Wybór metody za gospodarowanie odpadów komunalnych

Pisz tutaj o nurtujących problemach mieszkańców gminy Lesznowola, ich pomysłach oraz propozycjach rozwiązania.

Moderator: GTW

Wybór metody za gospodarowanie odpadów komunalnych

Postautor: Kamil M » śr gru 05, 2012 9:30 pm

Według zapewnień radnego Marcina Kani (KWW Klub Rozwoju: Drogi, Autostrady, Metro) i £ukasza Grochali (KWW wójt M. J Batyckiej-Wąsik) została wybrana metoda na podstawie zużytej wody przez gospodarstwo domowe.

Metoda zakłada ustalenie opłaty za odbiór odpadów komunalnych na podstawie zużycia wody, które świadczy o liczbie zamieszkujących osób, a co za tym idzie – o produkowaniu śmieci. Będzie społecznie najsprawiedliwszy, ponieważ zachowana zostanie proporcjonalność ilości mieszkańców względem wytwarzania odpadów. Metodę tę poleca także Regionalna Izba Obrachunkowa, rekomendująca ją gminom o dużym stopniu „zwodociągowania”. Z resztą gmina Lesznowola opiniowała, która metoda będzie najkorzystniejsza. W wyborze pomogła właśnie opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Początkowo miała być wybrana od powierzchni lokalu mieszkalnego. Jednak tuż przed Radą Gminy w dniu 27 listopada 2012 roku podjęto decyzję o wycofaniu uchwały z porządku obrad XXII sesji. W związku z próbą wyboru najkorzystniejszego rozwiązania nie tylko dla gminy Lesznowola, ale i dla mieszkańców przełożono decyzję o wyborcze metody na grudniowe sesje. Dzięki opublikowaniu informacji przez radnego Marcina Kani (KWW Klub Rozwoju: Drogi, Autostrady, Metro) i £ukasza Grochali (KWW wójt M. J Batyckiej-Wąsik) wiemy już, że na posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej w dniu 4 grudnia 2012 roku została podjęta decyzja o wyborze metody na podstawie zużycia wody.

W jaki sposób metoda ta umożliwi ustalenie „podatku śmieciowego”?. Dobrym przykładem będzie Rada Miejska w Kaliszu, która wyliczyła, że gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2013 roku będzie kosztowała ponad 20 milionów złotych. W przeliczeniu na mieszkańców będzie to około 13,50 zł miesięcznie dla każdego kaliszanina, o ile odpady będą segregowane. Kwotę tę porównano ze średnim zużyciem wody, które wynosi 3 m³ na osobę za każdy miesiąc. W tej mierze będzie pomocne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia norm zużycia wody (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002 r.). W art. 1 tegoż rozporządzenia: „ustala się przeciętne normy zużycia wody dla poszczególnych odbiorców usług, stanowiące podstawę ustalania ilości pobranej wody w razie braku wodomierza głównego”. W przypadku gminy Lesznowola podobnie jak w Kaliszu średnie zużycie wody jest na poziomie 3 m³ na osobę za każdy miesiąc. Wskazuje na to tabela 1 i podpunkt 4:

Wyposażenie mieszkania w instalacje

Wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło
ciepłej wody (piecyk węglowy, gazowy – gaz z
butli, elektryczny, bojler)

Przeciętne normy zużycie wody

dm3/ mieszkańca x dobę 80 -100*

m3/ mieszkańca x miesiąc 2,4-3,0*


* Wartości niższe odnoszą się do budynków podłączonych do zbiorników bezodpływowych na terenach nieskanalizowanych, a wartości wyższe odnoszą się do budynków podłączonych do sieci kanalizacyjnych.

Radzie Miejskiej zarekomendowano, że wobec takiego zużycia wody (3 m³ na osobę za każdy miesiąc), podatek śmieciowy wynosić będzie 4,50 zł za 1 m³ zużytej do celów bytowych wody. Kwota ta zostanie podniesiona o 30%, jeśli mieszkańcy nie będą segregować odpadów i wyniesie odpowiednio 19,20 zł miesięcznie na mieszkańca, czyli 6,40 zł za 1 m³ zużytej wody.

Biorąc pod uwagę powyższe wskazania. Można obliczyć właśnie opłatę za nowe gospodarowanie odpadów komunalnych w następujący sposób:


W tej symulacji przyjmuje stawkę za 1 m³ zużytej do celów bytowych wody na - 4,50 zł *, która została zaproponowana przez Radę Miejską w Kaliszu. W gminie Lesznowola nie podjęto decyzji o wyborze stawki, ale zapewne będzie to kwota od 4,50 zł do 5,00 zł.

3 m³ ( średnie zużycie wody na jednego mieszkańca w jednym miesiącu) x 4,50 zł (opłata za 1 m³ zużytej do celów bytowych wody) = 13,50 zł (opłata za śmieci dotycząca jednego mieszkańca).

Jeżeli wyliczymy tą opłatę w przypadku cztery osobowej rodziny to zapłacimy:

13,50 zł (opłata za śmieci dotycząca jednego mieszkańca) x 4 (tylu mieszkańców zamieszkuje nieruchomość) = 54,00 zł.

W przypadku wiodącej metody pobierania opłat za nowe gospodarowanie odpadów komunalnych – od mieszkańca:


W tej symulacji przyjmujemy następującą stawkę – 13,00 zł * wiele wskazuje, że taka kwota będzie pobierana przez gminę Piaseczno.

13,00 zł (opłata za śmieci dotycząca jednego mieszkańca) x 4 (tylu mieszkańców zamieszkuje nieruchomość) = 52,00 zł.

Jak widać na zamieszczony symulacjach pobieranych opłat za nowe gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wszystkie metody pobór opłat od mieszkańca zamieszczone w ustawie o czystości i porządku w gminach są zbliżone do siebie. W przypadku pobierania opłat za pomocą zużytej wody zyskuje gmina Lesznowola. W tym przypadku nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien być bezpieczniejszy dla jednostki samorządowej. Tutaj unika się pomyłki przy okazji ludności, która wynajmuje lokale na terenie gminy, ale zameldowana jest w innych miejscowościach. W przypadku Lesznowoli mówi się o blisko 8 tyś mieszkańców wynajmujących lokale. Głównie ten problem dotyczy większych sołectw jak Mysiadło czy Nowa Iwiczna. Dzięki przyjętej metodzie poboru opłat uda się uniknąć tego rodzaju problemów. Nie gwarantuje tego metoda od jednego mieszkańca. Zwłaszcza, że w 2014 roku znika obowiązek meldunku. W związku z tym gminy w przyszłości będą musiały ufać deklaracjom składanym przez mieszkańców.

Także w przypadku metody poboru opłat od średniego zużycia wody trzeba będzie składać deklarację do urzędu gminy. Każdego roku właściciele nieruchomości zobowiązani będą złożyć deklarację dotyczącą średniego miesięcznego zużycia wody w roku poprzednim, na podstawie której naliczana będzie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jej składanie będzie obowiązkowe. W przypadku wspólnot mieszkaniowych czy spółdzielni przekazanie ich znajdzie się w obowiązkach zarządcy.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Ruch Palikota
portal WspolneRazem.pl
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Wybór metody za gospodarowanie odpadów komunalnych

Postautor: Kamil M » pt gru 14, 2012 9:26 pm

Na XXIII sesji podjęto decyzję dotyczące nowego sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina Lesznowola postanowiła naliczać opłaty od iloczynu zużycia wody.

Początkowo pakiet uchwał dotyczących nowego sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi miał być podjęty na XXII sesji Rady Gminy w Lesznowoli. Jednak na trzy dni przed sesją podjęto decyzję o wycofaniu uchwał i procedowanie ich dopiero w grudniu.

Na samym początku zajęto się uchwałą dotyczącom zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lesznowola. Pani wójt Maria Jolanta Batycka – Wąsik powiedziała, że zmiana jest potrzebna w związku z nowelą ustawy o czystości i porządku w gminach. Zostało zauważone, że cały pakiet uchwał wchodzi tak późno na sesji Rady Gminnej w związku z późnym uchwaleniem wojewódzkiego planu gospodarki odpadami komunalnymi. Sejmik województwa mazowieckiego uchwalił plan dopiero w dniu 23 października 2012 roku. Przez późno wdrożenie plany w ostatnim czasie komisje Rady Gminy w Lesznowoli miały bardzo dużo pracy w związku z uchwałami dotyczącymi nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Pani wójt we wstępnej wypowiedzi zauważyła, że nowa ustawa zawiera wiele błędów i nie wyraźnych zapisów, które mogą okazać się problemem. Mimo tego gmina Lesznowola jest zobligowana do podjęcia uchwał do końca 2012 roku. Pomimo wielu problemów dopiero w ostatnio Premier Donald Tusk powiedział o możliwości nowelizacji ustawy o czystości i porządku w gminach, które zapewne mają szansę wejść dopiero w 2013 roku. W związku z tym nie wykluczone jest, że trzeba będzie w przyszłym roku zrobić nowelizację dopiero co przyjętych uchwał!.

Jeżeli chodzi o nowy sposób gospodarowania odpadami komunalnymi to z dniem 1 lipca 2013 roku gminy przejmują cały system od mieszkańców. Wcześniej każdy mógł sobie wybrać przedsiębiorstwo, które odbierało śmieci od indywidualnego właściciela. Od 1 lipca 2013 roku ten obowiązek spada na gminę. Pani wójt Maria Jolanta Batycka – Wąsik stwierdziła, że nie jest jakoś szczególnie z tego zadowolona, bo potrzeba powołać specjalny zespół, który zajmie się nowym zadaniem. Kolejnym problemem na jaki wskazała Pani wójt to ewentualne kary. W nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi to gmina będzie ponosić kary finansowe, a nie jak dotąd mieszkaniec. To może stanowić bardzo duży problem dla wielu samorządów lokalnych w Polsce.

Jeżeli chodzi o wybór metody pobierania opłaty za nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi to Pani wójt poinformowała, że żadna nie daje szansy na szczelność systemu. Dlatego w ostatnim czasie komisje poświęciły bardzo dużo czasu na wybór odpowiedniej metody dla gminy Lesznowola. Początkowo chciano przyjąć metodę od powierzchni danej nieruchomości. Jednak dzięki interwencji mieszkańców podjęto decyzję o zmianie metody naliczania opłaty. Pani wójt stwierdziła, że wybór metody od powierzchni nieruchomości jest niesprawiedliwy społecznie. Wszystko przez to, że ta metoda uderza w mniejsze rodziny!. W przypadku tej metody wszyscy płacą kolegialnie tyle samo. W dalszych konsultacjach podjęliśmy decyzję o wyborze metody od mieszkańca. Jednak tutaj pojawił się problem, bo w gminie Lesznowola mieszka około 7 tysięcy mieszkańców bez meldunku. Co stanowi, aż 35% wobec ludności zameldowanej na stałe – 20 tysięcy mieszkańców. W związku z tym wszystkim zdecydowano się na wybór metody od zużycia wody. Tutaj spada problem dotyczący nie zameldowanych osób, bo Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne ma dane o średnim zużyciu wody przez każde gospodarstwo domowe. Pewną wątpliwością jest fakt, że nie wszyscy mieszkańcy są podpięci do systemu gminnych wodociągów, bo część z nich posiada własne studnie. Mimo tego wszystkie merytoryczne komisje pozytywnie odniosły się do wyboru tej metody!.

Jeśli chodzi o ceny za selektywną i nie selektywną zbiórkę odpadów komunalnych zaproponowano dwie stawki:

W przypadku selektywnej zbiórki zapłacimy 4,20 złoty (stawka kalkulacyjna) od 1m³. Przykładowo rodzina trzy osobowa średnio zużywa 9m³. Wówczas stawka dla tej rodziny wynosi 37,80 złoty. Na jednego mieszkańca wychodzi 12,60 złoty. W regulaminie poddano zawartość i kolory worków na selektywną zbiórkę odpadów: pojemnik żółty przeznaczony jest na opakowania z tworzyw sztucznych,pojemnik niebieski przeznaczony jest na papier, pojemnik biały przeznaczony jest na szkło bezbarwne, pojemnik zielony przeznaczony jest na szkło kolorowe jeżeli w pobliżu nie ma pojemnika białego to do pojemnika zielonego wrzucamy szkło bezbarwne.
W przypadku nie selektywnej zbiórki zapłacimy 6,30 złoty (stawka kalkulacyjna) od 1m³. Przykładowo rodzina trzy osobowa średnio zużywa 9m³. Wówczas stawka dla tej rodziny wynosi 56,70 złoty. Na jednego mieszkańca wychodzi 18,90 złoty.

Aby nowy system działał sprawnie to mieszkańcy muszą złożyć deklaracje ile dokładnie wody zużywają!. Po danych będziemy wiedzieć ile wyniesie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeśli gmina zauważy, że w jakimś domostwie zużycie wody jest znacząco niższe, niż odczyty wodomierza od Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. To wówczas wobec takiej osoby zostanie wszczęta procedura karna.

Jeśli chodzi o nieruchomości nie zamieszkałe jak firmy, szpitale, przedszkola czy szkoły. Tutaj będą pobierane opłaty od pojemników czy kontenerów. Jeżeli odpady są zbierane selektywnie na terenie danej nieruchomości to zapłacimy następujące stawki za pojemniki: za worek(pojemnik) 60l – 8,00 złoty, za worek(pojemnik) 120l – 17,00 złoty, za worek(pojemnik) 240l – 25,00 złoty, za kontener o pojemności 1,5m³ – 110,00 złoty, za kontener o pojemności 5,0m³ – 410,50 złoty itd. Jeżeli odpady nie są zbierane selektywnie na terenie danej nieruchomości to zapłacimy następujące stawki za pojemniki: za worek(pojemnik) 60l – 12,00 złoty, za worek(pojemnik) 120l – 25,50 złoty, za worek(pojemnik) 240l – 37,50 złoty, za kontener o pojemności 1,5m³ – 165,00 złoty, za kontener o pojemności 5,0m³ – 615,00 złoty itd.

Jeśli chodzi o wywóz odpadów komunalnych to gmina Lesznowola została przyporządkowana do obszaru warszawskiego. śmieci z gminy będą wywożone do trzech instalacji regionalnych:

MPO w Warszawie
Byś w Warszawie
Firma zajmującą się oczyszczaniem z Wiązownej

Przed gminą przygotowanie do przetargu pod wyłonienie firmy, która będzie odbierać śmieci. W stawce za śmieci musi być wliczony transport z gminy Lesznowola do Warszawy. Najbliższa instalacja odbierająca śmieci od gminy znajduję się w odległości 37 km od miejscowości Lesznowola.

Zdaniem Pani wójt Marii Jolanty Batyckiej – Wąsik komisje gminne podjęły bardzo dobrą stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie powinno to w znaczący sposób podnieść kosztów za dotychczasowe gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednak za rok możliwa jest korekta ceny. Gdyż aktualnie nie wiemy do końca jak wdrożenie systemu przebiegnie na terenie gminy Lesznowola. Gmina nie może na nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi zarobić. Także nie może dopłacać do systemu z własnych środków finansowych. Wiele w tej sytuacji będzie zależało od mieszkańców. Prawidłowość przedłożonych do gminy deklaracji i zgodność zużycia wody ze stanem faktycznym. Pomogą gminie w sprawnym zarządzaniu nowym system gospodarowania odpadów komunalnych.

W dalszej sesji Rady Gminy Lesznowoli doszło do pytań odnośnie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Jako pierwszy głos w sprawie zabrał sołtys Kwaśny. Ta metoda dla mieszkańców Podolszyna może być krzywdząca. Ja płaciłem 25,00 złoty za siedem osób. Po zmianach będę płacił około 100,00 złoty. Jeżeli chodzi o rolników to przecież zużywają oni wodę do celów rolniczych. Dodatkowo częściej się myją latem, co wpływa na zużycie wody przez dane gospodarstwo domowe.

W odpowiedzi Pani wójt Maria Jolanta Batycka – Wąsik zauważyła, że już na pracach komisyjny ten problem został poruszony. W związku z tym wypracowano odpowiednie panaceum na tą sytuację. W deklaracji rolnik podaje ile wody zużywa do celów bytowych. W związku z tym nie podaje ilości zużytej wody na cele rolnicze. Dzięki temu powinien zapłacić tyle samo, co inni mieszkańcy gminy Lesznowola.

Sołtys Rybarczyk: Co z mieszkańcami nie mającymi podłączenia do wody?. Potraktowani będą ci Państwo ryczałtów, czyli średnią stawką. Pomimo, że mieszkańcy nie mają wodociągów to śmiecą!.

Sołtys Zacharjasz: Skąd wzięła się kwota 4,20 złoty za m³?. Kwota wzięła się z wyliczenia kosztów realnych. W tym przypadku posługujemy się danymi statystycznymi z gminy Izabelin, która już rok temu przystąpiła do nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Tam wychodzi na jednego mieszkańca 400kg odpadów rocznie. W pierwszej fazie w ramach opłaty zryczałtowanej ilość odpadów zwiększa się średnio o 10 – 20%. Przyjęliśmy założenie dla gminy Lesznowola, że wzrost w tym względzie będzie 10% i na jednego mieszkańca wychodzi 440kg rocznie.

Do najbliższej instalacji wywozu odpadów komunalnych Byś na warszawskim żoliborzu mamy 37 kilometrów. W związku z tym musimy do tej opłaty włączyć dość spore koszty transportu nieczystości. Jeżeli chodzi o cenę 1 tony odpadów posegregowanych to wynosi ona 140,00 złoty. Z kolei na odpady nie posegregowane przypada kwota 290,00 złoty. Jest to o 100% więcej, niż dotychczas!. Warto wspomnieć, że w tej cenie będzie cała obsługa systemu na terenie gminy Lesznowola. Każdy z mieszkańców będzie miał założone indywidualne konto. Dzięki temu gmina będzie mogła sprawdzać na bieżąco nasze wpłaty. Dodatkowo na terenie gminy Lesznowola musi powstać dwa punkty odbioru odpadów od mieszkańców czyli tzw. PSZOKi (Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych). Do tych instalacji będzie można dowieźć zużyte akumulatory samochodowe, meble itd. Wszystkie te składniki złożyły się na kwotę – 4,20 zł za 1m³.

Sołtys Zacharjasz: Czy przy tej cenie określono ilość mieszkańców niezamieszkałych?. Gmina uwzględniła mieszkańców niezamieszkałych w tej cenie.

Sołtys Kwaśny: Co z odpadami budowlanymi?. Na polach koło Podolszyna ktoś wyrzuca odpady budowlane. Jeżeli ktoś prowadzi budowę to ma obowiązek zamówić kontener. Inwestor robi to sam we własnym zakresie. My wszyscy będziemy odpowiadać za śmieci. Zanieczyszczoną działkę będziemy musieli posprzątać. Jeżeli zauważymy brak kontenera to możemy ukarać przedsiębiorce. Warto także odnieść się do małych remontów. Wówczas musimy zamówić mały kontener na te śmieci np. kafelki. Drobne odpady będą odbierane w ramach ryczałtu przez gminę Lesznowola.

Przedstawiciel Rady Sołeckiej z Magdalenki: Co z odpadami zielonymi w Magdalence?. Te odpady są załatwiane w ryczałcie. Warto jednak w miarę możliwości składować te odpady na kompostowniku. Każda zbiórka worków od mieszkańców wpływa na cenę ponoszoną przez wszystkich w ramach systemu.

Sołtys Rybińska: Co z workami, pojemnikami?. W umowie z naszym operatorem zapisany będzie obowiązek wydzierżawiania pojemników lub kupna worków.

Sołtys Wólki Kosowskiej: Jak będzie z ulicami np. ulica Nadrzeczna w Wólce Kosowskiej?. Za odpady odpowiada mieszkaniec nieruchomości. W przypadku niezamieszkałej działki odbieramy od przedsiębiorców kontenery.

Opłaty z tytułu nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będą wpłacane do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Pieniądze mieszkańcy będą wpłacać na rachunek bankowy gminy lub w kasie gminy. Nie będą wystawiane faktury jak dzieje się to dotychczas. Każdy mieszkaniec będzie wnosił opłatę na podstawie swojej deklaracji. Pierwsza deklaracja odnośnie gospodarowania odpadami komunalnymi musi być złożona do 30 marca 2013 roku w kancelarii urzędu gminy Lesznowola.

Nowy system budzi wiele emocji i będzie bardzo trudny w realizacji. Mieszkańcy będą musieli nauczyć się na nowo gospodarować odpadami komunalnymi. Wiadomo, że rzucanie śmieci na ziemię nikomu nie będzie się opłacać!. Taki wybryk spowoduje, że za sprzątnięcie tego śmiecia z chodnika zapłacimy my wszyscy. Pomijam już w ogóle kwestię podrzucania śmieci na przystanki autobusowe czy do lasu chojnowskiego. Wszyscy razem musimy zadbać o naszą zieloną gminę!.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Ruch Palikota
portal WspolneRazem.pl
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Wybór metody za gospodarowanie odpadów komunalnych

Postautor: Kamil M » pt sty 25, 2013 11:30 pm

Nareszcie dzisiaj Sejm RP na wniosek Senatu podjął ustawę nowelizującą ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku.

Wiele samorządów lokalnych wskazywało, że przyjęte rozwiązania w nowelizacji ustawy o czystości i porządku w gminach z dnia 1 lipca 2011 roku są bardzo kłopotliwe. Przede wszystkim wskazywano na to, że gmina może wybrać tylko jedną metodę pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wiele samorządów lokalnych z tego rozwiązania było niezadowolonych!. Wszystko przez duże zróżnicowanie gmin, które skutecznie utrudniało podjęcie ostatecznej decyzji odnośnie wyboru metody przy poborze opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dobrym przykładem w tej mierze jest gmina Lesznowola. Radni bardzo długo zastanawiali się nad skuteczną metodą poboru opłaty za śmieci na terenie gminy. Początkowo chciano przyjąć tą od jednego mieszkańca, ale w związku z końcem obowiązku meldunkowego w 2014 roku i blisko 7 tysiącami mieszkańców nie zameldowanymi w gminie Lesznowola. Podjęto decyzję o rezygnacji z tej metody. Kolejną rozważaną metoda była ta od powierzchni nieruchomości, która dość często jest stosowana w zachodniej Europie. Jednak ta metoda poboru opłat jest bardzo krzywdząca dla mniejszych rodzin, bo w tym przypadku liczy się metraż, a nie ilość osób w danym gospodarstwie domowym. Ostatecznie wybrano metodę poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od ilości zużytej wody. Jednak co jest warte podkreślenia także ta metoda nie jest w 100% skuteczna na terenie gminy Lesznowola. Wszystko przez to, że blisko 25% gminy pozostaje nie skanalizowana. Mieszkańcy sołectw £oziska, Jazgarzewszczyzna czy Podolszyna nie posiadają instalacji wodociągowych. W związku z tym spółka komunalna należąca do gminy - Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne nie posiada w przypadku tych sołectw danych o realnym zużyciu wody. Na sesji poświęconej podjęciu uchwał związanych z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach padło to pytanie. W odpowiedzi Pani wójt Maria Jolanta Batycka – Wąsik poinformowała, że opłata od osób nie posiadających kanalizacji będzie tak samo pobierana. W końcu także mieszkańcy tych domów śmiecą. W przypadku posiadaczy tylko studni głębinowych miała być pobierana zryczałtowana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właśnie w tym miejscu widać jak bardzo potrzebna była nowelizacja ustawy. Dzięki możliwości wybrania kilku metod przy ustalaniu pobierania opłat ten powyższy problem znika. Dodatkowym problemem są spółdzielnie mieszkaniowe. Trudno aby zarządcy tych nieruchomości płacili gminie od średniego zużycia wody. W tym przypadku także przydałoby się wyodrębnienie osobnej metody pobierania opłat. Właśnie przez takie problemy Warszawa wstrzymywała się z wyborem swoich regulacji odnośnie nowego systemu pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dzięki nowelizacji ustawy na 32 posiedzeniu Sejmu RP, czas na podjęcie stosownych uchwał został wydłużony do 1 lutego 2013 roku.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podjęta w dniu 25 stycznia 2013 roku przez Sejm RP. Wprowadza dla mieszkańców możliwość przesłania obowiązkowych deklaracji w postaci elektronicznej e-deklaracji. Także jak widać senatorowie zafundowali nam nowoczesne możliwości, które powinny ułatwić nam składanie obowiązkowych deklaracji urzędowi gminy. Także jak widać mieszkańcy nie będą musieli jeździć i składać obowiązkowych formularzy w kancelarii urzędu gminy. Będę mieli wybór złożenia deklaracji w odpowiedniej dla nich formie.

Nowelizacja ustawy także wprowadziła możliwość przejęcia przez gminę wyposażenia i utrzymywania na terenie nieruchomości pojemników w ramach pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przed nowelizacją ten obowiązek spoczywał na właścicielu danej nieruchomości. Jednak trzeba pamiętać, że w tym przypadku jest potrzebne podjęcie stosownej uchwały przez radę gminy. Dodatkowo dzięki zmianom uzupełniającym gmina będzie mogła ze środków pobranych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyposażyć mieszkańców w worki na śmieci lub w pojemniki.

Powyższe zmiany były długo oczekiwane przez gminy. Wiele samorządów lokalnych uznawało pierwszą nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 1 lipca 2011 roku za niewystarczającą!. Tak jak wspominałem wiele gmin miało bardzo duży kłopot z wyborem odpowiedniej metody za gospodarowanie odpadami komunalnymi na własnym terenie. W przypadku powiatu piaseczyńskiego większość gmin (Góra Kalwaria, Konstancin – Jeziorna, Piaseczno, Prażmów, Tarczyn) zdecydowała się na wybranie metody od jednego mieszkańca. Jedynie gmina Lesznowola podjęła uchwałę na mocy, której będą pobierane opłaty od ilości zużytej wody. Mimo tego tak naprawdę każdy samorząd podkreślał, że regulację umożliwiające pobieranie opłat od jednej metody są bardzo szkodliwe, bo nie dają 100% skuteczności. Każda z gmin cechuje się inny stopniem zaawansowania technicznego. Dobrym przykładem w powiecie piaseczyńskim są poszczególne gminy. Dla przykładu gmina Lesznowola w blisko 75% jest skanalizowana i to pozwoliło radzie podjąć decyzję o wyborze opłaty od ilości zużytej wody. Inne gminy uznały, że ich duże zróżnicowanie nie pozwala na tą metodę. Dobrym przykładem w tej mierze jest gmina Piaseczno, która jest dobrze skanalizowana na północy w Józefosławiu, Julianowie czy samym Piasecznie. Natomiast na południu gminy są planowane dopiero duże inwestycję w budowę sieci kanalizacyjnej. W związku z tym wybranie takiej metody byłoby nielogiczne. Jednak dzięki kolejnej już nowelizację samorządy zyskały możliwość zróżnicowania i poboru dwóch opłat na swoim terenie np: część wyposażona w wodociągi – według zużycia wody, natomiast co do pozostałego obszaru – od innego metody. Dzięki takim regulacją gminy zyskają już 100% skuteczność w przypadku pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na swoim terenie. W związku z tym dzisiejsza nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest bardzo dobra!.

Link do ustawy nowelizującej ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podjętej w dniu 23 stycznia 2013 roku:

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/ ... e/1000.pdf


Obrazek


Na tej grafice widoczne są wszystkie gminy wchodzące w skład powiatu piaseczyńskiego. Tylko gmina Lesznowola zdecydowała się na wybór pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od ilości zużytej wody. Reszta gmin wybrała metodę od jednego mieszkańca.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Ruch Palikota
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Wybór metody za gospodarowanie odpadów komunalnych

Postautor: Kamil M » czw mar 14, 2013 4:05 pm

Do końca marca pozostał czas na wypowiedzenie naszych umów śmieciowych. Wszystko przez to, że większość firm świadczących usługi wywozu nieczystości stałych ma w umowach klauzurę 3 miesięcznego wypowiedzenia obowiązujących regulacji. Po marcu mamy dokładnie 3 miesiące do lipca 2013 roku i startu nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi!.

Wypowiedzenie umowy z dotychczasową firmą świadczącą usługi wywozu nieczystości stałych to pierwszy obowiązek właściciela nieruchomości. Kolejnym będzie wypełnienie deklaracji przysłanych przez daną gminę do domu. Do 31 maja 2013 roku właściciel nieruchomości będzie miał czas na wypełnienie deklaracji, która została zatwierdzona w drodze odrębnej uchwały przez radę gminy, bądź miasta. W tej deklaracji podanym dokładną liczbę członków mieszkających na terenie danej nieruchomości, a także sposób segregowania odpadów komunalnych. Te dwa obowiązki leżą na barkach właścicieli do końca czerwca 2013 roku.

Od lipca będziemy objęci już nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z tym większość gospodarstw domowych zdecyduje się na segregowanie odpadów. Także spadną na nas nowe obowiązki. Jednak w powiecie piaseczyński sporo gospodarstw domowych już segregowało odpady komunalne. Dlatego dla nich ten nowy obowiązek nie będzie niczym nowym. Na pewno pomocne w edukacji byłyby pojemniki do segregacji odpadów komunalnych ustawione w kilku miejscach w danej gminie. Na to zdecydował się Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, który w trzech miejscach zamierza ustawić mobilne punkty do segregacji odpadów. Odpady będzie można przywozić do trzech miejsc:

* Zalesie Dolne – 2 i 4 sobota miesiąca (ul. Bukowa/al. Brzóz, plac przy szkole podstawowej)
* Zalesie Górne 2 i 4 sobota miesiąca (ul. Wiekowej Sosny, przy przepompowni PWiK)
* Złotokłos – 3 sobota miesiąca (ul. Dworcowa/3-go Maja, na terenie placu targowego)Punkty będą czynne dla mieszkańców w tych dniach od godziny 9 do godziny 17. Można będzie zostawić następujące odpady:

 odpady ulegające biodegradacji (liście, trawa, rozdrobnione gałęzie)
 złom stalowy i metali kolorowych
 puszki po napojach i żywności (tylko opróżnione z zawartości)
 butelki po napojach (PET) oraz butelki po chemii gospodarczej, kosmetykach itp.
 opakowania szklane: butelki, słoiki, itp.
 makulatura: gazety, czasopisma, książki, papier biurowy itp.
 karton i tektura
 zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych w tym zużyte świetlówki i żarówki energooszczędne

Także jak widać można promować ekologiczne rozwiązania, które nauczą mieszkańców selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tuż przed startem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Niestety w tej materii jak zwykle nie popisuje się gmina Lesznowola, która nie tylko nie informuje mieszkańców o zmianach w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, ale nawet nie próbuje nauczyć ludzi jak segregować śmieci i jakie to jest ważne dla zielonych terenów gminy (lasy, łąki, jeziorka).

Jakbyście mieli problem ze sformułowaniem odpowiedniego pisma do waszego przedsiębiorstwa zajmującego się odpadami komunalnymi to polecam mój wniosek w tej sprawie:

Wypowiedzenie umowy na świadczenie usług wywozu nieczystości stałych

„W związku z nowelizacją ustawy o czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku, wypowiadam Państwu umowę z dniem 30 czerwca 2013 roku dotyczącą usług wywozu nieczystości z naszej nieruchomości zlokalizowanej w £azach przy ulicy XYZ. Wszystko przez to, że od dnia 1 lipca 2013 roku to gmina będzie głównym dysponentem śmieci. W jej zadaniach będzie leżało podpisywanie umów śmieciowych w imieniu mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego z wyłonioną w przetargu firmą. W związku z tym chcąc uniknąć podwójnej umowy śmieciowej od dnia 1 lipca 2013 roku, wypowiadam Państwu naszą umowę dotyczącą wywozu nieczystości z dniem 30 czerwca 2013 roku”.

Obrazek

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Ruch Palikota
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Wybór metody za gospodarowanie odpadów komunalnych

Postautor: Kamil M » wt mar 26, 2013 11:17 pm

Na XXVI sesji Rady Gminy Lesznowola podjęto decyzję w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Jest to kolejna już uchwała, która musiała być podjęta przez gminę Lesznowola, aby dopasować obowiązujące przepisy śmieciowe do znowelizowanej ustawy o czystości i porządku w gminach z dnia 1 lipca 2011 roku.

W ramach comiesięcznej opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości na rzecz gminy Lesznowola. Mieszkaniec będzie mógł oddać gminie całość wytworzonych śmieci na własnej posesji. Z terenu nieruchomości odbierane są w każdej ilości następujące rodzaje odpadów komunalnych :

1) Zebrane selektywnie w pojemnikach lub workach odpady :

a) szkło opakowaniowe z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach

medycznych i truciznach,

b) papieru,

c) opakowania z tworzyw sztucznych z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony

roślin, środkach medycznych i truciznach,

d) metalu – z możliwością umieszczenia w pojemniku lub worku przeznaczonym do

zbierania tworzyw sztucznych,

e) opakowań wielomateriałowych - z możliwością umieszczenia w pojemniku lub worku

przeznaczonym do zbierania tworzyw sztucznych,

2) Zebrane w pojemnikach odpady komunalne zmieszane;

3) Wystawiane przed posesję meble i inne odpady wielkogabarytowe, z wyłączeniem

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

4) Odpady zielone w terminie od 1 maja do 30 października.

Także w przypadku Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmowane będą od mieszkańców każde ilości wytworzonych śmieci na danej nieruchomości. Do PSZOKów będziemy mogli wywieźć nadmiar zgromadzonych śmieci między obowiązującymi terminami wywozu odpadów komunalnych przez spółkę śmieciową. W punkcie będziemy mogli zostawić następujące odpady poddane selektywnej zbiórce:

1) szkło opakowaniowe z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach,

2) papier,

3) opakowania z tworzyw sztucznych z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach,

4) metal,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

7) wykładziny, dywany i tekstylia,

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

9) zużyte tonery,

10) zużyte opony,

11) zużyte baterie i akumulatory,

12) chemikalia i opakowania po chemikaliach, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych i opakowaniach po tych odpadach,

13) przeterminowane leki i inne opakowania po lekach,

14) świetlówki i żarówki,

15) przepracowane oleje silnikowe,

16) odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone.

17) odpady budowlane i rozbiórkowe, powstałe w wyniku remontu, który nie wymagał pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Odbiór odpadów od właściciela nieruchomości będzie odbywał się z pojemników i worków oznakowanych przez przedsiębiorstwo zajmujące się świadczenie usług na rzecz gminy Lesznowola. W następujących terminach:

. Określa się następującą częstotliwość odbioru odpadów zbieranych selektywnie:

1) odpady zielone , papier i tektury, szkło bezbarwne i kolorowe, metal, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych :

2 razy w miesiącu w zabudowie jednorodzinnej,

1 raz na tydzień w zabudowie wielorodzinnej,

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady rozbiórkowe i budowlane, zużyte opony jeden raz na 6 miesięcy dla każdej zabudowy

3) metali – jeden raz w roku

Określa się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych :

1 raz w tygodniu w zabudowie jednorodzinnej,

2 razy w tygodniu w zabudowie wielorodzinnej,

Odbiór odpadów z terenu nieruchomości odbywać się będzie we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. Meble i inne odpady wielkogabarytowe będą odbierane z nieruchomości:

1) w zabudowie jednorodzinnej pod warunkiem ich wystawienia przed nieruchomość przy krawężniku,

2) w zabudowie wielorodzinnej pod warunkiem ich wystawienia przy miejscu gromadzenia odpadów komunalnych stałych dla danej nieruchomości.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy wystawić 1 dzień przed terminem uzgodnionym z podmiotem realizującym odbiór odpadów.

Dzisiejsza uchwała wprowadzona przez Radę Gminy Lesznowola daje nadzieję, że nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi wystartuje z dniem 1 lipca 2013 roku bez żadnych problemów. Cieszę się, że uwzględnione zostały wnioski części radnych i mieszkańców odnośnie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jednorodzinnej. W pierwszych planach odbiór posegregowanych śmieci z danej nieruchomości jednorodzinnej miał odbywać się tylko 1 raz w miesiącu!. Ta częstotliwość była bardzo niekorzystna dla mieszkańców. Rodzina trzy, czteroosobowa generuje bardzo dużo śmieci. W związku z tym przy założeniu odbioru odpadów komunalnych tylko raz w miesiącu. Mieszkańcy musieliby wyznaczyć miejsce na terenie własnej posesji na przechowywanie posegregowanych śmieci. Zdaniem wielu ekspertów takie odpady komunalne mogą być przechowywane zdecydowanie dłużej w porównaniu do nieposegregowanych, gdyż nie ulegają fermentacji. Jednak wprowadzenie takiego odbioru byłoby dużym błędem. Przez to, że promowany byłby mieszkaniec, który nie segreguje odpadów i zostawia je w formie mieszanej. Od niego odbiór odbywałby się raz w tygodniu. Z resztą w tym przypadku nic nie uległo zmianie. Na szczęście zmieniono sytuację odnośnie odbioru odpadów posegregowanych i zdecydowano na XXVI sesji Rady Gminy Lesznowola o odbiorze raz na dwa tygodnie. Taka regulacja powinna w znacznym stopniu zabezpieczyć mieszkańców segregujących odpady komunalne na terenie gminy Lesznowola. Dzięki niej właściciele posesji nie będą musieli głowić się gdzie wyznaczyć miejsce na składowanie posegregowanych odpadów. Poza tym zawsze nadmiar posegregowanych śmieci będzie można wywieźć do Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Niestety na razie nie wyznaczono takich miejsc na terenie gminy Lesznowola. Miejmy nadzieję, że będą przynajmniej z dwa takie punkty dostępne dla mieszkańców.

Na sam koniec warto wspomnieć, że wydłużył się termin składania deklaracji odnośnie rocznego zużycia wody na terenie naszej nieruchomości do Urzędu Gminy Lesznowola. Początkowo planowano, że do 31 marca 2013 roku wszyscy mieszkańcy dostarczą już deklarację. Jednak ten termin uległ przesunięciu i wszyscy właściciele nieruchomości będą zobligowani do złożenia deklaracji do 30 kwietnia 2013 roku. Bardzo dobrze informuje o tym system gminnego powiadamia sms. Dzisiaj otrzymałem od Urzędu Gminy Lesznowola następującą wiadomość:

"GMINA LESZNOWOLA: Informujemy, iż niebawem otrzymacie Państwo pocztą deklarację ustalającą wysokość opłaty za odpady. Należy ją dostarczyć do Urzędu do 30 kwietnia br.".

Pani wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik wspomniała także, że aktualnie przygotowana jest odezwa (list) do mieszkańców, który będzie zawierał wszystkie prawa i obowiązki właściciela nieruchomości z dniem 1 lipca 2013 roku. Wtedy ruszy nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Jeżeli będziecie potrzebować więcej informacji to w biuletynie informacji publicznej gminy Lesznowola w zakładce: Strona Główna / Komunikaty i ogłoszenia / śmieci po nowemu dostępne jest pismo wójt gminy Lesznowola odnośnie nadchodzących zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Zachęcam was do lektury. Pismo jest też opublikowane na tablicach ogłoszeniowych we wszystkich sołectwach gminy Lesznowola.

Obrazek

Te dwie opony także od nas obierze gmina Lesznowola w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Źródło: biuletyn informacji publicznej gminy Lesznowola

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Ruch Palikota
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Wybór metody za gospodarowanie odpadów komunalnych

Postautor: Kamil M » pt kwie 26, 2013 3:22 pm

Tak jak mogliśmy się tego spodziewać im bliżej terminu wejścia nowelizacji ustawy o porządku i czystości w gminach. Tym więcej emocji mieszkańców dotyczących nowy regulacji w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Niestety winę za taki stan rzeczy ponosi Urząd Gminy Lesznowola, która zamiast rzetelnej informacji dla mieszkańców, a także debat społecznych liczy na rozmowy z radnymi i sołtysami…Trochę to mało przy niezrozumiałych regulacjach poboru opłat od metra zużytej wody.

W tej bardzo ważnej sprawie głos zabrał wiceprzewodniczący Rady Gminy Lesznowola Pan Marian Ryszard Dusza, który zauważył, że wielu mieszkańców ma pretensję do gminy o nowym system gospodarowania odpadami komunalnymi. Głównie chodzi o wybór metody poboru opłat od metra zużytej wody. W całym powiecie piaseczyńskim na tą metodę zdecydowała się tylko gmina Lesznowola. Stąd mieszkańcy nie kryją swojego zdziwienia, że nie wybrano poboru opłaty od jednego mieszkańca!. Tak jak zrobiły to inne gminy naszego powiatu. W myśl zasady to człowiek śmieci, a nie zużyta woda. Warto przypomnieć, że także opłaty wśród mieszkańców wywołują bardzo duże zdziwienia. Niestety są one bardzo wysokie!. W przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zapłacimy w sumie 4,20 zł od 1 m3 zużytej wody. Z kolei przy niesegregowanych odpadach będzie to już kwota 6,30 zł!. Dla porównaniu w gminie Piaseczno gdzie zdecydowano się na poboru opłat od jednego mieszkańca stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi są zdecydowanie niższe!. W przypadku posegregowanych odpadów mieszkańcy zapłacą 9,00 zł od jednego zameldowanego mieszkańca. Z kolei w przypadku nieposegregowanych opadów cena wzrośnie o równe 100% i wyniesie 18,00 zł. Warto także wspomnieć, że wybrano już firmę realizująca odbiór odpadów komunalnych. Zajmie się tym zadaniem firma Lecaro. W Lesznowoli cały czas czekamy na otworzenie ofert. Wtedy zapewne zostanie podjęta decyzja o zniżeniu stawki za odbiór odpadów komunalnych. Choć ta kwestia nie jest jednoznacznie pewna!.

Warto wrócić do głosu wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lesznowola Pana Mariana Ryszarda Duszy, który zauważył, że radni i sołtysi powinni aktywnie włączyć się do dyskusji na temat nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z mieszkańcami. Wszystko przez to, że posiadają bardzo dużą wiedzę w tym aspekcie nabytą na spotkaniach w Urzędzie Gminy Lesznowola. W podobnym tonie wypowiedziała się Pani wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik, która także za apelowała do radnych i sołtysów o rozmowy z mieszkańcami. W dalszej części swojej wypowiedzi Pani wójt zauważyła, że kryteria, które zostały wybrane w gminie Lesznowola były po to aby nie obciążać mieszkańców na stałe zameldowanych, osobami niezameldowanymi. Gdybyśmy wybrali kryterium od osoby to mieszkańcy zameldowani płaciliby za tych niezameldowanych na terenie gminy Lesznowola. Stawki wybrane bazują na wskaźnikach Głównego Urzędu Statystycznego o średnim zużyciu wody na jednego mieszkańca w skali miesiąca. Czekamy na wynik przetargu, wtedy dowiemy się ile będziemy płacić za odpady komunalne na terenie naszej gminy. Jeżeli suma uzyskana w przetargu będzie niższa od założeń gminy to wówczas będzie modyfikowany system. Jednak niewiadomą pozostaje fakt czy uda się zmniejszyć opłaty dla mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych. Pani wójt zauważyła, że cały proces legislacyjny w przypadku nowelizacji ustawy o porządku i czystości w gminach z założenia był błędny. Najpierw powinien być przetarg na wyłonienie firmy realizującej odbiór odpadów komunalnych, a później uchwała z ceną. Jednak w tym przypadku było zupełnie na odwrót. Gminy musiały podjąć uchwałę z szacunkową ceną, a później otworzą koperty i przekonają się o ofercie cenowej przedłożonej przez przedsiębiorstwa. Trochę inaczej w tej sprawie postąpiła gmina Piaseczno, która nie uchwaliła szacunkowej opłaty, choć była do tego zobowiązana. Jednak dzięki temu uniknęła sytuacji jaka ma miejsce w Lesznowoli. Jedyny minus takiego działania to było wezwania do uchwalenia przedmiotowej uchwały ze strony wojewody mazowieckiego odnośnie ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dzięki temu mieszkańcy w deklaracjach będą do gminy wpisywać kwoty pobieranie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyłonione w przetargu. Niestety w przypadku Lesznowoli sumy wpisane w deklaracjach dotyczą szacunkowych kwot. Przez to i wybór metody pobierania opłat, śmieci w gminie Lesznowola są bardzo drogie!. W Piasecznie trzyosobowa rodzina zapłaci za odpady posegregowane 27,00 zł. W przypadku mojej rodziny suma za te same odpady wyniesie już 51,00 zł, bo zużyłem 146 m3 wody w 2012 roku. Dlatego słusznie radni gminy Piaseczno podnosili przy uchwalaniu metody pobierania opłat, że śmieci powinno liczyć się od każdego mieszkańca, a zużycie wody powinno być czynnikiem kontrolującym.

Pani wójt zauważyła, że bardzo dobrym ruchem ze strony gminy były zapisy w przetargu dotyczące terminowości kontraktu. Firma, która wygra przetarg w Lesznowoli będzie odbierała odpady komunalne od mieszkańców przez pół roku. Większość gmin decyduję się na podpisywanie umów z nową firmą świadczącą usługi komunalne na 2-3 lata. Trzeba przyznać, że z jednej strony takie podejście jest dobre, bo gmina będzie mogła zobaczyć jak przez pierwsze pół roku funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Tak naprawdę przez ten okres czasu dowiemy się ile kosztują nas śmieci i cały system. Z drugiej jednak strony nie wiadomo jak duże zainteresowanie będzie ofertą przetargową w gminie Lesznowola. Firma, która wygra przetarg będzie tylko obsługiwać teren gminy Lesznowola przez pół roku. Po tym czasie będzie musiała przystąpić do ponownego przetargu, który będzie otwarty na wszystkie podmioty gospodarcze.

W dalszej części do pytań przystąpili radni i sołtysi. Jako pierwsza głos zabrała radna Katarzyna Przemyska, która zauważyła, że większość pytań od mieszkańców powtarza się. Dlatego zaproponowała, aby w dziale Gospodarka Odpadami na stronie internetowej gminy Lesznowola zostały umieszczone odpowiedzi na najbardziej palące problemy dotyczące nadchodzących zmian w systemie gospodarowania śmieciami. Radny Michał Otręba podjął kwestię opłaty za wywóz śmieci posegregowanych i nieposegregowanych wyłonionych z przetargu. Według radnego po otwarciu kopert gmina powinna znowelizować uchwałę dotyczącą poboru opłat od mieszkańców. Zwłaszcza jeżeli cena będzie znacząco niższa od proponowanych stawek – 4,20 zł za 1 m3 śmieci posegregowanych i 6,30 zł za 1 m3 śmieci nieposegregowanych. Oszczędność 1,00 zł na 1 m3 to dla mieszkańców spora ulga w kosztach utrzymania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Sołtys Marianna Rybarczyk w swojej wypowiedzi odniosła się do faktu, że mieszkańcy nie chcą składać deklaracji śmieciowych. Większość uważa, że brak złożenia deklaracji pozwoli im na płacenie zryczałtowanej stawki za odbiór odpadów komunalnych. W odpowiedzi zostało podkreślone, że każdy mieszkaniec musi do 30 kwietnia 2013 roku złożyć deklarację!. Warto wspomnieć, że do 30 kwietnia 2013 roku można składać deklarację w pokoju nr.1 w Urzędzie Gminy Lesznowola. Biuro będzie czynne od godziny 8 do godziny 18. Także każdy mieszkaniec może spokojnie zdążyć ze złożeniem dokumentów w ustawowym czasie.

Dzisiejsze zamieszanie z nowym system gospodarowania odpadami komunalnymi dobitnie pokazał, że zabrakło konsultacji społecznych dla mieszkańców. Wielu czuje się oszukanych i nie rozumie nowych regulacji. Zwłaszcza czemu mają zapłacić tak wysokie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi i czemu opłaty będą pobierane od zużytej wody, a nie jednego mieszkańca. Pani wójt prosiła o rozmowy z mieszkańcami i tłumaczenie im nowych regulacji ustawowych. Dodatkowo dodała, że deklaruję po rozstrzygnięciu przetargu swoją obecność na spotkaniach sołeckich. Miejmy nadzieję, że wkrótce odbędą się debaty społeczne dotyczące zmian gospodarowania odpadami komunalnymi. Mieszkańcy gminy Lesznowola pokazali, że na takie spotkania czekają z wielką atencją.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Wybór metody za gospodarowanie odpadów komunalnych

Postautor: Kamil M » pn maja 27, 2013 4:56 pm

W dniu 27 maja 2013 roku w Urzędzie Gminy Lesznowola zostały otwarte koperty przetargowe dotyczące wyłonienia przedsiębiorstwa realizującego odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy. Najlepszą ofertę przedłożyła firma LEKARO z Woli Duckiej (Gmina Wiązowna, Powiat Otwocki), która zaproponowała cenę 698 148,72 zł za cały okres trwania przetargu od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Drugą najlepszą ofertę przedłożyła firma JARPER (Gmina Lesznowola, Powiat Piaseczyński), która zaproponowała cenę 905 243,04 zł za cały okres trwania umowy.

Do Kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola wpłynęło w sumie 7 ofert dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych po 1 lipca 2013 roku na terenie naszej gminy. Gmina Lesznowola przeznaczyła w przetargu na wyłonienie głównego wykonawcy kwotę 2 000 000,00 zł brutto na nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Oto jak prezentowały się oferty 7 przedsiębiorstw uczestniczących w przetargu na terenie gminy Lesznowola:

1. P.H.U LEKARO (Wola Ducka, Gmina Wiązowna, Powiat Otwocki)

Kwota obejmująca jeden miesiąc odbierania odpadów komunalnych: 116 358,12 zł brutto

Kwota obejmująca całość kontraktu od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku: 698 148,72 zł brutto

2. JARPER Sp. z 0.0. (Kolonia Warszawska, Gmina Lesznowola, Powiat Piaseczyński)

Kwota obejmująca jeden miesiąc odbierania odpadów komunalnych: 150 873,84 zł brutto

Kwota obejmująca całość kontraktu od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku: 905 243,04 zł brutto

3. SITA Piaseczno Sp. z o.o. (Piaseczno, Powiat Piaseczyński)

Kwota obejmująca jeden miesiąc odbierania odpadów komunalnych: 172 102,32 zł brutto

Kwota obejmująca całość kontraktu od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku: 1 032 613,92 zł brutto

4. Zakład Usług Komunalnych „Błysk”. (Otwock, Powiat Otwocki)

Kwota obejmująca jeden miesiąc odbierania odpadów komunalnych: 206 472,24 zł brutto

Kwota obejmująca całość kontraktu od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku: 1 238 833,44 zł brutto

5. Sir-Com Wywóz Nieczystości Stałych i Płynnych Stanisław Zajączkowski (Nowa Iwiczna, Gmina Lesznowola, Powiat Piaseczyński)

Kwota obejmująca jeden miesiąc odbierania odpadów komunalnych: 275 212,08 zł brutto

Kwota obejmująca całość kontraktu od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku: 1 651 272,48 zł brutto

6. „BYś” Wojciech Byśkiniewicz Wywóz Odpadów, Wywóz śmieci (m.st Warszawa)

Kwota obejmująca jeden miesiąc odbierania odpadów komunalnych: 379 080,00 zł brutto

Kwota obejmująca całość kontraktu od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku: 2 274 480,00 zł brutto

7. Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie (Pruszków, Powiat Pruszkowski)

Kwota obejmująca jeden miesiąc odbierania odpadów komunalnych: 425 018,00 zł brutto

Kwota obejmująca całość kontraktu od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku: 2 550 108,00 zł brutto

Po otwarciu wszystkich ofert pracownicy Urzędu Gminy Lesznowola stwierdzili, że teraz wszystkie oferty zostaną sprawdzone pod kątem zgodności ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Także czy wszystkie firmy wniosły wadium na rachunek gminy Lesznowola. Jedno jest pewne po otwarciu ofert przetargowych, że zaproponowane cena przez firmę LEKARO jest po prostu bardzo dobra dla mieszkańców gminy Lesznowola. Jeżeli to przedsiębiorstwo wygra przetarg na wywóz nieczystości posegregowanych i nieposegregowanych z terenu naszej gminy. To powinniśmy zapłacimy o 100% mniej w porównaniu do przyjętych szacunkowych cen przez Referat Gospodarki Odpadami!. Warto przypomnieć, że w przypadku odpadów zbieranych selektywnie ta cena wynosiła 4,20 zł za 1m3 zużytej wody. Z kolei w przypadku odpadów nie zbieranych selektywnie opłata rosła i wynosiła 6,30 zł za 1m3 zużytej wody. Po otwarciu ofert przetargowych te sumy powinny być niższe!. Szacunkowo powinny spaść jak wspominałem już o niemal 100%. Także powinniśmy oczekiwać szacunkowej kwoty 2,10 zł za 1m3 zużytej wody w przypadku opadów posegregowanych i mniej więcej 3,15 zł za 1m3 zużytej wody w przypadku odpadów nieposegregowanych. Wiele będzie teraz zależało od Rady Gminy Lesznowola, która powinna zmniejszyć szacunkowe opłaty za odbiór śmieci. Po przetargu wiemy, że przedłożone oferty są niższe. Także potrzebna jest korekta w/w kwot. Na pewno czeka nas gorąca dyskusja na te temat najpierw na Komisji Polityki Gospodarczej, a później na sesji Rady Gminy Lesznowola.

Warto trochę przyjrzeć się firmie LEKARO, która zaoferowała najniższą kwotę przetargową dotyczącą odbioru odpadów posegregowanych i nieposegregowanych na terenie gminy Lesznowola. Przedsiębiorstwo jest na rynku od 20 lat i jest poddawane bardzo szczegółowym kontrolą właściwych do tego instytucji. Tylko w 2010 roku firma LEKARO była kontrolowana, aż piętnastokrotnie. Już dzisiaj na mocy starej ustawy firma zagospodarowuje, aż 90% swoich śmieci, które poddaje recyklingowi. Według obowiązujących przepisów do 30 czerwca 2013 roku minimalny procent wynosi 25%. Tak dobry wynik jest możliwy dzięki nowoczesnym technologią jakimi dysponuje firma LEKARO. W sumie firma posiada, aż trzy linie do sortowania odpadów komunalnych, surowców wtórnych oraz zmieszanych materiałów opakowaniowych. Budowa linii sortowniczej jak i doposażanie starych nie byłaby możliwa bez dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Warto przypomnieć, że Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie wskazał gminom podwarszawskim instalacje do odbioru śmieci w Wiązownej i Warszawie. Także jak widzimy przedsiębiorstwo LEKARO jest bardzo dobrze przygotowane do odbioru naszych śmieci z terenu gminy Lesznowola. Duża korzyścią dla tej oferty jest właśnie posiadanie własnej sortowni śmieci. To musiało zmniejszyć koszty związane dla tego przedsiębiorstwa i znacząco obniżyć kwotę przetargową. Z resztą świetnie to widać na drugiej firmie w tym przetargu czyli JARPEROWI, który nie posiada własnej linii sortowniczej. W związku z tym oferta jest droższa o 207 094,32 zł. JARPER nie posiadają własnej linii sortowniczej musiał w przetargu wskazać miejsce do którego będzie wywoził odebrane odpady komunalne. Warto przypomnieć, że wjazd do nie swojej instalacji to koszt od 200,00 zł do nawet 350,00 zł za 1 tonę śmieci!. Te koszty odpadają w przypadku posiadania własnej instalacji jak jest w przypadku firmy LEKARO. Dla tego przedsiębiorstwa największym kosztem pozostaje paliwo, bo śmieci muszą trafić z terenu gminy Lesznowola do instalacji znajdującej się na terenie powiatu otwockiego, a także koszty zatrudnienia pracowników.

Jeżeli chodzi o firmę JARPER to przedsiębiorstwo z terenu gminy Lesznowola wygrało już kilka przetargów na zagospodarowanie odpadów komunalnych po 1 lipca 2013 roku. Przetargi zostały wygrane w I i III sektorze w gminie Piaseczno, w Grójcu, w Tarczynie i żabiej Woli. Firma aktualnie czeka na wyłonienie najlepszej oferty na terenie gminy Lesznowola. Warto przypomnieć, że dzisiaj zostały otworzone oferty przetargowe, a dopiero w czerwcu poznamy ostatecznie firmę, która po 1 lipca 2013 roku zajmie się odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy Lesznowola. Trzeba jednak przyznać, że oferta firmy LEKARO jest najlepsza. Nie tylko cena jest kluczowa, bo fakt posiadania własnej instalacji sortowniczej powinien być wzięty jako bardzo duży plus przy tym przedsiębiorstwie. Jednak na ostateczną decyzję w tym względzie będziemy musieli poczekać do czerwca 2013 roku.

Obrazek
Komisja przetargowa gminy Lesznowola. Na stole znajdują się koperty przetargowe dotyczące wyłonienia przedsiębiorstwa realizującego odbiór śmieci posegregowanych i nieposegregowanych z terenu gminy Lesznowola.

Obrazek
Jedna z linii sortowniczych firmy LEKARO (źródło: www.wiazowna.pl).

Obrazek
Zbelowane odzyskane materiały wtórne na terenie zakładu firmy LEKARO (źródło: www.wiazowna.pl).

Źródło: Urząd Gminy Lesznowola. Materiały firmy LEKARO, Strona Gminy Wiązowna.


Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Wybór metody za gospodarowanie odpadów komunalnych

Postautor: Kamil M » pn cze 10, 2013 10:31 pm

W dniu 10 czerwca 2013 roku Urząd Gminy Lesznowola wybrał firmę realizującą odbiór odpadów komunalnych. Przetarg wygrywa firma LEKARO, która zaoferowała najlepszą cenę i to właśnie to przedsiębiorstwo odbierze od nas śmieci po 1 lipca 2013 roku!.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Lesznowola.


informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty nr. 2 złożonej przez:

P.P.H.U. „LEKARO”

Jolanta Zagórska

Wola Ducka 70A

05-408 Glinianka

- cena netto: 646 434,00 zł

- podatek VAT 8%: 51 714,72 zł

- cena brutto: 698 148,72 zł
Uzasadnienie wyboru:


Oferta nr. 2 jest ofertą najkorzystniejszą pod względem kryterium Cena: 100%, spośród ofert przedłożonych w niniejszym postępowaniu oraz spełniających wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu przetargowym:

1) złożono 7 ofert,

2) z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy,

3) z postępowania nie odrzucono żadnej oferty,

Wybór firmy LEKARO jest bardzo dobrą wiadomością dla mieszkańców gminy Lesznowola. Oferta jaka została przedłożona jest zdecydowanie niższa od tej, które spodziewał się Urząd Gminy Lesznowola. To rodzi nadzieję, że Rada Gminy Lesznowola jeszcze na czerwcowym posiedzeniu podejmie decyzję o zniżeniu obowiązujących stawek za odbiór śmieci posegregowanych i nieposegregowanych. Aktualnie obowiązują stawki od śmieci posegregowanych to 4,20 zł za 1m3 zużytej wody, a za nieposegregowanie zapłacimy 6,30 zł za 1m3 zużytej wody. Te szacunkowe stawki zaproponowane przez referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Lesznowoli są najwyższe w całym powiecie piaseczyńskim!. średnio przeliczając na jednego mieszkańca wychodzi, że powinniśmy zapłacić miesięcznie 15,00 zł za śmieci posegregowane, a 30,00 zł za śmieci nieposegregowane. Jednak cena w gminie Lesznowola za wywóz odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych i niezamieszkałych powinna być zbliżona do gminy Tarczyn. Warto przypomnieć, że w Tarczynie za śmieci posegregowane zapłacimy 8,00 zł od jednego mieszkańca, a za śmieci nieposegregowane będzie to już 12,00 zł. Różnica w tych cenach jest bardzo widoczna. Szacunkowa kwota, która została zaproponowana w Lesznowoli jest średnio o 50% wyższa, niż ta obowiązująca w Tarczynie. W związku z tym wszystkim należy oczekiwać obniżki ceny za wywóz odpadów komunalnych na terenie gminy Lesznowola. Pozostaje tylko jedno pytanie: O ile zostaną obniżone stawki za śmieci posegregowane i nieposegregowane?. Tego powinniśmy dowiedzieć się na czerwcowej sesji Rady Gminy Lesznowola.

Źródło: biuletyn informacji publicznej gminy Lesznowola

Pozdrawiam Kamil Myszyński
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Wybór metody za gospodarowanie odpadów komunalnych

Postautor: Kamil M » wt cze 11, 2013 9:46 pm

W związku z otwarciem kopert przetargowych i wybraniu firmy LEKARO skierowałem do Urzędu Gminy Lesznowola zapytanie odnośnie po przetargowej ceny za wywóz śmieci posegregowanych i nieposegregowanych. W deklaracjach przedłożonych do Urzędu Gminy Lesznowola posługiwaliśmy się szacunkowymi kwotami za odbiór śmieci posegregowanych i nieposegregowanych. Dla przypomnienia za śmieci posegregowane zapłacimy 4,20 zł od 1 m3 zużytej wody, a w przypadku śmieci nieposegregowanych będzie to już kwota – 6,30 zł. Przetarg śmieciowy okazał się wielkim sukcesem. Cena jaką zaproponował firma LEKARO jest mniej więcej o 60% niższą od tej jakiej oczekiwał Urząd Gminy Lesznowola. Dlatego tak bardzo zasadna wydaje się obniżka ceny za odbiór śmieci posegregowanych i nieposegregowanych z terenu gminy Lesznowola.


Zapytanie o cenę śmieci posegregowanych i nieposegregowanych po otworzeniu kopert przetargowych

Zwracam się do Państwa z uprzejmym zapytaniem o ewentualną korektę ceny za wywóz śmieci posegregowanych i nieposegregowanych z dniem 1 lipca 2013 roku. Wiemy już, że w dniu 10 czerwca 2013 roku Urząd Gminy Lesznowola wybrał firmę LEKARO, która zajmie się wywozem nieczystości z naszej gminy. Cena jaką zaproponowało w/w przedsiębiorstwo jest zdecydowanie niższa od tej prognozowanej przez Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi Gminy Lesznowola. LEKARO za wywóz nieczystości przez okres pół roku od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zaproponowało kwotę 698 148,72 zł. Z kolei zamawiający na tą usługę przeznaczył 2 000 000,00 zł. Różnica między tymi dwoma kwotami jest dość znaczna i wynosi 1 301 851,30 zł!. W związku z tym zasadne wydaje się obniżenie szacunkowych stawek za odbiór śmieci posegregowanych i nieposegregowanych z terenu gminy Lesznowola.

Warto przypomnieć, że Rada Gminy Lesznowola wybrała metodę opłaty za śmieci od zużycia wody. W związku z tym za śmieci posegregowane mieszkańcy zapłacą 4,20 zł za 1m3 zużytej wody. Z kolei w przypadku śmieci nieposegregowanych ta kwota wzrośnie i wynosie 6,30 zł za 1m3 zużytej wody. Te stawki są bardzo wysokie i stawiają Lesznowolę na pierwszym miejscu w całym powiecie piaseczyńskim. Wyprzedzamy wszystkie gminy naszego regionu, bo według wyliczeń tygodnika „Nad Wisłą”średnia opłata na jednego mieszkańca wyniesie, aż 15,00 zł w przypadku śmieci posegregowanych, a 30,00 zł w przypadku śmieci nieposegregowanych. Dla porównania gmina Tarczyn, która jest bardzo zbliżona do Lesznowoli pod względem zaludnienia i wielkości ma o wiele niższe stawki za odbiór odpadów komunalnych. W przypadku śmieci posegregowanych mieszkaniec gminy Tarczyn zapłaci 8,00 zł, a w przypadku śmieci nieposegregowanych 12,00 zł. Różnica w tych szacunkowych kwotach jest bardzo duża. Także patrząc na naszego największego sąsiada gminę Piaseczno widać zdecydowanie niższe opłaty za odbiór śmieci. W Piasecznie mieszkańcy za śmieci posegregowane zapłacą 9,00 zł, a za nieposegregowane 18,00 zł.

W związku z tym wszystkim widać, że cena za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Lesznowola powinna spaść w sposób zdecydowany. Oczywiście wiadomo, że w tej cenie gmina Lesznowola musi opłacić wszystkich pracowników zatrudnionych w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi, czy choćby wybudować własny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Aktualnie będziemy mogli tylko korzystać z mobilnej jego formy. Jednak brak obniżki ceny dla mieszkańców byłby po prostu niezrozumiały!.

W związku z tym wnioskiem chciałem Państwu zadać kilka pytań:

1. Czy na czerwcowych posiedzeniach merytorycznych komisji gminy Lesznowola i sesji Rady Gminy Lesznowola planowane jest podjęcie tematyki związanej z obniżką ceny za odbiór śmieci posegregowanych i nieposegregowanych od mieszkańców?

2. Czy Urząd Gminy Lesznowola planuje obniżkę szacunkowych kwot za wywóz śmieci posegregowanych (4,20 zł za 1m3 zużytej wody) i nieposegregowanych (6,30 zł za 1m3 zużytej wody)?

3. Jeśli jest planowana obniżka ceny dla mieszkańców za wywóz śmieci posegregowanych i nieposegregowanych to: Jakie kwoty zostaną zaproponowane?

4. Czy po ewentualnej obniżce mieszkańcy będą musieli składać kolejne deklaracje śmieciowe w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Gminy Lesznowola?

5. Kiedy zostaną opublikowane dokładne terminy odbioru śmieci posegregowanych i nieposegregowanych z konkretnych sołectw gminy Lesznowola?

Z góry dziękuję za mądrą i rzetelną odpowiedź na moje pytania związane z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy Lesznowola.


Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Wybór metody za gospodarowanie odpadów komunalnych

Postautor: Kamil M » śr cze 19, 2013 10:59 pm

Z dniem 24 czerwca 2013 roku startują konsultacje społeczne z mieszkańcami odnośnie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Warto na pewno być na tych spotkaniach i uczestniczyć w dyskusji z przedstawicielami gminy. Podobno ma pojawić się sama Pani wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik.

Z mojej wiedzy wynika, że pierwsze spotkanie odbędzie się w poniedziałek 24 czerwca 2013 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrokowie. Drugie spotkanie odbędzie się we wtorek 25 czerwca 2013 roku w budynku świetlicy środowiskowej w £azach II. Trzecie spotkanie odbędzie się w środę 26 czerwca 2013 roku w Magdalence. Co do innych spotkań to warto śledzić informację jakie będą pojawiać się na tablicach ogłoszeniowych w naszych sołectwach. Mam nadzieję, że z tych spotkań mieszkańcy wyniosą dla siebie jak najwięcej informacji potrzebnej do sprawnego funkcjonowania w nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Lesznowola.

Obrazek

Przyjdźcie i wyraźcie wasze zdanie na temat nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ważne aby było sporo mieszkańców.

Źródło: Urząd Gminy Lesznowola, Sołectwo £azy, Sołectwo £azy II, Sołectwo Magdalenka.

Pozdrawiam Kamil Myszyński
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Wybór metody za gospodarowanie odpadów komunalnych

Postautor: Kamil M » pt cze 21, 2013 10:09 am

Według informacji tygodnika „Kurier Południowy” opłata za śmieci posegregowane i nieposegregowane w gminie Lesznowola ulegnie znacznej korekcie. W przypadku śmieci posegregowany można będzie spodziewać się spadku opłaty o 1,00 zł, a w przypadku śmieci nieposegregowanych o 0,50 gr. Wszystko wyjaśni się po obradach merytorycznych komisji na, których obniżka ceny będzie głównym tematem. Ostateczna decyzja powinna nastąpić na sesji Rady Gminy Lesznowola, która jest zaplanowana na przyszły tydzień.

Decyzja o obniżce opłaty za śmieci posegregowane i nieposegregowane jest możliwa dzięki świetnemu przetargowi na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców. Cena jaką zaproponowało LEKARO jest zdecydowanie niższa w porównaniu do wyliczeń Referatu Gospodarki Odpadów Komunalnych Gminy Lesznowola. Referat spodziewał się, że za pół roczny kontakt od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku trzeba będzie zapłacić 2 mln zł. Jednak cena przetargowa okazała się o blisko 60% niższa i ostatecznie wyniosła 697 tyś zł. Dzięki temu możliwa jest obniżka opłaty dla mieszkańców. W deklaracjach śmieciowych, które wpłynęły do gminy Lesznowola, mieszkańcy podawali zużycie wody na szacunkowych stawkach:

1) 4,20 zł za 1m3 zużytej wody od posegregowanych odpadów komunalnych

2) 6,30 zł za 1m3 zużytej wody od nieposegregowanych odpadów komunalnych

Po ewentualnej obniżce będziemy mogli spodziewać się następujących stawek za odbiór śmieci posegregowanych i nieposegregowanych:

1) 3,20 zł za 1m3 zużytej wody od posegregowanych odpadów komunalnych (-1,00 zł względem szacunkowych kwot).

2) 5,80 zł za 1m3 zużytej wody od nieposegregowanych odpadów komunalnych (-0,50 gr względem szacunkowych kwot).

Wszystko teraz zależy od decyzji radnych gminy Lesznowola. Miejmy nadzieję, że radni obniżą ceny dla mieszkańców gminy Lesznowola. Różnica co prawda nie będzie zbyt duża. Przykładowo jeśli zadeklarowaliśmy, że w 2012 roku zużyliśmy 150 m3 to sytuacja przy szacunkowych kwotach i realnych wyglądałaby następująco:

1) Liczymy ceną na szacunkowych stawkach zaproponowanych przez Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi Gminy Lesznowola – 4,20 zł za 1 m3 zużytej wody przy posegregowanych odpadach.

150 m3 zużytej wody x 4,20 zł za 1m3 zużytej wody od posegregowanych odpadów = 630. Sumę 630 dzielimy przez 12 miesięcy i wychodzi nam opłata przy szacunkowych cenach w kwocie 52,50 zł.

2) Liczymy ceną na urealnionych stawkach być może zaproponowanych i zaaprobowanych przez Radę Gminy Lesznowola – 3,20 zł za 1 m3 zużytej wody przy posegregowanych odpadach.

150 m3 zużytej wody x 3,20 zł za 1m3 zużytej wody od posegregowanych odpadów = 480. Sumę 480 dzielimy przez 12 miesięcy i wychodzi nam opłata przy szacunkowych cenach w kwocie 40,00 zł.

Podsumując tą symulację na ewentualnej obniżce rodzina, która zużyła 150 m3 w 2012 roku miesięcznie zaoszczędzi 12,50 zł. Może ta suma nie jest największa, ale w skali roku robi się z tego pokaźna suma – 150,00 zł. Warto dodać, że ta obniżka należy się mieszkańcom, bo aktualnie obowiązujące stawki są zdecydowanie za duże!. Jednak przy tej okazji trzeba pamiętać, że po ewentualnej obniżce mieszkańcy gminy Lesznowola będą musieli przedłożyć nowe deklaracje. Jeżeli tego nie zrobią to zostanie im naliczona suma z pierwszej podanej deklaracji, a więc ta z wyższą kwotą!.

Źródło: Kurier Południowy

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Podpisano umowy na odbiór śmieci

Postautor: Redakcja » pt cze 21, 2013 10:46 pm

Obrazek

Już od 1 lipca obowiązek odbioru śmieci od mieszkańców przejmą gminy. Odpady będą odbierać firmy wyłonione w przetargach. Piasecznem „podzielą się” Jarper i Lekaro, które odbierze też śmieci od mieszkańców Lesznowoli (...)

źródło: Kurier Południowy http://kurierpoludniowy.pl/archiwalne/p ... zno488.pdf
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Nowe zasady odbioru odpadów w gminie Lesznowola

Postautor: Redakcja » pn cze 24, 2013 8:51 pm

Obrazek

Obrazek

Zbliża się 1 lipca, czas wejścia w życie „nowej” Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach, dlatego Urząd Gminy Lesznowola przypomina ogólne informacje związane z funkcjonowaniem nowego systemu gromadzenia, segregowania i odbioru odpadów: pismo-segregacja-smieci-gmina-lesznowola.pdf
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Wybór metody za gospodarowanie odpadów komunalnych

Postautor: Kamil M » czw cze 27, 2013 11:30 pm

Zgodnie z wcześniejszym zapowiedziami Rada Gminy Lesznowola podjęła decyzję o obniżeniu stawek za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Lesznowola. W przypadku śmieci posegregowanych cena spadnie z obecnych 4,20 zł do uchwalonych 3,20 zł za 1m3 zużytej wody. Z kolei w przypadku śmieci nieposegregowanych obniżka będzie niższa i wyniesie tylko 0,50 gr. Z obecnych 6,30 zł do 5,80 zł za 1m3 zużytej wody !.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Lesznowola. Rada Gminy podjęła decyzję o obniżce stawek dla mieszkańców. Największa bonifikata będzie dla mieszkańców, którzy segregują odpady komunalne. Tutaj zniżka wyniesie, aż 1,00 zł względem pierwszej szacunkowej stawki, która wynosiła 4,20 zł za 1m3 zużytej wody. Wobec tego mieszkańcy po złożeniu kolejnej deklaracji zapłacą już tylko 3,20 zł za 1m3 zużytej wody. W tym miejscu warto podkreślić, że po zmianie stawek trzeba będzie na nowo złożyć deklarację śmieciową. Czas na to będzie do końca sierpnia 2013 roku. Pierwsza wpłata przez mieszkańców musi być dokonana do 10 sierpnia 2013 roku. Także mamy miesiąc czasu na wprowadzenie korekty związanej z nową stawką. Jeżeli tego nie zrobimy to będziemy musieli zapłacić kwotę przedłożoną w pierwszej deklaracji śmieciowej. Jeżeli chodzi o śmieci nieposegregowane to stawka zostanie tylko obniżona o 0,50 gr. Szacunkowa stawka dla tych odpadów wynosiła 6,30 zł za 1m3 zużytej wody. Po obniżce mieszkańcy gospodarujący śmieciami po staremu zapłacą już tylko 5,80 zł za 1m3 zużytej wody.

Zamieszanie z przetargiem

Pani wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik podczas dyskusji, odniosła się do kwestii przetargu i wybory firmy JARPER jako głównego operatora systemu śmieciowego w gminie Lesznowola. Pani wójt podkreśliła, że przetarg wygrała firma LEKARO, która złożyła najlepszą ofertę cenową na wywóz śmieci. Jednak nie podjęła się podpisania umowy z Urzędem Gminy Lesznowola. W piątek 21 czerwca 2013 roku był wyznaczony termin podpisania umowy z nowym operatorem. Jednak firma wystąpiła do gminy o przełożenie tego terminu na poniedziałek 24 czerwca 2013 roku. Mimo tego do środy 26 czerwca 2013 roku firma zwodziła gminę Lesznowola. W dniu ostatecznego środowego terminu firma LEKARO poinformowała gminę o odstąpieniu od zawarcia umowy na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Lesznowola. Wpływ na tą decyzję mogło mieć podpisanie przez tą firmę kontraktu z m.st Warszawą na odbiór śmieci w systemie przejściowym, który został wprowadzony w stolicy. W związku z całą sytuacją gmina Lesznowola na mocy art. 94 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych dokonała wyboru drugiej najkorzystniejszej oferty jaką złożyła firma JARPER. Jeszcze w środę 26 czerwca 2013 roku ta umowa została podpisana. Firma LEKARO straciła tylko 20 000,00 zł, które wpłaciła jako wadium na konto Urzędu Gminy Lesznowola.

Niestety nowy operator to nowe kłopoty, głównie logistyczne. Wszystko przez to, że firma JARPER jest w trakcie przygotowania całego procesu. Wszystko przez to, że nowy operator nie będzie na razie w stanie zapewnić worków i pojemników. Wszystko przez bardzo duży popyt na rynku. Złożone zamówienie na kupno worków i pojemników może zostać dopiero rozstrzygnięte po 2-3 tygodniach. W związku z tym JARPER podjął decyzję o umieszczaniu śmieci posegregowanych w różnych workach. Nie musi być to kolorystyka zgodna z obowiązującą na terenie gminy Lesznowola (czerwony, zielony, brązowy i czarny). Jednak taki worek musi być opisany, aby firma odbierająca odpady wiedziała, co w danym pojemniku się znajduje.

Co z przedsiębiorcami w nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi?

Od przedsiębiorców będą odbierane tylko odpady komunalne. Reszta śmieci jest w gestii prowadzących działalność gospodarczą. Sytuacja wygląda następująco: Przedsiębiorca podpisuje z gminą Lesznowola umowę na wywóz śmieci komunalnych, a odrębną z innym podmiotem gospodarczym, który odbierze z terenu zakładu inne odpady np. części samochodowe czy zużyte oleje silnikowe.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Kamil M » pn lip 01, 2013 9:30 am

http://www.lesznowola.pl/index.php?opti ... &menu_id=0

Pojawił się wreszcie harmonogram odbioru odpadów i trzeba przyznać, że jest niezrozumiały !. 3 lipca przyjedzie do mnie Jarper do £az i co dalej. Odbiór miał sie odbywac do dwa tygodnie jak podliczę datę to wychodzi mi na 17 lipca, ale wtedy jest odbiór odpadów we Władysławowie. Także mało zrozumiały jest ten harmonogram, a przecież wszyscy na niego czekaliśmy !.
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Następna

Wróć do Sprawy mieszkańców gminy Lesznowola

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości