Sąsiedzie!Sprawdź!Ile płacisz za odbiór odpadów komunalnych!

Pisz tutaj o nurtujących problemach mieszkańców gminy Lesznowola, ich pomysłach oraz propozycjach rozwiązania.

Moderator: GTW

Sąsiedzie!Sprawdź!Ile płacisz za odbiór odpadów komunalnych!

Postautor: Marcin KANIA » sob mar 20, 2010 12:15 am

Sąsiedzie! Sprawdź! Ile płacisz za odbiór odpadów komunalnych!

Szanowni Państwo! Uprzejmie proszę o porównanie obecnie płaconych stawek za odbiór odpadów komunalnych z Uchwałą Nr 185/XV/2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. W przypadku stwierdzenia faktu pobierania wyższych opłat przez przedsiębiorców proszę o pilną informację na e-mail: radny.kania@interia.eu

http://www.marcinkania.pl/pdf/uchwala-n ... -oplat.pdf

http://www.marcinkania.pl/pdf/uchwala-r ... biorcy.pdf

http://www.marcinkania.pl/pdf/wykaz-zak ... eklych.pdf

http://www.marcinkania.pl/pdf/dot.oplat ... alnych.pdf

Pozdrawiam
Marcin Kania
Dążę do wyznaczonego celu...

Radny Gminy Lesznowola Powiat Piaseczyński Mysiadło

Obrazek
Awatar użytkownika
Marcin KANIA
 
Posty: 1687
Rejestracja: pt mar 02, 2007 5:30 pm
Lokalizacja: Mysiadło/Gmina Lesznowola

Postautor: Marcin KANIA » pt maja 21, 2010 4:00 pm

Segregacja coraz droższa (Piaseczno)

http://www.kurierpoludniowy.pl/?wyd=pno ... ul&id=5569

Sita ot tak sobie nie może podnieść cen, ponieważ:

http://piaseczno.eu/index.php?mnu=290

Polecam

Aktualne stawki opłat pobierane przez firmy za odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie miasta i gminy Piaseczno.

Uchwała nr 822/XXVIII/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.11.2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy.

Wykaz firm posiadających zgodę burmistrza na odbiór nieczystości stałych i płynnych na terenie gminy Piaseczno.

Załącznik nr 1 - Określenie wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie zatwierdzenia wymagań jakie muszą spełnić przedsiębiorstwa ubiegające się o uzyskanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych (stałych i ciekłych) od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Piaseczna.

Pozdrawiam
Marcin Kania
Dążę do wyznaczonego celu...

Radny Gminy Lesznowola Powiat Piaseczyński Mysiadło

Obrazek
Awatar użytkownika
Marcin KANIA
 
Posty: 1687
Rejestracja: pt mar 02, 2007 5:30 pm
Lokalizacja: Mysiadło/Gmina Lesznowola

Postautor: Marcin KANIA » czw cze 17, 2010 8:29 pm

Hej,

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców mojej gminy złożyłem następujący wniosek http://www.marcinkania.pl/dot-obnizenia ... eklych.pdf

Pozdrawiam
Marcin Kania
Dążę do wyznaczonego celu...

Radny Gminy Lesznowola Powiat Piaseczyński Mysiadło

Obrazek
Awatar użytkownika
Marcin KANIA
 
Posty: 1687
Rejestracja: pt mar 02, 2007 5:30 pm
Lokalizacja: Mysiadło/Gmina Lesznowola

Postautor: Marcin KANIA » pt cze 18, 2010 1:05 pm

System Gospodarki Odpadami na terenie Gminy Lesznowola?

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wyrażenie opinii w/s wdrożenia na terenie Gminy Lesznowola Systemu Gospodarki Odpadami (SGO) pochodzącymi z gospodarstw domowych. SGO polegałby na przejęciu przez gminę od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych, dodatkowo zakładałby przejęcie przez gminę obowiązków związanych z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów oraz obowiązków zagospodarowania zebranych odpadów, a więc wywozu, transportu i utylizacji śmieci. Wywóz i zagospodarowanie odpadów byłyby finansowane z powszechnej i obowiązkowej "opłaty administracyjnej". Wprowadzenie powszechnej opłaty za odbiór śmieci pozwoliłoby znacznie obniżyć koszty wywozu nieczystości, które rozłożyłyby się na wszystkich mieszkańców. Opłata nie byłaby żadnym dodatkowym obciążeniem finansowym, przecież już od wielu lat płacimy za swoje śmieci. Właściciel posesji płaciłby za tyle osób, ile ma zameldowanych. W nowym SGO to gmina, a nie mieszkańcy podpisywaliby umowę z firmą odbierającą odpady, wyłonioną w przetargu. Dzięki wdrożeniu SGO mieszkańcy płaciliby mniej za wywóz odpadów komunalnych, wzrosłaby ilość odpadów segregowanych i co najważniejsze - zniknęła pokusa pokątnego pozbywania się śmieci bo po prostu przestałoby się to opłacać, ponadto SGO zagwarantowałby za tę samą cenę odbiór każdej ilości nieczystości. Aby możliwe było wprowadzenie takiego rozwiązania, konieczne byłoby przeprowadzenie referendum lokalnego, w którym mieszkańcy Gminy Lesznowola zdecydowaliby jaki system zbierania śmieci obowiązywałby w gminie.

Pozdrawiam
Marcin Kania
Dążę do wyznaczonego celu...

Radny Gminy Lesznowola Powiat Piaseczyński Mysiadło

Obrazek
Awatar użytkownika
Marcin KANIA
 
Posty: 1687
Rejestracja: pt mar 02, 2007 5:30 pm
Lokalizacja: Mysiadło/Gmina Lesznowola

Postautor: Marcin KANIA » ndz cze 20, 2010 1:45 pm

Przykładowa treść pytania referendalnego:

Czy jest Pani/Pan za przejęciem przez Gminę Lesznowola od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych?

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy może w drodze uchwały, na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w referendum, przejąć od właścicieli nieruchomości obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych. Przejmując ten obowiązek rada gminy ustala opłatę ponoszoną okresowo przez właścicieli nieruchomości. Jest to opłata ryczałtowa uzależniona od kosztów zorganizowanego przez gminę kompleksowego systemu zbiórki odpadów komunalnych. Jeśli odpady będą zbierane w sposób selektywny, opłaty będą niższe. Przepisy te dotyczą tylko odpadów komunalnych, a nie obejmują odpadów powstających w wyniku działalności gospodarczej.

Sąsiedzie! Czekam na Twoją opinię! e – mail: radny.kania@interia.eu

Jakie korzyści dla mieszkańców?

1. Po wdrożeniu SGO obowiązkiem gminy będzie zapewnienie wszystkim mieszkańcom dostępu do pojemników służących do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz segregowanych. Osoby, które nie posiadają własnych pojemników zostaną wyposażone w pojemniki oraz worki do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz segregowanych. Zakup lub dzierżawa nowych pojemników i worków finansowana będzie z "opłaty administracyjnej".

2. Z uwagi na to, że gmina nie ma prawnych możliwości zarabiania na "opłacie administracyjnej", ani przeznaczania zabranych funduszy na inne cele niż gospodarka odpadami wywóz odpadów będzie tańszy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Ponadto nowy system wyeliminuje koszty korespondencji pomiędzy firmą wywozową a klientami, koszt druku i dostarczenia faktur, upomnień i pism, który dotychczas pokrywany był z naszych kieszeni.

3. Niewątpliwą zaletą "opłaty administracyjnej" będzie jej powszechność. Wprowadzenie opłaty pozwoli, w krótkim czasie objąć zorganizowanym wywozem śmieci wszystkich mieszkańców. Tym samym osoby, które do tej pory unikały ponoszenia opłat związanych z wywozem śmieci stracą motywację do podkładania odpadów do koszy ulicznych, pojemników wspólnot mieszkaniowych. Płacąc "z góry" za odbiór śmieci przestanie się im opłacać spalanie śmieci w piecach centralnego ogrzewania i podtruwanie innych mieszkańców. Powszechność opłaty w znacznym stopniu obniży koszty ponoszone przez mieszkańców gminy a w szczególności mieszkańców bloków i budynków wielorodzinnych, którzy zmuszeni są do finansowania wywozu śmieci podrzuconych do ich pojemników. Zakłada się, że wszystkie śmieci, które obecnie podrzucane są do koszy ulicznych lub wyrzucane w okolicznych lasach i na obrzeżach gminy trafią w końcu na składowisko. Sprawi to, że w przeliczeniu na jednego mieszkańca miasta wywóz śmieci z posesji będzie tańszy niż obecnie ponieważ ogólna kwota jaką gmina zapłaci za organizację i wywóz śmieci rozłożona zostanie na wszystkich mieszkańców.

4. W momencie gdy wszyscy mieszkańcy gminy systematycznie i regularnie oddawać będą odpady zebrane na swoich posesjach umożliwi to opracowanie optymalnej częstotliwości ich odbioru.

5. Wszyscy mieszkańcy gminy, wnosząc opłatę , będą mieli prawo żądać od gminy, by wszystkie śmieci zebrane na ich nieruchomości zostały wywiezione i utylizowane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Wprowadzenie opłaty wyeliminuje proceder podrzucania odpadów mieszkańcom wspólnot, co w znacznej mierze przyczyni się do zmniejszenia ilości śmieci odbieranych ze wspólnoty, a tym samym obniży koszty ich wywozu.

6. Wprowadzenie jednolitej opłaty, która nie będzie uzależniona od ilości wyprodukowanych śmieci wyeliminuje przyczynę powstawania "dzikich wysypisk". Płacąc stałą, kwartalną opłatę, mieszkaniec nie będzie miał żadnego interesu w tym, aby zmniejszać ilość oddawanych odpadów; zapłaci przecież tyle samo.

A jakie wady ma SGO?

Tak naprawdę jedyną wadą tego systemu może być brak motywacji do minimalizowania ilości odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

SGO od 2009 r. obowiązuje w Legionowie. Po pokonaniu początkowych problemów system zaczął spełniać swoje funkcje:

- oczekiwania mieszkańców:

* coraz mniej śmieci w lasach
* wyeliminowanie podrzucania śmieci do osiedlowych altanek śmietnikowych
* ograniczenie spalania śmieci w piecach

- ochrona środowiska:

* upowszechnienie segregowania odpadów (papier, szkło, plastik, metale, odpady zielone, wielkogabarytowe)
* zmniejszenie ilości niesegregowanych odpadów
* redukcja zanieczyszczeń powietrza spalinami dzięki usprawnieniu transportu odpadów

SGO jest stale udoskonalany. Ze środków budżetu gminy przeznaczonych na ochronę środowiska Legionowo zakupiło specjalistyczne kompostowniki, które właściciele nieruchomości otrzymali bezpłatnie do użytkowania na własnej działce.

http://wyborcza.biz/biznes/1,101716,797 ... nowie.html

http://www.sgolegionowo.pl/

http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,773 ... artii.html

Pozdrawiam
Marcin Kania
Dążę do wyznaczonego celu...

Radny Gminy Lesznowola Powiat Piaseczyński Mysiadło

Obrazek
Awatar użytkownika
Marcin KANIA
 
Posty: 1687
Rejestracja: pt mar 02, 2007 5:30 pm
Lokalizacja: Mysiadło/Gmina Lesznowola

Postautor: Marcin KANIA » wt cze 22, 2010 6:56 pm

Marcin Kania
Dążę do wyznaczonego celu...

Radny Gminy Lesznowola Powiat Piaseczyński Mysiadło

Obrazek
Awatar użytkownika
Marcin KANIA
 
Posty: 1687
Rejestracja: pt mar 02, 2007 5:30 pm
Lokalizacja: Mysiadło/Gmina Lesznowola

Postautor: Marcin KANIA » śr cze 23, 2010 9:35 pm

Marcin Kania
Dążę do wyznaczonego celu...

Radny Gminy Lesznowola Powiat Piaseczyński Mysiadło

Obrazek
Awatar użytkownika
Marcin KANIA
 
Posty: 1687
Rejestracja: pt mar 02, 2007 5:30 pm
Lokalizacja: Mysiadło/Gmina Lesznowola

Postautor: Marcin KANIA » sob cze 26, 2010 8:48 pm

Tak naprawdę wprowadzenie powszechnie obowiązującej "opłaty administracyjnej" za odbieranie odpadów komunalnych uderzy przede wszystkim w tych, którzy do tej pory nie ponosili żadnych kosztów związanych z wywozem śmieci. W mieszkańców, którzy swoje odpady podrzucali do koszy ulicznych lub pojemników wspólnot mieszkaniowych. Osoby, które podtruwały nas spalając w piecach grzewczych śmieci, w końcu zmuszone będą do opłacenia ich wywozu i utylizacji. To dla nich przygotowany jest ten projekt.

Dla pozostałych mieszkańców, "opłata administracyjna" nie będzie żadnym dodatkowym obciążeniem finansowym. Przecież już od wielu lat płacą za swoje śmieci. Przeciwnie, rozłożenie kosztów odbierania śmieci z terenu naszej gminy na wszystkich mieszkańców pozwoli obniżyć koszty usług firm komunalnych.

Pozdrawiam i czekam na opinie
Marcin Kania
Dążę do wyznaczonego celu...

Radny Gminy Lesznowola Powiat Piaseczyński Mysiadło

Obrazek
Awatar użytkownika
Marcin KANIA
 
Posty: 1687
Rejestracja: pt mar 02, 2007 5:30 pm
Lokalizacja: Mysiadło/Gmina Lesznowola

Postautor: Marcin KANIA » śr cze 30, 2010 2:19 pm

System Gospodarki Odpadami (SGO) na terenie Gminy Lesznowola?

Pragnę zachęcić Państwa do udziału w debacie na temat wdrożenia na terenie Gminy Lesznowola Systemu Gospodarki Odpadami (SGO). Docelowo chciałbym wnioskować do Wójt Gminy Lesznowola o przeprowadzenie referendum. W związku z tym liczę na Państwa wszelkie opinie i sugestie na temat wyżej przedstawionej inicjatywy (SGO).

Pozdrawiam
Marcin Kania
Dążę do wyznaczonego celu...

Radny Gminy Lesznowola Powiat Piaseczyński Mysiadło

Obrazek
Awatar użytkownika
Marcin KANIA
 
Posty: 1687
Rejestracja: pt mar 02, 2007 5:30 pm
Lokalizacja: Mysiadło/Gmina Lesznowola

Postautor: Marcin KANIA » pn lip 12, 2010 3:02 pm

Ankieta

Czystość w gminach w Polsce

http://www.ebadania.pl/0cbc5496a5a6232b

Pozdrawiam
Marcin Kania
Dążę do wyznaczonego celu...

Radny Gminy Lesznowola Powiat Piaseczyński Mysiadło

Obrazek
Awatar użytkownika
Marcin KANIA
 
Posty: 1687
Rejestracja: pt mar 02, 2007 5:30 pm
Lokalizacja: Mysiadło/Gmina Lesznowola

Postautor: Marcin KANIA » śr lip 14, 2010 12:07 am

Marcin Kania
Dążę do wyznaczonego celu...

Radny Gminy Lesznowola Powiat Piaseczyński Mysiadło

Obrazek
Awatar użytkownika
Marcin KANIA
 
Posty: 1687
Rejestracja: pt mar 02, 2007 5:30 pm
Lokalizacja: Mysiadło/Gmina Lesznowola

Postautor: Marcin KANIA » pn lip 19, 2010 8:04 pm

Marcin Kania
Dążę do wyznaczonego celu...

Radny Gminy Lesznowola Powiat Piaseczyński Mysiadło

Obrazek
Awatar użytkownika
Marcin KANIA
 
Posty: 1687
Rejestracja: pt mar 02, 2007 5:30 pm
Lokalizacja: Mysiadło/Gmina Lesznowola

Postautor: Marcin KANIA » pt sty 28, 2011 10:19 pm

Sąsiedzie! Sprawdź! Ile płacisz za odbiór odpadów komunalnych!

Szanowni Państwo! Uprzejmie proszę o porównanie obecnie płaconych stawek za odbiór odpadów komunalnych z Uchwałą Nr 185/XV/2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. W przypadku stwierdzenia faktu pobierania wyższych opłat przez przedsiębiorców proszę o pilną informację na e-mail: radny.kania@interia.eu

http://www.marcinkania.pl/pdf/uchwala-n ... -oplat.pdf

http://www.marcinkania.pl/pdf/uchwala-r ... alnych.pdf

http://www.marcinkania.pl/pdf/wykaz-zak ... eklych.pdf

W nawiązaniu do powyższego:

Mysiadło, dnia 26.01.2011 r.

Zastępca Wójta Gminy Lesznowola
Pan Marek Ruszkowski
ul. GRN 60
05-506 Lesznowola

W N I O S E K

Dotyczy: obniżenia opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz pism RSR – 7062/27/10 z dnia 29 grudnia, 19 listopada, 8 listopada, 8 października, 20 sierpnia, 9 lipca, 14 czerwca, 24 maja oraz 16 kwietnia 2010 r.

Szanowny Panie Wójcie,

W związku z otrzymanymi niemal identycznymi odpowiedziami na moje wnioski uprzejmie informuję, że w żadnej mierze nie można się zgodzić z argumentacją podniesioną w pismach z dnia 29 grudnia, 19 listopada, 8 listopada, 8 października, 20 sierpnia, 9 lipca, 14 czerwca, 24 maja oraz 16 kwietnia 2010 r. Moje wnioski dotyczą spraw gminy oraz opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (wydatków naszych mieszkańców), które mieszczą się w sferze finansów publicznych.

W nawiązaniu do Uchwały Nr 185/XV/2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, Uchwały Nr 505/XXXVII/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych uprzejmie informuję, że większość firm pobiera od właścicieli nieruchomości wyższe opłaty od tych określonych w Uchwale.

Przypomnę, że przedsiębiorcy uzyskali zezwolenia na prowadzenie przedmiotowej działalności przy zachowaniu następujących warunków:

1. Przestrzeganiu zapisów Uchwały Rady Gminy Lesznowola Nr 85/VIII/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola !
2. Stosowania Zarządzenia Nr 161/2007 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 31 października 2007 roku !
3. Respektowaniu Uchwały Nr 185/XV/2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych !
4. Stosowaniu Uchwały Nr 505/XXXVII/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych !

Jednocześnie proszę o szczegółowe wyjaśnienie w jakim celu Rada Gminy Lesznowola podejmuje przedmiotowe Uchwały, skoro nie są one przestrzegane przez przedsiębiorców i nie są one skutecznie egzekwowane przez Referat Ochrony środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola oraz w jaki sposób przedmiotowy Referat Urzędu Gminy sprawdzi, czy dany przedsiębiorca zastosował się do pism i jakie zostaną podjęte kroki w przypadku niezastosowania przez przedsiębiorców do wysłanych pism ?
Ponadto proszę o przedstawienie informacji dot. ilości wszczętych postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia bez odszkodowania zezwolenia.

Nadmienię, iż w przypadku naruszenia warunków zezwolenia przez przedsiębiorcę (co niniejszym ma miejsce) o czym mowa w zezwoleniach, może zostać ono cofnięte bez odszkodowania w trybie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Reasumując, z uwagi na brak podania do publicznej wiadomości terminu wprowadzenia zmian przez Ministerstwo środowiska w systemie gospodarki odpadami (i przewidywanego okresu przejściowego) wnioskuję o podjęcie bardziej zdecydowanych działań mających na celu jak najszybsze wyegzekwowanie przedmiotowych Uchwał Rady Gminy Lesznowola (obniżenia opłat przez przedsiębiorców) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Proszę o upublicznienie przez Urząd Gminy Lesznowola wykazu firm, które pobierały na dzień 26.01.2011 r. wyższe opłaty od tych określonych w stosownej Uchwale Rady Gminy Lesznowola oraz sporządzenia rankingu firm od najtańszej do najdroższej w każdej kategorii ”objętości pojemnika”.

Pozdrawiam
Marcin Kania
Dążę do wyznaczonego celu...

Radny Gminy Lesznowola Powiat Piaseczyński Mysiadło

Obrazek
Awatar użytkownika
Marcin KANIA
 
Posty: 1687
Rejestracja: pt mar 02, 2007 5:30 pm
Lokalizacja: Mysiadło/Gmina Lesznowola

Postautor: Marcin KANIA » pt kwie 01, 2011 3:52 pm

Kolejny sukces, za śmieci będzie można płacić mniej

http://www.marcinkania.pl/pdf/uchwala-n ... -oplat.pdf

Obrazek

Pozdrawiam
Marcin Kania
Dążę do wyznaczonego celu...

Radny Gminy Lesznowola Powiat Piaseczyński Mysiadło

Obrazek
Awatar użytkownika
Marcin KANIA
 
Posty: 1687
Rejestracja: pt mar 02, 2007 5:30 pm
Lokalizacja: Mysiadło/Gmina Lesznowola


Wróć do Sprawy mieszkańców gminy Lesznowola

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

cron