożenia deklaracji drogą internetową. Taki wniosek złożyła Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie.

Wydawało się, że poprawki wprowadzone na lipcowej sesji Rady Gminy Lesznowola pozwolą na zamknięcie ostatecznie kwestii gospodarki odpadami komunalnymi. Niestety nic bardziej mylnego!. Także te dwie uchwały zostały zakwestionowane i znowu na sierpniowym posiedzeniu podjęto znowu nowe uchwały dotyczącej sumy opłaty i deklaracji śmieciowej. Tym razem wytknięto błędy takie jak (uchwała o stawce i pojemnikach): zła pisownia w uchwale. Zamiast gospodarstwo domowe należało wpisać nieruchomość. Drugim elementem wskazanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie były pojemniki na nieruchomości niezamieszkałej. Chodzi o dopisanie pojemników o pojemności 20 l i 70 l. W przypadku deklaracji śmieciowej uwagi RIO Warszawa dotyczyły uproszczenia zapisów, pisowni i możliwości wysyłania deklaracji w formie elektronicznej.

Pani wójt podkreśliła, że na szkoleniach Regionalna Izba Obrachunkowa prezentowała zupełnie inny pogląd na wytknięte błędy proceduralne w uchwałach Rady Gminy Lesznowola. Każdy projekt uchwały podejmowany przez gminę Lesznowola był konsultowany z Regionalną Izbą Obrachunkową. Stąd tak były projektowane uchwały Rady Gminy Lesznowola.

Problem z tymi uchwałami polega na tym, że Urząd Gminy Lesznowola powinien poinformować mieszkańców o niższych cenach po przeprowadzeniu całej procedury legislacyjnej. W tym konkretnym przypadku mieliśmy do czynienia z sytuacją zupełnie odwrotną!. Pani wójt na radach sołeckich obiecała niższe stawki, ale uchwały w sprawie opłaty i deklaracji miały być dopiero podjęte. Dlatego dzisiejszy bałagan w tej sprawie jest spowodowany właśnie przedwczesnymi obiecankami. Dzisiaj tak naprawdę mieszkańcy nie mają pewności kiedy w końcu będą mogli przedłożyć do Urzędu Gminy Lesznowola nowe deklaracji śmieciowe z niższą ceną!. Nowe uchwały zostały podjęte w dniu 26 sierpnia 2013 r. Stąd w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego powinny pojawić się po 14 dniach. Po uprawomocnieniu się nowych uchwał mieszkańcy będą mogli przedłożyć nowe deklarację z niższą ceną. Przez to wszystko niższe płatności mogą dopiero obowiązywać od października lub listopada br.

Na sam koniec warto przypomnieć, że gmina Lesznowola do końca sierpnia 2013 r, miała uruchomić Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie firmy Jarper we wsi Kolonia Warszawska. Niestety nadal nie mamy żadnej informacji w tym temacie, a dużymi krokami zbliża się już wrzesień!.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Kamil M » pn wrz 02, 2013 7:18 pm

Niestety znowu ktoś wyrzucił śmieci w uroczysku Magdalenka!. Tym razem na ulicy Sosnowej przy pojemniku na odzież używaną. Po wyrzuconych odpadach widać, że bardzo brakuje Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Lesznowola. Dodatkowo zwróciłem się o podjęcie rozmów z właścicielami lesznowolskich aptek w sprawie odbierania przeterminowanych leków i opakowań po nich!.

Pismo do gminy i referatu odpadów komunalnych:

Witam,

Niestety znowu zostały wyrzucone śmieci na terenie sołectwa Magdalenka. Tym razem na ul. Sosnowej obok pojemnika na odzież używaną. Mam nadzieję, że Państwo posprzątają te wyrzucone śmieci na ul. Sosnowej w bliskiej okolicy lasu magdaleńskiego i ul. Lipowej. W załączniku tradycyjnie jest zdjęcie obrazujące tą sytuację.

Patrząc na te wyrzucone śmieci nie trudno odnieść wrażenia, że potrzebny jest w końcu Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Mam już początek trzeciego miesiąca funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, a nadal nie mamy miejsca na wywiezienie naszych niebezpiecznych śmieci!. Naprawdę my w naszych domach nie mamy miejsca na gromadzenie tak dużej ilości odpadów, bo nie tylko mówimy tutaj o selektywnej zbiórce, ale także o zbieraniu niebezpiecznych odpadów!.

Kolejnym problemem jaki niesie za sobą ustawa to kwestia zużytych leków. Na spotkaniach sołeckich odnośnie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi byli przedstawiciele miejscowych aptek. Otrzymali zapewnienie, że gmina Lesznowola podpisze z nimi umowę na odbiór zużytych leków i opakowań od mieszkańców. Nadal w tej materii nic się nie wydarzyło!. Rozmawiałem z jednym z właścicieli aptek i gmina w ogóle w tej sprawie się z nim nie kontaktowała, a Aptekarze są chętni do współpracy!. Dla mieszkańców trzymanie dużej ilości zużytych opakowań i leków jest sporym utrapieniem. W Warszawie, która ma przejściowy system gospodarowania odpadami komunalnymi każdy mieszkaniec w aptece może oddać niebezpieczne leki i opakowania po nich. U nas mimo, że system został wdrożony jest zupełnie odwrotnie!. Dlatego proszę Państwa o zainteresowanie się tą sprawą i podjęcie odpowiednich kroków.

Obrazek
śmieci na ulicy Sosnowej w Magdalence. Widać jak bardzo brakuje Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Lesznowola.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Kamil M » śr paź 09, 2013 4:28 pm

Nareszcie są bardzo dobre wiadomości dla mieszkańców gminy Lesznowola. W dniu dzieisejszym podczas XXXIII sesji Rady Gminy Lesznowola otrzymałem odpowiedź na moje pismo skierowane do referatu Gospodarki Odpadów Komunalnych i gminy Lesznowola w kwestii obniżenia ceny za odbiór śmieci posegregowanych i nieposegregowanych. Od dnia 1 listopada 2013 r. zapłacimy za śmieci posegregowane 3,20 zł od 1 m3 zużytej wody i 5,80 zł od śmieci nieposegregowanych od 1m3 zużytej wody!.

Rzeczone pismo przedłożone mi na sesji Rady Gminy Lesznowola:

” W odpowiedzi na pismo z dnia 26 września 2013 r. uprzejmie informuję, że uchwały Rady Gminy w sprawie:

-wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

-wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne przesłane zostały do Redakcji Dziennika Urzędowego.

Uchwały wejda w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Regionalna Izba Obrachunkows nie wniosła żadnych uwag co do ich treści. Poprzednie uchwały nie podlegały badaniu przez Regionalna Izbe Obrachunkiową lecz przez Wojewóde Mazowieckiego.

W poniższej tabeli przedstawione są stawki opłaty oraz sposób wyliczenia wysokości opłaty dla okolicznych gmin: Piaseczno, Góra Kalwaria, Nadarzyn, Raszyn i Tarczyn.

Pragnę zauważyć, że po obniżeniu stawek opłaty na terenie Gminy Lesznowola stawki opłaty za odpady selektywne są porównywalne, a nawet niższe niż w Gminie Góra Kalwaria, natomiast stawka opłaty za odpady nieselektywne jest niższa od tej w Gminach Piaseczno i Góra Kalwaria.

Z tabeli wynika również, że mimo porównywalnych wysokości stawek opłaty na terenie Gminy Lesznowola została podjęta najwyższa częstotliwość odbioru i zagospodaorowania odpadów komunalnych. Odpady nieselektywne w zabudowie jednorodzinnej w Gminie Lesznowola odbierane są dwa razy częściej niż w gminach ościennych. Odpady selektywne dla tej zabudowy odbierane sa również dwa razy częściej niż w innych gminach. W zabudowie wielorodzinnej odpady zmieszne tylko w Gminie Piaseczno dla zbiórki nieselektywnej są tak często zbierabne jak w naszej Gminie. W innych ta częśtotliwość jest dwa lub cztery razy mniejsza. Natomiast zbiórka selektywna w tej zabudowie jest dwa lub cztery razy wieksza oprócz Gminy Piaseczno, gdzie jest taka sama”.

Jak przedstawiaja się dane dotyczące ceny opłaty i częstotliwości w gminie Piaseczno, Góra Kalwaria, Nadarzyn, Tarczyn i Raszyn:

Gmina Lesznowolasposób naliczania opłaty: od m3 zużytej wody w przeliczeniu na mieszkańca, odpady selektywne 3,20 zł od 1 m3 zużytej wody (9,60 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca), odpady nieselektywne 5,80 zł od 1m3 zużytej wody (17,40 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca), częstotliwość odbioru śmieci nieselektywnych w zabudowie jednorodzinnej wynosi raz na tydzień, w zabudowie wielorodzinnej dwa razy na tydzień, częstotliwość odbioru śmieci selektywnych w zabudowie jednorodzinnej dwa razy w miesiącu, w zabudowie wielorodzinnej jeden raz na tydzień.

Gmina Piaseczno – sposób naliczania opłaty: od zamieszkałej osoby, odpady selektywne 9,00 zł od jednego mieszkańca, odpady nieselektywne 18,00 zł od jednego mieszkańca, częstotliwość odbioru śmieci nieselektywnych w zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, w zabudowie wielorodzinnej nie radziej niż dwa razy na tydzień, częstotliwość odbioru śmieci selektywnych w zabudowie jednorodzinnej nie radziej niż jeden raz na miesiąc, w zabudowie wielorodzinnej nie radziej niż jeden raz na tydzień.

Gmina Góra Kalwaria - sposób naliczania opłaty: od zamieszkałej osoby, odpady selektywne 11,00 zł od jednego mieszkańca, odpady nieselektywne 19,00 zł od jednego mieszkańca, częstotliwość odbioru śmieci nieselektywnych w zabudowie jednorodzinnej jeden raz na dwa tygodnie, w zabudowie wielorodzinnej jeden raz na tydzień, częstotliwość odbioru śmieci selektywnych w zabudowie jednorodzinnej jeden raz w miesiąc, w zabudowie wielorodzinnej jeden raz na dwa tygodnie.

Gmina Nadarzyn - sposób naliczania opłaty: od zamieszkałej osoby, odpady selektywne 7,00 zł od jednego mieszkańca, odpady nieselektywne 12,00 zł od jednego mieszkańca, częstotliwość odbioru śmieci nieselektywnych w zabudowie jednorodzinnej co najmniej jeden raz na dwa tygodnie, w zabudowie wielorodzinnej co najmniej raz na dwa tygodnie, częstotliwość odbioru śmieci selektywnych w zabudowie jednorodzinnej co najmniej jeden raz na dwa tygodnie, w zabudowie wielorodzinnej co najmniej jeden raz na dwa tygodnie.

Gmina Tarczyn - sposób naliczania opłaty: od zamieszkałej osoby, odpady selektywne 8,00 zł od jednego mieszkańca, odpady nieselektywne 12,00 zł od jednego mieszkańca, częstotliwość odbioru śmieci nieselektywnych w zabudowie jednorodzinnej co najmniej raz na dwa tygodnie, w zabudowie wielorodzinnej co najmniej raz w tygodniu, częstotliwość odbioru śmieci selektywnych w zabudowie jednorodzinnej co najmniej raz w miesiącu, w zabudowie wielorodzinnej co najmniej raz na dwa tygodnie.

Gmina Raszyn - sposób naliczania opłaty: od zamieszkałej osoby, odpady selektywne 9,00 zł od jednego mieszkańca, odpady nieselektywne 13,00 zł od jednego mieszkańca, częstotliwość odbioru śmieci nieselektywnych w zabudowie jednorodzinnej jeden raz na dwa tygodnie, w zabudowie wielorodzinnej jeden raz na tydzień, częstotliwość odbioru śmieci selektywnych w zabudowie jednorodzinnej jeden raz na dwa tygodnie, w zabudowie wielorodzinnej jeden raz na tydzień.

Najlepszą wiadomością dla mieszkańców jest obniżenie ceny opłaty za odbiór smieci posegregowanych i nieposegregowanych z terenów posesji. Nareszcie spełniono oczekiwania mieszkańców, a także obietnice jakie były składane na spotkaniach Rad Sołeckich na przełomie czerwca i lipca br. Wówczas właśnie mówiono o obniżeniu ceny opłaty za śmieci o 1,00 zł ( z 4,20 zł na 3,20 zł) w przypadku śmieci posegregowanych i 0,50 zł (z 6,30 zł na 5,80 zł) w przypadku śmieci nieposegregowanych. Cieszę się, że w końcu uchwały podjęte na sesji Rady Gminy Lesznowola sa prawidłowe i tym samym zapłacimy zdecydowanie mniej. Stawki, które zaczną obowiązywać z dniem 1 listopada 2013 r. sa zgodne z suma przetargową jaka otrzymała gmina Lesznowola.

Warto przypomnieć, że za pół roczny kontrakt gmina Lesznowola musi zapłacić firmie Jarper 915 000,00 zł. W dniu 12 listopada o godz. 12:15 poznamy nowego operatora śmieciowego. Tylko tym razem kontrakt będzie obowiazywać do grudnia 2015 r. Dlatego dizsiaj tak ważne jest składanie każdych uwag co do pracy firmy Jarper, bo zapewne stanie już do kolejne przetargu na odbiór śmieci z terenu gminy Lesznowola. Niestety aktualnie jest wiele problemów związanych z odbiorem śmieci posegregowanych. Już dwukrotnie śmieci z tej frakcji zostały ode mnie odebrane z tygodniowym opóźnieniem!. Za każdym razem byłem zapewniany, że śmieci zostaną odebrane w kolejnych terminach i imo tego nadal leżały. Przykładowo w tym tygodniu znowu nie odebrano od nas śmieci z trzech ulic: Spokojna, Marzeń i Szmaragdowa w harmonogramowym terminie – 3 października br. Dopiero po wykonaniu dwóch telefonów śmieci zostały odebrane w dniu 8 października br. Pani wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik podczas sesji Rady Gminy Lesznowola w dniu 9 października zapewniała, że gmina stale monitoruje sytuację z odbiorem odpadów przez firmę Jarper i wnosi wszelkie uwagi podnoszone przez mieszkańców. Także zostało podkreslone, że pierwszy kontrakt został specjalnie zrobiony w krótszym terminie, aby sprawdzić jak nowy system będzie funkcjonował na terenie gminy Lesznowola. Zobaczymy czy firma Jarper w najbliższym czasie poprawi odbiór śmieci od odbiorców indywidualnych.

Na sam koniec trzeba przypomnieć, że w związku z ustaleniem nowej ceny za śmieci posegregowane i nieposegregowane trzeba będzie znowu do gminy Lesznowola przedłozyć nową deklarację śmieciową. Jeżeli tego nie zrobi się to nadal danego właściciela nieruchomości będą obowiązywać stare ceny za odbiór śmieci w wywokości 4,20 zł za śmieci posegregowane i 6,30 zł za śmieci nieposegregowane. Dlatego trzeba przedłozyć nową deklarację, bo dzięki obniżce ceny zapłacimy zdecydowanie mniej. Deklaracje mają byc udostępniane poprzez internet, referat Gospodarki Odpadów Komunalnych i przez Sołtysów. Niestety nie podano dokładnej daty rozpoczęcia składania nowych deklaracji, ani daty jej zakończenia. Dlatego trzeba na bieżąco monitorować stronę gminy Lesznowola w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Poprzednia

Wróć do Sprawy mieszkańców gminy Lesznowola

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość