REFERENDUM w sprawie przekazania nieruchomości z bonifikatą

Pisz tutaj o nurtujących problemach mieszkańców gminy Lesznowola, ich pomysłach oraz propozycjach rozwiązania.

Moderator: GTW

REFERENDUM w sprawie przekazania nieruchomości z bonifikatą

Postautor: Kamil M » pn maja 12, 2014 8:16 pm

W dniu 12 maja 2014 r. jako pełnomocnik inicjatora referendalnego złożyłem skargę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego na bezczynność Gminy w sprawie odpowiedzi na nasz wniosek referendalny. Praktycznie miesiąc temu przedłożyliśmy na Kancelarię Urzędu Gminy Lesznowola wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie przekazania nieruchomości z jakąkolwiek bonifikatą. Wszystko oczywiście dotyczy próby oddania 1,5 h gruntu w Mysiadle Archidiecezji Warszawskiej. W tej sprawie nie przeprowadzono żadnych konsultacji społecznych. Jedynie sołectwo Mysiadło na swojej stronie internetowej zrobiło sondę w sprawie przekazania gruntów. Wynik był jednoznaczny, aż 75% biorących udział w ankiecie było przeciwnych oddania nieruchomości w Mysiadle z 99% bonifikatą. Co prawda była zbiórka podpisów popierających budowę kościoła w Mysiadle pod parafią w Starej Iwicznej. Jednak blisko połowa zebranych podpisów była złożona przez mieszkańców Piaseczna. W związku z tym trudno taką sondę uznać za prawidłową, bo grunty są własnością mieszkańców Gminy Lesznowola. Jedynym wyjściem w tej sytuacji jest przeprowadzenie referendum lokalnego.


W dniu 12 maja 2014 r. na Kancelarię Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie złożyłem następujące pismo dotyczące przeprowadzenia referendum lokalnego w Gminie Lesznowola:

W oparciu o art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym wystąpiliśmy do Rady Gminy Lesznowola z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie udzielenia bonifikaty w jakiejkolwiek wysokości od ceny sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Lesznowola. Mimo że dopełniliśmy wszystkich formalności jako inicjatorzy przeprowadzenia referendum, nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi od Gminy Lesznowola. W związku z tym składam skargę na działania Gminy Lesznowola, bo minęły już przewidziane ustawą terminy podania nam informacji potrzebnych do przeprowadzenia referendum. Wniosek referendalny przedłożyliśmy na Kancelarię Urzędu Gminy Lesznowola w dn. 14-04-2014 r. Także od miesiąca nie było żadnej odpowiedzi ze strony Gminy Lesznowola. Mimo że ustawa wskazuje na 14 dniowy termin.

Dlatego prosimy Państwa o pomoc w tej sprawie. Dla naszej społeczności lokalnej referendum jest bardzo ważne. Gmina Lesznowola chce oddać 1,5 h gruntu w Mysiadle Archidiecezji Warszawskiej z bonifikatą wynoszącą 99% nominalnej wartości nieruchomości. Według szacunkowego operatu wartość gruntu może wynosić nawet 12 mln zł. Po przyznaniu bonifikaty Archidiecezja Warszawska zapłaci tylko 120 tyś zł. W tak ważnej sprawie Gmina Lesznowola powinna przeprowadzić ze swoimi mieszkańcami konsultacje społeczne. Jednak tego nie zrobiono. W związku z tym wystąpiliśmy do Gminy Lesznowola o przeprowadzenia właśnie referendum lokalnego w sprawie przekazania gruntów z tak dużą bonifikatą. Zwłaszcza, że w tygodniku „Nad Wisłą” Pani wójt udzieliła następującej wypowiedzi w sprawie przekazania gruntu Archidiecezji Warszawskiej – „Projekt uchwały o sprzedaży działki będzie głosowany prawdopodobnie w kwietniu lub maju” (źródło tygodnik „Nad Wisłą” wydanie 468).

Prosimy Państwa o pomoc w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego w Gminie Lesznowola. Ze swojej strony dopełniliśmy wszystkich procedur przewidzianych w ustawie o referendach lokalnych z dnia 15 września 2000 r. Mimo tego nadal nie mamy żadnej informacji ze strony Urzędu Gminy Lesznowola. Mimo tego, że minął już na to czas przewidziany w ustawie.

Szczerze powiem, że nie rozumiem tej opieszałości gminy w sprawie referendum lokalnego dotyczącego oddania gruntów w Mysiadle. Przecież nie wykluczone, że w dalszym toku będziemy mieli problemy z zebraniem odpowiedniej ilości podpisów czy też później frekwencją podczas głosowania. Mimo tego Gmina Lesznowola udaje, że naszego wniosku referendalnego nie było. Na dowód złożenia wrzucę w końcu kawałek naszego wniosku z pieczęcią Kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola. Wniosek o przeprowadzenie referendum został złożony w dniu 14 kwietnia 2014 r. i w myśl ustawy odpowiedź ze strony Gminy Lesznowola powinny nastąpić do 28 kwietnia 2014 r. Niestety ten termin nie został dotrzymany dlatego w dniu 12 maja 2014 r. przedłożyłem skargę na bezczynność do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Zobaczmy jak dalej potoczą się losy naszego lokalnego referendum w sprawie przekazania gruntów w Mysiadle z bonifikatą wynoszącą, aż 99 % nominalnej wartości nieruchomości.

Obrazek
Wniosek referendalny, który został złożony w dniu 14 kwietnia 2014 r. na Kancelarię Urzędu Gminy Lesznowola

Obrazek
Skarga na bezczynność Urzędu Gminy Lesznowola do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Pełnomocnik inicjatora referendum
Ostatnio zmieniony wt cze 03, 2014 10:37 pm przez Kamil M, łącznie zmieniany 1 raz
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Kamil M » wt maja 13, 2014 7:02 pm

W dniu 13 maja 2014 r. otrzymałem pismo od Gminy Lesznowola w sprawie referendum lokalnego dotyczącego udzielania bonifikat w jakiejkolwiek wysokości od ceny sprzedaży nieruchomości.

Pismo jest z dnia 02 maja 2014 r.:

Wójt Gminy Lesznowola potwierdza otrzymanie zawiadomienia o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum gminnego.
Jednocześnie uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym przedmiotem referendum lokalnego może być wyrażenie woli, co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej danej wspólnoty samorządowej, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki.

Odpowiedź na pismo przedłożone przez wicewójta Marka Ruszkowskiego z dnia 02 maja 2014 r. ze strony komitetu referendalnego dotyczącego inicjatywy referendalnej w Gminie Lesznowola:

W związku z pismem z dnia 2 maja 2014 r. dotyczącego referendum lokalnego chciałbym zwrócić Państwa uwagę na kilka kwestii poruszonych przez Pana wicewójta Marka Ruszkowskiego. Po pierwsze w dniu 2 maja 2014 r. Urząd Gminy Lesznowola był zamknięty. Informacje o tym były podane choćby na stronie internetowej www.lesznowola.pl. Stąd niezrozumiała jest sytuacja czemu pismo odnoszące się do sprawy referendum jest z 2 maja 2014 r., kiedy to wszyscy urzędnicy Gminy Lesznowola byli na „Majówce”.

W dalszej części pisma jest odniesienie do art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy o referendum lokalnym z dnia 15 września 2000 r. Jak słusznie zostało zauważone jego przedmiotem może być wyrażenie woli, co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej danej wspólnoty samorządowej, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki. Dokładnie tego dotyczy nasz wniosek o przeprowadzenie referendum lokalnego w Gminie Lesznowola. W dniu 14 kwietnia 2014 r. na Kancelarię Urzędu Gminy Lesznowola przedłożyliśmy wniosek o przeprowadzenie referendum. Pod wnioskiem podpisało się 10 pełnoprawnych mieszkańców Gminy Lesznowola, co jest zgodne z art. 11 ust. 1 pkt. 1 ustawy o referendum lokalnym z dnia 15 września 2000 r. We wniosku wpisaliśmy następującą kwestię, którą chcemy poruszyć w referendum lokalnym : „(...) my niżej podpisani, informujemy o wystąpieniu z inicjatywą przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie udzielania bonifikat w jakiejkolwiek wysokości od ceny sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Lesznowola”. Jest to jak najbardziej zgodne z kompetencjami jakimi zajmuje się Gmina Lesznowola. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. do szczególnych zadań własnych gminy należą sprawy : ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, przyrody, gospodarki wodnej, gminnych dróg, ulic, mostów, placów, organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, działalność w zakresie telekomunikacji, lokalnego transportu zbiorowego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, gminnego budownictwa mieszkaniowego, edukacji publicznej, kultury w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, targowisk i hal targowych, zieleni gminnej i zadrzewień, cmentarzy gminnych, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, wspierania i rozpowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej, promocja gminy, współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. Tylko po tych kompetencjach wymienionych w ustawie o samorządzie gminnym widzimy, że do jednych z zadań wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. należy gospodarka nieruchomości. Także nasz wniosek referendalny z dnia 14 kwietnia 2014 r. spełnia wszystkie kryteria podane w art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy o referendum lokalnym z dnia 15 września 2000 r.

W kwestii naszego wniosku referendalnego warto jeszcze poruszyć art. 68 ust. 1 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. Ten artykuł daje możliwość poprzez uchwałę rady gminy udzielić kościołom i związkom wyznaniowym bonifikaty na zakup nieruchomości. W przypadku Gminy Lesznowola propozycja wynosiła, aż 99% nominalnej wartości nieruchomości położonej w Mysiadle. Jednak ustawa nie precyzuje dokładnie jaka ma być bonifikata przyzna kościołowi katolickiemu. Dlatego w naszym wniosku referendalnym nie podajemy dokładnej wartości, aby uniknąć możliwości sprzedaży nieruchomości z inną bonifikatą, niż ta umieszczona w pytaniu referendalnym.

W odpowiedzi na Państwo pismo przedłożone w dniu 2 maja 2014 r. udzieliliśmy kompleksowych wyjaśnień. Ze strony komitetu referendalnego dopełniliśmy wszystkich formalności prawnych. W związku z tym w myśl art. 12 ust. 5 ustawy o referendum lokalnym z dnia 15 września 2000 r., w ciągu 14 dni od otrzymania przez Gminę Lesznowola wniosku referendalnego, powinna być udzielona odpowiedź w formie pisemnej do inicjatora referendum z dokładną liczbą mieszkańców uprawnionych do głosowania na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. Niestety takiej informacji ze strony Gminy Lesznowola nie otrzymaliśmy. Termin przewidziany w ustawie o referendum lokalnym z dnia 15 września 2000 r. minął w dniu 28 kwietnia br. Dlatego w dniu 12 maja 2014 r. skierowaliśmy skargę na bezczynność Urzędu Gminy Lesznowola do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Aktualnie sprawa jest w toku.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Pełnomocnik inicjatora referendum
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Tulipano_0602 » śr maja 14, 2014 10:08 pm

Popieram referendum w 100%.
Przy okazji można by poruszyć też wydawanie społecznych pieniędzy na wynajmowanie duchownych przy różnych lokalnych uroczystościach, jak choćby ostatnie otwieranie CEiS, a potem ponowne wspieranie "mocą" otwarcia sali gimnastycznej.
Tulipano_0602
 
Posty: 724
Rejestracja: ndz maja 04, 2008 8:29 pm

Postautor: Kamil M » czw maja 15, 2014 7:17 pm

Tygodnik "Nad Wisłą" podjął temat referendum lokalnego w Gminie Lesznowola:

Grupa mieszkańców domaga się referendum w sprawie sprzedaży gminnej działki w Mysiadle pod planowany kościół za 1 procent jej wartości.

– Chcemy wiedzieć, czy na pewno ludzie życzą sobie takiej bonifikaty. Bo ja jeszcze nie spotkałem osoby, która by się na nią godziła – mówi Wojciech Zacharjasz, sołtys Nowej Iwicznej, jeden z mieszkańców, którzy dążą do zorganizowania referendum.

Podkreśla przy tym, że inicjatywa „nie jest wymierzona przeciwko Kościołowi”.

Pismo o zawiązaniu się grupy, która zamierza doprowadzić do głosowania, zostało złożone w Urzędzie Gminy 14 kwietnia. Podpisało się pod nim 10 osób. Autorzy nie napisali wprost, że chodzi im o referendum w sprawie 1,5-hektarowej działki w Mysiadle, którą samorząd zamierza przekazać niemal darmo archidiecezji warszawskiej. Głosowanie miałoby dotyczyć sprzedaży z bonifikatą jakichkolwiek gminnych nieruchomości. – Ale oczywiście wiadomo, że mowa tu o gruncie pod kościół – tłumaczy Kamil Myszyński, pełnomocnik grupy.

Kiedy 29 kwietnia zapytaliśmy wójt Marię Jolantę Batycką-Wąsik o opinię w tej sprawie, okazało się, że... wspomniane pismo przepadło w urzędzie. – Przepraszam, zostało błędnie zaewidencjonowane i nie trafiło na moje biurko. Ale już je mam i odniosę się do niego zgodnie z prawem – powiedziała nam w ostatni piątek pani wójt.

Inicjatorzy tymczasem stracili cierpliwość, ponieważ – jak przekonują – już dwa tygodnie temu powinni byli otrzymać odpowiedź od urzędników z podaną liczbą mieszkańców uprawnionych do głosowania. – Ta informacja jest nam niezbędna, abyśmy mogli dokładnie określić, ile musimy zebrać podpisów, żeby referendum doszło do skutku – irytuje się Myszyński. W poniedziałek złożył skargę na opieszałość władz do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Od inicjatywy grupy mieszkańców dystansują się radni. Jak ustaliliśmy, w ostatnich tygodniach doszło do nieoficjalnych rozmów pani wójt i rady gminy w sprawie sprzedaży terenu Kościołowi za 1 procent. Podobno w ich wyniku w samorządzie nie ma już przeciwników udzielenia takiej bonifikaty.

PIOTR CHMIELEWSKI
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Kamil M » pt maja 16, 2014 4:32 pm

Wiele osób zastanawia się czemu wystąpiliśmy z wnioskiem referendalnym w sprawie sprzedania działki w Mysiadle Archidiecezji Warszawskiej z bonifikatą wynoszącą, aż 99% nominalnej wartości nieruchomości. Otóż na posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej Rady Gminy Lesznowola była właśnie procedowana ta kwestia.

W dniu 20 marca 2014 r. obradowała Komisja Polityki Gospodarczej, która podjęła kwestię sprzedaży działki z bonifikatą:
22. Opinia w sprawie sprzedaży nieruchomości w Mysiadle z przeznaczeniem pod działalność sakralną.
1) Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca KPG RG W. Komorowska i Wójt Gminy M. J. Batycka – Wąsik.
Wójt Gminy M. J. Batycka – Wąsik zwróciła się z prośbą o opinię w przedmiotowej sprawie , a w szczególności w kwestii: lokalizacji , powierzchni i wysokości bonifikaty.
Ponadto Wójt Gminy M. J. Batycka – Wąsik poinformowała ,iż wpłynęły :
- petycja mieszkańców do Rady Gminy Lesznowola popierających sprzedaż nieruchomości pod obiekt sakralny,
- wnioski mieszkańców , którzy kwestionują : lokalizacje obiektu przy ul.
Topolowej, wielkość powierzchni oraz wysokość bonifikaty.
2) Dyskusja – wszyscy obecni.
3) Przewodnicząca KPG RG W. Komorowska proponuje aby przeprowadzić wizję w terenie w sprawie lokalizacji obiektu sakralnego.
4) Radni : J. Wiśniewski i P. Gąsiorowski stwierdzili, iż należy sprzedać nieruchomość pod lokalizację świątyni uwzględniając bonifikatę.
5) Komisja Polityki Gospodarczej ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie po wizji w terenie.

W związku z tym posiedzeniem, a także informacjami podanymi w tygodniku "Nad Wisłą" złożyliśmy wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie sprzedaży działki z bonifikatą w Mysiadle.

Źródło: biuletyn informacji publiczny Gminy Lesznowola

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Pełnomocnik inicjatora referendum
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Kamil M » czw maja 22, 2014 8:28 pm

Walka o referendum trwa w najlepsze. W dniu 21 maja 2014 r. otrzymałem kolejne już pismo w sprawie naszej oddolnej inicjatywy. W piśmie niestety były błędy merytoryczne. Pierwszy z brzegu to moje pismo przesłane drogą e-mailową zostało wysłane w dniu 13 maja 2014 r. Po drugie są błędy w pisowni zamiast Tymczasem jest napisane Tyczasem. Po trzecie Gmina Lesznowola zauważyła, że zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy o referendum lokalnym z dnia 15 września 2000 r. powinniśmy wystąpić z osobnym wnioskiem na piśmie o udostępnieniem nam ilości wyborców. Ja stoję na stanowisku, że art. 12. ust. 1 i 2 daję podstawę do wydania takiej decyzji. Mimo naszych różnic wystąpiliśmy z kolejnym pismem w sprawie dokładnej ilości wyborców uprawnionych do głosowania w Gminie Lesznowola. Tym samym cała droga prawna zapisana w ustawie o referendum lokalnym z dnia 15 września 2000 r. została wyczerpana. Od dnia 21 maja br. gmina ma 14 dni na wydanie decyzji co do ilości wyborców. Wówczas po otrzymaniu tej wiadomości będziemy mogli rozpocząć zbiórkę podpisów pod wnioskiem referendalnym dotyczącym oddania gruntów będących własnością gminy z jakąkolwiek bonifikatą. Niech mieszkańcy wypowiedzą się w tak ważnej sprawie dla naszej społeczności lokalnej. W tak ważnych decyzjach potrzebne są szersze konsultacje społeczne/ Niestety nie miały one miejsca. Dlatego jedyną formą swobodnej wypowiedzi dla mieszkańców pozostało referendum w sprawie oddania gruntów z bonifikatą w Mysiadle.

Odpowiedź na pismo w sprawie referendum z dnia 21 maja 2014 r. od komitetu referendalnego:

W związku z Państwa pismem BRG.00114/5/2014 przedkładam prośbę zawartą w art. 12 ust. 5 ustawy o referendum lokalnym z dnia 15 września 2000 r. o udostępnienie komitetowi referendalnemu dokładnej liczby wyborców uprawnionych do głosowania na terenie Gminy Lesznowola. Ta informacja pozwoli nam na kontynuowanie procesu referendalnego. W tym oczywiście na zbiórkę podpisów potrzebną do przeprowadzenia referendum lokalnego na terenie Gminy Lesznowola.

Jednocześnie chciałem zauważyć, że nasz pierwszy wniosek złożony w dniu 14 kwietnia 2014 r. na Kancelarię Urzędu Gminy jasno i klarownie definiował zamiar przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie przekazywania gruntów należących do Gminy Lesznowola z jakąkolwiek bonifikatą. Urząd Gminy Lesznowola w tej sprawie nie dopełnił formalności w myśl art. 12 ust. 5 ustawy o referendum lokalnym z dnia 15 września 2000 r., bo nasz wniosek został przedłożony w dniu 14 kwietnia 2014 r., a odpowiedź gminy winna być udzielona do dnia 28 kwietnia 2014 r. Jednakże jakiekolwiek pismo, które wpłynęło do inicjatora referendum była z dnia 2 maja 2014 r. Oryginał jest przedłożony do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie.

Nadal stoimy na stanowisku jako komitet referendalny, że nasze pismo z dnia 14 kwietnia 2014 r. obligowało Gminę Lesznowola do wydania decyzji o ilości wyborców uprawnionych do głosowania na terenie gminy. Jednakże zgodnie z prośbą przedkładamy kolejny wniosek w tej sprawie. Uważam, że wyczerpuje to stan prawny zapisany w ustawie o referendum lokalnym. W związku z tym od dnia 21 maja 2014 r. czekamy w terminie do 14 dni na pismo w sprawie ilości uprawnionych do głosowania wyborców na terenie Gminy Lesznowola.

Obrazek

Obrazek

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Pełnomocnik inicjatora referendum
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Kamil M » pt cze 06, 2014 10:33 pm

W dniu 30 maja 2014 r. złożyliśmy kolejny wniosek referendalnym w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości należących do Gminy Lesznowola.

Dokładny zapis Powiadomienia przedłożony na Kancelarię Urzędu Gminy Lesznowola:

Szanowna Pani Wójt,

W oparciu o art. 2 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 200 r. o referendum lokalnym, my niżej podpisani, powiadamiamy Panią Wójt o wystąpieniu z inicjatywą przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie udzielania bonifikat od ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiących własność Gminy Lesznowola.

Jednocześnie przedłożyliśmy kolejne pismo w sprawie udzielenia przez Gminę Lesznowola informacji o ilości osób uprawnionych do głosowania:

Szanowna Pani Wójt,
W nawiązaniu do powiadomienia z d. 28 maja 2014 r. o wystąpieniu z inicjatywą przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie udzielania bonifikat od ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiących własność Gminy Lesznowola, w oparciu o art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, zwracam się do Pani Wójt o udzielenie, w formie pisemnej informacji na temat liczby mieszkańców Gminy Lesznowola uprawnionych do głosowania.

Ta informacja już jest w naszym posiadaniu. Wszystko związane jest z pierwszym wnioskiem referendalnym w sprawie sprzedaży gruntów z bonifikatą z dnia 14 kwietnia 2014 r. W dniu 26 maja 2014 r. otrzymaliśmy następujące pismo w sprawie wyborców uprawnionych do głosowania na terenie Gminy Lesznowola:

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 maja 2014 r. informuję, że liczba wyborców zgodnie ze stałym rejestrem wyborców gminy Lesznowola na koniec I kwartału 2014 r. wyniosła 15.869 wyborców.

Komitet referendalnym na spotkaniu w Piasecznie podjął decyzję o wystosowaniu w referendum dwóch pytań dotyczących sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości należących do Gminy Lesznowola:

1. Czy jesteś przeciwny udzielaniu bonifikat wyższych, niż 20% przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości będących własnością Gminy Lesznowola ?.
2. Czy w przypadku zastosowania bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości będących własnością Gminy Lesznowola jesteś za obowiązkowym wprowadzeniem do umowy sprzedaży gwarantującego zwrot Gminie Lesznowola bonifikaty wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty bonifikaty, jeżeli nieruchomość zostanie zbyta przed upływem 5 lat lub wykorzystana w celu innym niż sformułowany we wniosku od sprzedaż ?.

Pod każdym pytanie będzie udostępniona odpowiedź:
TAK NIE

W związku z tym zadaniem komitetu referendalnego jest zbiórka około 1,6 tyś podpisów. Aktualnie zbiórka już trwa i jest prowadzona w sołectwie Łazy. Systematycznie będą zmieniane miejscowości zbiórki. Staramy się na początku naszej inicjatywy dzwonić do każdego domu i tłumaczyć sytuację z próbą udzielenia bonifikaty wynoszącej, aż 99% przez Gminę Lesznowola.

Na koniec tego postu dodam, że liczę na wasze wsparcie i jak najwięcej podpisów. Pamiętajcie te referendum ma pokazać, że mieszkańcy Gminy Lesznowola mają głos w bardzo ważnych sprawach dotyczących naszej wspólnej własności. Jeżeli dojdzie do oddanie gruntów z bonifikatą wynoszącą, aż 99% wartości nieruchomości w Mysiadle, to gmina straci olbrzymie pieniądze, które można przeznaczyć na inwestycję w infrastrukturę gminną. Warto o tym pamiętać.

Oficjalna strona Lokalnego Referendum w Gminie Lesznowola :
https://www.facebook.com/referendumlesznowola

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Pełnomocnik inicjatora referendum
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Kamil M » wt cze 10, 2014 8:56 pm

W dniu 10 czerwca 2014 r. zaczęliśmy nowy etap w naszym trudzie referendalnym. Na terenie Gminy Lesznowola pojawiły się plakaty informujące o zamierzeniu przeprowadzenia referendum. Plakaty zostały powieszone na terenie sołectw Mysiadło, Nowa Iwiczna, Lesznowola i Magdalenka. Dodatkowo zostało przygotowane 100 ulotek z przeznaczeniem dla mieszkańców Nowej Iwicznej. Warto także zauważyć, że coraz więcej osób włączyło się w pracę przy zbiórce podpisów pod referendum. Aktualnie mamy już ponad 100 podpisów, a licznik cały czas rośnie.

Obrazek
Przygotowane z samego rana ulotki i plakaty referendalne, które będą bezpośrednim źródłem informacji dla mieszkańców. Po wywieszeniu plakatów mieszkańcy nie kryli zainteresowania tymi treściami.

Obrazek
Zawieszony plakat referendalny przy Urzędzie Gminy w Lesznowoli.

Pamiętajcie, że liczymy na wasze wsparcie naszej inicjatywy. Dlatego jeżeli chcecie się z nami skontaktować to prosimy o wysyłanie e-maili na podane adresy : milow62@gmail.com , k.myszynski@tlen.pl . Przyjedziemy do was po każdy podpis. Każdy głos w tej sprawie ma niesamowitą wagę, bo pokazuje, że mieszkańcy mają prawo głosu w podejmowaniu ważnych decyzji przez Urząd Gminy Lesznowola. To nie jest tak, że nasza prawa kończą się na wrzuceniu kartki wyborczej raz na cztery lata. Te niezbywalne prawa mamy cały czas. Dlatego te referendum jest tak ważne.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Pełnomocnik inicjatora referendum
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Kamil M » śr cze 11, 2014 7:36 pm

Niestety skończyliśmy walkę o pierwszy wniosek referendalnym i myśleliśmy, że przy okazji drugiego będzie zupełnie inaczej. Niestety znowu dochodzi do walki na argumenty i przepisy prawa. Znowu racja jest po naszej stronie. Dlatego kontynuujemy dalej naszą pracą na rzecz przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie udzielania bonifikat od ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiących własność Gminy Lesznowola. Jest to nasz ostateczny wniosek. Dlatego musimy postarać się o zebranie blisko 1,6 tyś podpisów pod wnioskiem referendalnym. Mamy na to czas do 30 lipca 2014 r.

Pismo przesłane od wicewójta Marka Ruszkowskiego z dnia 4 czerwca 2014 r. :

Obrazek

Odpowiedź pełnomocnika inicjatora referendum na pismo wicewójta Ruszkowskiego z dnia 4 czerwca 2014 r. :

Odpowiedź na pismo BRG.00114.5.2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. dotyczącego przeprowadzenia referendum lokalnego w Gminie Lesznowola

„W związku z treścią pisma z dnia 4 czerwca 2014 r., data dostarczenia do inicjatora referendum: 11 czerwca 2014 r. udzielam stosownej odpowiedzi na tezy zawarte w piśmie: BRG.00114.5.2014. Po pierwsze drodzy Państwo w swoim piśmie nie odwołujecie się do żadnych zapisów ustawy o referendum lokalnym z dnia 15 września 2000 r. W tejże ustawie nie ma żadnych zapisów dotyczących ilości składanych wniosków referendalnych, ani tym bardziej zbieżnej tematyki podejmowanej przez jej inicjatorów. W związku z tym Państwa tok rozumowania jest błędny. Nikt nie może nam zakazać składania kolejnego wniosku referendalnego w sprawie udzielania bonifikat od ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Lesznowola. Warto także w tym miejscu zauważyć oczywiste zmiany jakie miały miejsce przy okazji wniosku z 14 kwietnia 2014 r. i tego z dnia 30 maja 2014 r. Po pierwsze treść powiadomienia uległa znaczącej zmianie:

TREŚĆ z dnia 14 kwietnia 2014 r. prezentuje się następująco:

„Szanowna Pani Wójt,

W oparciu o art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, my niżej podpisani, informujemy o wystąpieniu z inicjatywą przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie udzielania bonifikat w jakiejkolwiek wysokości od ceny sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Lesznowola”.

TREŚĆ z dnia 30 maja 2014 r. prezentuje się następująco:

„Szanowna Pani Wójt,

W oparciu o art. 2 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 12 ust. 1 z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, my niżej podpisani, powiadamiamy Panią Wójt o wystąpieniu z inicjatywą przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie udzielania bonifikat od ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiących własność Gminy Lesznowola”.

W obu przypadkach użyłem podkreśleń, aby zaprezentować Państwu zmiany do jakich doszło w obydwu powiadomieniach skierowanych na kancelarię Urzędu Gminy Lesznowola. Także jak widać wnioski referendalne znacząco się od siebie różnią. Do tego doszły jeszcze zmiany w komitecie referendalnym. W obydwu powiadomieniach mamy do czynienia z innym członkami reprezentującymi inicjatorów referendum. Także wobec tego faktu nie mogliśmy zostać obojętni.

Także nie możemy zapomnieć, że przy okazji pierwszego wniosku referendalnego Gmina Lesznowola odpowiadała z bardzo duży opóźnieniem. Przez to straciliśmy blisko miesiąc czasu. Warto przypomnieć, że w dniu 14 kwietnia 2014 r. przedłożyliśmy na kancelarię Urzędu Gminy Lesznowola pierwsze pismo (powiadomienie). Wówczas pierwszą odpowiedź ze strony gminy dostaliśmy dopiero 13 maja 2014 r. !. Był to równo miesiąc po przedłożeniu naszego wniosku na kancelarię Urzędu Gminy Lesznowola. Państwo sprytnie podnoszą, że pismo wówczas było z dnia 2 maja 2014 r. Jednakże data dostarczenia była zupełnie inna. Podobnie sprawy mają się przy aktualnym Państwa piśmie. Jest ono z datą 4 czerwca 2014 r. Jednakże data dostarczenia to już 11 czerwca 2014 r. Dzięki tej sprytnej skądinąd grze straciliśmy potrzebne 30 dni na zbiórkę podpisów pod wnioskiem referendalnym. W związku z tym wszystkim wystąpiliśmy ponownie z wnioskiem referendalnym, który spełnia wszystkie wymogi formalne ustawy o referendum lokalnym z dnia 15 września 2000 r. Dodam, że Państwo nie mają prawa odrzucić naszego drugiego wniosku referendalnego przedłożonego w dniu 30 maja 2014 r. na kancelarię Urzędu Gminy Lesznowola. Ustawodawca nie definiuje ile można przedłożyć wniosków referendalnych w danej sprawie. Dlatego zgodnie z tym, my jako inicjatorzy referendum mamy czas do dnia 30 lipca 2014 r. na zebranie blisko 1,6 tyś podpisów mieszkańców Gminy Lesznowola. Jeżeli tego nie zrobimy w ustawowo przewidzianym czasie to wówczas Państwo będą mogli oddać grunty z bonifikatą w Mysiadle. Jednakże do dnia 30 lipca 2014 r. nie mogą tego Państwo zrobić, bo zostało przedłożone powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie udzielania bonifikat od ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiących własność Gminy Lesznowola. Akcja referendalna trwa, tak samo jak zbiórka potrzebnych podpisów do realizacji tego celu. W związku z tym wszystkim uznaję Państwa pismo z dnia 4 czerwca 2014 r. za bezzasadne i podtrzymuje wcześniej złożony w dniu 30 maja 2014 r. wniosek referendalny. Oczekując stosownych działań ze strony urzędu”.

Dodam na koniec, że nie rozumiem czemu Gmina Lesznowola z takim uporem dąży do oddania 1,5 gruntu w Mysiadle z bonifikatą wynoszącą, aż 99% nominalnej jej wartości. W tej sprawie nie przeprowadzono żadnych konsultacji społecznych z mieszkańcami Mysiadła czy też szerzej społecznością Gminy Lesznowola. Dzisiaj tak naprawdę nie wiadomo ile jest zwolenników, a ile przeciwników oddania gruntów pod obiekty sakralne. Dlatego w tej sprawie jedynym wyjściem jest dążenie do referendum gminnego. Jeżeli strona samorządowa nie była w stanie podjąć takich kroków. To muszą za nią to zrobić mieszkańcy. Taki trud podjęliśmy i prowadzimy szerokie konsultacje w tej sprawie. Mam nadzieję, że nam się uda zebrać wymaganą ustawą ilość podpisów do dnia 30 lipca 2014 r. Jeżeli nawet tak się nie stanie to będziemy mieli w tej sprawie większą wiedzę.


Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Pełnomocnik inicjatora referendum
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Re: REFERENDUM w sprawie przekazania nieruchomości z bonifik

Postautor: Kamil M » sob cze 21, 2014 12:34 am

W dniu 21 czerwca 2014 r. otrzymałem kolejne pismo z Urzędu Gminy Lesznowola w sprawie referendum lokalnego w sprawie udzielania bonifikat w trybie bezprzetargowym od ceny sprzedaży nieruchomości będących w własności Gminy Lesznowola.

Pismo z Urzędu Gminy Lesznowola:


Obrazek
Obrazek

Odpowiedź Komitetu Referendalnego z dnia 21 czerwca 2014 r.:

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 17 czerwca 2014 r. uprzejmie wyjaśniam jak wygląda sytuacja związana z przeprowadzeniem referendum lokalnego w Gminie Lesznowola. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym z dnia 15 września 2000 roku na terenie Gminy Lesznowola zawisły plakaty informujące o zamiarze przeprowadzenia referendum w sprawie udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym będących własnością Gminy Lesznowola. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym z dnia 15 września 2000 r. zostały podane do wiadomości publicznej dwa pytania, które mają być zawarte na karcie do głosowania. Wiadomość została udostępniona w dniu 6 czerwca 2014 r. na oficjalnym profilu referendalnym na portalu społecznościowym facebook: www.facebook.com/referendumlesznowola, na internetowym forum forum.powiat-piaseczynski.info w dziale „Sprawy mieszkańców Gminy Lesznowola” w temacie „Referendum w sprawie przekazania nieruchomości z bonifikatą”, na internetowym blogu: www.politykalesznowola.blog.pl. Warto jeszcze dodać kolejne źródło informacji dla mieszkańców forumpiaseczno.info. Na tym profilu dwa pytania referendalne zostały udostępnione w dniu 10 czerwca 2014 r. Ustawa o referendum lokalnym z dnia 15 września 2000 r. nie precyzuje dokładnie sposobu udostępnienia informacji o zamiarze przeprowadzenia referendum. Dlatego jako komitet referendalny podjęliśmy decyzję o powieszeniu plakatów informacyjnych o zamiarze przeprowadzenia referendum, które zawisły na terenie sołectwa Mysiadło, Nowa Iwiczna, Lesznowola i Magdalenka. Dodatkowo informację o zamiarze przeprowadzenia referendum wraz z dwoma pytania referendalnymi zamieściliśmy w internecie, które jest ogólnodostępnym źródłem szybkiej informacji dla społeczności lokalnej.

Prezentuję Państwu nasze dwa pytania referendalne:

1. Czy jesteś przeciwny udzielaniu bonifikat wyższych, niż 20% przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości będących własnością Gminy Lesznowola ?.
2. Czy w przypadku zastosowania bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości będących własnością Gminy Lesznowola jesteś za obowiązkowym wprowadzeniem do umowy sprzedaży gwarantującego zwrot Gminie Lesznowola bonifikaty wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty bonifikaty, jeżeli nieruchomość zostanie zbyta przed upływem 5 lat lub wykorzystana w celu innym niż sformułowany we wniosku od sprzedaż ?.

Nie zgadzam się także z opinią, że do dnia 30 maja 2014 r. nie został określony przedmiot zamierzonego referendum. Przedmiotem referendum jest udzielanie bonifikat od sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości będących własnością Gminy Lesznowola. Taka informacja była zawarta w powiadomieniu, a także na plakatach referendalnych zawieszonych w sołectwach Mysiadło, Nowa Iwiczna, Lesznowola i Magdalenka.

W piśmie z dnia 17 czerwca 2014 r. podnosicie kwestię, że nie było żadnych przeszkód z Państwa strony i utraty przez komitet referendalny 30 dni potrzebnych do zbiórki podpisów. Chciałem przytoczyć cytat z naszej lokalnej prasy, który świadczy o czymś zupełnie innym. Otóż jak słusznie zostało zauważone, w dniu 14 kwietnia 2014 r, skierowaliśmy pierwsze pismo z powiadomieniem o zamiarze przeprowadzenie referendum lokalnego w Gminie Lesznowola. Jednak pierwsza odpowiedź ze strony gminy była dostarczona do pełnomocnika inicjatora referendum dopiero w dniu 13 maja 2014 r., a w lokalnym tygodniku Nad Wisłą z dnia 15 maja 2014 r. mogliśmy przeczytać następującą wypowiedź Pani Wójt Marii Jolanty Batyckiej – Wąsik wraz z komentarzem redakcji: „Kiedy w dniu 29 kwietnia zapytaliśmy wójt Marię Jolantę Batycką – Wąsik o opinię w tej sprawie, okazało się, że…wspomniane pismo przepadło w urzędzie. – Przepraszam, zostało błędnie zaewidencjonowane i nie trafiło do mnie na moje biurko. Ale już je mam i odniosę się do niego zgodnie z prawem – powiedziała nam w ostatni piątek pani wójt”. Wobec tego okazują się bezzasadne Państwa słowa skierowane w piśmie z dnia 17 czerwca 2014 r, bo przytoczony powyżej cytat mówi jednak o przedłużaniu procedury referendalnej. Także nasz postulat odnośnie straty 30 dni przez wydłużanie procedur biurokratycznych jest jak najbardziej zasadny i został słusznie skierowany w poprzednim piśmie. Do tego jest poparty źródłem prasowym.

Kolejnym zaskakującym faktem jest dla mnie informacja o tym, że sprawa wskazana w powiadomieniu należy do zadań własnych gminy z zakresu gospodarki nieruchomościami. Ta informacja sugeruje, że nasz trud referendalny jest zbędny, bo gmina ma odpowiednie kompetencje zapisane w ustawie o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. i sama może podejmować decyzję o przyznaniu bonifikaty i sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości nawet za 1% ich nominalnej wartości. Jednak w tym przypadku również warto posiłkować się innymi zapisami ustawy o samorządzie gminnym. Chodzi oczywiście o art. 7 ust. 1 pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., który odwołuje się do wspierania i upowszechniania idei samorządowej poprzez programy pobudzania aktywności obywatelskiej. Niestety w naszej gminie w sprawie oddania gruntów Archidiecezji Warszawskiej nie przeprowadzono żadnych konsultacji społecznych, ani z mieszkańcami sołectwa Mysiadło i Nowa Iwiczna, ani szerszą grupą mieszkańców Gminy Lesznowola. Jednocześnie uważając, że mandat dany przez mieszkańców w wyborach samorządowych Radzie Gminy jest w tym miejscu wystarczający. Wiele samorządów lokalnych w Polsce zmieniło tą filozofię i wprowadziło dokładne zapisy konsultacji społecznych jakie są prowadzone z mieszkańcami danej jednostki samorządu terytorialnego. Celem konsultacji społecznych jest przede wszystkim poznanie opinii uczestników konsultacji na temat przedmiotu konsultacji społecznych, a także informowanie o planowanych działaniach danej jednostki samorządu terytorialnego,zebranie wniosków i uwag uczestników konsultacji społecznych, ich analiza, stosowna zwrotna reakcja, w tym ze wskazaniem tych uwag i sugestii, które zostały uwzględnione, jak również tych z nich, które odrzucono, wraz z podaniem stosownego uzasadnienia. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych powinny zostać udostępnione, zaś samym skutkiem przeprowadzenia konsultacji społecznych jest zastosowanie najbardziej optymalnego rozwiązania w sprawie przedmiotu konsultacji. W przypadku zamiaru oddania 1,5 h gruntu w Mysiadle Archidiecezji Warszawskiej za 1% nominalnej jej wartości nie było żadnych konsultacji. Próby prowadzi tylko strona społeczna. Brakuje wysiłku w tej sprawie strony samorządowej. Gmina Lesznowola w tej sprawie dąży do oddania gruntów bez właściwie żadnego merytorycznego uzasadnienia dla takich działań. Dlatego tak ważne są działania komitetu referendalnego, który prowadzi realne konsultacje społeczne z mieszkańcami naszej gminy w sprawie udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Lesznowola.

Na sam koniec warto odnieść się do pierwszego wniosku z dnia 14 kwietnia 2014 r. i braku jego wycofania. Komitet referendalny nie musiał tego robić, bo z dniem 14 czerwca 2014 r. pierwszy wniosek wygasł w myśl zapisów zawartych w art. 14 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym z dnia 15 września 2000 r. Jednocześnie należy zauważyć, że wniosek złożony na Kancelarię Urzędu Gminy Lesznowola w dniu 30 maja 2014 r. jest nadal aktualny i będzie obowiązywał do dnia 30 lipca 2014 r. Dopiero po tej dacie nastąpi jego wygaśnięcie i ewentualna możliwość oddania gruntów z bonifikatą. Oczywiście w przypadku braku zebrania odpowiedniej ilości podpisów przez komitet referendalny.

Mając na uwadze powyższe stwierdzenia podtrzymuję jako zasadne i prawidłowe stanowisko komitetu referendalnego w sprawie powiadomienia z dnia 30 maja 2014 r. Jednocześnie dodając, że cały czas trwa zbiórka podpisów pod inicjatywą referendalną.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Pełnomocnik inicjatora referendum
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Re: REFERENDUM w sprawie przekazania nieruchomości z bonifik

Postautor: Kamil M » śr lip 02, 2014 6:36 pm

http://www.referendumlokalne.pl/index.p ... ruchomosci

Referendum lokalne w Lesznowoli zostało zauważone i skomentowane przez referendumlokalne.pl. Warto poczytać, bo autor artykułu odnosi się od strony prawnej do inicjatywy referendalnej w Lesznowoli.
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Re: REFERENDUM w sprawie przekazania nieruchomości z bonifik

Postautor: Kamil M » czw lip 10, 2014 4:48 pm

W ciągu dziesięciu lat kościół katolicki stracił około 2 milionów wiernych. Znaczący spadek uczęszczających na mszę święte rozpoczął się w 2006 r. i trwa do dnia dzisiejszego. Coraz więcej wiernych również decyduje się na akt apostazji. Tylko w latach 2009 – 2011 dokonano, aż 200 tysięcy wystąpień z kościoła katolickiego. Co ciekawe już w 2011 roku szacowano, że poza kościołem katolickim jest 500 tysięcy Polaków. Te dane szokują, bo liczba aktów apostazji wcale nie maleje, a nawet rośnie. W ostatnim czasie dwóch moich kolegów poinformowało mnie o opuszczeniu kościoła katolickiego w Polsce. Pozostaje pytanie czemu, aż tak dużo wiernych decyduje się na odejście od religii. Jedni wskazują na to, że bardzo dużym determinantem w tej sprawie jest wykształcenie. Ludzie dobrze wykształceni są poza kościołem katolickim, bo trudno jest im słuchać homilii w których broni się Telewizji Trwam, atakuje się „ideologię Gender” czy broni się prof. Chazana i deklaracji wiary lekarzy. Ta grupa społeczna ma swój pogląd na wyżej wymienione kwestie i woli wolną niedzielę spędzić z rodziną na wycieczce, na zakupach czy po prostu w domu. Co ciekawe ta tendencja coraz bardziej wygrywa w polskim kościele. Odsetek ludzi uczęszczających na mszę świętą spadł już do poziomu poniżej 40 %. Warto jednak w tym miejscu podkreślić, że liczba wiernych jest różna w różnych rejonach kraju. Przykładowo najwyższa jak zwykle jest na południu Polski. Tutaj według danych szacunkowych króluje diecezja tarnowska (województwo małopolskie). W tych kościołach nie brakuje wiernych, bo aż 69% mieszkańców tego regionu uczestniczy w mszach świętych. Na drugim biegunie jest diecezja szczecińsko – kamieńska (województwo zachodniopomorskie). W tym regionie Polski jest najmniejszy odsetek wiernych. Na niedzielną mszę uczęszcza tylko 24,3 %. Jest to naprawdę szokująca liczba. Nie lepiej wygląda sytuacja w diecezji warszawskiej (województwo mazowieckie). Tylko 30,4% wiernych bierze co niedzielę udział we mszach świętych.

Niestety te wszystkie dane są po prostu szokujące. Za aktualny stan odpowiadają hierarchowie kościelni, którzy nie potrafią skutecznie przyciągnąć młodych wiernych do kościoła. Wiele wskazuje na to, że dzisiejsze pokolenie 20 i 30 – latków będzie najbardziej zlaicyzowane w dziejach Polski.

Warto jeszcze odnieść się do sytuacji z próbą oddania 1,5 h działki w Mysiadle archidiecezji warszawskiej przez Gminę Lesznowola. Po zaprezentowanych danych nie mamy już żadnych wątpliwości, że nowa parafia w Mysiadle nie jest nam potrzebna. Jeżeli weźmy pod uwagę te dane to na terenie naszej gminy do kościoła uczęszcza tylko 30 % wszystkich wiernych. Według danych udostępnionych mi przez Gminę Lesznowola mieszkańców jest blisko 16 tysięcy. Wobec tego do kościołów powinno uczęszczać tylko 5 tysięcy wiernych. W przypadku parafii w Starej Iwicznej, która aktualnie obejmuje teren Mysiadła możemy mówić o około 2 tysięcy wiernych biorących udział co niedzielę we mszy świętej. Gdyby te dane potwierdziły się to oznaczałoby, że już dzisiaj może być problem z wypełnieniem kościoła w Starej Iwicznej. Zatem pozostaje pytanie po co budować nową parafię w Mysiadle. Skoro na terenie sołectwa Nowa Iwiczna i Mysiadło mamy tak mały odsetek wiernych ?. Czemu Gmina Lesznowola chce oddać grunt za 1% nominalnej jego ceny ?. Te pytanie nadal pozostaną bez odpowiedzi… Osobiście uważam, że 1,5 h gruntu nie należy oddawać archidiecezji warszawskiej, bo nie istnieje żadna merytoryczna przesłanka ku temu. Co gorsza oddanie spowoduje marnotrawstwo gigantycznego majątku gminnego szacowanego na blisko 10 mln zł !. Czy stać nas na takie franciszkańskie gesty ?.

Dokładne dane dotyczące ilości wiernych w danej diecezji:

diecezja

tarnowska 69,0 %
rzeszowska 64,1 %
przemyska 58,8 %
krakowska 51,3 %
bielsko-żywiecka 49,3 %
przemysko-warszawska 49,2 %
pelplińska 47,0 %
opolska 46,2 %
siedlecka 46,2 %
drohiczyńska 45,2 %
zamojsko-lubaczowska 45,0 %
kaliska 44,0 %
białostocka 43,2 %
łomżyńska 43,2 %
kielecka 42,2 %
wrocławsko-gdańska 40,8 %
katowicka 40,6 %
poznańska 40,6 %
lubelska 39,7 %
sandomierska 39,1 %
Polska Ogółem 39,1 %
gliwicka 39,0 %
gnieźnieńska 38,6 %
radomska 38,6 %
gdańska 38,1 %
ordynariat polowy 37,3 %
toruńska 36,6 %
bydgoska 36,5 %
włocławska 35,3 %
częstochowska 34,8 %
wrocławska 34,4 %
ełcka 32,9 %
warszawsko-praska 31,4 %
łowicka 31,3 %
płocka 30,7 %
warszawska 30,4 %
legnicka 30,1 %
warmińska 29,4 %
świdnicka 28,7 %
elbląska 28,4 %
zielonogórsko-gorzowska 28,1 %
sosnowiecka 27,5 %
łódzka 26,5 %
koszalińsko-kołobrzeska 25,0 %
szczecińsko-kamieńska 24,3 %


Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Pełnomocnik inicjatora referendum
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Re: REFERENDUM w sprawie przekazania nieruchomości z bonifik

Postautor: Kamil M » czw lip 24, 2014 11:07 am

Pewnego późnego wieczoru zadzwonił do mnie telefon w bardzo ważnej sprawie jaką jest oddanie 1,5 gruntu w Mysiadle Archidiecezji Warszawskiej. Wówczas dowiedziałem się, że warto w tej sprawie przeprowadzić referendum lokalne, bo Gmina Lesznowola grunt chce oddać, a nie przeprowadziła żadnych konsultacji społecznych w tej sprawie. Uznałem pomysł za bardzo dobry, bo wiele osób zobowiązało się do działania w tej sprawie. Pierwszy nasz wniosek referendalny miał wady. Z jednej strony nie doczytaliśmy w ustawie o referendum lokalnym, że termin na zbiórkę podpisów biegnie od dnia złożenia zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia referendum lokalnego, a z drugiej Gmina Lesznowola skutecznie opóźniła swoją drogę urzędową. Dlatego złożyliśmy drugi wniosek, już w całości kompletny. Przygotowaliśmy plakaty informujące o zamiarze przeprowadzenia referendum w sprawie udzielania bonifikat od sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntów będących własnością gminy Lesznowola. Doszło nawet do spotkania grupy inicjatorów referendum na, której przygotowaliśmy pytania referendalne, a także druki do podpisów. Podzieliśmy się także arkuszami referendalnymi, aby każdy zebrał konkretna ilość podpisów w sprawie oddania gruntu w Mysiadle. Choć odbyłem wiele spotkań, to tak naprawdę całe referendum leżało na barkach trzech osób. Co najgorszej zawiódł mnie pomysłodawca referendum, który od 1,5 miesiąca nie był w stanie odebrać ode mnie telefonu. Niestety okazało się, że w bardzo ważnych kwestiach dotyczący naszego wspólnego mienia nie jesteśmy w stanie się porozumieć. Wiele osób nadmieniało mi, że nie mają czasu na zbiórkę podpisów pod tą inicjatywą. Jednak trzy osoby naprawdę skutecznie działały na rzecz referendum i dzięki ich ciężkiej pracy referendum zakończyło się małym sukcesem. Ten mały sukces to choćby rozmowy odbyte z mieszkańcami, to uświadomienie sytuacji z próba oddania naszej własności kościołowi katolickiemu bez żadnych konsultacji społecznych. Bardzo dobrze pamiętamy ankietę jaką przeprowadziła strona internetowa sołectwa Mysiadło. Gdzie, aż 75% respondentów odpowiedziało się przeciwko oddaniu gruntu kościołowi katolickiemu. Dokładnie taki sam procent wyszedł nam przy okazji zbiórki podpisów pod inicjatywą referendalną, bo nie wszyscy mieszkańcy byli za tą inicjatywą, ale większość oczywiście nam nie odmówiła. Bardzo dobrze zdawali sobie sprawę, że inicjatywa referendalna nie była wymierzona przeciwko kościołowi i budowie nowej parafii w Mysiadle. Tylko była próba przeprowadzenia konsultacji społecznych, których nie przeprowadziła Gmina Lesznowola. Te konsultacje przeprowadziła parafia w Starej Iwicznej, komitet referendalny czy też strona internetowa sołectwa Mysiadło. Na koniec chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy poświęcili swój prywatny czas i zbierali podpisy pod inicjatywą referendalną. Wiemy, że nam się nie udało doprowadzić do procedury referendalnej, ale osiągnęliśmy przynajmniej cel nagłośnienia próby oddania majątku publicznego za 1% jego nominalnej wartości. Wszystko teraz leży w gestii Rady Gminy Lesznowola. Jednak radni muszą zdawać sobie sprawę, że nie wszyscy chcą rozdawnictwa majątku publicznego za przysłowiową złotówkę. Proponuje naszym radnym rzetelna rozmowę z mieszkańcami w tej sprawie. Pomijam już fakt, że to Gmina Lesznowola winna w tej sprawie przeprowadzić konsultacje społeczne. Dodam jeszcze, że strasznie po raz kolejny zabolał mnie fakt, że przy tej inicjatywie zostałem sam z kilkoma zapaleńcami. Bez szerszego zjednoczenia nie zmienimy naszej gminy. Dobrze wiemy ile spraw jest do zrobienia : konsultacje społeczne, wyodrębnienie funduszu sołeckiego, zmiana antydemokratycznego statutu gminy czy też większe inwestycje po zachodnich sołectwach gminy Lesznowola. Dobrze wiemy, że w naszej gminie inwestycje głównie skoncentrowane są po stronie większych sołectw jak Mysiadło, Nowa Iwiczna, Lesznowola czy Magdalenka. Wiele teraz zależy od nas, albo się obudzimy w odpowiednim momencie i własne partykularne interesy przedłożymy nad interes publiczny, albo nic nie ulegnie zmianie w następnej kadencji Rady Gminy Lesznowola !. Jeszcze wierzę w pozytywne zmiany ...

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Były pełnomocnik inicjatora przeprowadzenia referendum
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Re: REFERENDUM w sprawie przekazania nieruchomości z bonifik

Postautor: Kamil M » wt lip 29, 2014 8:23 pm

Podczas 43 sesji Rady Gminy Lesznowola wpadł mi w ręce nowy biuletyn informacyjny gminy Lesznowola. Zwykle te periodyki są mało ciekawe, ale tym razem było inaczej. Otóż w numerze 52 tego gminnego biuletynu pojawił się bardzo obszerny wywiad z Panią wójt Marią Jolantą Batycką – Wąsik. Muszę przyznać, że rozmowa była bardzo ciekawa, bo pokazała działania jakie podejmowała ostatnio Gmina Lesznowola i wyzwania jakie przed nią stoją. Co prawda znakomita większość spraw jest mi znana. Wszystko przez to, że jestem bacznym obserwatorem naszej lesznowolskiej sceny samorządowej. Jednak nie wszyscy tak mocno śledzą nasz samorząd. Stąd taka wiedza jest jak złoto. Jednak mnie zaciekawił fragment tego wywiadu dotyczący planów związanych z terenami KPGO Mysiadło. Okazało się, że oddanie gruntu Archidiecezji Warszawskiej pod nową parafię było wolę poprzedniego właściciela tego terenu.

Przedstawię wam fragment wywiadu z biuletynu informacyjnego gminy Lesznowola dotyczącego terenów KPGO Mysiadło i kwestii oddania gruntów Archidiecezji Warszawskiej:

Pytanie: Największym wyzwaniem dla naszego samorządu jest zagospodarowanie 84h gruntu w Mysiadle, stanowiącego własność gminy ?.

Odpowiedź Wójt: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy uchwalone w 2011 roku determinuje dla przedmiotowego obszaru funkcje z zakresu szeroko rozumianej infrastruktury społecznej dla mieszkańców oraz funkcji związane z realizacją działalności gospodarczej. Aktualnie procedowana jest zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, która będzie szczegółowym odzwierciedleniem polityki samorządu gminy w tym zakresie. Projekt planu jest na etapie uzgodnień. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu oraz dyskusje publiczne nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami przewiduje się w miesiącu wrześniu br. Równolegle została już opracowana dla tych terenów wstępna koncepcja zagospodarowania, które jest przedmiotem szczegółowych analiz przez merytoryczne Komisje Rady Gminy. Koncepcja przewiduje program inwestycyjny nakierowany na stworzenie unikatowych w skali Polski i Europy obiektów przestrzeni z zakresem infrastruktury społecznej. Po fazie analitycznej zostaną dokonane zapewne korekty, a następnie przystąpimy do fazy ścisłego programowania realizacyjnego projektu zagospodarowania już we współpracy z różnymi partnerami naukowo – badawczymi i biznesowymi. Pragnę podkreślić, iż koncepcję zagospodarowania gruntów w Mysiadle realizujemy w oparciu o fundusze unijne. Naszym celem jest profesjonalne przygotowanie oferty inwestycyjnej aby móc tylko skutecznie aplikować o fundusze unijne w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 mając oczywiście na uwadze fakt, iż priorytetem tej perspektywy jest „Innowacyjna gospodarka”, ale także aby inspirować poważnych inwestorów do współpracy z gminą.

Pytanie: Przed nami bardzo ważna decyzja w sprawie kościoła w Mysiadle ?

Odpowiedź Wójt: Samorząd Lesznowoli szanując postulaty i oczekiwania naszych mieszkańców planuje (zgodnie też z wolą poprzedniego właściciela) sprzedać Archidiecezji Warszawskiej część nieruchomości w Mysiadle z przeznaczeniem pod budowę obiektu sakralnego. Aktualnie trwają analizy dotyczące kwestii formalno – prawnych oraz realizacji związanych z zagospodarowaniem terenów sąsiednich. Po zakończeniu analiz sprawa ta będzie procedowana przez Radę Gminy Lesznowola. Temat ten jak Państwo wiedzą wywołał różnorodne emocje. Uważam jednak, że najwyższą wartością naszej gminy są ludzie – ich mądrość i doświadczenie. Jestem przekonana, że uda nam się znaleźć kompromis, który usatysfakcjonuje wszystkich.

Dość przypadkowo dowiedzieliśmy się z tej części wywiadu, że grunty Archidiecezji Warszawskiej najpewniej zostanie oddane we wrześniu tego roku. Także pojawiła się nowa informacja, że taka była wola poprzedniego właściciela nieruchomości, aby oddać ziemię pod nową parafię. Nie wykluczone zatem, że ta sprawa była częścią umowy przekazania terenów KPGO Mysiadło gminie. To wiele by tłumaczyło czemu w tej sprawie nie było żadnych konsultacji społecznych, a sami mieszkańcy nadal pozostają podzieleni. Na 43 sesji Rady Gminy Lesznowola zabrałem głos w tej sprawie. Zapytałem czy gmina w końcu zamierza przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami?. W odpowiedzi dowiedziałem się, że takie rozmowy są prowadzone przez różne osoby, a Pani wójt była nawet obecna na Radzie Sołeckiej w Mysiadle. Co znamienite padła też kwestia, że to radni są przedstawicielami mieszkańców i to oni podejmą decyzję w tej sprawie. Dobrze wiemy, że nasi radni będą głosować za oddaniem gruntów Archidiecezji Warszawskiej i dodatkowo udzielą na to, aż 99% bonifikatę od nominalnej ceny sprzedaży. Wobec tego grunt warty według szacunków około 10 mln zł, zostanie sprzedany za około 100 tyś zł. Nie możemy mieć w tej sprawie już żadnych złudzeń. Jeszcze w tej kadencji 1,5 h gruntu z terenów KPGO Mysiadło zostanie oddane Archidiecezji Warszawskiej praktycznie za darmo.

Obrazek
Czy na tym terenie powstanie nowa parafia w Mysiadle ?

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Re: REFERENDUM w sprawie przekazania nieruchomości z bonifik

Postautor: Kamil M » śr lip 30, 2014 2:55 pm

https://www.youtube.com/watch?v=QhN5MUE ... pp=desktop

Podsumowanie akcji referendalnej w Gminie Lesznowola. Niestety nie udało się nam zebrać podpisów, ale mały sukces jest, bo jako komitet referendalny przeprowadziliśmy z mieszkańcami konsultację społeczne. Czego do dzisiaj nie zrobiła Gmina Lesznowola.
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola


Wróć do Sprawy mieszkańców gminy Lesznowola

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

cron